Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Nowości prasowe Czytelni WBP Opole
„Zeszyty Komiksowe”


W ostatnich latach wszelkie gatunki sztuki obrazkowej (przede wszystkim komiksy, ale także powieści graficzne czy poemiksy) „przeżywają” wśród polskich odbiorców renesans popularności. Niestety, ogromnemu zainteresowaniu, czy wręcz fascynacji nie zawsze towarzyszy pogłębiona refleksja na temat tego bardzo złożonego i zróżnicowanego (pod względem tematycznym i formalnym) medium. Tymczasem, jak udowodnił Mikołaj Tkacz w swoim graficznym wykładzie o komiksie, gatunek ten „może być wszystkim lub na odwrót”1. Komiks to zjawisko wielowymiarowe, nie dające się zredukować wyłącznie do warstwy literackiej, czyli scenariusza. W odbiorze gatunku niezbędne jest uwzględnienie wysoce „znaczeniorodnej” sfery wizualnej dzieła, a także wielu warunkujących je kontekstów (artystycznych, filozoficznych, społeczno-politycznych). Co więcej, coraz mocniej podkreśla się konieczność „wielowymiarowego” doświadczania komiksu, będącego, jak to ujął Nick Sousanis w Unflattening, raczej aktem wyobraźni aniżeli prostym, linearnym odczytywaniem kolejnych sekwencji obrazów.

„Zeszyty Komiksowe”, wydawane od 2004 roku przez Instytut Kultury Popularnej i Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, udatnie zrywają ze „spłaszczonym”, „jednowymiarowym” postrzeganiem komiksu, jakim są jego „przyliterackie” interpretacje. Specjalistyczny periodyk porzuca w konsekwencji „tekstocentryczne” ujęcie zagadnienia. I tak obok „standardowych”, a zarazem niezwykle inspirujących artykułów naukowych, przekładów wpływowych opracowań krytycznych z zagranicy czy przeglądu co ciekawszych nowości wydawniczych znajdziemy w magazynie także „pozawerbalne artykulacje teoretyczne”, dokonywane za pośrednictwem „języka” komiksu (jak wspomniany Mój wykład o komiksie Tkacza czy fragmenty Unflattening Sousanisa). Warto dodać, że charakterystyczna formuła pisma, polegająca na organizowaniu treści poszczególnych numerów wokół jednego (zawsze niebanalnego!) tematu ( np. folklor i religia w komiksie, superbohaterki kobiece, kulisy pracy autorów komiksu) służy wnikliwej i rzetelnej analizie zjawiska.


[1] M. Tracz, Mój wykład o komiksie, [w:] „Zeszyty Komiksowe” 2016 / nr 22.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska