Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu


Z życia SBP na Opolszczyźnie
Dobiega końca kadencja 2017-2021 Zarządu Okręgu Opolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kadencja, która była nietypowa, bo częściowo spowolniona przez pandemię COVID-19, ograniczyła się głównie do kontaktów telefonicznych i mailowych. Działania np. w ramach Tygodnia Bibliotek odbywały się on-line. Nie udało się nam w tym pandemicznym okresie odwiedzić Krakowskich Targów Książki, a była to nasza mała tradycja. Kadencja nietypowa, bo jej okres przedłużył się do roku 2022.

Podsumowując, warto wspomnieć, że przez ten okres środowisko obchodziło jubileusz 65-lecia działalności SBP na Opolszczyźnie.

Koła terenowe organizowały rajdy rowerowe – Odjazdowy Bibliotekarz, warsztaty szydełkowania dla miłośników bibliotek, przy których działają bibliotekarze zrzeszeni w SBP. Członkowie Koła w Strzelcach Opolskich włączali się corocznie w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z ciekawą i wartościową propozycją skierowaną do bibliotekarzy powiatu brzeskiego wyszło Koło SBP w Grodkowie, organizując trzy edycje konferencji o bardzo różnorodnej tematyce.

Koło Seniorów, jedyne w strukturach SBP w Polsce, rozpoczęło współpracę z Centrum Senior w Opolu i współuczestniczyło w organizacji wydarzeń skierowanych do seniorów. W trzech kolejnych latach otrzymało wsparcie finansowe z Urzędu Miasta, które zostało przeznaczone między innymi na zakup biletów do kina, teatru i filharmonii oraz finansowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Nie udało nam się utrzymać Koła SBP w Grodkowie oraz Koła Bibliotek Naukowych w Opolu, z którego niektórzy członkowie przenieśli się do Koła Miejskiego SBP w Opolu, chcąc nadal działać i podnosić tym samym prestiż zawodu bibliotekarza. Kłopoty miało również Koło SBP w Namysłowie, ale chęć działań i aktywności członków sprawiła, że nadal znajduje się w strukturach.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 2004 roku, pod hasłem BIBLIOTEKI W EUROPIE BYŁY ZAWSZE zainicjowało Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, zrzeszając tym samym bibliotekarzy, działając na rzecz promocji nie tylko czytelnictwa, ale również rozpropagowania informacji o edukacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli bibliotek, o ich zróżnicowanej ofercie, ukazania roli zawodu bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym. W roku 2018 propozycja hasła (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA Tygodnia Bibliotek, złożona przez Zarządu Okręgu w Opolu, spotkała się z uznaniem i właśnie to hasło zostało wybrane jako ogólnopolskie.
Co roku Zarząd Okręgu SBP w Opolu zaprasza wszystkie biblioteki działające na terenie Opola do wspólnego przedsięwzięcia, jakim są obchody Dnia Bibliotekarza i inauguracja Tygodnia Bibliotek. Gośćmi organizowanych imprez są władze miasta Opola, dyrektorzy bibliotek, przedstawiciele Kół z województwa, bibliotekarze z regionu oraz zaprzyjaźnieni czytelnicy. Jest to znakomita okazja do zaprezentowania się jednostek, które przeszły metamorfozy, czy też sposobność do wymiany doświadczeń i podzielenia się pomysłami.

Inauguracja Tygodnia Bibliotek to również moment, w którym możemy zaprezentować sylwetkę Bibliotekarza Opolszczyzny i wręczyć laureatowi konkursu statuetkę. Za ubiegłoroczne działania Bibliotekarzem Roku 2021 została Gabriela Zaharańska, kierownik Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Cykl „Z 4 dookoła świata”, Rodzinny Festiwal Podróżniczy „4 strony marzeń on-line”, ekologiczna inicjatywa realizowana wspólnie z Fundacją Pro Futura pod hasłem „Akcja – wymianka” to tylko niektóre propozycje, jakie udało się zrealizować przy ogromnym zaangażowaniu naszej Koleżanki.

Tegoroczne hasło 19. Tygodnia Bibliotek brzmi BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU. Hasło jest wymowne, spotkajmy się zatem w jednym miejscu – zapraszam serdecznie wszystkie biblioteki z terenu naszego województwa do udziału w obchodach Tygodnia, do nadsyłania propozycji imprez, które będą realizowane w tym czasie. Wszystkie pomysły zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej stronie (link do prezentacji z roku 2021 - tydzienbibliotek.sbp.pl/tb-2021-w-mbp-w-opolu).

Tegoroczny Dzień Bibliotekarza i inauguracja Tygodnia Bibliotek zaplanowano na 10 maja połączone będą z obchodami 70-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Opolszczyźnie.

30 marca 2022 r., o godz. 13.00 odbędzie się Okręgowy Zjazd i przeprowadzone zostaną wybory na kadencję 2021-2025.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska