Zebrała i opracowała
Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Kronika działalności bibliotek publicznych w woj. opolskim w 2019 r.


I. Podstawowe dane liczbowe
31 grudnia 2019 r. w województwie opolskim działało 306 bibliotek publicznych i ich filii. W bibliotekach zarejestrowano 153 434 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu 3 533 832 jednostek inwentarzowych.

II. Współpraca międzynarodowa WBP w Opolu w 2019 r.
W dniach 31 marca — 4 kwietnia 2019 r. z wizytą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu gościli bibliotekarze z Biblioteki Komitatu im. Vörösmarty Mihálya w Székesfehérvar na Węgrzech. W skład delegacji weszli: Buriánné Tarró Edit Erzsébet – dyrektor, Ferenczi Edina Krisztina – bibliotekarka z oddziału dla dzieci, Szalai Tamás – kierownik biblioteki i Andrzej Straszewski – tłumacz.

Goście zwiedzili Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, zamek w Rogowie Opolskim oraz oddziały, muzea i zabytki Opola, a także placówki biblioteczne w Brzegu i Gogolinie.

W dniach 26 maja — 1 czerwca 2019 r. z wizytą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu gościli bibliotekarze z Obwodowej Biblioteki Publicznej im. Iwana Franka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. W skład delegacji weszli: Liudmila Babii¬¬ – dyrektor Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Biblioteki Publicznej im. Iwana Franka, Halina Boichuk – główny specjalista z personelu zarządu kultury, Halyna Horban – zastępca dyrektora Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Biblioteki Publicznej im. Iwana Franka, Roksolana Bunchak – dyrektor Bołechiwskiego Centralnego Systemu Bibliotecznego, Svitlana Sokulska – dyrektor Kałuskiego Centralnego Systemu Bibliotecznego i Svitlana Dzhoholyk – bibliotekarz działu literatury regionalnej Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Biblioteki Publicznej im. Iwana Franka.

Goście zwiedzili Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, jej agendy, muzea i zabytki Opola oraz Rogowa Opolskiego, biblioteki w województwie opolskim i we Wrocławiu, a także zamek w Pszczynie, browar-muzeum w Tychach. Wzięli także udział w Czeskiej Nocy Kultury w WBP.

W dniach 15-20 października 2019 r. delegacja pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w składzie: Tadeusz Chrobak - dyrektor WBP, Zdzisława Bernaś-Kośny – Dział Organizacyjno-Administracyjny, Barbara Giedrojć – Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych, Ewa Kotynia – główny specjalista ds. kadrowych, Krystyna Pawłowska – Dział Gromadzenia, Opracowania i Katalogów, Robert Dudek – kierowca, gościła w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie na zaproszenie Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej im. I. Franki. Program pobytu delegacji przewidywał przede wszystkim szczegółowe poznanie pracy biblioteki wojewódzkiej oraz bibliotek rejonu Iwano-Frankiwskiego. Bibliotekarze z Opola odwiedzili także domy kultury, obiekty sakralne i muzea. W drodze powrotnej do Polski pracownicy WBP zatrzymali się we Lwowie, gdzie odwiedzili Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Obrońców Lwowa oraz stare miasto.

W dniach 22–24 października 2019 r. w Środkowoczeskiej Bibliotece Naukowej w Kladnie przebywała delegacja bibliotekarzy z Opola: Violetta Łabędzka – kierownik Działu Udostępniania, Mirosława Wąsowicz – pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Beata Stępniak – pracownik Działu Informacji, Bibliografii i Promocji oraz kierowca Tadeusz Zarwański. Opolscy bibliotekarze zwiedzali lokalne biblioteki: Wojewódzką oraz Miejską Bibliotekę w Kladnie, a także Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Miejską w Pradze. Gospodarze przygotowali również atrakcyjny program kulturalny, m.in. koncert jazzowy i wernisaż wystawy fotograficznej. Opolscy bibliotekarze mieli okazję zwiedzić muzeum w pobliskich Lidicach oraz wziąć udział w Niewidzialnej Wystawie w Pradze i przespacerować się Mostem Karola.

III. Konferencje i narady
11 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa opolskiego, w trakcie której podsumowano i omówiono działalność bibliotek publicznych w woj. opolskim w 2018 r. Gościem konferencji była Joanna Golczyk – kierownik Fonoteki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, która omówiła najważniejsze trendy w bibliotekarstwie.

14 maja 2019 r. X Forum Opolskich środowisk literackich „Polsko-czeskie fascynacje” – udział wzięli: prof. František Všetička z Ołomuńca, działacz mniejszości polskiej Stanisław Gawlik z Zaolzia, Bogdan Kokotek – aktor i reżyser, prof. UO Joanna Czaplińska oraz poeta i pisarz Harry Duda. Forum prowadził Janusz Wójcik.

17 września 2019 r. odbyła się konferencja dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa opolskiego. W programie m.in.: omówienie wyników działalności bibliotek publicznych w I półroczu 2019 r. oraz spotkanie z prof. dr. hab. Grzegorzem Leszczyńskim – kierownikiem Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej Uniwersytetu Warszawskiego, który wprowadził uczestników w obszar literatury dla nastolatków.

3 października 2019 r. odbyło się sympozjum „Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu po konserwacji”.

IV. Szkolenia
W 2019 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki była organizatorem 38 szkoleń o zróżnicowanej tematyce, mających na celu wzrost kompetencji zawodowych pracowników bibliotek publicznych w województwie opolskim. Zorganizowano szkolenia w formie wykładów, warsztatów, konferencji i seminariów. Działania podjęte przez WBP w Opolu w zakresie doskonalenia zawodowego to m.in.:
szkolenia poświęcone systemowi bibliotecznemu Mak +, Sowa2Marc 21,
cykl szkoleniowy „Tablety w bibliotece”, „Kodowanie w bibliotece”, „Biblioterapia”,
szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
szkolenie „Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów”,
szkolenie „Wirtualna rzeczywistość w bibliotece”,
szkolenie „Najnowsza literatura dla młodzieży”,
szkolenie „Program graficzny GIMP”,
szkolenie ”Kontrola zarządcza i zarzadzanie ryzykiem”,
warsztaty „Lekcje biblioteczne — nudny obowiązek czy brama do czytelniczego świata”,
kurs dla pracowników nowo zatrudnionych w bibliotekach publicznych.

V. Wystawy objazdowe
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu udostępniła 29 wystaw objazdowych:
„Adam Mickiewicz w kręgu rodziny i przyjaciół”. Wystawa fotograficzna starająca się przybliżyć Adama Mickiewicza w sposób odmienny od przyjętego w podręcznikach szkolnych — nie jako wieszcza, ale człowieka „prywatnego”. Na wystawie przedstawiono krąg osób — rodziny i przyjaciół — bliskich Adamowi Mickiewiczowi w różnych okresach jego życia. Jednocześnie na tym tle przedstawiono bohatera wystawy jako człowieka niepozbawionego wad, ze słabościami, skomplikowanym życiem osobistym. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jemielnicy.
„Charles Aznavour — portret człowieka i artysty”. Wystawa przedstawia Aznavoura, jako człowieka Renesansu — piosenkarza, autora przeszło 1000 piosenek, aktora i artystę fotografika, jak również przybliża wizerunek prywatny jednego z największych artystów XX wieku. Wystawa była eksponowana w Oddziale Zbiorów Obcojęzycznych w Opolu.
„Edward Pochroń — Benefis”. Wystawa prezentująca dorobek Edwarda Pochronia – dziennikarza naszego regionu, związanego z „Trybuną Opolską”, współzałożyciela i pierwszego redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Opole”, wieloletniego prezesa opolskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pomysłodawcę konkursów dziennikarskich. Po rozstaniu z „Trybuną Opolską” współtworzył i był redaktorem naczelnym czasopism: „Gazeta Opolska”, „Echo Gmin”, „Strzelec Opolski”, „Panorama Opolska”. Wystawa eksponowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popielowie.
„Kisiel” (Stefan Kisielewski). Stefan Kisielewski to jedna z najbarwniejszych powojennych osobistości w Polsce i niekwestionowany autorytet moralny. Jego przypadająca na okres PRL działalność publiczna obejmowała twórczość kompozytorską, literacką, publicystyczną i dziennikarską. Był też działaczem społecznym i politycznym. Jego bezkompromisowa postawa naraziła go wielokrotnie na represje komunistycznych władz, łącznie z pobiciem przez tak zwanych „nieznanych sprawców”. Wystawa była eksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie - Koźlu.
„Kraina Petera Schrata. Fotograficzne zapiski znad Małej Panwi”. Dolina Małej Panwi to malowniczy zakątek Górnego Śląska, którego niezwykłe piękno uwiecznili uczestnicy plenerowych warsztatów fotograficznych przeprowadzonych w latach 2013–2017 pod opieką Jerzego Stemplewskiego. Zapiski znad Małej Panwi to podążanie śladami Georga Hauptstocka, który w książce zatytułowanej „Peter Schrat. Zapiski myśliwego znad Małej Panwi” poetycko opisał te tereny w I połowie XX wieku. Wystawa była eksponowana w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.
„Miasto królewskie Székesfehérvár — pocztówki ze zbioru Vörösmarty Mihály Könyvtár”. Wystawa prezentuje pocztówki przedstawiające ważne zabytki Székesfehérvár — najstarszego miasta na Węgrzech, które przez 500 lat było siedzibą królewską i pierwszą historyczną stolicą Węgier. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
„Obrazki z przeszłości w akwafortach Kajetana Wincentego Kielisińskiego”. Kajetan Wincenty Kielisiński na małych formach graficznych ukazał życie codzienne mieszkańców XIX w. polskich miast i wsi. Na akwafortach zarejestrował stroje monarchów, obrzędy, panoramy miast, zamki lub ich ruiny. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
„Od Śląska po Kresy”. W 2012 roku mija 15 lat od powstania Wydawnictwa MS, znanego z takich publikacji jak „Opole na dawnej pocztówce”, „Opole — 150 lat fotografii”, „Lwów — ogród snu i pamięci” czy „Kresowe Trójmiasto”. Stanowi to okazję do zaprezentowania publikacji wydawnictwa i osoby jego twórcy Bogusława Szybkowskiego. Wydawnictwo, początkowo specjalizujące się w albumach prezentujących starą pocztówkę czy fotografię, wraz z rozwojem poszerzyło swoją ofertę o książki z zakresu malarstwa, historii oraz opracowania monograficzne, reprinty i wydania bibliofilskie, podręczniki, katalogi i książki w językach obcych. Dzisiaj Wydawnictwo MS może się poszczycić prawie 130 albumami i książkami, 26 reprintami starych map, pocztówkami, folderami i innymi drukami ulotnymi stojącymi zawsze na najwyższym poziomie edytorskim. Odwiedzający wystawę mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia dorobku wydawniczego jubilata, którego publikacje przenoszą w czas dawnych fotografii i pozwalają porównać wygląd znanych miejsc z tym sprzed kilkudziesięciu lat. Wystawa składa się z 13 plansz prezentujących publikacje wydane przez Wydawnictwo MS, 10 plansz prezentujących fotografie Michała Szybkowskiego. Do wystawy dołączone są mapy wydane przez Wydawnictwo MS. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi, Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
„Papierowe światy — literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek”. Wystawa poświęcona znanym powieściom, które w ciekawy i barwny sposób przedstawiają czytelników, książnice i ich pracowników. Pisarze, niejednokrotnie z przymrużeniem oka, łamią stereotypy dotyczące bibliotekarzy oraz ich pracy, a jednocześnie podkreślają wagę książek w życiu jednostki. Różnorodność gatunków literackich zaprezentowana na wystawie odzwierciedla kreatywność autorów w ujęciu tematu. Wystawa była eksponowana w Bibliotece Publicznej w Paczkowie, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi.
„Poezja jest magiczną stroną życia...”. Wystawa poświęcona Renacie Blicharz — opolskiej poetce, felietonistce, blogerce i recenzentce, która w 2013 roku świętowała 30-lecie pracy twórczej. Na 7 planszach można obejrzeć zdjęcia poetki, przeczytać fragmenty wierszy i prześledzić jej drogę literacką. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju.
„Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla”. Wystawa przybliża sylwetki i twórczość polskich noblistów — Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Wystaw była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi, Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie.
„Sławni Opolanie”. Wystawa prezentuje sylwetki wybranych postaci osób pochodzących z Opolszczyzny i związanych z ziemią opolską zwłaszcza z powiatem opolskim ziemskim. Są to osoby żyjące w różnych okresach historycznych i działających w różnych sferach życia takich jak nauka, kultura, polityka i sport. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi.
„Śpiewamy Tuwima”. Wystawa powstała w ramach obchodów roku Juliana Tuwima. Prezentuje teksty poety, które ubrane w dźwięki przetrwały w postaci niebanalnych utworów muzycznych. Twórczość Tuwima zainspirowała kompozytorów różnorakiej muzyki. Jego wiersze doczekały się aranżacji i wykonań zarówno artystów teatralnych, kabaretowych jak i wykonawców popowych, rockowych czy punkowych. Na wystawie przedstawiana jest plejada niezwykłych wykonawców: od Hanki Ordonówny, Mieczysława Fogga, Marka Grechuty czy Czesława Niemena po współczesne zespoły takie jak Strachy na Lachy, Buldog czy Akurat. Wystawa była eksponowana w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.
„Tam szum Prutu, Czeremoszu…”. Wystawa prezentuje Obwód Iwano- Frankiwski, położony w zachodniej części Ukrainy. Pokazuje największe miasta obwodu: Iwano-Frankiwsk (do 1962 r. Stanisławów) i Kołomyję z ciekawym Muzeum Pisanek. Oglądając wystawę można zachwycić się czarem i magią Huculszczyzny, regionem pięknego krajobrazu, sztuką ludowa i architekturą drewnianą. Wystawa liczy 8 plansz o wymiarach 70x100cm. W 2011 roku ekspozycja została uzupełniona o dodatkowe części: Ceramika (14 plansz), Stroje (10 plansz), Sztuka użytkowa (9 plansz), Pisanki (12 plansz), Krajobrazy (9 plansz). Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczowie.
„W obiektywie Bogusława Szybkowskiego”. Bogusław Szybkowski całym swym życiem związany jest ze Śląskiem Opolskim. Urodził się w Głuchołazach, dzieciństwo i młodość spędził w Prudniku, a od 1965 roku mieszka w Opolu. W 1997 roku założył firmę wydawniczą pod nazwą Wydawnictwo MS. Wydawnictwo, początkowo specjalizujące się w albumach prezentujących stare pocztówki czy fotografie, wraz z rozwojem poszerzyło swoją ofertę o książki z zakresu malarstwa, historii oraz opracowania monograficzne, reprinty i wydania bibliofilskie i in. Wydało ponad 200 tytułów książek. Publikacje Wydawnictwa MS stały zawsze na najwyższym poziomie edytorskim, zdobywały nagrody i wyróżnienia na wystawach i targach książek. Obok działalności edytorskiej i kolekcjonerstwa interesowała go fotografia i jej dzieje. Szybkowski jest również autorytetem filatelistyki polskiej, znawcą w dziedzinie filokartystyki (kolekcjonerstwo widokówek) i numizmatyki.
W kręgu jego zainteresowań zawsze była fotografia artystyczna. Zdjęcia prezentowane na wystawie przenoszą widza z szarej miejskiej przestrzeni do magicznego i barwnego świata przyrody, część wykonana została techniką podczerwieni. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
„We mnie jest płomień, który myśli — Zbigniew Herbert (1924-1998)”. Wystawa prezentuje życie i twórczość Zbigniewa Herberta. Przedstawia zdjęcia z albumu rodzinnego, uzupełniona o wspomnienia siostry poety Hanny Herbert-Żebrowskiej oraz przyjaciół m.in. Jana Józefa Szczepańskiego. Wystawę uzupełniają wiersze poety ilustrujące jego życie oraz rękopisy i rysunki. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
„Wielkanoc na dawnej pocztówce”. Wystawa prezentuje 90 najstarszych przedwojennych pocztówek wielkanocnych pochodzących z wydawnictw polskich, niemieckich, francuskich, rosyjskich oraz węgierskich. Kartki te zdumiewają swoją tematyczną różnorodnością i motywami, na co z pewnością niemały wpływ miał fakt, że ich projektem zajmowali się niejednokrotnie znani rysownicy oraz ilustratorzy. Wszystkie pocztówki pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Wystawa była eksponowana w Gminnym Ośrodku Kultury. Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim.
„William Shakespeare — wystawa z okazji 450. rocznicy urodzin dramatopisarza”. Poświęcona postaci pisarza, jego twórczości poetyckiej jak i dramatycznej, a także specyfice teatru elżbietańskiego, który rozwijał się za czasów Shakespeare’a. Wystaw była eksponowana w Publicznym Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu, Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.
„Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”. Wystawa prezentuje wybrane legendy z 13 gmin powiatu opolskiego: Chrząstowic, Dąbrowy, Dobrzenia Wielkiego, Komprachcic, Łubnian, Murowa, Niemodlina, Ozimka, Popielowa, Prószkowa, Tarnowa Opolskiego, Tułowic, Turawy. Wystawa ma na celu przypomnienie oraz pogłębienie wiedzy o legendach i podaniach powiatu opolskiego. Wystaw była eksponowana w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.
„Z huculskiej skrzyni I i II”. Wystawa prezentuje przyrodę, kulturę oraz tradycje związane z Huculszczyzną — regionem położonym w zachodniej części Ukrainy, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Czarnohory i Gorganów, obejmującym część Pokucia i Bukowiny. Na planszach widoczne są elementy stroju huculskiego: piękne, ręcznie zdobione koszule, serdaki i keptary, biżuterię (zgardy, krywulki czy czeprahy), a także charakterystyczne nakrycia głowy (ręcznie haftowane męskie kapelusze tzw. krzesanie czy kobiece białe czepce tzw. peremitki). Na planszach zobaczyć można również elementy izby huculskiej. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku.
„Z kresowego albumu – pocztówki”. Wystawa prezentuje kolekcję przedwojennych pocztówek miast i miasteczek kresowych, pochodzących ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Podziwiać można karty pocztowe ukazujące architekturę i widoki m.in. Lwowa, Stanisławowa, Kołomyji, Brzeżan, Stryja, Wilna, „kresowej Oklahomy” czyli Borysławia i Drohobycza, miejscowości turystycznych jak Jaremcze, Worochta, Zaleszczyki oraz uzdrowisk — Truskawca czy Lubienia Wielkiego. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołczynie.
„Zamki i Pałace Śląska Opolskiego”. Wystawa przedstawia zamki i pałace znajdujące się na Śląsku Opolskim w początkach XX wieku. Fotograf Robert Weber utrwalił urok niejednokrotnie nieistniejących już dziś, czy popadających w ruinę obiektów. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie, Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczowie.

VI. Spotkania autorskie
W 2019 r. WBP w Opolu zorganizowała 71 spotkań autorskich, w tym m.in.: 36 w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki i 27 w ramach „Zaczytanego opolskiego”. Z czytelnikami spotkali się m.in.: W. Chmielarz, F. Springer, R. Ćwirlej, J. Ćwiek, M. Płaza, K. Ryrych, K. Wilczyńska, J. Jagiełło, K. Skiba, P. Gąsowski, M. Orłoś, P. Milewski, K. Wielicki, D. Masłowska.

VII. Programy, projekty i zadania
W 2019 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i. E. Smołki w Opolu zrealizowała następujące projekty:
„Dyskusyjne Kluby Książki 2019” — zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki w woj. opolskim” finansowane ze środków Instytutu Książki.
„Kalejdoskop językowo-kulturowy” — zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.
„Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” realizowane przy dofinansowaniu z Programu Promesa MKiDN 2017 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
„Zaczytane opolskie” — akcja miała za zadanie popularyzację polskiej literatury poprzez organizację w bibliotekach publicznych woj. opolskiego spotkań z pisarzami i ludźmi kultury. Spotkania odbywały się na obszarze całego województwa, we wszystkich jego powiatach. Pomysłodawcą i fundatorem zadania był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Koordynatorem „Zaczytanego opolskiego” była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, a partnerami biblioteki publiczne działające na Opolszczyźnie.
Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych — program finansowany ze środków Biblioteki Narodowej. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 było wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych. Zadaniem Programu było wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W 2019 r. biblioteki publiczne w województwie opolskim zakupiły w ramach projektu 105 125 woluminów na kwotę 2 342 686 zł.
„Zakup sprzętu komputerowego dla WBP w Opolu — etap III” Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytet Infrastruktura kultury realizowany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. W projekcie uczestniczyło 67 bibliotek publicznych z województwa opolskiego.

Dyskusyjne Kluby Książki
W województwie opolskim w 2019 r. działało 55 Dyskusyjnych Klubów Książki. Kluby funkcjonowały przy bibliotekach publicznych w: Baborowie, Brzegu, Głubczycach (Wypożyczalnia i Oddział dla Dzieci), Głuchołazach, Gogolinie, Kamieniu Śląskim (filia GBP w Gogolinie), Malni (filia GBP w Gogolinie), Grodkowie, Jemielnicy, Piotrówce (filia GBP w Jemielnicy) Kamienniku, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Lewinie Brzeskim, Łosiowie (filia MiGBP w Lewinie Brzeskim), Lubszy, Kościerzycach (filia GBP w Lubszy), Jasienicy Dolnej (filia BP w Łambinowicach), Wierzbiu (filia BP w Łambinowicach), Murowie, Namysłowie, Nysie, Białej Nyskiej (filia MiGBP w Nysie), Oleśnie, Olszance, Opolu – WBP Biblioteka Austriacka, MBP – wypożyczalnia centralna, filia nr 7, filia nr 18, Oddział Dziecięcy, Otmuchowie, Kałkowie (filia BP w Otmuchowie), Paczkowie, Pakosławicach, Prusinowicach (filia GBP w Pakosławicach), Pokoju, Popielowie, Karłowicach, (filia GBP w Popielowie), Starych Siołkowicach (filia GBP w Popielowie), Prudniku – filia nr 1, Strzelcach Opolskich (filia miejska), Zielinie (filia GBP w Strzeleczkach), Nakle – klub dla dzieci i dla dorosłych (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Przyworach (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Raszowej (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Tułowicach, Walcach, Zębowicach, Zdzieszowicach, Żyrowej (filia MiGBP w Zdzieszowicach).

Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne
Od 15 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im E. Smołki w Opolu działa Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne, które oferuje swoim czytelnikom darmowy dostęp do książek elektronicznych znajdujących się na platformie IBUK Libra należącej do Wydawnictwa PWN. W 2019 r. w konsorcjum uczestniczyło 17 bibliotek publicznych województwa opolskiego, a ich czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do ponad 2289 publikacji elektronicznych z zakresu nauk: ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych oraz informatyki, medycyny, prawa i literatury faktu. Aby skorzystać z oferty czytelnicy mogą się zgłaszać do bibliotek po indywidualne kody aktywacyjne dostępu do platformy IBUK Libra.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020.
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich pozyskał środki finansowe na realizacje zadania „Współczesna biblioteka oknem na świat — połączenie tradycji z nowoczesnością” na kwotę 2 000 000,00 zł.

System biblioteczny MAK +
MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.
Jednolity, centralny system komputerowy MAK+, oferowany jest wszystkim bibliotekom bez względu na formę organizacyjną.

W 2019 r. w woj. opolskim z systemu MAK + korzystało 25 bibliotek głównych1
1. Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Byczynie.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach.
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku.
5. Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach.
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Kietrzu.
7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem.
8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie.
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Lasowicach Wielkich.
10. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim.
11. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Łambinowicach.
12. Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna.
13. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Olszance.
14. Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna biblioteka Publiczna w Ozimku.
15. Biblioteka Publiczna w Paczkowie.
16. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach.
17. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju.
18. Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi.
19. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie.
20. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.
21. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie.
22. Tułowicki Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Tułowicach.
23. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie.
24. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem.
25. Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.

VIII. Ranking Bibliotek 2019
W 2019 r. Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy W kategorii – najlepsze w województwie:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach zajęła 41 miejsce w Polsce i 1 miejsce w województwie opolskim.
Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka zajęła 53 miejsce w Polsce i 2 w województwie opolskim.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim zajęła 62 miejsce w Polsce i 3 w województwie opolskim.

IX. Nagrody dla bibliotek MiGBP w Krapkowicach otrzymała „Złote spinki”. Nagroda przyznana przez Nową Trybunę Opolską.
MiGBP w Nysie Filia w Białej Nyskiej otrzymała tytuł „Najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie opolskim w 2018”. Tytuł został przyznany przez dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
MBP w Opolu otrzymała tytuł „Marka Opolszczyzny 2018”. Nagroda przyznana przez Samorząd Urzędu Marszałkowskiego.
MBP w Opolu — „Ikar 2019”; nagroda przyznana przez ZAiKS i Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.
MBP w Opolu — Wyróżnienie „Mistrz Promocji 2018” przyznane przez Zarząd Główny SBP.
MBP w Opolu — „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym”; nagroda przyznana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opole oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu.
WBP w Opolu uzyskała tytuł Opolskiej Gwiazdy Europy oraz otrzymała nagrodę „Mosty Dialogu 2019” w kategorii Instytucje.
Biblioteka Obcojęzyczna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wygrała etap wojewódzki oraz krajowy konkursu Fundacji „Szansa dla Niewidomych” IDOL 2019, jako miejsce niezwykle przyjazne i otwarte dla osób z niepełnosprawnościami.
MiGBP w Zdzieszowicach, otrzymała medal oraz odznakę „Zasłużony dla turystyki” nagrody przyznane przez Oddział Regionalny PTTK w Opolu.

X. Jubileusze bibliotek
4 czerwca 2019 r. — uroczyste obchody 70-lecie filii bibliotecznej w Kielczy, Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.
2 września 2019 r. — uroczyste obchody 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.
6 listopad 2019 r. — uroczyste obchody 70-lecia MiGBP w Wołczynie.

XI. Wybrana działalność promocyjna bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
cykliczne spotkania czytelnicze w przedszkolu „Czytamy sobie”
styczeń - Dzień Babci i Dziadka (filia w Rakowie),
czerwiec - Dzień Rodziny – impreza dla dzieci i rodziców z okazji Dni Matki, Dziecka i Ojca (filia w Rakowie),
wrzesień - spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło,
październik - spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą,
listopad - spotkanie autorskie z Markiem Sikorskim, listopad - Noc Bibliotek (filia w Rakowie),
listopad - impreza biblioteczna z okazji dnia św. Marcina (filia w Rakowie),
listopad - spotkania dyskusyjne pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece i porozmawiajmy”,
grudzień - warsztaty „Stop hejtowi!”
grudzień - „Jesienne spotkanie poezji z muzyką”,
grudzień - spotkanie wigilijne: jasełka, koncert świąteczny (filia w Rakowie).

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Ferie w bibliotece.
luty - warsztaty Trening mózgu cz.1 – pamięć i koncentracja,

marzec - spotkanie z Robertem Gondkiem,
marzec - koncert Duet Apasjonata – Modlitwa w Piosence,
marzec - spotkanie z Adamem Kwaśnym,
marzec - przedstawienie „Z Czerwonym Kapturkiem przez świat”,
maj - kiermasz „Książka za złotówkę”,
maj - rajd rowerowy „Majówka z książką”, szlakiem średniowiecznych polichromii brzeskich,
maj - spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem,
sierpień - Brzeskie Dni Fantastyki 2019,
sierpień - spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem,
sierpień - spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim,
wrzesień - Projekt „Mała książka – wielki człowiek”,
wrzesień - Narodowe Czytanie – nowele polskie,
październik - Spotkanie autorskie z Krzysztofem Żylińskim
listopad - spotkanie autorskie z Krystyną Mirek,
listopad - spotkanie autorskie z Ryszarem Ćwirlejem,
listopad - spotkanie autorskie z Józefem Henem,
grudzień - kolędowanie na góralską nutę.

Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Cisku
styczeń–luty – Ferie zimowe w bibliotece. Głośne czytanie książek, opowiadanie ciekawych historyjek, rozwiązywanie krzyżówek literackich, quiz bajkowy, zajęcia komputerowe, gry i zabawy świetlicowe oraz warsztaty plastyczne,
lipiec–sierpień – Wakacje w bibliotece,
październik - spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych, zrealizowane w ramach „Zaczytanego opolskiego”.
listopad - Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w filii bibliotecznej w Łanach,
listopad - Noc Andrzejkowa w bibliotece pod hasło „Kochasz dzieci - nie pal śmieci".

Gmina Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
styczeń - warsztaty robienia biżuterii,
marzec - VII edycja Gminnego Konkursu pt. „Stroik Wielkanocny”,
lipiec - teatrzyk „Zaczarowany medalion” z serii Smerfne Przygody,
listopad - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą,
grudzień - VI edycja Gminnego Konkursu pt. „Stroik Bożonarodzeniowy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku
luty - warsztaty „ Tworzymy komiks”, prowadzenie Zbigniew Masternak,
kwiecień - „ Dzień Ziemi” – zajęcia edukacyjno-plastyczne,
maj - spotkanie autorskie dla młodzieży z Tomaszem Sobanią,
czerwiec - współudział w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka,
czerwiec - pokonkursowa wystawa „Jan Cybis- śladami artysty”,
lipiec - Dzień Czerwonego Kapturka – gry i zabawy integracyjne,
lipiec - wycieczka po Głogówku pn. „Historia i zabytki Głogówka” harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach,
październik - współudział w organizacji Festynu Familijnego,
październik - „Urodziny Kubusia Puchatka” gry i zabawy integracyjne,
październik - uroczyste odsłonięcie popiersia Rafała Urbana przed siedzibą domu kultury,
listopad - „Dzień Pluszowego Misia” – zajęcia dla młodszych dzieci.

Centrum Kultury. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Konkurs Pięknego Czytania,
luty - Dzień Bezpiecznego Internetu,
maj - Biesiada Czytelnicza,
czerwiec - Odjazdowy Bibliotekarz,
czerwiec–grudzień – „Barwy Młodości”, zajęcia rekreacyjno-turystyczne dla dzieci i młodzieży będące elementem programu profilaktycznego,
listopad - Święto Pluszowego Misia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
luty - promocja książki „Krzyże i kapliczki przydrożne na terenie miasta i gminy Gogolin” w ramach projektu „Perły krajobrazu małej architektury sakralnej w Gminie Gogolin,
marzec - spotkanie autorskie z Krzysztofem Wielickim, zdobywcą korony Himalajów,
kwiecień - realizacja projektu bookstartowego „Z książką na start” organizowanego przez Instytut Książki „Mała książka - wielki człowiek”,
maj - spotkanie z młodą pisarką Gają Kołodziej,
maj - spotkanie z Maciejem Ficem – „Gogoliński ślad podczas górnośląskich zrywów. Prawda i mity o powstaniach śląskich i plebiscycie w stuletniej perspektywie”,
maj - spotkanie z dziennikarką Teresą Zielińską autorką książki „Sławni zapomniani",
czerwiec - spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z podróżniczką Renatą Matusiak z Kędzierzyna-Koźla pod hasłem „Wśród Aczuarów w amazońskiej dżungli",
wrzesień - spotkanie byłych i obecnych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Spotkanie zainaugurowało uroczystości jubileuszu 70-lecia biblioteki,
wrzesień - Narodowe Czytanie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gogolinie,
październik - „Zaczytana Ławka” dedykowana J. Tuwimowi, powstała z inicjatywy Urzędu Miejskiego i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie,
październik - spotkanie z Anną Maruszeczko w ramach „Zaczytanego opolskiego”,
październik - spotkanie z Tanyą Valko, pisarką przez wiele lat mieszkająca w krajach muzułmańskich,
listopad - spotkanie z pisarką Agnieszką Walczak-Chojecką,
listopad - spotkanie z Jackiem Wszołą.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śląskim
styczeń - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
luty - Ferie zimowe w bibliotece – czytanie bajek, gry planszowe, quizy, konkursy dla dzieci,
maj - Tydzień Bibliotek „Maraton książkowy. Bajkowa noc w bibliotece",
czerwiec - Biblioteka w plenerze,
październik - spotkanie autorskie dla dzieci z Wiesławem Drabikiem,
listopad - spotkanie autorskie z Dorotą Wons - autorką „Rolniczego słownika gwarowego ziemi zębowickiej”,
listopad - Dzień Pluszowego Misia,
listopad - Wieczór Andrzejkowy w „Krainie Magii i Wróżb”,
listopad - Mikołaj w bibliotece dla dzieci.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Kamienniku
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
styczeń - wieczór kolęd,
styczeń - Dzień Babci i Dziadka,
styczeń - Dzień Babci i Dziadka i zabawa choinkowa (filia w Szklarach),
styczeń - bal przebierańców dla najmłodszych czytelników,
luty - zabawa choinkowa w Kamienniku,
marzec - Dzień Kobiet,
marzec - Gminny Konkurs Recytatorski – Ludwik Jerzy Kern,
marzec - wieczornica pt. „Kobieto, puchu marny”,
marzec - warsztaty dietetyczne,
kwiecień - konkurs plastyczny „Rolnik XXI wieku”,
maj - festyn majowy,
maj - spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem,
maj - obchody z okazji Dnia Matki,
czerwiec - obchody z okazji Dnia Dziecka,
czerwiec - „Rock pod strzechą” – impreza plenerowa,
czerwiec - „Świętojańska noc z muzyką i piosenką”,
lipiec - „Piknik na Florydzie” – wycieczka dla dzieci i młodzieży,
wrzesień - spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło,
listopad - konkurs recytatorski,
listopad - Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej,
listopad - wieczornica związana z rocznicą Odzyskania Niepodległości,
listopad - spotkanie z najmłodszymi czytelnikami – tradycje andrzejkowe,
listopad - wieczór z poezją,
grudzień - teatrzyk dla dzieci „Kozucha kłamczucha”,
grudzień - Zabawa Mikołajkowa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
cykliczne spotkania Lokalnego Klubu Kodowania,
cykliczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Miłośników Filmów DVD,
styczeń - Salon Muzyki i Literatury pt. „Kolędowanie z biblioteką”,
styczeń - spotkanie w ramach Klubu Podróżnika z Moniką Borecką pt. „Poltuguesa - Polska Portugalka”,
styczeń - spotkanie Młodzieżowego Klubu Książki na temat książki pt. „Nosiciel” Tess Gerritsen,
styczeń - spotkanie z Krystyną Gucewicz na temat książki „Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn w śmietanie”,
styczeń - wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Marek; występ zespołu Słowianki,
styczeń - rodzinne czytanki pt. „Gdzie jest pingwin”. Zabawy muzyczne i ruchowe oraz warsztaty recyklingowe,
styczeń – Ekoferie w bibliotece,
luty - posiedzenie Jury XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu Krajobrazy Słowa,
luty - spotkanie autorskie z Tomaszem Kandziorą,
luty - warsztaty pt. „Start to see/Zacznij widzieć”. Prowadzenie Gilles Chamboraire,
luty - spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją, połączone z promocją książek z cyklu pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych", tomy XI i XII,
luty - wystawa fotografii Witolda Tadeusz Szkodzińskiego pt. „Moje widzenie świata”,
luty - Konkurs Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego,
luty - „Świat oczami reporterek” - spotkanie autorskie z Karoliną Sulej i Urszulą Jabłońską,
marzec - podsumowanie konkursu na Czytelnika Roku. Wręczenie nagród oraz występ iluzjonisty Krystiana Bączyńskiego,
marzec - spotkanie ze stylistką Aloszą. Rozmowy o stylu zapisanym w książkach,
marzec - „Wielkanoc oczami dzieci”- wystawa prac plastycznych Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu,
marzec - wernisaż wystawy fotografii Magdaleny Miller pt. „Kobieta oczami kobiety”,
marzec - spotkanie z prof. Tadeuszem Sławkiem w ramach Klubu Tygodnika Powszechnego w Kędzierzynie-Koźlu,
marzec - konferencja pt. „Biblioteka miejscem spotkań na przełomie tradycji i nowoczesności”,
marzec - Noc z Andersenem - zajęcia dla dzieci, grupa zorganizowana,
marzec - Salon Muzyki i Literatury pt. "Motyw konia w literaturze, muzyce i malarstwie" oraz wernisaż wystawy malarstwa Roberta Żurmana,
kwiecień - spotkanie z Katarzyną Jabłońską w ramach Klubu Tygodnika Powszechnego w Kędzierzynie-Koźlu,
kwiecień - spotkanie z Maciejem Siembiedą pt. „Zagadki historyczne Opolszczyzny w powieściach Macieja Siembiedy”,
kwiecień - spotkanie dla dzieci z Wiesławem Drabikiem,
kwiecień - Gala finałowa XXVI edycji konkursu Krajobrazy Słowa.
W programie:
* prelekcja Marty Fox – przewodniczącej Jury konkursu,
* wręczenie nagród Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
* koncert pt. „Oblicza tanga”,
kwiecień - piknik proekologiczny dla dzieci z okazji Światowego Dnia Ziemi,
kwiecień - wernisaż wystawy malarstwa Franciszka Kafla pt. „Interpretacje pejzażu”,
maj - Tydzień Bibliotek: Parapetowy Kiermasz Książek,
maj - Tydzień Bibliotek: spotkanie z Sebastianem Bielakiem i prelekcja pt. „The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę”,
maj - Tydzień Bibliotek: spotkanie autorskie dla dzieci z Marcinem Pałaszem,
maj - Tydzień Bibliotek: spotkanie z Bogdanem Kocińskim, lekkoatletą, autorem książki pt. „Opolscy olimpijczycy”,
maj - Tydzień Bibliotek: spektakl ekologiczny pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu Studia Teatralnego Sztuka,
maj - wernisaż wystawy fotografii Jean-Marc Caracciego pt. „Homo Urbanus Europeanus”,
maj - Targi Książki Nad Odrą. Kędzierzyn-Koźle 2019! Pod Honorowym Patronatem Sabiny Nowosielskie – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle,
maj - Targi Książki Nad Odrą: spotkanie z Natalią Usenko,
maj - Targi Książki Nad Odrą: spotkanie z Jakubem Ćwiekiem,
maj - Targi Książki Nad Odrą: spotkanie z Szymonem Hołownią,
maj - Targi Książki Nad Odrą: spotkanie z Ewą Kassalą,
maj - Kędzierzyńsko-Kozielskie Obchody Roku Powstań Śląskich w ramach Targów Książki Nad Odrą,
maj - Targi Książki Nad Odrą: spotkanie z Tomaszem Szwedem,
maj - Targi Książki Nad Odrą: warsztaty pt. „Temat rzeka”. Prowadzenie Marta Fox,
maj - Targi Książki Nad Odrą: warsztaty komiksowe pt. „Niemieckie postacie komiksowe odkrywają i przedstawiają tajemnice Kędzierzyna-Koźla”. Prowadzenie Artur Klose,
maj - Targi Książki Nad Odrą: spotkanie z Krzysztofem Skibą,
czerwiec - Dni Literatury dla dzieci i młodzieży: spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych, Krzysztofem Pławeckim, Wojciechem Widłakiem, Kazimierzem Szymeczko,
czerwiec - warsztaty dziennikarskie, spotkanie redakcyjne miesięcznika „Echo Studni”. Prowadzenia Jarosław Makowski,
czerwiec - wernisaż wystawy i prelekcja Renaty Matusiak „Raj upadły – Wenezuela dzisiaj”,
czerwiec - spotkanie poetyckie z Anną Marszewską. Prowadzenie Barbara Saczko-Bomba,
czerwiec - początek wakacji: spotkanie z autorami tekstów Rafałem Nosalem oraz Dariuszem Czarnym. Występ artystów,
lipiec–sierpień - Ekowakacje w bibliotece,
sierpień - warsztaty teatralne w ramach projektu Opolskie Gwiazdy Europy, realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pasja. Prowadzenie Kinga Dębska,
sierpień - warsztaty dziennikarskie, spotkanie redakcji miesięcznika „Echo Studni”,
sierpień - warsztaty emisji głosu w ramach projektu Opolskie Gwiazdy Europy, realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pasja, sierpień - Warsztaty teatralne w ramach projektu Opolskie Gwiazdy Europy realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pasja,
wrzesień - rozpoczęcie zabawy literackiej Bingo- Studnia czyta!,
wrzesień - „Gustaw Herling-Grudziński” – wystawa przygotowana za zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z okazji roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza i publicysty,
wrzesień - Narodowe Czytanie – głośne czytanie nowel: „Dym” Marii Konopnickiej, „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza,
wrzesień - Komputerowa Akademia Seniora – zajęcia komputerowe z podstaw obsługi komputera i Internetu,
wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa: Rodzinne Czytanki – pt. „Zaczarowany bifyj czyli bawimy się po śląsku”,
wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa: koncert pt. „Stanisław Moniuszko i Józef Elsner - polska muzyka narodowa” w wykonaniu Koncertowej Orkiestry Dętej „Power of Winds” pod dyrekcją Klaudiusza Jani,
wrzesień - Klub podróżnika: spotkanie z Michałem Szczęśniakiem pt. „Amerykański sen - USA” oraz wystawa fotografii pt. „Podróż intuicyjna”,
wrzesień - spotkanie z Teresą Zielińską na temat książki „Sławni zapomniani”,
wrzesień - spotkanie autorskie z prof. Dorotą Simonides na temat książki „Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego”,
wrzesień - Jesień Literacka w Kędzierzynie-Koźlu – Inauguracja. Salon Muzyki i Literatury pt. „ uOdro nasza, uOdro”, Śląskie pieśni nadodrzańskie ze zbioru Adolfa Dygacza. Goście salonu:
Grzegorz Płonka – śpiew i instrumenty,
Przemysław Nadolski – komentarz literacki,
Współorganizator Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
październik - Noc Bibliotek: wernisaż wystawy Katarzyny Kukułki pt. „Lokatorzy wyobraźni”,
październik - Noc Bibliotek: „Zagadka sprzed lat” – zabawa detektywistyczna dla dzieci i całych rodzin,
październik - Noc Bibliotek: Spotkanie z Agatą Suchocką, autorką książki „Jesienny motyl”,
październik - Jesień Literacka w Kędzierzynie – Koźlu, spotkanie autorskie z Krzysztofem Wielickim, wspinaczem, taternikiem, alpinistą i himalaistą,
październik - spotkanie ze Zbyszkiem Trzebniakiem pt. „Pieszczotliwie o miłości czyli erotyki Zbyszka Trzebniaka DOTYK LITER w dwóch odsł(t)onach”. Prowadzenie Barbara Saczko-Bomba,
listopad - Wernisaż wystawy „Jesienne inspiracje” - prace dzieci z Publicznego Ogniska Artystycznego
listopad - wernisaż wystawy obrazów Ludwika Podrucznego pt. „Horyzonty wyobraźni”,
listopad - Tydzień Ekologiczny: wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek”,
listopad - Ekowarsztaty dla młodzieży pt. „Globalne śniadanie – moje zero waste”. Prowadzenie Fundacja Ekologiczna Arka,
listopad - Tydzień Ekologiczny: Spotkanie z Aleksandrem Dobą, podróżnikiem, kajakarzem, autorem książki pt. „Olo na Atlantyku”,
grudzień - spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją,
grudzień - Szopka Kolędników w wykonaniu chóru „Red Voices”,
grudzień - spotkanie z Zofią Czechlewską, tancerką, choreografką, dr sztuk muzycznych, autorką albumu pt. „Historia tańca”,
grudzień - spotkanie autorskie z Ewą Kassalą na temat książki „Maria Magdalena” - literacki, świąteczny power show,
grudzień - finał akcji Rodzinne Czytanki w bibliotece; w programie m.in.: wręczenie nagród najlepszym czytankowiczom oraz spektakl pt. „Królowa śniegu".

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń–luty - wystawa fotografii Reginy Baranowskiej „Kluczbork jakiego nie znacie”, w cyklu „Oko na sztukę”,
marzec - wystawa „W obiektywie Bogusława Szybkowskiego”, ze zbiorów WBP w Opolu,
marzec - „Przegląd Poezji Śpiewanej”, skierowany do uczniów szkół podstawowych Powiatu Kluczborskiego,
marzec - spotkanie „Juliusz Gabryel – wspomnienie”, poświęcone pamięci zmarłego kluczborskiego poety,
maj - rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, połączony z akcją bookcrossingu,
maj - spotkanie z Zofią Stanecką,
wrzesień - wystawa malarstwa Jolanty Uchańskiej, młodej artystki z Byczyny,
wrzesień - Narodowe Czytanie polskich nowel,
wrzesień - spotkanie autorskie z Grażyną Ochenkowską,
wrzesień– październik - wystawa „Nasz Vincent” – prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z Byczyny i Kostowa, inspirowane twórczością Vincenta van Gogha,
październik - Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”; dla uczestników wieczornej imprezy promującej czytelnictwo i bibliotekę przygotowano szereg atrakcji: „Upoluj książkę” – poszukiwanie książek ukrytych na terenie Kluczborka (30 książek odnaleziono w niecałe dwie godziny); spotkanie z psim psychologiem, nocny maraton gier planszowych, giełdę płyt winylowych, zajęcia plastyczne, pokaz filmu dla dzieci „Ptyś i Bill”,
październik - wystawa „Z huculskiej skrzyni” ze zbiorów WBP w Opolu
październik - spotkanie autorskie z Maciejem Płazą w ramach projektu „Zaczytane opolskie”,
październik - spotkanie z kluczborską poetką Iwoną Derkowską,
listopad - wystawa malarstwa Andrzeja Felisiaka „W jesiennym nastroju”,
listopad - spotkanie autorskie z Lidią Czyż i Idą Hrdličkovą,
listopad - spotkanie autorskie w ramach DKK z Wojciechem Chmielarzem,
grudzień - Mikołajki z Książką – spotkanie dla dzieci i rodziców w klimacie świątecznym,
grudzień - spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz i promocja książki „Pokazucha. Na gruzińskich zasadach”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
kwiecień - Gminny Konkurs Pięknego Czytania - Rany Julek,
kwiecień - Z wróżką przez świat baśni i bajek,
wrzesień - III Noc w Bibliotece - Księga Dżungli – Galeria,
listopad - Spotkanie Seniorów z Poezją.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie
marzec - Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania,
marzec - spotkanie autorskie z ks. Manfredem Słaboniem,
maj - Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Majowe Spotkania z Poezją”,
maj - spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem,
czerwiec - spotkanie autorskie z Zbigniewem Masternakiem,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
listopad - spotkanie autorskie z Teresą Zielińską,
grudzień - Gminny Konkurs Recytatorski pn. „Boże Narodzenie w Poezji”.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
„Misiowe spotkania” – cykl imprez czytelniczych.
„Bezpieczni razem” – spotkanie przedszkolaków z policjantami, pogadanki, imprezy czytelnicze dla dzieci i dorosłych.
styczeń–luty - „Zimowe fantazje z książką” – impreza czytelnicza,
luty - „Biblioterapia dziecięca” – warsztaty dla bibliotekarzy,
marzec - „Podróże z pasją” – spotkanie autorskie z Grzegorzem Podsiadło,
marzec - „Kobieto – puchu marny”– wystawa promująca życie kobiety na przestrzeni epok,
kwiecień - „Dyskusyjny Klub Książki” – spotkanie czytelnicze poświęcone książce A. Brzezińskiej „Córki Wawelu”, I. Kubackiego „Ania”,
maj - „Lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima” – lekcje biblioteczne,
maj–grudzień - „ Stanisław Moniuszko – polski kompozytor ludowy i narodowy” – wystawa i lekcje na ten sam temat,
czerwiec - „Dzieci - dzieciom” – impreza czytelnicza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
lipiec–październik - „Grafika Jana Uhlika” – wystawa,
lipiec - „Piknik rodzinny” – gry integracyjne dla dzieci i dorosłych,
lipiec– sierpień - „Wakacyjne czytanie na trawie” – zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
październik - „ Krapkowickie Dni Seniora” – wystawa promująca zbiory biblioteki,
listopad - „ Jesienne spojrzenia warte pamięci” – spotkanie z Krystyną Szwed,
listopad - „Andrzejkowe wróżby i zabawy” – imprezy czytelnicze dla dzieci i młodzieży,
listopad - „Tajemnica słowa bardziej odkryta” – wystawa twórczości Krystyny Szwed,
grudzień - „ Mikołaj w bibliotece” – spotkanie mikołajkowe,
grudzień - „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe na świecie” – wystawa obrazująca święta Bożego Narodzenia na świecie,
grudzień - „Spotkanie opłatkowe” – przeznaczone dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowych i czytelników biblioteki.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
styczeń - Dzień Babci i Dziadka,
kwiecień– maj - „Baśniowy świat Pana Andersena” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków połączone z konkursem plastycznym,
maj - Biblioteka pod Ratuszem,
maj - XII Gminny Konkurs Recytatorski,
czerwiec - Piknik z Biblioteką,
lipiec - sierpień - Wakacje w Bibliotekach,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa,
wrzesień - spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską w ramach DKK,
listopad - spotkanie autorskie z Krystyną Mirek w ramach DKK.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Łambinowicach
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
luty - przegląd zespołów wokalnych,
luty - Konkurs Pięknego Czytania,
maj - „Rybka lubi czytać” – piknik czytelniczy,
czerwiec - Noc świętojańska”,
czerwiec - Dni Gminy Łambinowice,
czerwiec - Dzień Rodziny,
lipiec–sierpień - Noc w bibliotece,
wrzesień - Piknik z Kulturą,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
październik - Powiatowy Konkurs Recytatorski Humoru i Satyry,
październik - Dzień Seniora,
grudzień - Wigilia dla osób samotnych.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Lubrzy
cykliczne spotkania w bibliotekach - rodzinne czytanie bajek.
styczeń - wspólny opłatek dla seniorów,
styczeń - Dzień Babci i Dziadka – przedstawienie,
styczeń - Ferie zimowe dla dzieci,
marzec - Dzień Kobiet – przedstawienie,
kwiecień - warsztaty wielkanocne,
maj - Dzień Matki – montaż słowno-muzyczny,
lipiec–sierpień - Wakacje w bibliotece, zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
wrzesień - pomoc przy organizowaniu dożynek,
listopad - konkursy czytelnicze,
grudzień - warsztaty bożonarodzeniowe.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Lubszy
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
cykliczne spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
styczeń - warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci i Dziadka”,
luty - Ferie w bibliotece,
kwiecień - Biesiada wielkanocna,
maj - Tydzień bibliotek,
maj - Konferencja Bibliotek Powiatu Brzeskiego,
maj - spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem,
czerwiec - obchody Dnia Dziecka,
lipiec–sierpień - Wakacje w bibliotece (zabawy, konkursy, warsztaty plastyczno-techniczne, gry terenowe, wycieczki),
lipiec–sierpień - realizacja projektu „15 inwestycji na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”,
wrzesień - spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską w ramach DKK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
styczeń - Ferie w Bibliotece,
czerwiec - Odjazdowe bibliotekarki i odjazdowi czytelnicy,
lipiec–sierpień - Wakacje bez nudy z Gminną Biblioteką Publiczną,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
październik - spotkanie autorskie z Ewą Kassalą w ramach „Zaczytanego opolskiego”,
październik - Noc Bibliotek,
listopad - Kryminalny wieczór z Wojciechem Chmielarzem,
listopad - Słowniki, atlasy, leksykony - czy to trudne? Lekcja biblioteczna,
listopad - „Mała książka-wielki człowiek”,
grudzień - O świętach z przedszkolakami, spotkanie w Starych Budkowicach.

Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Namysłowie
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
marzec - Powiatowy Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków,
kwiecień–maj - „Wędrujemy ścieżkami historii” – dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Realizacja projektu w ramach Marszałkowskiego Konkursu Grantowego „Opolskie Eduko w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej,
czerwiec - XXV konkurs historyczny „Dzieje Ziemi Namysłowskiej”,
wrzesień - spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską,
listopad - spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem w ramach projektu „Zaczytane opolskie”,
grudzień - „Konkurs ku wartościom” dla uczniów szkół średnich, pod hasłem „Czytaj z nami”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
styczeń - Ferie w bibliotece,
kwiecień - Noc z Andersenem,
maj - Tydzień Bibliotek,
czerwiec - Cała Polska Czyta Dzieciom,
czerwiec - Noc Bibliotek,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
listopad - Czytam sobie w bibliotece,
grudzień - spotkanie mikołajkowe w bibliotece.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
luty - wystawa rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby uczniów Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Nysie,
luty - spotkanie autorskie i promocja książki Urszuli Glensk „Hirszfeldowie Zrozumieć krew”,
luty - spotkanie autorskie dla dzieci z Romanem Pankiewiczem,
luty - Giełda Płyt Winylowych,
luty–kwiecień - konkurs dla dzieci na ilustracje do wierszy Ryszarda Ścibora,
marzec - spotkanie autorskie z Jadwigą Michalak oraz promocja książki „Podnieś kotwicę”,
marzec - wystawa malarstwa Krystyny Jastrzębskiej,
marzec - 3. Gminny Konkurs Pięknego Czytania,
kwiecień–maj - wystawa Konstytucja 3 Maja,
kwiecień - spotkanie autorskie z Ireną Sidonią Rup,
kwiecień - polsko-czeski koncert chórów (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych,
kwiecień - Dzień Ziemi (Centrum Działań Wspólnych) dla dzieci,
maj–czerwiec - wernisaż wystawy malarstwa Justyny Janek i Bożeny Franiczek,
maj - spotkanie autorskie i promocja tomiku Romany Klubowicz,
maj - spotkanie ze Zbigniewem Tyrolskim,
maj - teatrzyk kukiełkowy „Królewska księga”,
maj - Zlot Dreptaków (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych, czerwiec - wystawa prac uczestników warsztatów malarskich Uniwersytet III Wieku,
czerwiec - spotkanie autorskie z Teresą Zielińską, promocja książki „Sławni Zapomniani”,
czerwiec - bezpieczne zachowanie nad wodą (Centrum Działań Wspólnych) dla dzieci,
czerwiec - I Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych, „Warsztaty szydełkowania” na rzecz Hospicjum w Nysie,
czerwiec - Dzień Seniora (Centrum Działań Wspólnych),
czerwiec - spartakiada (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych,
lipiec - warsztaty pisania scenariusza teatralnego (Centrum Działań Wspólnych) dla dzieci,
wrzesień – wernisaż, wystawa prac rękodzielniczych Magdaleny Bodnar-Stanosz i Barbary Bodnar-Suchońskiej,
wrzesień - Narodowe Czytanie – nowele polskie,
wrzesień - Wrześniowe country (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych,
wrzesień - Transgraniczne spotkanie kulinarno-muzyczne (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych i dzieci,
wrzesień - wernisaż wystawy nyskiego ogniska artystycznego w Jeseniku (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych,
wrzesień - Noc w bibliotece dla dzieci „Laboratorium wiedzy”,
październik - Retrospektywa – wystawa fotografii Milana Dvoracka,
październik - promocja tomiku Krystyny Wawrzkiewicz „Spotkajmy się”,
październik - spotkanie autorskie z Joanną Lamparską połączone z promocją książki „Imperium małych piekieł”,
październik - spotkanie z ks. Grzegorzem Kopijem oraz promocja monografii „Historia obrazu Matki Boskiej Kazimierzeckiej zwanej wołyńską Częstochową”,
październik - spotkanie autorskie dla dzieci z Violettą Piasecką,
październik - wernisaż wystawy „Nie byliśmy sami” w Jeseniku (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych,
październik - zwiedzanie straży pożarnej (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych i dzieci,
listopad - wystawa z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
listopad - spotkanie z Krzysztofem Petkiem „Droga do Mayapo”,
listopad - zwiedzanie Nysy i spotkanie z podróżnikiem (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych,
listopad - „Zaduszki Poetyckie” – Tych, którzy zostali z nami na zawsze wspomina Wojciech Ossoliński – wieczór poezji,
listopad - Kongres biblioteczny (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych – spotkanie bibliotekarzy powiatu nyskiego i z Czech,
grudzień - wystawa „Tradycje świąteczne”,
grudzień - spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Beręsewiczem,
grudzień - wernisaż wystawy „Nie byliśmy sami” w Nysie (Centrum Działań Wspólnych) dla dorosłych,
grudzień - Biblioteczna olimpiada dla dzieci (Centrum Działań Wspólnych).

Oleska Biblioteka Publiczna
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
cykliczne spotkania z żywym słowem,
cykliczne spotkania w Bibliotecznym Klubie Robótek Ręcznych,
cykliczne spotkajmy się w strefie gier – gry planszowe,
styczeń - Akwarelą malowane – wystawa prac i prelekcja Stanisława Pokorskiego,
styczeń - Ferie w bibliotece,
styczeń - Historia Judasza według Tosci Lee,
styczeń - Popołudnie z humorem: wieczór z poezją Juliana Tuwima,
luty - wiersze Ewy Lipskiej – spotkanie dwóch klubów DKK: z Olesna i Kluczborka,
luty - Randka w ciemno … – walentynkowa impreza,
luty - „Pan Twardowski” – spektakl teatralny, Teatr SZTUKA z Oświęcimia,
luty - „Zbigniew Lengren – ojciec profesora Filutka” – wystawa i prelekcja,
luty - Popołudnie z humorem: wiersze paradoksalne Anny Świerszczyńskiej,
marzec - Damskie historie (Mariusz Szczygieł „Kaprysik. Damskie historie”),
marzec - III Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz – maraton czytania,
marzec - Wielka Liga Czytelników – finał konkursu czytelniczego,
marzec - Sławomir Kuźnicki – spotkanie autorskie,
kwiecień - proza Arundhati Roy („Bóg rzeczy małych”),
kwiecień – Popołudnie z humorem: Kobiety, kobietki, panny i dziewczęta, czyli płeć piękna w dowcipie,
kwiecień - Zawsze#biblioteka – wystawa i prelekcja nt. historii bibliotek,
maj - #BIBLIOTEKA – happening,
maj - Tomasz Sobania – spotkanie autorskie,
maj - ZOOM na książkę – cykl zajęć dla dzieci,
maj - sportowcy czytają dzieciom – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
maj - Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy,
maj - Book Crossing,
maj - Marcin Wicha „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”,
maj - Prawda czy fałsz – zajęcia dla dzieci,
maj - Powtórka z lektur – konkurs czytelniczy, maj - Biblioteczne spotkanie trzech pokoleń – impreza,
maj - Danuta Gmur, Józef Łoziński – olescy poeci, spotkanie autorskie,
maj – Powstania śląskie – wystawa i prelekcja,
czerwiec - Biblioteczny Klub Robótek Ręcznych – spotkanie,
czerwiec - Honduras. Niegasnąca nadzieja – spotkanie autorskie z Klaudią Zając,
lipiec - Wakacje w bibliotece: Zabawowe wtorki, Czwartkowe poczytajki,
lipiec - Wychowanie przez czytanie – cykl zajęć i wystawa,
sierpień - Ale historia! Książki na lato ze zbrodnią w tle – wystawa i prelekcja,
sierpień - Wakacje w bibliotece: Zabawowe wtorki, Czwartkowe poczytajki,
sierpień - Wakacje …,wakacje…, wakacje … - wystawa i prelekcja,
wrzesień - Narodowe Czytanie – nowele polskie,
wrzesień - Book Crossing,
wrzesień - Kurs komputerowy 60+,
wrzesień - Zakazane książki – cenzura – wolność słowa – zajęcia dla klas 6.,
wrzesień - spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską,
wrzesień - Maciej Orłoś – spotkanie w bibliotece w ramach projektu „Zaczytane opolskie”,
wrzesień - Tydzień Zakazanych Książek – wystawa i prelekcja,
październik – Noc Bibliotek: „Znajdźmy wspólny język” – impreza biblioteczna,
październik - Zbrodnia doskonała, czy możliwa? Jędrzej Pasierski „Roztopy”,
październik - Literacka Nagroda Nobla 2018- 2019: Twórczość Olgi Tokarczuk – wystawa i prelekcja,
październik - Książka na poprawę humoru/na długie jesienne wieczory – wystawa i prelekcja „Siedem parametrów Twojej cery” – spotkanie z kosmetologiem,
październik - Kurs komputerowy 60+,
październik - Śląskie zamki i pałace – spotkanie z Edwardem Wyżgołem,
październik - Czas na reportaż – wystawa i prelekcja,
listopad - Tydzień Pluszowego Misia – zajęcia dla przedszkolaków, wystawa konkursy, impreza biblioteczna,
listopad - Kurs komputerowy 60+,
listopad - Duchy, duszki i inne maszkary, czyli Halloween w bibliotece,
listopad – „Proces przywracania do życia zabytków piśmiennictwa i ikonografii zbiorów zabytkowych WBP w Opolu” – wykład Mirosławy Koćwin i wystawa,
listopad - Uczciwa oszustka? Tove Jansson „Uczciwa oszustka”,
listopad - Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego – wystawa i prelekcja,
listopad - spotkanie z Dorotą Wons, autorką „Rolniczego słownika gwarowego ziemi zębowickiej”,
grudzień - Boże Narodzenie u naszych sąsiadów – wystawa i prelekcja,
grudzień - Edouard Louis „Historia Przemocy”,
grudzień - Oleskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czytelnictwa – konferencja.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Olszance
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
styczeń - spotkanie z lekturą „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”,
luty - W krainie Misia polarnego - spotkanie biblioteczne,
luty - Zawód paleontolog- spotkanie biblioteczne,
luty - Dzień z dinozaurem dla przedszkolaków,
luty - warsztaty z masy solnej połączone z głośnym czytaniem,
marzec - warsztaty dla dorosłych – kwiaty z krepiny,
marzec - Pierwszy Dzień Wiosny – spotkanie biblioteczne dla przedszkolaków,
marzec - „Tolerancja. Inny to nie znaczy gorszy”,
marzec - „Tolerancja zbliża”- lekcja biblioteczna,
kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci- spotkania czytelnicze,
maj - Tydzień Bibliotek,
maj - dorośli czytają dzieciom z przedszkola w Olszance,
maj - Quiz biblioteczny z okazji 70-lecia biblioteki w Pogorzeli,
maj - Konferencja Bibliotek Powiatu Brzeskiego w Olszance,
maj - Wystawa „Przeszłość i teraźniejszość. Michałów oczami mieszkańców. Etapy powstawania książki,
czerwiec - Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli z Gminy Olszanka,
czerwiec - Konkurs plastyczno-rysunkowy dla dzieci „Moja ulubiona biblioteka”,
czerwiec - Dzień Dziecka – podchody i wspólne ognisko,
lipiec - Dzień Czerwonego Kapturka – spotkanie z bajką Tuwima,
wrzesień– październik –listopad– grudzień - Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” we wszystkich bibliotekach,
listopad - spotkanie autorskie z Krystyną Mirek w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
listopad - Dzień Pluszowego Misia w bibliotece w Krzyżowicach,
listopad - Wieczór Andrzejkowy w przedszkolu,
listopad - wiersze Danuty Wawiłow – wspólne czytanie,
listopad - Dzień Pluszowego Misia,
grudzień - wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursy Czytelniczego „70 książek na 70-lecie bibliotek”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
cykl „Z czwórką dookoła świata” i „Bibliotekarz w Klubie Seniora” (cały rok),
realizacja Programu „Ameryka w Twojej Bibliotece” (cały rok),
warsztaty Czytelnicze w Domu Dziennego Pobytu w Groszowicach (cały rok).
cykle rodzinnych spotkań „Sobota z mamą i tatą” i „Słucham, czytam, tworzę”, Spotkania Teatralne Kamishibai, Spotkania z Panią Bajką (cały rok),
dyskusyjny Klub Miłośników Fantastyki (cały rok),
tajemnic wiele w ludzkim ciele (cały rok),
styczeń –luty - Ferie w bibliotece „Fabryka wyobraźni”,
luty - „Ślepnąc od świateł” – spotkanie z Jakubem Żulczykiem,
marzec - Spotkania. Opowieść o wierze w człowieka. Spotkanie z prof. Marianem Zembalą,
marzec - „Sonnenberg” – spotkanie z Krzysztofem Vargą,
kwiecień - 16. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej,
kwiecień - Dni Tischnerowskie w Opolu,
kwiecień - Giełda Kultury nad Młynówką,
maj - „Dziewięć dni w ścianie” – spotkanie z Jakubem Kornhauserem,
maj - „Jacek” – spotkanie z Anną Bikont,
maj–listopad - projekt „Teraz e-czytam, czyli jak zostać Smart-Seniorem”,
maj - Tydzień Bibliotek,
maj - Dni Otwarte Funduszy Europejskich,
maj - Współorganizacja Dni Opola,
maj - 9. Noc Kultury,
czerwiec - spotkanie z Magdaleną Tulli. Rozmowa o twórczości,
czerwiec - spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem,
czerwiec - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
czerwiec - współorganizacja 4. Festiwalu Książki,
czerwiec - Międzypokoleniowy Festiwal Dla Dzieci – Ojce i Dziatki,
czerwiec–sierpień - Radość, uśmiech, same hece, czyli wakacje w bibliotece,
sierpień - Komiksy na głos. Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów,
wrzesień–grudzień - Projekt „O finansach... w bibliotece”,
wrzesień–listopad - Projekt „Fantastyczne Opole i Jak Je Odkryć”,
wrzesień–listopad - Projekt „Mała książka – wielki człowiek,
wrzesień - 8. Narodowe Czytanie – nowele polskie,
wrzesień–październik - Przepis Na Książkę – Bardzo Młoda Kultura,
październik - Noc Bibliotek,
październik - Dni Ukraińskie,
październik - „Gwiazdy Oriona” – spotkanie z Aleksandrem Sową,
październik - Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego
domu – spotkanie z Arturem Beckerem,
listopad–grudzień - 17. Opolska Jesień Literacka – spotkania m.in. z Łukaszem Orbitowskim, Ryszardem Krynickim, Angeliką Kuźniak, Filipem Springerem,
wrzesień - spotkanie z Ewa Kassalą.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
cykliczne spotkania „Muzyka w Klubowym Fotelu”, „Muzyka w Galerii”,
styczeń - „12 tomów niekończącej się historii - Kresowa Atlantyda”– spotkanie autorskie z prof. S.S. Nicieją,
styczeń–luty - „Nie tylko Kresowa Atlantyda” – wystawa zdjęć i plakatów ze spotkań autorskich z prof. S.S. Nicieją,
styczeń - spotkanie poświęcone Andrzejowi Pałoszowi z udziałem dr Beaty Świerczewskiej, autorki książki „O życiu i twórczości Andrzeja Pałosza. Zarys monograficzny” oraz Harrego Dudy, Lesława Janickiego, Wojciecha Idzika,
styczeń - „Wieża Eiffla nad Piną. Kresowe marzenia II RP” – spotkanie z autorkami książki Agnieszką Rybak, Anną Smółką,
luty - spotkanie z dziennikarzem Dmytro Antoniukiem, promocja książki „Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie”,
luty - spotkanie autorskie z Jolantą Kosowską - promocja książki "Trzy razy miłość",
luty - spotkanie z Wojciechem Tochmanem, promocja książki „Pianie kogutów, płacz psów”,
luty–marzec - „Potęga małej formy” – wystawa grafik (Galeria WuBePe),
marzec - spotkanie z Bogusławem Szybkowskim, „Portret Pięknej Kobiety”,
marzec - spotkanie autorskie z Teodozją Świderską, promocja tomiku „W błysku chwili” w ramach cyklu: Spotkania z członkami i sympatykami Nauczycielskiego Klubu Literackiego,
marzec–kwiecień - „Portfolio” – wystawa fotografii Krzysztofa Świderskiego,
marzec - „Z Piłsudskim do Ostrej Bramy. Wileńska Wielkanoc 1919 roku i kaziukowy spacer po Wilnie”. Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim,
kwiecień - „Urobieni. Reportaże o pracy” - promocja książki, spotkanie z autorem Markiem Szymaniakiem,
kwiecień - Królowe są wśród nas? Spotkanie z Ewą Kassalą, autorką trylogii o królowych egipskich i powieści o królowej Saby,
kwiecień - „Czeskie i śląskie zagrania. Wokół ikonografii kart do gry XIX i XX wieku" – wykład dr. Radosława Łazarza,
kwiecień - wystawa fotografii Pawła Hęciaka „Rany i blizny",
kwiecień–maj - „Żegnaj Monarchio” (współorganizator Biblioteka Naukowa w Ołomuńcu),
maj - „Potop” – wystawa Fryderyka Kremsera / Waldemara Kremsera,
maj - „Znaczenie Stanisława Moniuszki w rozwoju kultury muzycznej w Polsce” –wykład prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha,
maj - podsumowanie III edycji konkursu „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie opolskim”,
maj - Dni Otwarte Funduszy Europejskich, „Konserwacja cennych starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”– wykład na temat konserwacji zbiorów w ramach Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mgr Mirosława Koćwin, kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych WBP w Opolu,
maj - X Forum Opolskich środowisk literackich „Polsko-czeskie fascynacje”,
maj - X Opolskie Spotkania Fantastyczne, m.in. spotkania autorskie z Martą Kisiel, Robertem M. Wegnerem,
maj – „Faraon - opus magnum Bolesława Prusa. Najnowsze badania i najnowsza edycja" – potkanie z egiptologiem prof. Andrzejem Niwińskim,
maj - spotkanie z Teresą Zielińską, promocja „Tryptyku opolskiego”: tom 1 „Historie życiem pisane”, tom 2 „(O)Polskie Antypody”, tom 3 „Sławni, zapomniani”,
maj - spotkanie z Kacprem Śledzińskim, autorem książki „Cichociemni. Elita polskiej dywersji”,
maj - spotkanie z Teresą Hreczaniuk, promocja książki „Dom nad łąkami” (w ramach cyklu: Spotkania z członkami i sympatykami Nauczycielskiego Klubu Literackiego),
maj - „Dziecięcy świat w obiektywie dawnych fotografów”– spotkanie z Bogusławem Szybkowskim,
maj – Noc Kultury, „Czeska Noc Kultury”: prezentacja dr Ilony Gwóźdź-Szewczenko „Porucha na ruchadle, czyli polsko-czeskie nieporozumienia językowe”, spotkanie z Mariuszem Szczygłem „Kultura czeska − moja laska nebeska”,
czerwiec - „Godziny przy piórze...” – spotkanie z Teresą Nietykszą (w ramach cyklu: Spotkania z członkami i sympatykami Nauczycielskiego Klubu Literackiego),
czerwiec - spotkanie z Tomaszem Sekielskim, dziennikarzem, reporterem, korespondentem, pisarzem i reżyserem,
czerwiec - Festiwal Książki w Opolu,
czerwiec - spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim „Od Moniuszki do Palestra, Kilara i Niemena. Poczet kompozytorów z Kresów”,
czerwiec - spotkanie z Emilią Krakowską, promocja książki „Aktorzyca”,
czerwiec - „Z kresowego albumu”,
czerwiec - „III Festiwal kultur i języków świata,
lipiec - „List do Joasi. Historia wileńskiej rodziny Szumańskich w fotografiach z lat 1870-1945”,
sierpień - „Dowolność wyboru” – wystawa fotograficzna członków FotoKlubu Opole,
wrzesień - „189 dwójek” – spotkanie z Renatą Blicharz (w ramach cyklu: Spotkania z członkami i sympatykami Nauczycielskiego Klubu Literackiego),
wrzesień - spotkanie z Piotrem Gąsowskim – inauguracja akcji „Zaczytane opolskie",
wrzesień - spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło, autorką książek dla dzieci i młodzieży w ramach DKK, LiteratourSalon / Salon Literacki (Biblioteka Austriacka – Österreich-Bibliothek),
wrzesień - „Nasz świat wyobraźni” – wystawa prac pacjentów (Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Księdza bp. Józefa Nathana w Branicach oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu),
październik - „100 lat Bauhausu” – wykład dla młodzieży, (XVI Dni Kultury Niemieckiej),
październik - spotkanie z Krzysztofem Wielickim – projekt „Zaczytane opolskie”,
październik - spotkanie z Pawłem Wysoczańskim, projekcja filmu „Jutro czeka nas długi dzień”,
październik - wykład w języku niemieckim „Żądni krwi. O wampirach i wampiryzmie” – prof. Dr. Clemens Ruthner z Trinity College in Dublin, (XVI Dni Kultury Niemieckiej),
październik - „Konserwacja zabytkowego Zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznejw Opolu w latach 2017-2019",
październik–listopad - Pierniki – podróż do krainy zmysłów… przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej (Pfefferkuchen – Eine Reise der Sinne… durch Schlesien, die Oberlausitz und 900 Jahre Esskultur in Mitteleuropa. Przygotowana przez Haus Schlesien w Königswinter) – wystawa w języku polskim i niemieckim,
październik - promocja książki Mariana Buchowskiego „Linijki papilarne”,
listopad - spotkanie autorskie z ks. Grzegorzem Kramerem, projekt „Zaczytane opolskie”,
listopad - spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem, projekt „Zaczytane opolskie”,
listopad - spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską,
listopad - spotkanie z Beatą Tadlą (Biblioteka Obcojęzyczna WBP),
listopad - spotkanie z prof. S.S. Nicieją, promocja XIII tomu „Kresowej Atlantydy”,
grudzień - wykład Mirosławy Koćwin oraz wystąpienie inżyniera projektu, konserwatora zbiorów, Małgorzaty Grocholskiej - zakończenie projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”,
grudzień - „Sztuka na sprzedaż” – wernisaż prac członków ZPAP Okręg Opole,
grudzień - „Drzewko pełne Kresów”, spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim,
grudzień - promocja wydawnictwa „Środowisko prawnicze Opola i Śląska Opolskiego”,
grudzień - charytatywny, świąteczny kiermasz sztuki, wystawa prac studentów Wydziału Sztuki UO.

Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku
styczeń –czerwiec - Konkurs czytelniczy dla przedszkolaków pn.„Czytam z Mamą – Czytam z Tatą”,
styczeń - spotkanie z historią NSZZ Solidarność w Ozimku połączone z promocją książki „Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ Solidarność 1980–1989” wydanej przez IPN,
styczeń–luty - „Zimowe zabawy z Photonem” – cykl warsztatów z zakresu podstaw kodowania dla dzieci z klas I-III,
luty - Miejsko-gminne eliminacje XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”,
marzec - Miejsko-gminne eliminacje 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych,
maj - „Akcja – prawidłowa segregacja” czyli piknik czytelniczy dla dzieci,
czerwiec - „Ozimek nie jest jednorazowy, czyli kultura segregacji odpadów” – autorska wystawa przygotowana przez bibliotekę we współpracy z Domem Kultury w Ozimku oraz UGiM,
czerwiec - spotkania autorskie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci,
czerwiec - Konkurs wiedzy o Ozimku realizowany podczas Dni Miasta,
czerwiec - Konkurs wiedzy o zasadach segregacji odpadów w gminie Ozimek realizowany podczas Dni Miasta,
wrzesień - „Prezent na całe życie, czyli jak pomóc dziecku pokochać czytanie” – prelekcja dla rodziców SP w Antoniowie,
październik - spotkanie autorskie z Filipem Springerem w ramach projektu „Zaczytane opolskie”,
październik - Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II pn. „Mistrz Pięknego Czytania”,
listopad - „Miś – przyjaciel dzieci” – impreza z okazji Święta Pluszowego Misia.

Biblioteka Publiczna w Paczkowie
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książk,
styczeń - „Ferie w bibliotece” – cykl codziennych imprez dla dzieci i młodzieży (konkursy, gry, zabawy, głośne czytanie),
luty - wystawa pt. Opowieści niesamowite – literackie oblicza strachu”,
marzec - Konkurs Pięknego Czytania (dla dzieci ze szkół podstawowych),
marzec - Światowy Dzień Poezji (koncert poezji śpiewanej, prezentacje poetyckie twórców ziemi paczkowskiej) – impreza wspólna z Uniwersytetem III Wieku,
kwiecień - wystawa pt. „Papierowe światy – literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek”,
kwiecień - spotkanie autorskie z Eugeniuszem Mazurkiewiczem, autorem książki „Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego”,
maj - wystawa Adriana Dwornickiego pt. „Otmuchowskie zabytki i osobliwości”,
maj - XXXVII Turniej Wiedzy o Paczkowie (impreza dla wszystkich szkół miasta i gminy Paczków),
maj - wycieczka biblioteczna z młodzieżą do Afrykanarium we Wrocławiu,
maj - spotkanie autorskie ze Zbigniewem Bressą,
maj - Majówka z poezją i muzyką,
czerwiec - spotkanie podróżnicze z Radzimirem Burzyńskim,
czerwiec - wystawa pt. „Portret pięknej kobiety”,
lipiec –sierpień - Wakacje z książką – cykl imprez dla najmłodszych czytelników,
wrzesień - Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą w ramach akcja „Zaczytane opolskie”,
październik - Muzyczna Noc Bibliotek – koncerty skrzypcowy Tomasa Zapecy, koncert wokalno-muzyczny,
październik - spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką,
październik - Paczkowskie Zaduszki Poetyckie – impreza poetycka przygotowana wspólnie z Paczkowskim Uniwersytetem III Wieku,
grudzień - wystawa pt. „Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy”,
grudzień - spotkanie z autorami limeryków o Paczkowie i prezentacja wydanego tomiku limeryków z lat 2015-2019 – impreza we współpracy ze Stowarzyszeniem Pegaz i Więź.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
styczeń - Noworoczne spotkanie i wieczór kolęd w filii bibliotecznej w Prusinowicach,
styczeń - wystawa „Stanisław Wyspiański 150 rocznica urodzin”,
styczeń - wspólne kolędowanie – jasełka w GBP w Pakosławicach,
styczeń - „Dzień Babci i Dziadka” występ artystyczny dla seniorów,
styczeń –luty - „Ferie w bibliotece”,
styczeń - wyjazd do kina,
luty - spotkanie z Maciejem Krzysikiem „Nysa 1945”,
luty - wyjazd z seniorami do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
marzec - „Karnawał na ludowo” występy lokalnych grup artystycznych,
marzec - Gminny Konkurs Pięknego Czytania,
marzec - „Dzień Kobiet” - spotkanie dla Pań,
marzec - Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej – wiersze Agnieszki Frączek,
marzec - spotkanie z archeologiem Mariuszem Krawczykiem „Skarby ziemi nyskiej”,
kwiecień - wspomnienie Św. Jan Paweł II – program słowno-muzyczny w wykonaniu dorosłych w kościele parafialnym,
kwiecień - otwarcie wystawy „Miejscowości Gminy Pakosławice na starej pocztówce”,
kwiecień - Kwietniowe Dni Literatury Dziecięcej – spotkania z książką w bibliotece dla dzieci,
maj - Tydzień Bibliotek –- Muzyczny Koncert Czytelników, spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher, wystawa „Unijne inwestycje w naszej gminie”,
maj - Dzień Strażaka w bibliotece,
maj - Konkurs recytatorski „Głośne czytanie na zawołanie”,
maj - wystawa „Takie rzeczy tylko w bibliotece”, czerwiec - udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, wychowanie przez sport i czytanie – wspólnie ze szkołą,
czerwiec - VIII Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy,
czerwiec - kiermasz książki podczas Dni Pakosławic,
lipiec – sierpień - „Wakacje w bibliotece”, „Coś z niczego”,
wrzesień - Narodowe Czytanie – nowele,
wrzesień - udział w projekcie „Mała książka – wielki Człowiek”,
wrzesień - Kartoflana Biesiada,
październik - udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek,
październik - spotkanie autorskie dla dzieci z Wiolettą Piasecką,
październik - Marsz i Bal Świętych,
listopad - wieczornica z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości,
listopad - Dzień Pluszowego Misia. Spotkanie Roczniaków,
listopad - Mikołajki dla dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
styczeń - lekcja biblioteczna dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Starych Siołkowicach,
luty - MAMY do pogadania – „Jak przechodzić od karmienia piersią do talerzyka",
marzec - MAMY do pogadania – „Co i jak podawać dziecku",
marzec - spotkanie autorskie Harrego Lebicha, promocja książki „Kalejdoskop historyczny Kaniowa i okolic",
marzec - MAMY do pogadania – „Jesteś tym, co jesz - czyli prawidłowe żywienie dziecka fundamentem jego przyszłości”,
marzec - spotkanie kobiet „Bądź piękna na wiosnę!",
kwiecień - MAMY do pogadania – „Świat uczuć dziecka – jak przetrwać trudne chwile",
kwiecień - MAMY do pogadania – „Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia u dzieci",
maj - cykl spotkań dla dzieci i seniorów (w Popielowie, Stobrawie i Karłowicach) z okazji 15-lecia obecności w Unii Europejskiej,
maj - pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki (filia w Starych Siołkowicach),
maj - konkurs plastyczny w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”,
maj - spotkanie autorskie z Teresą Zielińską,
czerwiec - spotkanie autorskie z Krystyną Mirek,
czerwiec - MAMY do pogadania – „Jak wspierać inteligencje wielorakie w domu",
lipiec - Wakacje w bibliotece (Popielów, Stare Siołkowice, Stobrawa) – „Gra o miejscu, w którym mieszkamy”,
sierpień - spotkanie autorskie z Edwardem Schiwkiem,
wrzesień - Gminne Dożynki w Kuźniach – zajęcia plastyczne dla dzieci,
wrzesień - wystawa „Wielcy stąd. Znane osobowości z powiatu opolskiego" ze zbiorów WBP w Opolu,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
wrzesień - spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską,
wrzesień - Szczęście w garści – spotkanie z Dorotą Simonides i Danutą Jazłowiecką,
wrzesień - MAMY do pogadania – „Pilates – ratunek dla bolącego kręgosłupa mamy. Jak ćwiczyć z małym dzieckiem?",
październik - Noc w Bibliotece – projekcja filmu „Ptyś i Bill",
październik - spotkanie autorskie z Marianem Buchowskim,
październik– listopad – wystawa w pierwszą rocznicę śmierci Edwarda Pochronia.

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
udział w akcji „Żonkile",
udział w akcji „Kinder Mleczna Kanapka",
udział w projekcie „Jak świętują nasi sąsiedzi" – Euroregion Pradziad,
udział w projekcie „Larix". Niewidomi czytają słuchając,
udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek",
styczeń–luty - „Akcja zimowa" w Oddziale dla dzieci,
styczeń - spotkanie dla czytelników „Seria love, czyli historia serialami przeplatana",
luty - II Prudnickie Międzyszkolne Dyktando,
maj - udział w konkursie WBP Opole - na najlepszą filię biblioteczną w woj. opolskim w Łące Prudnickiej, filia w Rudziczce,
maj - IV Konferencja Bibliotekarzy powiatu prudnickiego,
maj - spotkanie regionalne „Od grodu Woka do miasta tkaczy i szewców" – Marcin Domino,
maj - spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży z Tomaszem Sobanią,
maj - spotkanie poetyckie wspomnieniowe o Tadeuszu Soroczyńskim,
czerwiec - udział w XXII Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego,
czerwiec - spotkanie autorskie dla dzieci z Anną Czerwińską Rydel,
lipiec – sierpień - Akcja Letnia w Bibliotece,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
wrzesień - spotkanie autorskie dla dorosłych z Krzysztofem Skibą,
wrzesień - „Śladami powieści Harrego Thurka" – prelekcja,
październik - V Noc Bibliotek,
listopad - II Prudnicki Quiz Historyczny,
listopad - spotkanie autorskie dla dzieci z Markiem Sikorskim,
listopad - spotkanie autorskie dla dorosłych z Markiem Sikorskim,
listopad - spotkanie regionalne „Zapomniany Prudnik. Góra Kapliczna",

Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Prószkowie
luty - Noc z Andersenem w Prószkowie,
luty - spotkanie z Elżbietą Bednarczyk,
luty - wieczory w bibliotece, spotkania z lokalnymi działaczami,
lipiec - Noc w bibliotece w Zimnicach Wielkich,
comiesięczna wystawa książek w bibliotece w Prószkowie, Chrząszczycach i Zimnicach Wielkich.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
luty - pasowanie na czytelnika (klasy I szkoły podstawowej w Kościeliskach i Sternalicach,
luty - konkurs recytatorski w języku niemieckim (dla szkół podstawowych i gimnazjum gminy Radłów),
maj - konkurs czytelniczy pt. „W krainie baśni – Brzydkie kaczątko”,
maj - konkurs czytelniczy pt. „Bocian Kajtuś – Jak dobrze go znam”,
maj - warsztaty modeliny,
maj - warsztaty rękodzielnicze,
maj - spektakl edukacyjny pt. „Dobry Dinozaur”,
czerwiec - konkurs wiedzy pt. „Polscy Nobliści”,
czerwiec - udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, czerwiec - konkurs czytelniczy pt. „Najlepszy czytelnik roku”,
październik - warsztaty drukarskie,
październik - konkurs czytelniczy pt. „Czytelnik miesiąca”,
listopad - konkurs czytelniczy pt. „Czytelnik miesiąca”,
grudzień - konkurs plastyczny pt. ”Jesień w oczach dziecka”,
grudzień - konkurs czytelniczy pt. ”Nasze spotkanie z lekturą – Czarna Owieczka”,
grudzień - konkurs wiedzy pt „Przysłowia mądrością narodów”,
grudzień - konkurs czytelniczy pt. „Czytelnik miesiąca”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach
cykliczne warsztaty „Czytam sobie”, Klub Moli Książkowych,
styczeń - Ferie w bibliotece - warsztaty zabawkarskie (GBP w Rudnikach, Filia w Żytniowie),
styczeń - Ferie w bibliotece – Balonowe zoo (GBP w Rudnikach),
styczeń - zabawy z różnych stron świata (GBP w Rudnikach),
luty - przedstawienie teatralne dla czytelników (Filia w Dalachowie, Filia w Cieciułowie),
marzec - warsztaty drukarskie (GBP w Rudnikach),
kwiecień - warsztaty świąteczne (Filia w Cieciułowie, Filia w Żytniowie),
kwiecień - warsztaty świąteczne (GBP w Rudnikach),
maj - spotkanie autorskie z Ewą Stadtmuller (GBP w Rudnikach, Filia w Dalachowie),
maj - przedstawienie teatralne dla przedszkolaków (Filia w Jaworznie),
czerwiec - przedstawienie teatralne dla przedszkolaków (Filia w Żytniowie),
czerwiec - Festiwal Czytania – trzydniowe spotkanie z książką i zabawą dla najmłodszych czytelników (GBP w Rudnikach),
czerwiec - akcja „Jak nie czytam, jak czytam!” (GBP w Rudnikach),
czerwiec - podsumowanie całorocznych zajęć czytelniczych w bibliotece (Klub Moli Książkowych, warsztaty Czytam Sobie) (GBP w Rudnikach),
lipiec - Wakacje w bibliotece – warsztaty malowania na płótnie (GBP w Rudnikach),
lipiec - Wakacje w bibliotece – warsztaty artystyczne: breloki (GBP w Rudnikach, Filia w Żytniowie),
lipiec - Wakacje w bibliotece – biblioteka pełna zabawy (GBP w Rudnikach ),
wrzesień - Narodowe Czytanie (GBP w Rudnikach),
październik - Noc Bibliotek (GBP w Rudnikach),
listopad - spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem (GBP w Rudnikach),
listopad - warsztaty świąteczne (Filia w Jaworznie, Filia w Cieciułowie),
listopad - warsztaty świąteczne ( Filia w Dalachowie),
grudzień - warsztaty kaligrafii (GBP w Rudnikach),
grudzień - warsztaty świąteczne (GBP w Rudnikach).

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
marzec - 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Duży ork i mały ork”,
marzec - warsztaty recytatorskie z Sebastianem Padulą,
maj - XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „#BIBLIOTEKA”,
maj - spotkanie autorskie z Markiem Gaworskim,
maj - spotkanie z lokalna poetką Grażyną Nowak,
maj - spotkanie z dietetykiem Ewą Trzmiel,
maj - spotkanie autorskie z Tomaszem Kubą Kozłowskim,
maj - spotkanie autorskie z Michałem Szulimem,
maj - spotkanie z weterynarzem,
maj - rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”,
maj - spotkanie z ratownikiem medycznym,
maj - rozstrzygniecie konkursu na najaktywniejszego czytelnika roku 2018,
maj - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”,
maj - spotkanie autorskie z Katarzyna Siwczyk,
maj - Noc w bibliotece „Poszukiwacze skarbów”,
wrzesień - Narodowe Czytanie,
wrzesień - spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią,
październik - spotkanie autorskie z Tanyą Valko,
listopad - spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
styczeń - Zimowe spotkanie z książką – impreza artystyczna przy kominku w Mosznej,
styczeń - konkurs na ilustracje do książki O. Preusslera „Rozbójnik Hotzenplotz”,
luty - impreza czytelnicza „Detektyw Pozytywka na tropie”,
luty - spotkanie z psychologiem i publicystą – „Miłość i zauroczenie w życiu i literaturze”,
luty - konkurs recytatorski „Wiersze o Polsce”,
marzec - Międzynarodowy Dzień Pisarza – spektakle teatralne,
marzec - Biblioteka Młodego Chemika – dzień eksperymentów,
marzec -impreza poetycko-muzyczna „Wiosenne wierszowanie”,
marzec - spotkanie autorskie z pisarzem z Bawarii Henrykiem Karolem Skibą,
marzec - Wiosenne spotkanie z wierszem w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
kwiecień - spotkanie autorskie z pisarzem młodego pokolenia, Tomaszem Sobanią,
kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książki – dla dzieci,
kwiecień - przedstawienia teatralne – spektakle dla dzieci,
kwiecień - „Sztuka dekorowania wnętrz”,
maj - przedstawienia teatralne – spektakle dla dzieci,
maj - podsumowanie konkursu „Strzeleczki w komiksie”,
maj - spotkanie autorskie z pisarzem Zbigniewem Masternakiem,
maj - przedstawienia teatralne, spektakle dla dzieci,
czerwiec - „Kwiaty w poezji i muzyce” – impreza artystyczna w Mosznej,
czerwiec - Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką,
czerwiec - Bajkowa biblioteka,
lipiec - spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem,
lipiec - spotkanie z psychologiem „Zapobieganie i pomoc w depresji”,
lipiec - impreza biblioteczna „Tropem rycerskiej przygody”,
październik - spotkanie z Teatrem Kokon z Krakowa – 3 przedstawienia teatralne,
listopad - warsztaty teatralne dla uczniów klas szóstych,
listopad - wystawa „Olga Tokarczuk – polska noblistka”,
listopad - Teatr Duet – 3 spektakle teatralne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie styczeń - Dzień Babci i Dziadka – impreza integrująca najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy,
marzec - „Pisanki, kraszanki i palmy – magia wielkanocnej tradycji w Świerczowie,
kwiecień - przedszkolaki w bibliotece,
maj - Dzień Flagi,
październik - pasowanie na czytelników pt. „Czytaj i baw się razem z nami”,
październik - spotkanie autorskie z Krzysztofem Pławeckim,
październik - wystawa „Zamki i pałace Śląska Opolskiego” ze zbiorów WBP w Opolu.

Tułowicki Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Tułowicach
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
cykliczne warsztaty „Pomysłowa biblioteka”.],
styczeń –luty - Feriada 2019 – Czytam sobie w bibliotece,
styczeń–luty - Feriada 2019 – Zaczarowana biblioteka,
maj – Fotozagadka – Literatka – konkurs biblioteczny,
maj - Biblioteczne Garden Party,
wrzesień - projekt „Mała książka – wielki człowiek”,
listopad - Andrzejkowa Strasznie Nocka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
maj - GBP współorganizatorem 15-lecia Unii Europejskiej w naszej Gminie „Zjednoczeni w różnorodności”,
maj - szkolenie seniorów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,
maj - Teatr Maska „Prastara Książnica – skarb i tajemnica, bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi”,
maj - pasowanie na czytelnika w GBP w Turawie i filia w Ligocie,
sierpnia - warsztaty teatralne – zajęcia z dziećmi,
listopad - otwarcie nowej siedziby Filii w Ligocie – wystawa książek „Fausta”,
listopad - Teatrzyk Maska „W leśnym sądzie niejeden bohater dziś zasiądzie”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe
marzec - spotkanie z psychodietetykiem dla dorosłych,
kwiecień - Pacynkowo – szycie kukiełek teatralnych. Spotkanie dla dzieci i seniorów
maj - spotkanie z fizjoterapeutą dla dorosłych,
czerwiec - Dzień Porad – spotkanie dla seniorów rozwiązywanie problemów prawnych, zdrowotnych,
lipiec - przedstawienie teatralne dla dzieci – Piraci i Wyspa Skarbów,
wrzesień–grudzień - udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”,
wrzesień - projekt „Raz, dwa, trzy. Kultura i my!”,
wrzesien - wycieczka do Teatru Lalki i Aktora „Niedoparki” i „Tygrysek Pietrek”,
wrzesien - spotkanie z historią z Dariuszem Ciapą. Promocja książki „Ziemia Ujazdowska. Wędrówka w przeszłość”,
wrzesień - opowieści o Ujeździe, czyli spotkanie z legendą w bibliotece,
październik - Kraina Muzyki – koncert kwintetu dętego blaszanego,
październik - „Mamo – poczytajmy razem”. Wspólne czytanie bajki Janoscha „Idziemy po skarb", zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe,
październik - spotkanie autorskie z Małgorzatą Żółtaszek,
październik - spotkanie z logopedą,
październik - zajęcia dla mam i dzieci z teatrem kamishibai – „Bajka o groszku”,
listopad - bal urodzinowy Misia i Tygryska. Zajęcia dla dzieci w oparciu o książkę Janoscha „Panama”,
listopad - wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Gliwicach – „Akademia muzycznego smaku”,
listopad - spotkanie z książką dla przedszkolaków – „Opowieści Olafa z Krainy Lodu”
listopad - konkurs „Śpiewomy i beromy po śląsku”,
grudzień - wyjazd na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach „Folkowo i tradycyjnie ze szczyptą poezji i literatury”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
styczeń - „Zagadki Smoka Obiboka-Dobble" – gry i zabawy planszowe,
styczeń - „Witajcie w naszej bajce" – przedstawienie,
styczeń - „Brzechwa dzieciom" – czytanie wierszy,
styczeń - „Bajki, które lubię" – projekcja bajek,
styczeń - „Zwierzęta z plasteliny" – konkurs,
styczeń - „Rymowanki dla dużych i małych" – impreza dla dużych i małych,
styczeń - „Jak zmieniła się bajka na przestrzeni wieków" – od bajek Ezopa po bajki w 3D,
luty - „Czytamy bez mamy" – spotkania cotygodniowe dla maluchów,
luty - „Jeszcze raz o bajce – uruchomiamy wyobraźnię – gry i zabawy pobudzające wyobraźnię,
luty - Kubuś Puchatek i przyjaciele – konkurs literacki,
luty - „W krainie bajek " – projekcja bajek „Bajki z kliszy",
luty - teatrzyk kamishibai „Pani Zamieć" – spotkania z przedszkolakami,
marzec - „Opowiadam bajkę" – dzieci same wymyślają swoją bajkę – konkurs, kwiecień - „W krainie bajki" – konkurs rysunkowy,
kwiecień - „Andersen” – spotkanie z dziećmi,
kwiecień - „Postacie bajkowe" – konkurs literacki i plastyczny,
maj - „Projekt okładki do mojej ulubionej książki " – konkurs,
maj - cykl spotkań pt. „Poczytaj mi bajkę”,
maj - „Czy warto czytać" – cykl spotkań,
maj - „Tysiąc powodów by czytać" – cykl spotkań,
czerwiec - „Najaktywniejszy czytelnik roku " – konkurs,
czerwiec - „Poznajemy pojazdy" – wystawa,
czerwiec - „Moje lektury" – konkurs z znajomości lektur,
czerwiec - „Jak kiedyś bajki czytano" projekcja,
lipiec - „Żywioły" – Powietrze, Ziemia, Woda, Ogień – cykl spotkań z dziećmi,
lipiec - „Przygody Misia Uszatka" – głośne czytanie,
lipiec - „Franklin – mój bohater"– cykl spotkań,
sierpień - „Dzień Indiański" – zajęcia plastyczno-literackie,
sierpień - „Dzień z Kicią Kocią. Słoneczna plaża"- zajęcia plastyczno-literackie,
sierpień - „Kącik bajkoczytacza" – czytamy bajki,
wrzesień - „Jajco, Klyta i Tomata, czyli z Brzechwą po Śląsku na wesoło" – spotkania z dziećmi,
wrzesień - Narodowe Czytanie w Gminie Walce – nowele polskie,
październik - „Co się kryje w okienkach" – konkurs,
listopad - „Zabawa w teatr" – przedstawienie wykonane przez dzieci,
listopad - „Spotkanie z bohaterami bajek" – wystawa, quiz,
listopad - „Dzień Pluszowego Misia” – wystawa,
grudzień - „Bądź pierwszy, otwórz kalendarzowe okienko" – wykonanie kalendarza adwentowego z nowościami dla dzieci,
grudzień - „Magiczny Czas” – przedstawienie w wykonaniu młodych czytelników biblioteki,
grudzień - „Bajki z Kraju Mikołajów" – cykl spotkań.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie
marzec – spotkanie dla dzieci z Romanem Pankiewiczem – „Ważne zawody”,
kwiecień - spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim,
maj - spotkanie z Zofią Stanecką,
listopad - 70-lecie MiGBP w Wołczynie, wykład prof. dr. hab. Stanisława Nicieji,
wystawa malarstwa Bożeny Kansy, wystawa „Z kresowego albumu – pocztówki”,
występ muzyczny Małgorzaty Pasznickiej i Mariusza Buczka.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
styczeń - kolędowanie z zespołem „Gramy z Beatą”, Ferie zimowe w bibliotece, konkurs czytelniczo-plastyczny „Anioł bożonarodzeniowy”, rozstrzygnięcie konkursu „Dekoracje świąteczne” i „Moja szopka betlejemska” przy współpracy z PSP nr3 w Zdzieszowicach,
styczeń - „Jak radzić sobie z bezradnością” (Filia w Rozwadzy) ¬– prelekcja Marcina Mandziuka,
styczeń - „Kolędowanie przy kominku” (Filia w Żyrowej),
luty - Ferie zimowe z biblioteką – cykl zajęć dla dzieci,
luty - „Z nadzieją pod Everest” – spotkanie z podróżnikiem Radzimirem Burzyńskim,
luty - „Smartfon także dla Seniora – kurs obsługi telefonów komórkowych,
luty - „Grupa zabawowa” – cykl spotkań dla dzieci i rodziców,
luty - „Tuwimowo” – walentynkowa inscenizacja przy współpracy z Szkolnym Kołem Teatralny,
marzec - Gminny konkurs „Ulubiona książka moich rodziców”,
marzec - „Tuwimowo i Wiosna” w bibliotece – inscenizacja dla seniorów przy współpracy ze Szkolnym Kołem Teatralnym oraz Katolickim Przedszkolem Niepublicznym „Ochronka”,
marzec - „Kodowanie Robot Photon w bibliotece” – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży,
marzec - „Światowy dzień wody” – zajęcia dla dzieci,
kwiecień - „Komputer już nie straszny” – kurs komputerowy dla dorosłych,
maj - „Do końca drogi jeszcze daleko...”– wieczór poezji śpiewanej Mariana Oszka,
maj - „Martwa natura” – wernisaż wystawy Piotra Rozumka,
maj - spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą,
maj - „Bliżej Indonezji” – spotkanie z siostrą Dolores,
maj – Teatrzyk kamishibai” – cykl spotkań z przedszkolakami (Filia w Januszkowicach),
maj - „Jak nie czytam, jak czytam – akcja masowego czytania (Filia w Krępnej),
maj - „Azja w moim obiektywie” – spotkanie z lokalnym podróżnikiem Janem Płonką,
czerwiec - „Z książką nad Jeziorem Srebrnym” – spotkanie DKK połączone z rejsem jachtem motorowym po jeziorze,
lipiec - Wakacje w bibliotece – cykl zajęć dla dzieci,
lipiec - „Letni ogród pełen kwiatów” - warsztaty międzypokoleniowe,
sierpień - „Warsztat młodego artysty – autoportret na wesoło” - kreatywne zajęcia dla dzieci,
lipiec - „W świecie strażaka Sama” – odwiedziny w OSP w Januszkowicach,
wrzesień - „Narodowe Czytanie na Rynku”,
wrzesień - „Narodowe Czytanie” (Filia w Żyrowej),
październik - Współorganizacja Gminnego Dnia Seniora,
październik - „Jesienne lampiony” - kreatywne warsztaty dla dzieci (Filia w Januszkowicach),
październik - „Malowanie na porcelanie”,
październik - warsztaty dla animatorów kultury „Oblicza sztuki”,
październik - wycieczka do Galerii Figur Stalowych,
październik - „Teatrzyk kamishibai – teatr dla uszu i oczu” – warsztaty dla animatorów,
październik - „Warsztat jak zadbać o siebie” – spotkanie autorskie z psychologiem Jolantą Marchlewską, promujące książkę „Emocje, relacje w wieku dojrzałym”,
październik - „Wiekowe Baszty” – ballada turystyczna – recital,
Finisaż projektu „SZTUKAx3. Współdziałanie=relacji budowanie” oraz promocja wydanej książki, zawierającej twórczość lokalnych przedstawicieli trzech pokoleń,
koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Zespołu Gramy z Beatą,
październik - „Czy książka może być przyjacielem” – debata zorganizowana przy współpracy z biblioteką szkolną (Filia w Krępej),
listopad - „Zdrowe żywienie w wieku senioralnym i nie tylko” – spotkanie z dietetykiem,
listopad - „Energia życiowa gdzie ucieka i jak ją odzyskać” – warsztaty rozwojowe z Mariolą Trzepizur,
listopad - „Śledztwo w bibliotece” - zajęcia dla dzieci (Filia w Krępnej),
listopad - „126” abstrakcyjnych szkiców Aleksandra Kowalenki – wystawa prac lokalnego twórcy,
listopad - spotkanie autorskie z Krystyną Mirek,
listopad - „Z wizytą w szkole podstawowej” – zajęcia czytelniczo-plastyczne (Filia w Januszkowicach),
listopad - „Zaduszki poetycko-muzyczne” – koncert poezji śpiewanej tekstów lokalnego twórcy (przy współpracy z Parafią Św. Antoniego w Zdzieszowicach),
listopad - spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem w ramach projektu „Zaczytane opolskie”,
listopad - podsumowanie konkursu „ Książka moim przyjacielem” (Filia w Krępnej),
listopad - „Robot Photon w bibliotece w Krępnej” – zajęcia z kodowania dla dzieci,
listopad - warsztaty z komiksu z Szymonem Telukiem,
listopad - „Jak nie wchodzić w góry wysokie” – spotkanie z lokalnym podróżnikiem Bartłomiejem Bolkiem,
listopad - „Mały Książę” – bajka malowana piaskiem,
listopad - Święto Misia w bibliotece: „Miś Marcel i przyjaciele” – spektakl dla dzieci,
grudzień - teatrzyk kamishibai w przedszkolu w Krępnej,
grudzień - realizacja projektu „Z książką na start”,
grudzień - „Czytanie na dywanie” – cykl spotkań czytelniczych dla dzieci,
grudzień - „Bibliotekarz – zawód przyszłości” – spotkanie z młodzieżą w ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości „Otwarta firma”,
grudzień - „Dzień Pluszowego Misia” (Filia w Żyrowej),
grudzień - „Moja ozdoba świąteczna”– warsztaty dla dzieci (Filia w Januszkowicach),
grudzień - „Mikołaj w bibliotece w Januszkowicach”,
grudzień - „Legenda o Św. Mikołaju” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci,
grudzień - „Coraz bliżej Święta...” – warsztaty czytelniczo-plastyczne dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy,
grudzień - „Warsztaty enkaustyczne” – dla podopiecznych ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
styczeń - spotkanie z bajką – czytanie przedszkolakom opowiadań Wiesława Drabika,
luty - spotkanie z przedszkolakami z okazji Światowego Dnia Kota,
marzec - spotkanie z książką – czytanie opowiadań Wiesława Drabika,
marzec - spotkanie z przedszkolakami. „Pierwszy dzień wiosny”, czytanie wierszy, pogadanka,
maj - spotkanie z przedszkolakami z okazji Dnia Matki, czytanie książki, zajęcia plastyczne,
czerwiec - spotkanie autorskie dla dorosłych z Krystyną Mirek,
czerwiec - spotkanie z przedszkolakami – „Cała Polska czyta dzieciom”,
wrzesień - spotkanie z przedszkolakami – „Pierwszy dzień jesieni”, czytanie wierszy, październik - spotkanie z przedszkolakami – „Cała Polska czyta dzieciom”, październik - spotkanie autorskie dla dzieci z Wiesławem Drabikiem,
listopad - spotkanie z przedszkolakami z okazji Dnia Pluszowego Misia, czytanie wierszy, opowiadań, zajęcia plastyczne,
wystawka.


[1] Analiza działalności bibliotek publicznych w mieście – gminie w roku 2019 r. Materiały własne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska