Natalia Laska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
studnia@mbpkk.pl


Wyznaczanie rangi ważności młodzieży w przestrzeni „Studnia Otwarta Kultura”.
„Echo Studni” jako przykład twórczej aktywizacji kulturalno-społecznej


Artykuł pokazuje, jak istotne jest aktywizowanie młodzieży w sferze kulturalnej, a także w jaki sposób uintensywnić ich twórczość i kreatywność. Utwierdza on również w przekonaniu, że młodzież odgrywa bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie i nie należy jej w jakikolwiek sposób pomijać, lecz tym bardziej poszerzać ich horyzonty.

Młodzież w dzisiejszych czasach mają pod dostatkiem wszystkiego. Nowe technologie, porządne szkoły, po lekcjach rożnego rodzaju zajęcia dodatkowe: balet, piłka nożna, szkoła muzyczna, lekcje śpiewu, lekcje rysunku. Powstają coraz nowsze miejsca spędzania czasu: pump trucki, place zabaw, darmowe siłownie na dworze, parki ze strefami młodzieżowymi. Ciągle jednak można zauważyć w jej zachowaniu nieodłączny element każdej podjętej nowej aktywności – tzw. słomiany zapał. Ekscytacja nowo podjętym wyzwaniem maleje z każdym dniem, a młodzi często mają kłopot ze znalezieniem sobie własnego miejsca. Przestrzeni, gdzie będą mogli podejmować próby i nie będą osądzani za porażki, gdzie znajdzie się ktoś, kto wyłoni z nich maksymalną kreatywność.

Takie miejsce zostało utworzone w Kędzierzynie-Koźlu na prośbę samej młodzieży. To oni wysunęli pomysł, aby coś takiego powstało w ich mieście. Chcieli mieć miejsce, które będzie ich trzecim domem, po własnym domu oraz szkole. Taką właśnie przestrzeń stworzyli własnymi rękami. Czuwali nad projektem od początku do końca.


Fot. Działalność kulturalna

Przestrzeń powstała w 2018 roku, jest jednym z działów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i nosi nazwę „ODM Studnia Otwarta Kultura”. To jeden z nielicznych oddziałów skierowanych do uczniów szkół średnich w całej Polsce, który został stworzony przez młodych ludzi i przeznaczony jest tylko dla nich. Znajduje się tutaj literatura typowo młodzieżowa, ale nie brakuje również literatury naukowej, która odpowiada na najczęściej zadawane przez nastolatków pytania. Dostępne są również: Xbox, gry planszowe, organizowane są też wystawy, warsztaty tematyczne, Wieczory Gier Planszowych. Działają kluby aktywizujące poszczególne grupy młodzieżowe np. Klub Mangi i Anime, Młodzieżowy Klub Książki, Klub Gier Planszowych i wiele innych. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, urządzeń multimedialnych oraz branie udziału w warsztatach tematycznych przez nas organizowanych jest całkowicie darmowe, nie jest także wymagane, by młodzież spędzająca czas wolny w naszym Oddziale była zapisana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Naszą przestrzenią trochę łamiemy stereotyp typowej biblioteki. Nie trzeba być tutaj cicho, można napić się czegoś ciepłego na miejscu lub przynieść ze sobą napój, wolno również coś przekąsić. Posiadamy darmowe WiFi, stoliki i wygodne kanapy, więc da się spokojnie odrobić zadanie czy napisać pracę. Jest to również idealne miejsce do udzielania korepetycji, spełnia także funkcję „poczekalni”, gdy na dworze robi się coraz chłodniej, a uczniowie nie mają autobusu bezpośrednio po lekcjach.


Fot. Wieczór Gier Planszowych

Dużym wyzwaniem dla bibliotek publicznych we współczesnym świecie jest zainteresowanie ich ofertą młodych ludzi. Wraz z postępem technologicznym rosną oczekiwania czytelników zarówno wobec instytucji, jak i bibliotekarzy. Współczesna biblioteka to instytucja hybrydowa, łącząca w sobie tradycję z nowoczesnością. Nie tylko gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory tradycyjne, ale także poszerza swoje zasoby cyfrowe i kulturowe. Dzisiejsza biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, fachowa informacja czy spotkania autorskie, ale także miejsce spotkań, wymiany poglądów oraz inspiracji do realizowania pasji. Wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników, stanowi też spoiwo łączące lokalne społeczności. Współczesny bibliotekarz nie stoi jedynie za ladą, ale jest także animatorem kultury, bierze udział w budowaniu oferty kulturalnej i otwiera szeroko drzwi biblioteki nowym czytelnikom.


Fot. Młodzieżowy Klub Książki

Zmienił się kierunek rozwoju, który obrazują teraz słowa from collection to connetion (od gromadzenia do łączenia). W dzisiejszych czasach należy traktować młodych czytelników nie tylko jako wypożyczających, ale także jako aktywnych użytkowników, którzy współtworzą ofertę biblioteczną. Biblioteka musi stać się więc miejscem zapewniającym dostęp zarówno do książek, jak i do różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Takim miejscem jest Oddział dla Młodzieży „Studnia Otwarta Kultura”. Jesteśmy współczesną biblioteką publiczną. Przez współczesność rozumiemy nie tylko prowadzenie działalności w taki sposób, aby szła z duchem czasu i była atrakcyjna dla młodzieży, ale także poprzez zabawę językową z przedrostkiem „współ”. Najważniejsza jest WSPÓŁpraca na rzecz młodzieży, WSPÓŁdziałanie wspierające młodych twórców, WSPÓŁtworzenie oferty kulturalnej i aktywizacja czytelników.

Przykładem twórczej aktywizacji kulturalno-społecznej młodzieży jest wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu miesięcznik „Echo Studni”. To pismo redagowane przez młodzież dla młodzieży. Powstało w 2018 roku jako efekt letniego Kursu Literacko-Dziennikarskiego i trwa do dziś. „Echo Studni” ma za zadanie włączenie młodzieży w życie społeczno-kulturalne, stworzenie jej możliwości rozwoju i nabywania różnych umiejętności oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Kędzierzyna-Koźla. Nadrzędny cel stanowi podniesienie kompetencji pisarskich młodzieży oraz rozbudzenie potrzeb literackich poprzez redagowanie miesięcznika.

Autorami artykułów są uczniowie kędzierzyńsko-kozielskich szkół średnich. Comiesięczne spotkania redaktorów mają charakter warsztatowy. Młodzi dziennikarze poprawiają nie tylko swój warsztat pisarski, ale także zdolności interpersonalne i komunikacyjne. I właśnie przede wszystkim spotkania redaktorów to działanie, które aktywizuje młodzież do uczestnictwa w kulturze. Warsztaty dziennikarskie pokazują przenikanie się obszernego świata kultury, ekologii, polityki, po prostu złożoność współczesnego świata. Młodzież szuka zajęć, na których może coś stworzyć, przekonać się, co potrafi i rozwijać swoje umiejętności, dlatego pisanie miesięcznika pozwala jej na podnoszenie swoich kompetencji w przyjaznej, kameralnej atmosferze. Dużą zaletą tych spotkań jest bowiem tworzony przez prowadzących bibliotekarzy klimat wzajemnego szacunku i współpracy. Uczestnictwo w spotkaniach redaktorów sprawia, że młodzi dziennikarze mają zorganizowany i kreatywnie animowany czas wolny, identyfikują się z nowym miejscem, orientują się w ofercie wydarzeń kulturalnych w pobliżu miejsca zamieszkania, zagadnieniach społecznych oraz z różnych dziedzin kultury i sztuki, nawiązują nowe znajomości w grupie rówieśniczej. Ponadto poznają znaczenie i miejsce młodego człowieka jako jednostki dla społeczeństwa.


Fot. Działalność kulturalna

Najważniejsze, że mają miejsce, w którym mogą wyrażać swoje zdanie i opinie, nie narażając się na śmieszność czy kpiny. Ich praca jest doceniania nie tylko przez rówieśników, najbliższych dorosłych, ale także przez władze Kędzierzyna-Koźla, które, czytając miesięcznik, mają lepszy ogląd tego, co interesuje współczesną młodzież.


Fot. Miesięcznik „Echo Studni” – spotkanie redakcyjne

Z racji tego, że „Echo Studni” jest pismem stworzonym przez młodych redaktorów dla rówieśników, na jego łamach zamieszczamy jedynie artykuły o tematyce interesującej młodzież. W miesięczniku piszemy o ekologii, grach komputerowych, muzyce, wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie, zamieszczamy recenzje filmów i seriali. Każdy numer zawiera również wywiad z interesującymi osobami. Naszymi rozmówcami byli m.in. prowadzący warsztaty Gilles Chamboraire, Patryk Białas czy Pani Prezydent Miasta Sabina Nowosielska. Pokazujemy również sylwetki interesujących młodych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, którzy mogą pochwalić się oryginalnym hobby.

„Echo Studni” to przedsięwzięcie literacko-kulturalne, skierowane do młodzieży w wieku szkolnym, mające na celu twórczą aktywizację młodzieży. Miejska Biblioteka Publiczna, a szczególnie Oddział dla młodzieży, jest miejscem spotkań młodych pasjonatów kultury, nowych mediów i literatury. Głównym celem, jaki nam przyświecał przy tworzeniu pisma, była chęć pokazania świata oczami młodych ludzi Możliwości, jakie oferujemy młodzieży poprzez realizację miesięcznika, pozwolą doskonalić młode talenty tak, aby w przyszłości nie byli już tylko odbiorcami istniejącej kultury, ale także jej współtwórcami. Bibliotekarz zaś ma szanse wpływać kreatywnie na młodzież, kształtować ją, czerpiąc z tej działalności wiele satysfakcji, ponieważ najcenniejszy jest właśnie kontakt z młodym człowiekiem i indywidualne podejście do niego.


Fot. Sierpniowy numer „Echo Studni” Str. 1-2
                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska