Andrzej Sowa
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu


Uroczyste otwarcie filii bibliotecznej w Żłobiźnie


23 czerwca 2020 r., punktualnie o g. 12.00, w Żłobiźnie została uroczyście otwarta nowa, piąta już filia biblioteczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

Otworzenie filii w Żłobiźnie poprzedził gruntowny remont części budynków po byłej szkole rolniczej w tej miejscowości. Realizowano go poprzez zadanie „ Utworzenie filii bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m. Żłobizna – modernizacja części pomieszczeń po byłej szkole rolniczej”. Zadanie to przeprowadziliśmy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek w latach 2016–2020 oraz dzięki dotacjom z gminy Skarbimierz.

Było symboliczne przecięcie wstęgi i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że w gminie Skarbimierz, w Żłobiźnie jest obiekt kultury z prawdziwego zdarzenia, a zważywszy na rozwój Żłobizny oraz działalność edukacji artystycznej GBP Skarbimierz jesteśmy przekonani, że setki dzieci, młodzieży i dorosłych znajdą tu miejsce do czytania i rozwijania swoich szeroko rozumianych zainteresowań kulturalnych.

W uroczystości otwarcia filii GBP Skarbimierz wzięli udział: Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit i inni pracownicy Urzędu Gminy, Starosta Brzeski Jacek Monkiewicz, przedstawiciele Instytutu Książki w Krakowie, przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Opola, reprezentująca Marszałka Województwa Opolskiego Monika Jurek, ksiądz dziekan Stanisław Grzechynka, Pani Joanna Janocha – radna gminy Skarbimierz, sołtys Żłobizny, dyrektorzy brzeskich instytucji kultury oraz pracownicy GBP Skarbimierz.
Dyrektor GBP Skarbimierz podziękował za pomoc w realizacji zadania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektorowi Instytutowi Książki w Krakowie oraz wójtowi gminy Skarbimierz za sfinansowanie zadania, wykonawcy prac budowlanych Adamowi Ciepichałowi oraz wszystkim, którzy wspierali to dzieło, zwłaszcza Zastępcy Wójta Gminy Skarbimierz, Leszkowi Dybie. Po uroczystym otwarciu nową filię biblioteczną w Żłobiźnie odwiedziły dziesiątki osób, a pani bibliotekarka Małgorzata Dziura, z uwzględnieniem warunków epidemii, przyjmowała wszystkich zainteresowanych z wielka radością.

Filia biblioteczna w Żłobiźnie będzie czynna od poniedziałku do czwartku, od 11.00 do 18.00, a w piątki od 11.00 do 16.00. Po zakończeniu epidemii bibliotekarka będzie także odwiedzać chorych w domu. Na ile warunki pozwolą, będziemy organizować spotkania autorskie, zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych oraz wyjdziemy na zewnątrz z biblioteką letnią. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Osobiście dziękuję wszystkim pracownikom GBP Skarbimierz za zaangażowanie przy przygotowaniach do uroczystości otwarcia filii bibliotecznej w Żłobiźnie.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska