Łukasz Brudnik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Kwartał w opolskich Dyskusyjnych Klubach Książki
(lipiec-wrzesień 2021)


Trzeci kwartał, tak jak było do przewidzenia, przyniósł wiele wytchnienia od pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Znikoma ilość zachorowań, zniesienie praktycznie wszystkich obostrzeń, a do tego piękna pogoda sprawiły, że do wielu miejsc znów powróciło życie towarzyskie oraz kulturalne.

Nie inaczej było w przypadku Dyskusyjnych Klubów Książki. Klubowicze - często na świeżym powietrzu – spotykali się i żywiołowo rozmawiali o przeczytanych książkach. Odbyło się również jedno spotkanie autorskie. Na początku lipca do najmłodszych członków DKK działającego przy bibliotece w Jasienicy Dolnej (filia GBP w Łambinowicach) zawitał Marcin Pałasz.

Wrzesień rozpoczął się od wykładu przeznaczonego dla moderatorów zatytułowanego „Literatura hiszpańsko- i portugalskojęzyczna”, który wygłosił dr Tomasz Pindel, wykładowca na Wydziale Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W trakcie wystąpienia omówił najnowsze trendy oraz zaprezentował najciekawszych pisarzy pochodzących z Hiszpani, Portugalii oraz z krajów, gdzie mówi się językami wymienionych państw.


Tomasz Pindel

15 września, przy pomocy oprogramowania Zoom przeznaczonego do organizowania wideokonferencji, została przeprowadzona zdalnie dyskusja poświęcona książce szwedzkiej pisarki Majgull Axelsson Lód i woda, woda i lód.

Nie zabrakło również spotkań autorskich. Ze swoimi czytelnikami z DKK w Jemielnicy, Oleśnie, Raszowej oraz Gogolinie spotkała Agnieszka Lis. Dużo emocji wśród publiczności wywołało spotkanie z Markiem Szymaniakiem w Kędzierzynie-Koźlu, dokąd autor przyjechał promując swój najnowszy reportaż Zapaść. Reportaże z mniejszych miast. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że z opisywanymi w książce problemami borykają się w większym bądź mniejszym stopniu wszystkie polskie miejscowości, dlatego jest ona tak bardzo uniwersalna.


Agnieszka Lis podczas spotkania w DKK w Oleśnie

Kluby dziecięco-młodzieżowe z kolei odwiedziły dwie niezwykle popularne autorki: Barbara Kosmowska i Renata Piątkowska. Z pierwszą porozmawiać mogli klubowicze z Baborowa, Zieliny, Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego funkcjonującego przy MBP w Opolu, Głubczyc i Żyrowej, z kolei z drugą klubowicze z Łąki Prudnickiej oraz Białej Nyskiej.


Barbara Kosmowska podczas spotkania w DKK w Zielinie

Sporym zainteresowaniem cieszyła się zabawa zaproponowana dla uczczenia XV-lecia działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w Polsce, podczas której opolskie kluby wspólnie pisały (i wciąż piszą) opowiadanie w odcinkach. Z zaproszonych gości w tym kwartale swój fragment napisała Agnieszka Lis. Po raz kolejny nie zawiedli młodzi czytelnicy z DKK w Zielinie działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzeleczkach. W kategorii recenzja rysowana za czerwiec dwoje z nich otrzymało główne nagrody za ilustracje do książki Tajemnica złota autorstwa Martina Widmarka i Heleny Willis.


Nagrodzona praca na recenzję rysowaną za miesiąc czerwiec

Przed nami ostatni kwartał, a w nim wiele atrakcji z zakończeniem pisania przez kluby opowiadania na czele oraz rozstrzygnięciem konkursu „Książka w kadrze zapisana”. Ale o tym wszystkim już w kolejnym numerze „Bibliotekarza Opolskiego”.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska