Celina Chęcińska
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śląskim


Gorzowska biblioteka w nowej odsłonie


W dniu 30 listopada 2020 r., symbolicznym przecięciem wstęgi otworzono drzwi gruntownie wyremontowanej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim.

MiGBP w Gorzowie Śląskim działająca przy miejscowym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. ZADANIE: Remont zdegradowanej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim/2018 r./Całkowity koszt projektu: 199 000,00 zł, w tym dofinansowanie MKiDN: 121 036,00 zł, wkład własny: 40.645,00 zł . Okres realizacji zadania: 02.01.2019 r. – 30.11.2020 r.

W ramach zadania dokonano remontu i modernizacji pomieszczeń biblioteki, czytelni oraz stworzono dodatkową przestrzeń biblioteczną dla najmłodszych czytelników i młodzieży. Zakupiono nowe wyposażenie: regały biblioteczne, które zmniejszyły obciążenie stropu z uwagi na fakt, że biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb młodzieży i seniorów. Dodatkowo, nowo powstałą salę wyposażono w meble. Tam też utworzono kącik dla najmłodszych czytelników oraz miejsce dla starszych dzieci i młodzieży, w którym już niedługo podłączony zostanie sprzęt multimedialny mający na celu uatrakcyjnienie zajęć literacko-plastycznych i lekcji bibliotecznych dla tych grup wiekowych.

Remont gorzowskiej biblioteki przyniósł jeszcze jedną korzyść – montaż windy dla osób niepełno¬spra¬wnyc¬h. To bardzo ważny element wyposażenia, będący realną pomocą dla czytelników z ograniczeniami ruchowymi, także tych w podeszłym wieku, którzy teraz będą mogli swobodniej dostać się na piętro biblioteki. To także przykład pokonywania barier architektoni¬czny¬ch dla ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnyc-h. Budowa windy w naszej bibliotece możliwa była dzięki gminie, która pozyskała na ten cel fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Operatorem tych środków była Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”.Niestety, w związku z epidemią koronawirusa i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. (DZ. U. 2020 r. poz. 1972) od 7 do 29 listopada 2020 r. nasza biblioteka, podobnie jak i pozostałe w naszym kraju została zamknięta. Chcemy jednak zaznaczyć, że absolutnie nie zamknęliśmy się na czytelnika. Wypożyczamy i przyjmujemy zwroty książek w formie zgodnej z rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju niebawem poprawi się i będziemy mogli otworzyć drzwi dla naszych czytelników. Jesteśmy przekonani, że będą pod wrażeniem pozytywnych zmian, które zaszyły w naszej bibliotece.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska