Ewa Ratuś
Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie


Biblioteka w Baborowie Równa Szanse


Współczesna biblioteka dawno już przestał być tylko miejscem „gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych”. Różnorakie działania w zakresie szeroko rozumianej kultury są oczekiwane nie tylko przez użytkowników, ale też przez organizatorów bibliotek. Pomysłowość i kreatywność to ogromnie pożądane wyposażenie współczesnego bibliotekarza. Różnorodność dostępnych programów dotacyjnych stwarza możliwości do wykorzystywania go (wyposażenia) w bibliotecznej działalności.

Latem tego roku, jako Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie, złożyliśmy wniosek do konkursu Równać Szanse Małe Granty 2021, na realizację projektu Tutaj Jestem. Wiodącym tematem projektu jest poznanie lokalnej społeczności i odkrywanie potencjału miejsca zamieszkania. Młodzi ludzie po ukończeniu szkół średnich często wyjeżdżają na studia lub szukają pracy z dala od miejsca, w którym się wychowali. I bardzo często już nie wracają, nie widząc w małym miasteczku możliwości rozwoju czy zdobycia satysfakcjonującej pracy. Celem projektu jest przekonanie młodzieży, że w Baborowie też mogą realizować swoje pasje i spełniać marzenia. Uczestnicy projektu przeprowadzają rozmowy z ludźmi, którzy odnieśli sukces, zrealizowali swoje plany, odkryli, w jaki sposób zarabiać pieniądze, robiąc to, co kochają. A teraz są znani nie tylko w lokalnym środowisku. Zanim to wszystko zaczęło się dziać, projektowicze opracowali logo, które znalazło się na gadżetach reklamowych i do teraz identyfikuje grupę w mediach społecznościowych. Odbyły się też zajęcia warsztatowe, które uporządkowały i poszerzyły ich szkolne wiadomości z zakresu przeprowadzania wywiadu oraz uporządkowały wiedzę na temat korzystania z telefonu jako narzędzia rejestrującego rozmowy. To był oczywiście tylko dodatek do zabawy. Bo zabawa jest najważniejsza! Dlatego tak dobrze udał nam się wyjazd edukacyjny do innej grupy realizującej projekt w ramach tego samego programu. Oczywiście najciekawsze rzeczy działy się podczas nocnych punktów programu, kiedy integracja zaprocentowała wspólnymi działaniami w plenerze.

Projekt nadal trwa (planowane zakończenie: styczeń 2022 r.), przed nami jeszcze kilka wywiadów i debata pt. W małym mieście nie ma przyszłości, która ma być przestrzenią do artykułowania swoich przekonań i bronienia ich, a także do kulturalnej wymiany odmiennych poglądów. Mamy nadzieję, że po wspólnie przepracowanych miesiącach uczestnicy projektu staną się otwartymi, aktywnymi młodymi ludźmi, którzy w przyszłości będą chętnie włączać się w inne realizowane przez nas zadania.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska