Kamilla Wójt
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Wzruszające wyróżnienie dla WBP w Opolu


„Ogromne serce, bezpretensjonalna akceptacja drugiego człowieka oraz działania podejmowane na rzecz środowiska niepełnosprawnych – to wszystko cechy, które charakteryzują osoby wyróżnione w dniu wczorajszym w Pałacu Izbicko statuetką EMIL przyznawaną już od lat przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu” — tak na swoim profilu społecznościowym napisała w dn. 30 czerwca br. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura (www.facebook.com/wicemarszalekzuzannadonathkasiura), a te piękne słowa skierowane były także do Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu Tadeusza Chrobaka, który w dn. 29 czerwca br. odebrał Wyróżnienie specjalne „EMIL 2022”. W szacownym gronie wyróżnionych osób i instytucji znaleźli się także: Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu, Anna Dudziak z Terapii Zajęciowej w Branicach, Miłosierdzie w kolorze lawendy, Lidia Konowalik z Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych, w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera z Krapkowic, a także Adam Ilnicki oraz Aleksander Bugla z ZAZ Nysa.

Wręczane od 2007 r. statuetki „EMIL” oraz tabliczki-wyróżnienia są formą uhonorowania i podziękowania dla tych, którzy działają na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na wręczonej Panu Dyrektorowi takiej tabliczce (vide: foto) widnieje motto wieloletniej byłej prezes Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu, Pani Sybilli Fusiarz:
      „To nie barier, a przekonanie
      to nie cierpienie a doświadczanie, czym jest przeciwieństwo radości
      to nie samotność a możliwość słuchania swojego JA
      to nie nienawiść do życia a pragnienie pokochania siebie
      to nie pomaganie a dzielenie się dobrem, które uszczęśliwia”

Niezręcznie nam samym o tym mówić, ale wiemy, że trzeba dzielić się doświadczeniem, wskazując innym instytucjom mnogość rozwiązań, które można zastosować w codziennym działaniu, a które to w efekcie choć trochę ułatwią osobom z niepełnosprawnościami aktywny udział w życiu środowiska. Dążąc do objęcia swoimi działaniami jak największej liczby osób niepełnosprawnych, WBP w Opolu od lat kontynuuje współpracę z Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych oraz Środowiskowym Domem Pomocy „Magnolia” w oparciu o stosowne porozumienia zawarte z tymi organizacjami pożytku publicznego. Stanowiska w naszej Czytelni przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a w budynku działa winda. Osoby niedowidzące mogą skorzystać ze specjalnych urządzeń ułatwiających lekturę. Dodatkowo w naszych zbiorach posiadamy egzemplarze książek pisane dużą czcionką. Wiele spotkań autorskich odbywających się w naszej siedzibie tłumaczonych jest na język migowy. Galeria WuBePe udostępnia swe sale dla ekspozycji i sprzedaży prac pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu oraz Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach. Mając na uwadze podnoszenie swoich kwalifikacji, pracownicy WBP w Opolu oraz bibliotek regionu biorą udział w szkoleniach poświęconych działalności książnic na rzecz osób z dysfunkcjami. W 2021 r. w szkoleniach tego typu wzięło udział 92 bibliotekarzy. W imieniu dyrektora Tadeusza Chrobaka oraz pracowników WBP w Opolu jeszcze raz dziękujemy za to wzruszające wyróżnienie. Korzystając z okazji, kierujemy stale aktualne zaproszenie do naszych obecnych i przyszłych czytelników – osób z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami: Zawsze jesteście u nas mile widziani. Serdecznie zapraszamy!


Dyrektor WBP w Opolu Tadeusz Chrobak

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska