Beata Stępniak
Dział Bibliografii, Informacji WBP w Opolu


Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Opolski cmentarz żydowski w XX wieku / Ks. Stanisław Rabiej, Halina Łabęcka ; [fotografie: Aleksander Bartecki, Halina Łabęcka, plan: Halina Łabęcka] ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2021. - 120 stron, [2] karty tablic złożone luzem : fotografie, plany

Opolski cmentarz żydowski w XX wieku to drugi tom monografii dotyczącej miejsca pochówku opolskich Żydów.

Opolski kirkut znajdujący się przy ulicy Granicznej został oficjalnie otwarty w 1822 roku, a ostatni pogrzeb na nim odnotowano w 1940 roku. Dziś cmentarz ten obchodzi 200. rocznicę swojego powstania.

Wspólna publikacja Haliny Łabęckiej oraz księdza Stanisława Rabieja stanowi niejako spacer po opolskim cmentarzu żydowskim, w trakcie którego przyglądamy się znajdującym się tam macewom, odczytujemy zamieszczone na nich inskrypcje i odkrywamy historię niegdyś żyjących tutaj Żydów.

Z pozoru milczące kamienie przemawiają, opowiadając o kulturze i żydowskich zwyczajach, o ludziach, którzy w tej ziemi spoczęli – w tym znanych wówczas, wpływowych bogatych kupcach, lekarzach, adwokatach, przedsiębiorcach. Wśród osób pochowanych w tym miejscu znajdują się m.in.: babka podróżnika Mehmeda Emina Paszy, honorowy obywatel miasta Opola rabin Adolf Wiener czy browarnik Siegfried Friedlaener.

Bogato ilustrowana książka daje bardzo ciekawy obraz Opola XIX i XX wieku oraz stanowi wspaniałe świadectwo pamięci nie tylko o samej nekropolii, (która sama w sobie jest miejscem ważnym, symbolicznym i skłaniającym do refleksji), ale także o minionej epoce i tworzących ją ludziach.

Oprócz historii nekropolii i biogramów osób tam spoczywających, a także materiału fotograficznego, dołączona została do książki mapa opolskiego cmentarza żydowskiego, co dodatkowo wzbogaca to wydanie.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska