Łukasz Kluza
Mediateka
Miejska Biblioteka Publiczna w Prudniku


Rozwijamy się tylko wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe wyzwania


Od kilku ostatnich lat w przestrzeni programów, szkoleń i warsztatów wiele miejsca poświęca się działalności i roli biblioteki we współczesnym społeczeństwie. Sporo uwarunkowań i zależności ma wpływ na to, jak nasza instytucja jest widziana w lokalnych społecznościach (i jest to temat na zupełnie inną, odrębną i jakże pasjonującą opowieść), lecz na kartach dzisiejszego artykułu pragnę poruszyć temat jednego z ostatnich działań Biblioteki Publicznej w Prudniku, które ma celu stworzenie kolejnych elementów i tak już szerokiego wachlarza naszej oferty. Mowa bowiem o ciekawym projekcie, którego od kilku miesięcy jesteśmy uczestnikami, jakim jest IV Runda Programu Rozwoju Bibliotek.

Program jest wynikiem pracy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z którą to współpracujemy od dłuższego czasu. To właśnie w ramach jednego z jej projektów delegacja naszej placówki mogła wziąć udział w dwudniowym szkoleniu w Palczewie pod Warszawą, na którym poznała techniki facylitacji i sztukę jej wdrażania w bibliotekarskiej pracy. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi także wspomniany już program służący rozwojowi placówek bibliotecznych. Generalnym założeniem jest otwarcie i wskazanie bibliotekarzom obszarów występujących w ich środowisku lokalnym, których jeszcze odkryć nie zdążyli. Szereg szkoleń (prowadzonych w formie on-line) to specjalistyczne wyjaśnienie na jakich problemach winniśmy się skupić, aby drzwi naszej biblioteki były jeszcze szerzej otwarte. Jednym z ważnych aspektów projektu jest gruntowne przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia spotkań i szkoleń. Podczas warsztatów dowiadujemy się o nowych technologicznych możliwościach czynienia tegoż, a także jak powinien wyglądać właściwie zaplanowany „kręgosłup” każdego warsztatu czy spotkania. Niezwykle przydatnym i przynoszącym spory bagaż wiedzy jest fakt, że prowadzącymi szkolenia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek są ludzie bardzo mocno związani z socjologią i komunikacją społeczną. Dzięki ich doświadczeniu bardzo często nasze bibliotekarskie oczy otwierają się na rzeczy i elementy, których dotąd nie mogliśmy spostrzec. Ciekawostką jest fakt, że po zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie nasza biblioteka otrzymała od organizatorów sprzęt, dzięki któremu możemy po pierwsze brać udział w szkoleniach, a po drugie możemy go wykorzystywać w codziennej pracy. W skład pakietu, który otrzymaliśmy weszły: laptop, tablet oraz kamera internetowa.

Jeżeli chodzi o główne założenie naszego uczestnictwa w projekcie, jest nim stworzenie planu rozwoju na najbliższy okres, z naciskiem na diagnozę potrzeb lokalnej społeczności oraz wypracowaniem specjalnej, nowej i innowacyjnej oferty. Po kilku szkoleniach zespół naszej biblioteki biorący w nich udział (Izabela Mazur, Magdalena Derwińska-Grzywacz, Łukasz Kluza) wypracował już koncepcję nowego działania, które w niedalekiej przyszłości będziemy realizować. Nasz pomysł polega na stworzeniu tzw. „Cyfrowych godzin dla seniora”, podczas których w wybrane dni seniorzy z Prudnika będą mogli odwiedzić Mediatekę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w celu zasięgnięcia pomocy w najbardziej trapiących i trudnych dla nich problemach technicznych związanych z obsługą smartfona, komputera czy innych „elektronicznych” kwestii. Należy w tym miejscu dodać, że od kilkunastu tygodni właśnie w Mediatece prowadzone są autorskie warsztaty komputerowe, które zostały przez nas nazwane „Seniorzy aktywni cyfrowo”. Członkowie prudnickiego Klubu Senior Plus cyklicznie w każdą środę odwiedzają Mediatekę, aby krok po kroku poznawać tajniki pracy z komputerem, jego programami oraz dowiadują się jak bezpiecznie i z wielkimi korzyściami korzystać z Internetu. Należy w tym miejscu powiedzieć, że rzeczone warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest tworzenie przez samych seniorów list uczestników.

Wracając do oferty przygotowywanej przez naszą bibliotekę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – aby słusznie i w odpowiedni sposób zaproponować skuteczne działanie, należy wpierw zbadać potrzeby lokalnej społeczności. W związku z tym nasz projektowy zespół przygotował, przy konsultacjach z prowadzącymi warsztaty, ankietę, która została dostarczona członkom prudnickich klubów seniora, Uniwersytetów III Wieku, a także udostępniona w Wypożyczalni dla dorosłych. Celem ankiety było zdobycie informacji o aktywności seniorów w Internecie. Pytania dotyczyły tego, czy w ogóle korzystają z komputera lub smartfona, a jeżeli tak, to do czego głównie służy im Internet? Czy spotkali się z zagrożeniami w sieci internetowej i przede wszystkim czy zechcieliby wziąć udział w cyklicznych zajęciach komputerowych, które w przyszłym roku wejdą na stałe do ofert Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku? W chwili, w której pisane są słowa tego artykułu, analizie zostają poddane ankiety i na najbliższym spotkaniu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek nasz projektowy zespół będzie miał już ostateczną wiedzę co do głównych cyfrowych potrzeb prudnickich seniorów. Niezwykle ważne jest to, że w Prudniku nie ma instytucji, która zapewniałaby seniorom tak szeroki dostęp do sfery komputerowo-internetowej, a przede wszystkim oferowałaby szkolenia i pomoc w zakresie korzystania z elektronicznych sprzętów, które są przecież znakiem naszych czasów. Warto przy tej okazji zwrócić także uwagę na to, jakie niejednokrotnie nieprzemyślane prezenty darujemy naszym bliskim seniorom. Z rozmów z nimi wynika, że otrzymawszy od dzieci czy wnuków nowego telefonu nie wiedzą, w jaki sposób się nim posługiwać, co rodzi w nich irytację i wstyd przed najbliższymi. Dlatego w wyniku naszych bibliotekarskich przemyśleń doszliśmy do, wydaje się, bardzo słusznego wniosku, że należy stworzyć płaszczyznę pomagającą seniorom w ich cyfrowych problemach. Jesteśmy optymistycznie – jakże mogłoby być inaczej – nastawieni do tego pomysłu, zwłaszcza że z ust samych zainteresowanych usłyszeć można, iż nasz pomysł jest trafiony w punkt. Niezwykle ważnym także aspektem jest fakt, że warsztaty komputerowe, jak i „Cyfrowe godziny dla seniora” to działania w pełni bezpłatne, co z kolei jeszcze bardziej wzbudza zainteresowanie osób starszych w Prudniku. W ramach realizacji naszego pomysłu pragniemy także zaangażować w formie wolontariuszy chętnych uczniów miejscowych szkół średnich (klasy o profilu informatycznym), aby przy okazji szkoleń komputerowych nawiązać także więzi międzypokoleniowe. Z optymistycznym nastawieniem wyglądamy już Nowego Roku, aby przystąpić do kolejnych, owocnych projektów, które z pewnością przyniosą naszej bibliotece kolejne powodu do zawodowego zadowolenia i satysfakcji.

Korzystając z okazji, cały zespół Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku pragnie wszystkim Bibliotekarkom i Bibliotekarzom złożyć najbardziej serdeczne życzenia spokojnych, przyjaznych, rodzinnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz owocnego, satysfakcjonującego i przepełnionego pomysłami 2022 roku.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska