Grażyna Waz
Strzelecki Ośrodek Kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna


„Biblioteka – Twoje i Moje miejsce” jest w Strzelcach Opolskich bardzo BLISKO


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna SOK w Strzelcach Opolskich otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO 2021-2022.

Dwuletni projekt pn. „Biblioteka - Twoje i Moje miejsce” skierowany został do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jego celem jest nadanie nowego wizerunku biblioteki i wzmocnieniu jej roli w lokalnej społeczności poprzez szereg zaplanowanych działań poznawczych i integracyjnych, które mają zachęcić do zawierania partnerstw i ich aktywizacji na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Chcemy stworzyć w bibliotece centrum integracji społecznej, do którego podążać będą nie tylko czytelnicy biblioteki, ale wszyscy mieszkańcy.Realizacja projektu pozwali nam na wypracowanie różnorodnych form współpracy na rzecz wspólnego dobra, poprawie jakości życia i udziale w życiu społeczno-kulturalnym naszego miasta. Wykorzystując potencjał „nowej” biblioteki chcemy pokazać, że nie jest ona reliktem przeszłości, ale tętniącym życiem miejscem, w którym każdy może wykorzystać swój potencjał. Zrealizowane zostały szkolenia dla pracowników naszej instytucji oraz partnerów między innymi: z animacji czytelnictwa (praca z trudnym dzieckiem) oraz z budowania wizerunku instytucji, a także z biblioterapii – od złości do radości, czyli wszystkie emocje w życiu dziecka, co ma przygotować nas do podejmowania nowych wyzwań oraz pracy z osobami z dysfunkcjami.

Ciekawym doświadczeniem i sprawdzianem nabytej wiedzy było połączenie dzieci sprawnych i osoby niepełnosprawne we wspólnej pracy podczas tworzenia komiksu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z jego tworzenia i rysowały własne historie zbudowane na tle naszego miasta. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy z uwagi na to, iż osoby niepełnosprawne pochodzą z różnych regionów naszego powiatu i miałyby trudność z dostaniem się na popołudniowe zajęcia w bibliotece.Warsztaty tłumaczone były na Polski Język Migowy, a uczestniczyło w nich 20 dzieci, w tym 7 niepełnosprawnych. Zajęcia te poprzedzone zostały spotkaniem autorskim z Markiem Gaworskim (również tłumaczone na PJM), autorem wielu przewodników po zamkach i pałacach, w tym również o strzeleckim Zamku. W bardzo przystępny sposób dzieci dowiedziały się o historii naszego regionu, zabytkowym parku i zamku. Było to dla nich ciekawe doświadczenie i przygotowanie do uczestnictwa w spotkaniach z autorami, a także zachęcenie do sięgania po książki.„Strzelce Opolskie. Miasto w komiksie” cieszy się ogromnym zainteresowaniem , nie tylko wśród mieszkańców naszego miasta, ale jego uzyskaniem zainteresowani są kolekcjonerzy z całego kraju, a także z zagranicy (między innymi znajdzie się on w zbiorach kolekcjonerów w Austrii i Szwajcarii). Cieszymy się, że podjęliśmy wyzwanie, jakie postawił przed nami program BLISKO i wydaliśmy w jego ramach ten komiks.W tym roku nasza biblioteka dostała się również do IV Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Równolegle z tymi projektami, wraz z Grupą Nieformalną realizowaliśmy projekt „Kresy – ocalić od zapomnienia”, którego efektem jest Stowarzyszenie Kresowe Strzelec działające w MiGBP w Strzelcach Opolskich.Rok 2021 był dla nas czasem zmian, nowych zadań i podejmowanych wyzwań.
Kończymy go zmęczeni, ale szczęśliwi, mając nadzieję, że przyszły rok zamkniemy podobnym sukcesem.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów SOK MiGBP w Strzelcach Opolskich

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska