Anna Stępkowska
MiGBP w Grodkowie


Brydż w grodkowskiej bibliotece


„Brydż w grodkowskiej bibliotece pojawił się nieprzypadkowo. Zanim został wprowadzony do oferty Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w naszym mieście prężnie działała liczna sekcja brydża, która fetowała niejedno zwycięstwo. Były rozgrywki, turnieje lokalne oraz wyjazdowe. Brydż zawitał również na moment do tutejszego liceum ogólnokształcącego. Jednak z czasem zrobiło się o nim cicho.Z końcem 2019 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie postanowiła wywołać na nowo temat brydża wśród lokalnej społeczności. Nawiązano kontakt z osobami już grającymi i w zasadzie od razu, na początku stycznia 2020 roku, rozpoczęła się akcja informacyjna w grodkowskich szkołach, lokalnej prasie oraz w internecie. W tzw. międzyczasie odbyło się również kilka spotkań informacyjnych, które miały na celu zachęcić do nauki gry m. in. grodkowskich seniorów. Podkreślano przy tym zbawienny wpływ gry na umysł, wszystkie funkcje poznawcze, z naciskiem na profilaktykę demencji, co jest potwierdzone i powszechnie wiadome.


30 stycznia 2020r., niedługo po uroczystym otwarciu nowego lokalu biblioteki, w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie odbyło pierwsze spotkanie brydżowe. Jego organizacyjny charakter szybko przerodził się w prawdziwą rozgrywkę. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu kilku osób, które systematycznie i aktywnie grały w brydża. Panowie szybko przejęli inicjatywę, cierpliwie tłumaczyli zasady gry. Kolejne spotkania odbywały się już dwa razy w tygodniu. W każdą środę na początkujących czekał instruktor do nauki gry, zaś w czwartki można było dołączyć do stolika i rozegrać partie.


W marcu 2020r. pandemia spowodowała zamknięcie wszystkich bibliotek w kraju, co przełożyło się również na zamknięcie sekcji brydża. Niektórzy, ucząc się gry, ćwiczyli swe umiejętności poprzez darmowy serwis internetowy www.bridgebase.com.


W lipcu 2021r., po długiej przerwie, można było w końcu zorganizować kolejne spotkania i oddać się tej pasjonującej rozrywce umysłowej. Celem utworzonej sekcji jest jej powiększenie, popularyzacja tej gry karcianej wśród mieszkańców Grodkowa oraz zachęcenie osób już grających do wyjścia z domu i spotkania się w bibliotece na partyjce brydża.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska