Halina Lubacz
Dyrektor GBP w Murowie


Generacja 6.0 Projekt GBP w Murowie i Fundacji BGK


„6:0 dla nas, czyli dziadek i babcia nie siedzą w kapciach!” Taki tytuł miał nasz projekt skierowany do seniorów z grupy wiekowej 60 +. Starałyśmy się jednak, aby działania łączyły pokolenia i umożliwiały wymianę doświadczeń. Na realizację otrzymałyśmy 13 692 zł.

Wydarzenia zaplanowane były od stycznia do czerwca 2021 r. W każdym miesiącu odbywały się zajęcia warsztatowe oraz imprezy towarzyszące. Seniorzy uczestniczyli w 8 modułach ćwiczeń „zdrowy kręgosłup”, warsztatach rękodzieła, informatycznych, florystycznych, spotkaniu z naturoterapeutą i spływie kajakowym. Podsumowaniem projektu był wspaniały koncert teatru operetkowego Castello z Mosznej, który zorganizowaliśmy w malowniczym zamku Bożejów.

Nasze działania skupiały się na aktywizacji osób starszych oraz wykorzystaniu lokalnych zasobów, dlatego wszystkie zajęcia odbywały się w świetlicach, salach gimnastycznych oraz bibliotekach. Warsztaty prowadzili lokalni specjaliści (gminny informatyk, kwiaciarka, animatorka, wuefistka-rehabilitantka, właściciel agroturystyki-naturoterapeuta). Taka organizacja sprawiła, że do minimum ograniczyłyśmy koszty związane z przejazdami i transportem, a przy okazji promowałyśmy miejscową działalność.

Wartością dodaną projektu było to, że wykorzystałyśmy lokalne, dostępne zasoby – wiedzę, umiejętności ludzi, którzy od lat mieszkają i pracują na miejscu. Pokazałyśmy, że wiek nie jest ograniczeniem, a nauka nowości jest na wyciągnięcie ręki dzięki nowym technologiom. Również uczestnictwo w kulturze i zainteresowanie sztuką można realizować za ich pomocą. Doświadczenie i ukryte talenty uczestników projektu okazały się wartościowe i warte pokazania szerszemu gronu. Chciałyśmy, żeby biblioteka kojarzyła się nie tylko z książkami, ale też z miejscem spotkań i ciekawych imprez.Realizacja projektu przebiegała w miarę planowo. Wszelkie komplikacje, które się pojawiły, były związane z obostrzeniami sanitarnymi. Zmiany w harmonogramie dotyczyły tylko przestawienia kolejności działań i były skonsultowane z przedstawicielem Fundacji. Koncert przełożony został na czas luzowania obostrzeń. Zrealizowałyśmy wszystkie założone w projekcie działania. Udało się zaprosić dużą grupę seniorów, którzy do tej pory byli mało aktywni. Okazało się, że zajęcia kreatywne, warsztaty i spotkania z ludźmi w podobnym wieku są motywacją i inspiracją do podejmowania własnych aktywności. Koncert operetkowy był bardzo mocnym akcentem projektu i spotkał się z ogromnym odzewem w środowisku lokalnym. Kultura "wysoka" okazała się bliska i zrozumiała.

Spływ kajakowy i prelekcja o historii naszej miejscowości uzmysłowiła uczestnikom jak wiele mamy walorów na miejscu, które warto wykorzystać. Pokazaliśmy, że możemy skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+ i poszerzać ich wiedzę oraz rozwijać umiejętności w różnych dziedzinach życia. Ważnym rezultatem była poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej seniorów dzięki zajęciom "zdrowy kręgosłup”. Po spotkaniu z naturoterapeutą grupa uczestników umówiła się na kolejne wizyty i konsultacje oraz poprosiła o zakup do biblioteki literatury na temat życia w zgodzie z naturą. Warsztaty kreatywne z panią Janiną zainspirowały seniorki do własnych prac, które chcemy wystawić w bibliotece pod koniec roku (być może w formie kiermaszu). Koncert operetkowy będzie miał ciąg dalszy we wspólnym wyjeździe na przedstawienie do pałacu w Mosznej. A współpraca z artystami przerodziła się właściwie w przyjaźń i już w październiku br. znowu będą koncertować w naszej gminie!

Zaplanowany został również jesienny wyjazd rowerowy śladami lokalnej historii.Z duszą na ramieniu przystępowałyśmy do realizacji projektu, bo sytuacja epidemiologiczna w kraju na początku roku była niestabilna, co chwilę zmieniały się obostrzenia i zalecenia GIS-u. W związku z tym uważamy, że największy sukces to zrealizowanie wszystkich działań oraz udział w nich zaplanowanej liczby uczestników. Było to niezwykle trudne ze względu na pandemię. Oprócz ograniczenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach, musiałyśmy przekonać uczestników, że nasze działania są bezpieczne i spełniają wszystkie wymogi sanitarne.

Dla biblioteki jednak największą radością jest zadowolenie uczestników, pozytywny odbiór naszych działań, wzrost kompetencji cyfrowych, integracja i wykrystalizowanie się aktywistów, którzy deklarują chęć kontynuacji wielu działań. Sukcesem jest też pokazanie biblioteki jako atrakcyjnego miejsca spotkań w przyjaznej atmosferze, dbającego o komfort każdego. Udało się też "wyłowić" lokalne talenty. To starsi ludzie, którzy tworzą ciekawe rękodzieło, ale nie mieli do tej pory odwagi pokazać swoich prac.

Na koniec słów kilka o współpracy z Fundacją BGK. Polecamy każdej bibliotece aplikowanie w ich projektach. Spotkacie po drugiej stronie kompetentnych, pomocnych ludzi, skupionych na wspólnych działaniach. Cały czas mieliśmy kontakt z koordynatorką, bez opóźnień odpowiadała na nasze pytania, rozwiewała wątpliwości i dopingowała w działaniach. Szybko i sprawnie przeprowadzono procedurę rekrutacji i rozpatrzenia wniosków, przekazania środków, a potem rozliczenia i złożenia raportów.

Z perspektywy czasu wiemy, że WARTO DZIAŁAĆ LOKALNIE, A WSPARCIA SZUKAĆ GLOBALNIE!

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska