Magdalena Smutny
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim


Genialne narzędzie do wykorzystania w pracy bibliotekarza, czyli pierwsze kroki na platformie Genially


Co to jest Genially
Pandemia koronawirusa zmusiła wiele grup zawodowych, w tym bibliotekarzy, do poszukiwania i opanowywania narzędzi ułatwiających komunikację i przekaz informacji na odległość. W przypadku chęci dotarcia do czytelników z bibliotecznym przesłaniem okazuje się to nie lada wyzwaniem. Jednym z narzędzi, które może być w tym pomocne i zostało już zastosowane w praktyce przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim, jest Genially.

Genially to platforma do tworzenia wszelkiego rodzaju interaktywnych materiałów, takich jak prezentacje, infografiki, gry, kwizy, filmiki, e-plakaty i wiele innych. Po wejściu na stronę genial.ly i założeniu darmowego konta otrzymujemy dostęp do ogromnej liczby gotowych szablonów, które po niewielkich przeróbkach mogą stać się atrakcyjnym wizualnie materiałem do udostępnienia na stronie internetowej biblioteki lub w mediach społecznościowych. Do prezentowanego narzędzia zrażać może jedynie fakt, że nie ma polskiej wersji językowej – dostępne języki to angielski, hiszpański i francuski. W artykule platforma zostanie przedstawiona na przykładzie wersji angielskiej.

Zakładanie darmowego konta
Po wejściu na stronę genial.ly należy kliknąć przycisk Create your free account.Pojawi się strona rejestracji użytkownika, gdzie podajemy swój adres e-mail oraz hasło, zaznaczamy opcję zapoznania się i akceptacji warunków korzystania z serwisu i polityki prywatności, po czym klikamy przycisk Sign up.Do założenia konta można również wykorzystać swoje dane dostępowe do serwisu Google, Facebook czy Twitter (pod przyciskiem).W kolejnych dwóch krokach definiujemy swój sektor (np. Education – E-learning) oraz profil (np. Other). Niezależnie od tego, co wybierzemy, uaktywni się przycisk Next, który przeniesie nas dalej. Na ostatniej planszy klikamy Accept and continue, skąd zostaniemy przeniesieni do głównego panelu. W tym miejscu (jak zaprezentuje nam to powitalny samouczek) możemy wyszukać gotowe szablony i wybrać rodzaj materiału.

Zanim jednak przystąpimy do pracy nad prezentacją, musimy zweryfikować swój adres e-mail podany podczas rejestracji, aby dokończyć zakładanie konta. W tym celu po otwarciu wiadomości od Genially klikamy Confirm your email. Na otwartej po tej czynności stronie wybieramy przycisk You’re all set. I gotowe – możemy już tworzyć.

Wybieranie szablonu
Klikając w elementy po lewej stronie panelu, możemy przełączać się między różnymi widokami. Przycisk Create Genially wyświetli stronę do wyszukiwania szablonów – tu wchodzimy, gdy chcemy rozpocząć pracę nad nowym projektem.Opcja My creations przeniesie nas do strony z naszymi projektami – klikamy tutaj, gdy chcemy modyfikować jedną ze swoich prezentacji. Bin to miejsce, gdzie trafiają usunięte przez nas prezentacje. Inspiration pozwoli nam podpatrzeć projekty przygotowane przez innych użytkowników – jest to idealne miejsce na poszukiwanie inspiracji.

Inspirujące jednak mogą być już same szablony Genially. Do wyboru mamy wiele rodzajów prezentacji.Presentations to typowe prezentacje z indeksem oraz strzałkami do przechodzenia między planszami.

Video Presentation to nic innego jak prezentacje składające się z grupy slajdów, które po uruchomieniu przełączają się samoistnie (bez udziału użytkownika).

Training materials obejmuje prezentacje o charakterze edukacyjnym, zachęcające użytkowników do zapoznania się z przedstawionym materiałem i sprawdzenia swojej wiedzy poprzez podjęcie wyzwania, polegającego np. na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi, łączeniu lub poszukiwaniu elementów. Oprócz klikania w elementy, można je również przesuwać na planszy oraz po nich rysować.

Gamification grupuje prezentacje angażujące użytkownika w różnego rodzaju zadania, których wykonanie jest warunkiem przejścia do planszy końcowej. Do tej grupy należą kwizy, gry planszowe, gry z rodzaju „escape”.

Interactive image to prezentacje składające się najczęściej z jednej planszy, na której znajduje się grafika opatrzona różnymi interaktywnymi obszarami, umożliwiającymi dokładne zapoznanie się z materiałem.

W kategorii More ukryte są między innymi szablony interaktywnych plakatów i kartek okolicznościowych o różnej orientacji i rozmiarze.

Blank creation to pusta prezentacja, którą budujemy od podstaw.

Po wybraniu rodzaju prezentacji lub wyszukiwaniu według słowa kluczowego wpisanego w pasek wyszukiwania wyświetla się lista proponowanych szablonów. Kliknięty szablon można przejrzeć, a potem edytować. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Use this template.Nie wszystkie szablony są dostępne za darmo. Te oznaczone gwiazdką możemy wykorzystać dopiero po wykupieniu planu Student lub droższego. Jeśli nie chcemy przeglądać szablonów, których i tak nie wykorzystamy, w liście rozwijalnej przy pasku wyszukiwania odznaczamy opcję Premium.W oknie, które wyświetla się po wybraniu szablonu, decydujemy, które slajdy chcemy edytować w swoim projekcie i klikamy przycisk Add. Po tej czynności zostajemy przeniesieni do edytora prezentacji Genially.Interfejs edytora Genially
W centralnej części programu zobaczymy pierwszy załadowany z szablonu slajd, który możemy edytować przesuwając lub obracając elementy, zmieniając ich rozmiar, poprawiając tekst w polach tekstowych lub usuwając to, co nie jest nam potrzebne. Aby z kolei dodać element, którego nam brakuje, należy skorzystać z granatowego paska narzędzi znajdującego się po lewej stronie okna edytora. Zawartość białego panelu (między obszarem roboczym a paskiem narzędzi) będzie się zmieniała w zależności od wybranej opcji.

Wybranie przycisku Text spowoduje, że panel zapełni się propozycjami pojedynczych pól tekstowych lub ich grup, które wystarczy kliknąć, by pojawiły się na planszy. Wstawiony tekst można dowolnie edytować. W tym celu należy sięgnąć do narzędzi, które znajdują się nad obszarem roboczym opracowywanego slajdu.Dzięki narzędziom z górnego paska można zmienić krój, kolor i rozmiar czcionki, pogrubić, pochylić lub podkreślić tekst, wyrównać w ramce lub względem obszaru roboczego, ustawić odstępy, a nawet zmienić przeźroczystość tekstu.

Przycisk Image umożliwia wstawienie dodatkowej grafiki do naszego projektu. Możemy skorzystać z gotowych grafik Genially lub załadować zdjęcie z dysku naszego komputera. W przypadku elementów graficznych narzędzia z górnego paska pozwalają m.in. na przycięcie obrazka lub dodanie ramki.

Trzecia pozycja z bocznego paska narzędzi, czyli Resources obejmuje takie elementy jak ikonki, kształty, wykresy, linie, strzałki, ilustracje i mapy.

Interactive elements to bardzo przydatne w prezentacjach interaktywnych przyciski, których kliknięcie powinno wywoływać określoną akcję. Oprócz standardowych przycisków mamy tutaj do dyspozycji tzw. Invisible area, czyli niewidoczny prostokątny obszar, który możemy rozciągnąć nad dowolnym elementem naszej prezentacji i przypisać mu określoną interaktywną funkcję (np. przejście do kolejnego slajdu lub otwarcie strony internetowej).Kolejna pozycja, czyli Smartblocks grupuje w jednym miejscu wszelkiego rodzaju tabele, grafy i wykresy pozwalające na wizualne zaprezentowanie danych.

Przycisk Insert pozwala na urozmaicenie prezentacji elementami audio i wideo. Gdy korzystamy z darmowego planu, nie możemy wstawiać plików audio pochodzących z naszego komputera; pozostaje nam jedynie możliwość zamieszczania narracji nagranej w Genially. Dzięki opcji zamieszczania linków oraz kodu html prezentację można wzbogacić również materiałami przygotowanymi na innych portalach.

Background obejmuje funkcje zmiany koloru tła, który może być jednolity lub bardziej urozmaicony w postaci dowolnej grafiki pochodzącej z zasobów Genially lub z naszego komputera.

Kliknięcie w Pages spowoduje wyświetlenie w białym panelu miniaturek wszystkich slajdów, które wybraliśmy do edycji. Możemy się między nimi swobodnie przemieszczać, wybierając je z listy.

Przejścia i animacje
Niezwykle istotne dla atrakcyjności prezentacji są „efekty specjalne”, czyli przejścia i animacje.

Aby ustawić efekt przejścia dla danego slajdu, należy kliknąć w ikonkę różdżki widniejącej tuż przy prawym górnym rogu miniaturki tego slajdu. Po prawej stronie okna rozwinie się wówczas panel z trzema zakładkami.W zakładce Transitions wybieramy efekt przejścia dla konkretnego slajdu. Zastosowany efekt możemy ustawić również dla wszystkich plansz naszej prezentacji – wystarczy kliknąć w przycisk Apply to all slides.W zakładce Canvas możemy zmienić rozmiar naszych plansz. Natomiast w zakładce Navigation można ustawić sposób przemieszczania się między slajdami. Opcja Standard pozwala użytkownikowi nawigować między slajdami za pomocą strzałek.Opcja Video sprawi, że prezentacja będzie się zachowywać jak materiał filmowy, stąd konieczne jest ustawienie czasu wyświetlania slajdów. Dodatkowo istnieje tu możliwość zapętlenia prezentacji (View as a loop). Opcja Microsite likwiduje strzałki nawigacyjne, więc przemieszczanie się między slajdami jest możliwe wyłącznie poprzez elementy interaktywne umieszczone na slajdach – jest to idealne rozwiązanie dla prezentacji w postaci kwiz’ów czy gier.Animacje ustawiamy dla elementów umieszczonych na slajdzie: tekstu, grafik, ikonek, przycisków. Po kliknięciu np. w obrazek w górnej jego części pojawiają się ikonki – druga od lewej uruchamia panel boczny do definiowania efektów animacji: wejścia (Entrance), wyjścia (Exit), ciągłej (Continuous), zatrzymania kursora myszki nad elementem (Hover mouse). Oprócz wybrania efektu ustawiamy także czas rozpoczęcia efektu i długość jego trwania. Animacje bardzo podnoszą atrakcyjność prezentacji, dlatego warto z nimi poeksperymentować.Interaktywność
W prezentacjach angażujących użytkownika najważniejsze jest jednak to, co się wydarzy po kliknięciu w dany element. Ustawienia interaktywności elementu znajdują się pod ikonką z łapką (stojącą przed ikonką do ustawiania animacji). Kliknięcie w łapkę wywołuje okno z czterema opcjami do wyboru.Jeśli zdecydujemy się na opcję Tooltip i wypełnimy okienko dialogowe stosownym tekstem, grafiką czy też materiałem filmowym, użytkownik naszej prezentacji będzie mógł się z tą treścią zapoznać po najechaniu myszką na element.

Opcja Window pozwala na podobne ustawienia; różnica w działaniu polega na tym, że użytkownik musi kliknąć w element, aby ukryte pod nim okienko się wyświetliło.

Go to page, po dokonaniu odpowiednich ustawień, spowoduje przeniesienie użytkownika do wybranego slajdu. Aby tak się stało użytkownik musi kliknąć w element.

Wariant Link, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na powiązanie elementu z dowolnym adresem www, który zostanie wyświetlony po wybraniu elementu przez użytkownika.

Ustawienia
Przed ukończeniem prezentacji warto zajrzeć do jej ogólnych ustawień (Preferences ukryte w menu rozwijalnym w prawym górnym rogu edytora). Okno z ustawieniami zawiera trzy zakładki. Nas na tym etapie interesuje ta pierwsza (Display).Aktywujemy tu lub wyłączamy określone funkcjonalności. Share genialny służy do aktywowania linku lub kodu do udostępniania prezentacji. Full screen, jeśli jest włączony, da użytkownikowi możliwość maksymalizacji prezentacji. Interactivity indicator oraz Draggable elements indicator to opcje, które uruchamiają lub wyłączają przyciski podglądu – odpowiednio - elementów interaktywnych oraz elementów do przeciągania po planszy. Ich obecność w trakcie przeglądania prezentacji ułatwia użytkownikowi namierzenie elementów ruchomych lub powiązanych z jakąś akcją. Paint on the genially uruchamia paletę z pisakiem, do której użytkownik będzie mógł sięgnąć w prawym górnym rogu ekranu i dzięki temu rysować po planszy.

Dokonywane przez nas zmiany są automatycznie zapisywane na serwerze, więc nie musimy się o to martwić w trakcie pracy. Informacja Saved, którą możemy znaleźć w lewym górnym rogu okna, daje nam pewność, że nasz projekt został zapamiętany.W pobliżu wskaźnika zapisu znajduje się pole tekstowe, w które możemy wpisać nazwę naszego projektu (nie jest to jednak konieczne, aby prezentacja została zachowana na serwerze). W prawym górnym rogu znajdziemy z kolei ikonkę w kształcie oka, która pozwala nam na etapie projektowania podglądać efekty naszej pracy. Przycisku All set! użyjemy wówczas, gdy uznamy, że projekt jest ukończony i gotowy do udostępniania.

Udostępnianie prezentacji
W okienku końcowych ustawień możemy wpisać nazwę naszego projektu (jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy) oraz wstawić krótki opis prezentacji.W kolejnym kroku możemy naszą prezentację wyświetlić w pełnej krasie (przycisk Present) lub udostępnić (opcja Share). Jeśli zdecydujemy się na to drugie, będziemy mieli kilka możliwości do wyboru:udostępnienie poprzez link (Link), osadzenie na stronie internetowej za pomocą kodu html (Insert), wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (Send via email) lub udostępnienie w mediach społecznościowych (Social networks).W drugiej części artykułu zostaną zaprezentowane przykładowe projekty, które zostały przygotowane i zastosowane w praktyce przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska