Łukasz Brudnik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


„Dzień z historią” – relacja


„Dzień z historią” zorganizowany 19 września br. w ogrodzie WBP w Opolu był kolejnym punktem z bogatego zestawu inicjatyw projektu „Historyczne ścieżki”, realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury) oraz z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. Ta wartościowa idea ma na celu upowszechnianie historii oraz stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych środowisk. Zaproponowane spotkania, wykłady i przedsięwzięcia w ramach projektu prezentują m.in. ważne wydarzenia w dziejach Polski, wagę tradycji, także różnorodność i barwność kulturową Opolszczyzny, która po 1945 r. wzbogaciła się o mieszkańców dawnych kresów południowo-wschodnich.

„Dzień z historią” rozpoczął się przygotowanym przez Opolski Klub Fantastyki „Feniks” LARPem, czyli grą aktorską, w której uczestnicy improwizując, odgrywają przypisaną im rolę. Zabawa odbyła się pod hasłem „Była sobie epidemia”, a jej akcja rozgrywała się w Nibylandii, chwilę przed ogłoszeniem groźby powszechnej zarazy. Reakcja na świecie na to niebezpieczeństwo jest bardzo różna. Część krajów jak Niemcy, Szwecja, czy Hiszpania zaleciły ograniczenie podróży do zagrożonych regionów, z kolei Rosja i Włochy uznały, że choroba jest wynikiem manipulacji Chińczyków, chcących w ten sposób zaszkodzić światowej gospodarce. Rząd Nibylandii pragnąc ustosunkować się do panującej sytuacji, a przy tym wytrącić opozycji argument o zlekceważeniu zagrożenia, zwołuje zebranie rady doradców rządu. W wyborze najlepszego rozwiązania z pewnością nie ułatwia samo społeczeństwo, które w dużej części przeciwne jest wszelkim restrykcjom i swe niezadowolenie może odpowiednio wyrazić w nadchodzących wyborach. A gdy zmieni się rząd, z pewnością zmienią się również jego doradcy.

Uczestnicy zabawy z zaangażowaniem i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa odegrali swoje role. Mimo ograniczonej liczby osób wymuszonej dodatkowo wcześniejszym zapisywaniem się, frekwencja dopisała i na pewno nikt nie był zawiedziony.

W międzyczasie Grupa Rekonstrukcji Historycznych Wiwern przeprowadziła pokazy walk rycerskich oraz zademonstrowała dawne stroje.
Odbyły się również dwa wykłady. Dominika Gorgosz przedstawiła najciekawsze gry planszowe inspirowane historią. Wśród licznych przykładów prelegentka wymieniła takie tytuły jak: Magnaci, Lincoln, Twilight Struggle. Zimna Wojna 1945-1989, Wystawa światowa 1893 czy 303. Z kolei Michał Smoliński opowiedział, w jaki sposób rekonstruktorzy odtwarzają różne wydarzenia historyczne. Wyjaśnił, skąd czerpią wiedzę na temat wierzeń, ubioru oraz uzbrojenia z danej okresu. Wytłumaczył, dlaczego nie powinno się w jednym czasie organizować turniejów rycerskich z różnych epok, chyba że jest to impreza przekrojowa. Opisał też, jak przebiega sam proces odtwarzania dawnych strojów, jakie techniki są stosowane i w jaki sposób pozyskiwane są materiały wykorzystywane podczas rekonstrukcji.


„Dzień z historią” okazał się dniem bardzo interesującym. Różnorodność form wykorzystanych do mówienia o przeszłości sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Była to także doskonała okazja, aby przekonać się, że historia to nie tylko daty oraz suche fakty, ale także fantastyczna, pełna przygód podróż w przeszłość.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska