Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Nowości prasowe w Czytelni WBP Opole.
„O!Fka”
Literacki kwartalnik fantastyczny „O!Fka” to kolejne udane przedsięwzięcie Opolskiego Klubu Fantastyki „Fenix”, który zasłynął w regionie jako prężny i kreatywny organizator (cenionych również przez mieszkańców innych zakątków Polski) wydarzeń kulturalnych, by wymienić tylko Opolcon (coroczny, darmowy konwent miłośników fantastyki), Opolskie Spotkania Fantastyczne czy mający miejsce także każdego roku konkurs na opowiadanie fantastyczne dla polskich szkół. Co więcej, od 2019 roku w ramach klubu działa również Sekcja Literacka i to właśnie z inicjatywy jej członków oraz dzięki nawiązaniu współpracy z „Gazetą Studencką” powstało pismo stanowiące swoistą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz „wsparcia w literackim rozwoju”. Na łamach kwartalnika publikowane są więc przede wszystkim teksty literackie „dopełnione estetycznie” wysmakowanymi ilustracjami. Jest też jednak miejsce na szeroko rozumianą publicystykę, artykuły o charakterze naukowym oraz wywiady z pisarzami czy działaczami fandomu.

Warto zaznaczyć, że ta „oddolna, bezpłatna, niezarobkowa i tworzona od fanów dla fanów fantastyki inicjatywa” jest na Opolszczyźnie pierwszym od ponad dwudziestu lat projektem, który nawiązuje do tradycji wydawanych wcześniej w województwie zinów (np. „Blade Runner” czy „Gwiazda Neutronowa”). Związek z regionem podkreślony zostaje w niebanalnym, mającym charakter językowej gry i świetnie zwizualizowanym pod względem graficznym tytule, który jest jednocześnie imieniem najsłynniejszej opolskiej księżniczki, Eufemii, zwanej właśnie Ofką.

Materiał fotograficzny zamieszczony za zgodą redakcji pisma.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska