Od Redakcji


Drodzy Czytelnicy,
z lżejszym sercem i w nieco lepszym niż poprzednio nastroju zapraszamy do lektury drugiego numeru naszego czasopisma. I choć – parafrazując słowa piosenki – „jeszcze nie jest przepięknie, jeszcze nie jest normalnie”, biblioteki ponownie otworzyły swoje drzwi. Jak przeżyliśmy minione miesiące? Jakie wynieśliśmy doświadczenia z tej nowej rzeczywistości? Przede wszystkim nauczyliśmy się kreatywnie działać w sieci. Niektórzy przenieśli do niej Mediatekę, inni – całą bibliotekę spod ratusza. Większość z nas stała się autorami, „informatykami”, a nawet aktorami. Polecamy artykuły podsumowujące działalność bibliotek on-line. Być może niektóre z tych form zostaną wprowadzone na stałe do oferty?

Próbując zachować zręby normalności, trzymaliśmy się także kalendarza bieżącego roku, a jednym z jego patronów jest Święty Jan Paweł II. Polecamy Państwa uwadze piękną wystawę przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Opolu, przypominającą wizytę naszego papieża na Opolszczyźnie. I w tym przypadku, w jej udostępnieniu odbiorcom pomogły internetowe łącza.

Nie zawiedli także pisarze. Wielu z nich mogliśmy posłuchać i zobaczyć na ekranach komputerów, biorąc udział w „domowych” spotkaniach autorskich. Również zdalnie, specjalnie dla naszego czasopisma, wywiadu udzielił nam Jakub Ćwiek.

Bardziej niż kiedykolwiek przyda się zadbać o nasz dobrostan i tu z pomocą przychodzi biblioterapia, a publikowane tu scenariusze zajęć są gotowym narzędziem do pracy.

Zapraszamy do lektury, życząc Państwu niezmiennie dobrego zdrowia, samopoczucia i optymistycznego spojrzenia w przyszłość.

W imieniu Redakcji
Kamilla Wójt

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska