Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Prasoteka. Subiektywny przegląd czasopism Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Animal Expert


Wydawany od 2017 roku przez Forum Media Polska Sp. z. o. o. dwumiesięcznik "Animal Expert" jest specjalistycznym czasopismem poświęconym psom i kotom. Redagowany przez Katarzynę Zaborowską magazyn współtworzą znane i uznane autorytety świata nauk o zwierzętach, by wymienić tylko Beatę Leszczyńską, Jolantę Łapińską, lek. wet. Martynę Woszczyło czy Piotra Wojtkowa. Każdy tematyczny numer pisma prowadzony jest przez redaktora – specjalistę danej dziedziny (redaktor prowadzący), a teksty zgrupowane są w stałych sekcjach : "Temat numeru", "Profilaktyka zdrowotna i diagnostyka", "Terapia behawioralna" (omówienia najbardziej problematycznych przypadków zaburzeń zachowania zwierząt domowych oraz praktyczne porady i propozycje rozwiązań), "Trening i szkolenie" (rzetelnie opracowane plany treningowe, dostosowane do "uwarunkowań danej rasy, cech indywidualnych i psychicznych zwierzęcia, jego stanu emocjonalnego i poziomu stresu"), "Dieta i suplementacja" (analizy wpływu diety na zdrowie zwierząt i plany dietetyczne, prezentacje nowych produktów na rynku żywności, metody przeciwdziałania zatruciom, alergiom pokarmowym itd.), "Opieka i pielęgnacja", "Inspiracje" (prezentacje zabawek, ubranek i gadżetów „do wykorzystania w trakcie pracy z psem lub kotem”).Choć "Animal Expert" dedykowany jest w pierwszej kolejności lekarzom weterynarii i behawiorystom zwierzęcym, przystępny język opisu oraz przyjazna, klarowna i "ciesząca oko" szata graficzna (urocze zdjęcia naszych milusińskich, wykresy, tabele, zestawienia) sprawiają, że czasopismo jest chętnie czytane przez wszystkich miłośników psów i kotów. Co więcej, z kart pisma opiekunowie zwierzaków mogą pozyskać ̶ często zaskakująco nieprawdopodobne, acz bardzo użyteczne ̶ informacje (np. o prozdrowotnych pożytkach, płynących z żywienia psów karmą sporządzoną z owadów (!), wpływie tzw. karmienia interaktywnego na neuroplastyczność mózgu zwierzęcia, nietypowych symptomach kociej depresji i anoreksji, zasadach zwierzęcego krwiodawstwa, warunkach uzyskania przez naszych pupili polisy zdrowotnej, sekretach kociego włóczęgowstwa, fascynującej komunikacji wewnątrzgatunkowej psów, skutkach kastracji i sterylizacji psów w kontekście ich zachowania etc.)

Materiał fotograficzny został zamieszczony w tekście za zgodą redakcji „Animal Expert”.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska