Ewa Wiora
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie


„E-bike'owi turyści nie znają granic”


Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie wraz z Jabłonkowskim Centrum Kultury i Informacji zrealizowała projekt pod hasłem „E-bike'owi turyści nie znają granic”. W ramach projektu zakupiono cztery rowery elektryczne, które będzie można już wkrótce wypożyczać w siedzibie gogolińskiej biblioteki. Działania te zainspirowane były doświadczeniami partnera czeskiego, który już kilka lat temu zakupił rowery elektryczne i udostępnia je chętnym w zakresie usług prowadzonej wypożyczalni. Dodatkowo zakupiono i zamontowano również dwie stacje ładowania rowerów elektrycznych, które umieszczono w Gogolinie przy Centrum Przesiadkowym oraz w Kamieniu Śląskim na pl. Jana Myśliwca, tuż przy filii bibliotecznej.W ramach projektu wydano również 4000 szt. mapek rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały powiat krapkowicki i Górę Świętej Anny. Na mapce tej znalazły się opisy atrakcji turystycznych Gogolina i Jabłonkowa w czterech wersjach językowych, tj. polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej.Rowery te będą również wykorzystywane do akcji „Jazda z książką”, którą biblioteka rozpocznie wraz z nadejściem ciepłych dni. Akcja ta będzie polegała na dowożeniu książek na terenie miasta Gogolina seniorom bądź osobom niepełnosprawnym, które nie będą mogły samodzielnie przyjść do naszej biblioteki i zamówią książki telefonicznie bądź mailowo.

Realizacja projektu przyczyniła się do zintensyfikowania wymiany doświadczeń i dobrych wzorców w zakresie obsługi ruchu turystycznego pomiędzy Gogolinem a Jabłonkowem, a zakupiony sprzęt i wydane mapki rowerowe zwiększą dostępności atrakcji turystycznych na terenie Gminy Gogolin jak i gmin ościennych oraz okolic Jabłonkowa. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinasowaniu, jakie uzyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska