Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Nowości prasowe Czytelni WBP Opole
„Czas Literatury”
Jacek Hajduk, pierwszy redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Czasu Literatury” przyznał, że w dzisiejszych czasach wydawanie papierowego czasopisma, poświęconego literaturze wydaje się „aktem nie tylko anachronicznym, ale i szalonym, albo inaczej – po prostu zbędnym”1. Bowiem pogłębiający się kryzys czytelnictwa, postępująca cyfryzacja oraz rosnąca z roku na rok liczba internetowych portali literackich, publikujących setki recenzji, często pisanych pośpiesznie i przeznaczonych do czytania, które również ma odbywać się w pośpiechu, nie sprzyjają takim „ekscentrycznym” przedsięwzięciom. A jednak nie ma przesady w innym stwierdzeniu Hajduka, że po ponad trzech latach wydawania, magazyn „stał się silnym, rozpoznawalnym i cenionym czasopismem literackim”2, z którym stale współpracują znakomici pisarze i literaturoznawcy (np. Jerzy Franczak, Anna Marchewka czy Mira Marcinów) . O sukcesie periodyku zadecydowało nie tylko to, że stanowi on na polskim rynku wydawniczym propozycję niebanalną i oryginalną (zawiera między innymi dział poświęcony literaturze antycznej czy praktyczne wskazówki dotyczące warsztatu pracy pisarza). I nie tylko to, że z powodzeniem łączy głębię i powagę treści z atrakcyjnością i przystępnością formy (pismo dedykowane jest także osobom niezajmującym się profesjonalnie literaturą). Wydaje się, że czytelnicy docenili i wciąż doceniają wspomniany – być może „straceńczy”, ale z pewnością bezinteresowny i szczery – idealizm, który przyczynił się do powstania pisma. Jak pięknie napisał jego obecny redaktor, Krzysztof Zajas:
„Czas literatury jest innym czasem. […] A ludziom literatury pozwala zwiedzać rejony nierzeczywiste. Wiemy o tym wszyscy, którzy niestrudzenie pielgrzymujemy tam w tęsknocie za czymś innym niż czerstwe doświadczenie codzienności. […]. Czas dla literatury jest zawsze dobry, ponieważ jest innym czasem. Od nas zależy na ile będziemy potrafili się w nim odnaleźć.” 3

Materiał fotograficzny zamieszczony za zgodą redakcji pisma.


[1] J. Hajduk, List do Czytelniczek i Czytelników „Czasu Literatury”, [w:] „Czas Literatury” 2021/ nr 1, s. 2.
[2] J.w.
[3] K. Zajas, Czas i literatura, [w:] „Czas Literatury” 2021/ nr 1, s. 5-6.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska