Monika Wójcik-Bednarz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Opolu – Biblioteka Austriacka


Nagroda „Mosty Dialogu 2019” dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu za praktykowanie dialogu i wielokulturowości


Wieloletnia działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na rzecz wspierania wielokulturowości, ochrony dziedzictwa kulturowego i dialogu w duchu porozumienia wszystkich mieszkańców Śląska Opolskiego dostrzeżona została przez kapitułę nagrody „Mosty Dialogu 2019”, której organizatorem jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nagroda przyznawana jest co dwa lata w trzech kategoriach: instytucje, organizacje pozarządowe oraz ludzie. Uroczysta gala wręczania „Mostów Dialogu” miała miejsce 17 grudnia 2019 r. po raz czwarty, ale po raz pierwszy w pięknej scenerii Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, a nie – jak dotąd – na Górze św. Anny.


Fot. 1. Dyplom nagrody


Fot. 2. Tadeusz Chrobak, dyrektor WBP w Opolu przemawia podczas gali. Fot. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

W kategorii Instytucje „Most Dialogu 2019” przypadł Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Statuetkę odebrał dyrektor Tadeusz Chrobak oraz kierowniczka Biblioteki Austriackiej Monika Wójcik- Bednarz. Kapituła doceniła fakt, iż biblioteka propaguje w regionie literaturę i kulturę niemiecką. Jak uzasadniono podczas uroczystej gali rozdania nagród: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu to „placówka, która swoją szeroką działalnością przyczynia się do propagowania w Opolu i całym regionie zarówno literatury niemieckojęzycznej, jak i wielu aspektów kulturowych tego obszaru. Tym szczególnym obszarem działalności zajmuje się jej oddział – Biblioteka Austriacka. Oprócz tego, że biblioteka posiada ogromne i wartościowe zasoby woluminów, jest instytucją, która od lat organizuje liczne imprezy kulturalno-edukacyjne, przybliżające społeczności Śląska Opolskiego bogaty wachlarz kulturowy krajów niemieckojęzycznych”.
Tą szczególną nagrodę biblioteka otrzymała za „normalną działalność”, jak podkreślił Tadeusz Chrobak podczas obierania statuetki. „To wielkie szczęście dostać nagrodę za to, co jest naszym zadaniem, czyli chronić dziedzictwa kulturowego naszej ziemi” – dodał Dyrektor WBP w Opolu. Aspekt „normalności” był przytaczany podczas gali jeszcze wiele razy, ponieważ cechuje ona współżycie wielokulturowej społeczności Opolszczyzny.

Nominacje kapituły „Mostów Dialogu”
Plebiscyt ma za zadanie wydobyć na światło dzienne teraźniejszość i przeszłość województwa opolskiego, pokazać jego bogatą wielokulturową historię, a także współczesny wizerunek regionu otwartego i atrakcyjnego. Chcemy przyczyniać się do tego, aby nasz region stał się miejscem porozumienia między mniejszością a większością. W województwie o takiej specyfice, z europejskim doświadczeniem kulturowej różnorodności i wielojęzyczności, propagowanie wiedzy o regionie i jego walorach stanowi nieodłączny element budowania społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na poznanie doświadczeń historycznych i kulturowych, które kształtowały i wciąż kształtują to szczególne miejsce na mapie Europy – jak podaje list intencyjny kapituły nagrody.


Fot. 3. Nagrodę „Mosty Dialogu” przyznaną WBP w Opolu odbierają Monika Wójcik-Bednarz (druga od lewej strony) i Tadeusz Chrobak (trzeci od lewej strony). Fot. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Do Kapituły nagrody należą: Ryszard Galla – prezes Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Krzysztof Zyzik – redaktor Naczelny NTO, Bernard Gaida – przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Katrin Koschny – przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, prof. Monika Ożóg – dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, prof. Aleksandra Trzcielińska-Polus – kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii UO, Jan Korzeniowski – przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w Polsce, Rafał Bartek – przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Birgit Fisel-Rösle – Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Lucjan Dzumla – dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Członkowie Kapituły po zapoznaniu się ze wszystkimi kandydaturami zdecydowali o wyborze trzech wyróżnionych z grona zgłoszonych przez różne środowiska kandydatów oraz laureata w każdej kategorii. W pierwszej części gali wręczano „Mosty Dialogu” w kategorii Instytucje. Nominacje, oprócz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, otrzymała także Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu.

W kategorii Ludzie nominowani byli: Helmut Paisdzior, Inga Mirga i Henryk Juretko. W kategorii Ludzie „Most Dialogu” otrzymał Helmut Paisdzior, jeden z inicjatorów tworzenia struktur mniejszości niemieckiej i jej wieloletni poseł na Sejm RP, współzałożyciel Fundacji Sanktuarium Góra św. Anny oraz Fundacji Rozwoju Śląska.
Natomiast nominacje w kategorii Organizacje pozarządowe stały się udziałem trzech stowarzyszeń: Odnowa Wsi Biedrzychowice w Biedrzychowicach, Hospicjum Opolskie oraz Tęczowe Opole. Laureatem „Mostów Dialogu” zostało Stowarzyszenie Odnowa Wsi Biedrzychowice, w imieniu którego statuetkę odebrała jego liderka Róża Zgorzelska. Stowarzyszenie popularyzuje historię i kulturę regionu na różne sposoby, a jego Muzeum Farska Stodoła przyciąga turystów z okolicy i wielu krajów Europy.

„Złote Mosty Dialogu”


Fot. 4. Wspólne zdjęcie nominowanych i nagrodzonych osób i instytucji oraz członków kapituły nagrody. Fot. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Najważniejszą częścią gali było wręczenie „Złotych Mostów Dialogu”, które przyznawane są zawsze dwóm wybitnym osobistościom z Polski i z Niemiec. Decyzją kapituły otrzymały je w tej edycji konkursu dwie wybitne kobiety: prof. Rita Süssmuth, która była przewodniczącą Bundestagu oraz prof. Dorota Simonides, wieloletnia senator Republiki Polskiej, wybitna znawczyni folkloru śląskiego oraz członek międzynarodowych organizacji. Obie laureatki mają na swoim koncie szereg działań na rzecz dobrego porozumienia polsko-niemieckiego oraz budowania mostów między narodami niemieckim i polskim.
Tradycją plebiscytu i uroczystej gali jest wysłuchanie laudacji na rzecz obydwu laureatek. Sylwetkę Rity Süssmuth przedstawiła prof. Aleksandra Trzcielińska-Polus, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, stwierdzając, że przez wiele lat była wielką osobistością niemieckiej polityki i ambasadorką dobrych relacji polsko-niemieckich. Dbała nieustannie o pielęgnowanie i pogłębianie dobrych relacji polsko-niemieckich na wielu polach. Gdy Rita Süssmuth kierowała pracami Bundestagu, nastał czas nowego początku w stosunkach Polski i Niemiec, pokojowej rewolucji politycznej i gospodarczej w Polsce, a także obalenia muru berlińskiego i zjednoczenia obu części Niemiec. Pani profesor Aleksandra Trzcielińska-Polus podkreśliła, że „Złote Mosty” są wyrazem uznania wyrażonym przez całą lokalną społeczność.
W laudacji na cześć prof. Doroty Simonides, wygłoszonej przez wicemarszałka województwa Romana Kolka, zaakcentowany niezaprzeczalny wkład laureatki w pielęgnowanie tradycji wielokulturowego Śląska i dialog polsko-niemiecki zarówno w wymiarze regionalny, jak i transgranicznym. Roman Kolek podkreślił znaczenie działalności politycznej i na rzecz normalizacji stosunków polsko-niemieckich, jak również w obronie praw mniejszości narodowych oraz wkład podczas akcesji Polski do Unii Europejskiej. Statuetki „Złote Mosty Dialogu” wręczyli współprzewodniczący kapituły poseł Ryszard Galla, przewodniczący zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i marszałek województwa Andrzej Buła.


Fot. 5. Statuetka „Mostów Dialogu 2019”. Fot. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

W czasie gali występował sekstet dęty uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu grający pod kierownictwem Klaudiusza Lisona., natomiast przepiękne pieśni śląskie oraz klasykę polskiej i międzynarodowej muzyki przedstawił zespół „Take Style” z wyśmienitym wokalem Żanety Plotnik.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska