Ilona Troczyńska
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach


Domek uwolnionych książek


Domkiem uwolnionych książek nazwaliśmy budkę bookcrossingową, która została ustawiona na terenie wsi Pawłowiczki. Każdy może wziąć z niej książkę do domu, przeczytać i zwrócić. Można również przynieść własne przeczytane już książki, które zalegają na domowej półce, by ktoś inny mógł z nich skorzystać.

Dzięki współpracy z prezesem fundacji Bona Fides, Grzegorzem Wójkowskim, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach otrzymała mikrogrant od Fundacji Stefana Batorego na zakup domku. Cel był jeden – książka ma być blisko mieszkańców. I udało się! Społeczność lokalna jest zadowolona i chętnie korzysta z wymiany książek w domku, szczególnie w dobie pandemii. Istniały obawy, czy domek nie wpadnie w ręce wandali i nie zostanie zniszczony, a książki podarte i wyrzucone, ale na szczęście tak się nie stało. Jako bibliotekarze baliśmy się również, czy nasza placówka nie straci potencjalnych czytelników, ale i te wątpliwości okazały się bezzasadne.

W tym roku taki sam domek postawiliśmy na życzenie mieszkańców we wsi Naczęsławice. Ponownie poprosiliśmy Fundację o wsparcie w postaci mikrograntu i pozyskaliśmy dofinansowanie. W tej wiosce nie ma biblioteki publicznej, więc taki Domek Uwolnionych Książek był bardzo potrzebny.

Mieszkańcy są wdzięczni za możliwość korzystania z książek bookcrossingowych, a my cieszymy się, że w dobie braku zainteresowania książką pisaną, idea bookcrossingu zyskała popularność. Z domku szybko znikają książki i równie szybko pojawiają się na ich miejsce nowe.                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska