Beata Stępniak
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu


Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Lokalne, regionalne, czy globalne? Problemy społeczne Śląska Opolskiego: kryzys demograficzny, migracje, rynek pracy / Teresa Sołdra-Giżdż. Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2019. 239 s. description „Lokalne, regionalne, czy globalne? Problemy społeczne Śląska Opolskiego: kryzys demograficzny, migracje, rynek pracy” to książka autorstwa Teresy Sołdry-Gwiżdż, będąca podsumowaniem jej doświadczeń badawczych i zaangażowania w sferę praktyk społecznych. Autorka pochyla się nad zagadnieniem występujących globalnie problemów społecznych, skupiając się na obszarze Opolszczyzny, badając w jaki sposób odbijają się one na zamieszkującej go społeczności. Ponadto analizuje społeczne skutki tychże problemów. Tematyka badań obejmuje okres od II wojny światowej do czasów współczesnych. W książce zostały ukazane różnorodne wątki tematyczne badań problemów społecznych Śląska Opolskiego, dotyczących m.in.: integracji społecznej zróżnicowanej etnicznie ludności, konfliktów etnicznych, dominacji kulturowej, problemów środowiska naturalnego, bezrobocia, czy migracji. Autorka czyni głównym przedmiotem swoich rozważań kryzys demograficzny, migrację i opolski rynek pracy. Jest to ważna pozycja z punktu widzenia socjologii społecznej, unaoczniająca szereg przemian na polu społecznym, które wystąpiły w regionie na przestrzeni lat oraz ich skutki.


Zamkowa bajka / Ewelina Czerwińska, Piotr Kołek. Miasteczko Śląskie : Wydawnictwo Bakcyl, 2018. 71 s. : il. Zamek w Mosznej to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych obiektów zabytkowych znajdujących się na ziemi opolskiej. Dawna rezydencja rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych, zachwyca po dziś dzień. Nic dziwnego, że ten niezwykły, bajkowy obiekt stał się inspiracją dla książki dedykowanej najmłodszym czytelnikom. Ewelina Czerwińska oraz Piotr Kołek stworzyli taką właśnie oto „Zamkową Bajkę”, czyli opowieść o zamku w Mosznej, w której rzeczywistość splata się z przeszłością, historią, architekturą, magią i humorem. Całość została wzbogacona pięknymi, barwnymi ilustracjami Agnieszki Czeszejko-Sochackiej.Większyce - ocalić od zapomnienia. T. 1 Historia / Tomasz H. Kandziora, Brygida Lenczyk. Większyce, 2018. 143 : il. „Większyce – ocalić od zapomnienia” – (bez myślnika) to publikacja będąca wynikiem wspólnej pracy dwójki pasjonatów lokalnej historii: Tomasza H. Kandziory oraz Brygidy Lenczyk. Z tej współpracy zrodziła się bardzo ciekawa opowieść o historii Większyc, wsi położonej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś. Autorzy sięgając do najdawniejszych czasów, przedstawili dzieje miejscowości, opisali jej przemiany, losy jej właścicieli, historię budowy zamku, kaplicy św. Urbana, kościołów, nie pominęli także kwestii utworzenia Większyckiego Rezerwatu Przyrody. Ta monografia stanowi pierwsze takie opracowanie dotyczące Większyc, a autorzy będący w posiadaniu bogatego zbioru materiałów badawczych, zapowiadają powstanie kolejnego tomu, który dotyczył będzie kultury, tradycji i obyczajów związanych z tą wsią i jej mieszkańcami.
                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska