Zebrała i opracowała
Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Kronika działalności bibliotek publicznych w woj. opolskim w 2021 r.


Rok 2021 to kolejny rok ograniczeń w działalności instytucji kultury, w tym również bibliotek, spowodowany pandemią SARS-CoV-2. W trakcie całego roku obowiązywały zakazy organizowania wydarzeń z udziałem publiczności oraz realizowania czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz obejmował również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni. Działalność bibliotek publicznych i naukowych polegająca na udostępnianiu zbiorów była dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia jednej osobie 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszczano informację o dopuszczalnym limicie osób oraz podejmowanych innych środkach ostrożności.

Instytucje kultury nauczone doświadczeniem roku ubiegłego przystąpiły do analizy możliwości prowadzenia działalności kulturalnej we wszelkich dostępnych formach, otworzyły się na nowe formy prezentacji i komunikacji, nowe środki przekazu, nowe technologie, zwłaszcza Internet i media elektroniczne. Obowiązujące obostrzenia spowodowały znaczny uszczerbek w wynikach pracy większości bibliotek.

I. Podstawowe dane liczbowe
W 2021 r. w województwie opolskim działały 302 biblioteki publiczne i ich filie. W bibliotekach zarejestrowano 120 643 czytelników, tj. o 978 mniej niż w roku 2020, którzy wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu 2 649 133 jednostek inwentarzowych, tj. o 316 794 więcej niż w roku 2020.

II. Współpraca międzynarodowa WBP w Opolu w 2021 r.
Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.1

III. Szkolenia
W 2021 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki była organizatorem 29 szkoleń o zróżnicowanej tematyce mających na celu wzrost kompetencji zawodowych pracowników bibliotek publicznych w województwie opolskim. Zorganizowano szkolenia w formie tradycyjnej – wykładów i warsztatów. Zorganizowano również szkolenia online. Ciekawsze działania podjęte przez WBP w Opolu w zakresie doskonalenia zawodowego to m.in.:
szkolenia poświęcone systemowi bibliotecznemu SOWA2/MARC21
cykl szkoleniowy „Kodowanie w bibliotece”
szkolenie „Biblioteka w obliczu zmian”
szkolenie „Biblioteka hybrydowa”
szkolenie „Excel dla początkujących”
szkolenie „Porządki w katalogu OPAC”
szkolenie „Polski kryminał od czasów PRL do współczesności”
szkolenie „Literatura popularnonaukowa dla dzieci: polska oferta wydawnicza”
szkolenie „Jak wskrzesić arcydzieła w czasach kultu nowości? Klasyka literacka wobec gustów i oczekiwań młodych odbiorców”
szkolenie „Męskie czytanie”
kurs dla pracowników nowo zatrudnionych w bibliotekach publicznych zrealizowano w dwóch formach: tradycyjnej i online.

IV. Wystawy objazdowe
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu udostępniła 37 wystaw objazdowych:
A jak już będę tam, na górze, to czasem tu do was na ziemię zejdę…” Wystawa prezentuje życie i twórczość Agnieszki Osieckiej – polskiej poetki, znanej przede wszystkim jako autorki tekstów piosenek. Życie i działalność bohaterki wystawy prześledzić można na podstawie zdjęć oraz wspomnień samej Agnieszki Osieckiej oraz jej przyjaciół. Wystawa była eksponowana w Oleskiej Bibliotece Publicznej, Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Opolskich, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie.

Adam Mickiewicz w kręgu rodziny i przyjaciół”. Wystawa fotograficzna starająca się przybliżyć Adama Mickiewicza w sposób odmienny od przyjętego w podręcznikach szkolnych – nie jako wieszcza, ale człowieka „prywatnego”. Na wystawie przedstawiono krąg osób – rodziny i przyjaciół – bliskich Adamowi Mickiewiczowi w różnych okresach jego życia. Jednocześnie na tym tle przedstawiono bohatera wystawy jako człowiek niepozbawionego wad, ze słabościami, skomplikowanym życiem osobistym. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku.

Agatha Christie – królowa zbrodni”. Wystawa „Agatha Christie – królowa zbrodni” w sposób chronologiczny przedstawia życie osobiste i rozwój kariery literackiej tej wyjątkowej angielskiej pisarki. O jej niezwykłym zmyśle obserwatorskim i poczuciu humoru mogą zaświadczyć cytaty z „Autobiografii”, które dopełniają teksty wystawy. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku.

Albert Camus – moralista mimo woli”. Wystawa poświęcona jest osobie wybitnego francuskiego pisarza i myśliciela oraz jego twórczości. Pokazuje ciekawe, skomplikowane i naznaczone tragizmem życie autora „Dżumy”. Przybliża tę znaną wszystkim powieść oraz dwie inne przez niego napisane – „Obcy” i „Upadek”. Wystawa przedstawia również Alberta Camus jako reżysera teatralnego i laureata Nagrody Nobla. Całość ekspozycji uzupełniają namiętności pisarza, który był miłośnikiem kobiet, kotów, filmu i piłki nożnej. Zginął w wypadku samochodowym, którego okoliczności do dnia dzisiejszego pozostają niejasne. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Anatomia zbrodni literackiej”. Wystawa przedstawia powieść kryminalną od jej początków do współczesności. Prezentuje odmiany powieści kryminalnej, najważniejszych twórców gatunku – autorów polskich i zagranicznych. Wystawa zawiera również ważne pojęcia związane z literaturą kryminalną, prezentuje serie wydawnicze, a także przedstawia nawiązania filmowe. Wystawa była eksponowana w Bibliotece Publicznej w Piasecznie.

Charles Dickens – pisarz, Boże Narodzenie i kolęda prozą”. Wystawa przybliża postać i twórczość angielskiego pisarza. Motywy świąteczne, rozważania moralne, tradycje czy nawet typowe dla tego okresu potrawy często pojawiają się w utworach Dickensa. O tym, jak mocno pisarz utożsamiany jest z okresem Bożego Narodzenia, świadczy niegasnąca popularność „Opowieści wigilijnej”. Wystawa pokazuje tzw. Świąteczne opowieści pisarza w perspektywie typowego dla Brytyjczyków sposobu spędzania Bożego Narodzenia. Wystawa była eksponowana w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

Debiuty poetyckie”. Wystawa jest ilustracją tematu przewodniego III Forum Opolskich Środowisk Literackich, które odbyło się w 2012 r. w WBP w Opolu. Bohaterami wystawy są znani Opolanom z publikacji innych form literackich trzej poetyccy debiutanci: Adrian Gleń – krytyk literacki, literaturoznawca, autor zbioru „Da. Teksty wierszowane” (2011), Witold Sułek – księgarz, aktor teatru „Fieter”, moderator filozoficznych dyskusji, który w 2012 roku wydał tomik „Plantacja” i Bartosz Suwiński – krytyk literacki, autor tomiku poetyckiego „Sehir” (2010). Poezje autorów oraz ich sylwetki prezentowane są na osobnych planszach mogących być ilustracją spotkań literackich. Twórczość poetów omówiona została przez Sławomira Kuźnickiego, opolskiego krytyka, poetę i tłumacza. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Druki ulotne”. W roku 1918 odrodzenie państwa polskiego było już pewne. Należało jednak ustalić jego kształt terytorialny. Choć przedstawiciele polskich władz przekonani byli, iż Rzeczpospolita bezwzględnie zająć musi ziemie wszystkich trzech zaborów, zdawano sobie sprawę z trudności realizacji tego planu. Zrezygnować należało nie tylko z części ziem wschodnich, na których w XIX wieku pojawiły się nowe narody takie jak Białorusini, Ukraińcy, Litwini, ale i z tych terenów, które przez kilkaset lat uległy pełnej germanizacji. Uwagę zwracała też radykalizacja uczuć narodowych, która nastąpiła wśród ludności polskiej w południowej części Prus Wschodnich oraz na Górnym Śląsku. 28 czerwca 1919 roku sygnatariusze traktatu wersalskiego postanowili zapytać mieszkańców o to, w którym kraju – w Polsce czy w Niemczech – chcą żyć. W tej sytuacji zarówno strona polska jak i niemiecka podjęły szeroko zakrojoną akcję propagandową. Powstałe Komisariaty – niemiecki oraz polski – rozpoczęły wzmożoną plebiscytową akcję agitacyjną, wykorzystując wszelkie możliwe wówczas środki przekazu: plakaty, ulotki, pocztówki, broszury czy główne medium, jakim była prasa. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu posiada w swych zbiorach kilkadziesiąt ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów propagandowych z okresu górnośląskiego plebiscytu, które zostały zaprezentowane na wystawie. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku, Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Gdzie teraz jesteście, dzieci kochane...? – Muzycznie o Powstaniu Warszawskim” Powstanie Warszawskie było i wciąż jest źródłem inspiracji dla wielu twórców. Do dziś ten heroiczny zryw ma wielki wpływ na artystów – powstają inspirowane Powstaniem filmy, dramaty, powieści, a także utwory muzyczne. Współcześnie teksty i muzykę o Powstaniu tworzą i śpiewają zespoły oraz soliści polscy i zagraniczni wywodzący się z wielu różnych gatunków muzycznych: rocka, popu, piosenki literackiej, a nawet rapu, hip-hopu czy muzyki alternatywnej np.: Lao Cze, Sabaton, Marduk czy Hemp Gru. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Gol! Gool! Goool! Piłka nożna w literaturze. "Futbol jest piękny, bo nieprzewidywalny. Każde następne mistrzostwa stanowią kolejną zagadkę. Odkrywają swoje karty dopiero na samym końcu, gdy jest już po wszystkim. Chwilę potem przechodzą do historii, dopisując jej kolejne rozdziały. Wyczekują ciągu dalszego. I tak co cztery lata”. (Konrad Wojciechowski: Kronika mistrzostw Europy). Wystawa prezentuje piłkę nożną opisaną słowami m.in. Williama Szekspira, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Włodzimierza Wysockiego. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Opolskich.

Hauptmann Böhmer. Z historii fotografii w Opolu”. Wystawa prezentuje unikatową galerię zdjęć ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego, opolskiego kolekcjonera i wydawcy. Bogusław Szybkowski odkrył dla Opola jednego z najważniejszych niemieckich artystów fotografii – Alfreda Böhmera, który pod koniec XIX w. mieszkał w Opolu. Alfred Böhmer zasłynął na przełomie XIX i XX w. ze świetnych pejzaży i portretów, czym na stałe zapisał się w historii światowej fotografii. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim, Filia Raszowa.

Kisiel” (Stefan Kisielewski). Stefan Kisielewski to jedna z najbarwniejszych powojennych osobistości w Polsce i niekwestionowany autorytet moralny. Jego przypadająca na okres PRL działalność publiczna obejmowała twórczość kompozytorską, literacką, publicystyczną i dziennikarską; był też działaczem społecznym i politycznym. Jego bezkompromisowa postawa naraziła go wielokrotnie na represje komunistycznych władz, łącznie z pobiciem przez tak zwanych „nieznanych sprawców”. Wystawa była eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie.

Kraina Petera Schrata. Fotograficzne zapiski znad Małej Panwi”. Dolina Małej Panwi to malowniczy zakątek Górnego Śląska, którego niezwykłe piękno uwiecznili uczestnicy plenerowych warsztatów fotograficznych pod opieką Jerzego Stemplewskiego przeprowadzonych w latach 2013-2017. Zapiski znad Małej Panwi to podążanie śladami Georga Hauptstocka, który w książce zatytułowanej „Peter Schrat. Zapiski myśliwego znad Małej Panwi” poetycko opisał te tereny w I połowie XX w. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim, Filia Raszowa.

Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy”. Wystawa obejmuje temat obustronnej wizji dwóch narodów – czeskiego i polskiego w kontekście dawnych czasów oraz współczesności; aspekty kulturowe i kwestię lapsusów językowych, a także związanych z nimi anegdot. Ekspozycja ukazuje utrwalone i funkcjonujące w kulturze stereotypy narodowe Czecha i Polaka, wizerunek Czechów w Polsce i Polaków w Czechach, a zatem wzajemne postrzeganie się obu tych nacji oraz ich stosunki sąsiedzkie. Wystawa ta ma na celu przedstawić obraz sąsiadujących ze sobą społeczeństw, ich kultury, języki i relacje… Wystawa była eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie.

Lem – pisarz z planety Ziemia”. Wystawa poświęcona jest Stanisławowi Lemowi, polskiemu pisarzowi science fiction, prekursorowi tego gatunku w naszej rodzimej literaturze. W 1940 roku we Lwowie Lem rozpoczął studia medyczne, które kontynuował później w Krakowie po akcji repatriacyjnej. Lem posiadł ogromną wiedzę z dziedzin nauk przyrodniczych, co odróżniało go od innych autorów SF i zaowocowało arcydziełami gatunku. Dużo pisarskiej radości sprawiało Lemowi pisanie parodii gatunku, mocno podlanych ironią i szlachetnym poczuciem humoru. Stanisław Lem był błyskotliwym myślicielem, który celnie potrafił wypunktować nasze lęki czy nadzieje. Traktował fabuły jako nośniki do zobrazowania problemów całych społeczeństw. Budził kontrowersje, bo jego ocena gatunku ludzkiego, który uważa siebie za najdoskonalszy byt, daleka była od optymizmu. Wystawa przybliża sylwetkę pisarza-filozofa i przedstawia przekrój jego twórczości, która na stałe wpisała się w kulturę nie tylko polską, ale i światową. Wystawa była eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie.

Leopold Tyrmand. Wolność jest w (na) Tobie”. Wystawa poświęcona osobie pisarza i jego pasjom. Leopold Tyrmand urodził się 16 maja 1920 roku w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, a zmarł 19 marca 1985 roku w Fort Myers na Florydzie. W naszej pamięci pozostał jako jeden z najbarwniejszych ptaków PRL-u, ikona lat 50., popularyzator i wielki miłośnik jazzu, dandys swoich czasów, który wielką wagę przywiązywał do ubioru, „król bikiniarzy”, (który sam się od zjawiska tego odcinał), mistrz autokreacji, który w dużej mierze sam tworzył własną legendę. Jego największym sukcesem literackim był wydany w 1955 roku „Zły”, powieść z wątkiem kryminalnym, której akcja toczy się wokół środowiska warszawskiej chuliganerii. Wystawa ukazuje sylwetkę pisarza, który w czasach zniewolenia i przytłaczającej szarości wyrywał się konwenansom, szukał swojej wolności i manifestował ją w miłości do jazzu, kobiet i mody. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie.

Moje Camino”. Moje Camino – fotografie Małgorzaty Durkalec-Żytyńskiej związanej z Opolskim Towarzystwem Fotograficznym oraz należącej do ZPAP PSU. Prezentowane na wystawie fotografie zostały wykonane w Hiszpanii, na trasie Santiago de Compostela– Fisterra–Muxia. Zdjęcia są osobistą refleksją na temat drogi, ludzkiego trudu, pokazują piękno katedry w Santiago, a także wyjątkowy nastrój panujący na szlaku. Opracowanie graficzne: Grażyna Kasprzak. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

Na umrzyka skrzyni – literackie portrety ludzi morza”. Wystawa przedstawia najbardziej charakterystyczne postaci ludzi morza obecne w literaturze i sztuce. Ukazuje piratów, marynarzy, jak i wielorybników z wybitnych powieści marynistycznych. Komentarz do omawianych tekstów stanowią fragmenty szant i pieśni żeglarskich. Wystawa była pokazywana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

O czym się nie mówi… Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej”. Wystawa prezentuje mało znane fakty z życia Gabrieli Zapolskiej znanej przede wszystkim z twórczości dramaturgicznej. Na wystawie możemy poznać m.in. Gabrielę Zapolską – aktorkę, Gabrielę Zapolską – publicystkę, Gabrielę Zapolską – kobietę z jej siłą i słabościami. Podstawą do zorganizowana wystawy były zbiory WBP w Opolu oraz zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie. Materiał ilustracyjny uzupełniają dzięki temu reprodukcje programów sztuk Gabrieli Zapolskiej, zdjęcia oraz afisze sztuk, w których Gabriela Zapolska występowała jako aktorka. Wystawa była eksponowana w Bibliotece Publicznej w Paczkowie, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna.

Od Śląska po Kresy”. W 2012 roku mija 15 lat od powstania Wydawnictwa MS znanego z takich publikacji jak „Opole na dawnej pocztówce”, „Opole – 150 lat fotografii”, „Lwów – ogród snu i pamięci” czy „Kresowe Trójmiasto”. Stanowi to okazję do zaprezentowania publikacji Wydawnictwa i osoby jego twórcy Bogusława Szybkowskiego. Wydawnictwo początkowo specjalizujące się w albumach prezentujących starą pocztówkę czy fotografię, wraz z rozwojem poszerzyło swoją ofertę o książki z zakresu malarstwa, historii oraz opracowania monograficzne, reprinty i wydania bibliofilskie, podręczniki, katalogi i książki w językach obcych. Dzisiaj Wydawnictwo MS może się poszczycić prawie 130 albumami i książkami, 26 reprintami starych map, pocztówkami, folderami i innymi drukami ulotnymi stojącymi zawsze na najwyższym poziomie edytorskim. Odwiedzający wystawę będą mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia (w jednym miejscu i czasie) dorobku wydawniczego jubilata, którego publikacje przenoszą w czas dawnych fotografii i pozwalają porównać wygląd znanych miejsc z tym sprzed kilkudziesięciu lat. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim, Filia Przywory.

Obrazki z przeszłości w akwafortach Kajetana Wincentego Kielisińskiego”. Kajetan Wincenty Kielisiński na małych formach graficznych ukazał życie codzienne mieszkańców XIX w polskich miast i wsi. Na akwafortach zarejestrował stroje monarchów, obrzędy, panoramy miast, zamki lub ich ruiny. Wystawa była eksponowana w Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

Opowieści niesamowite – literackie oblicza strachu”. Wystawa przybliża początki literatury grozy (zakres chronologiczny od II połowy XVIII w. do I połowy XX w.) i cechy charakterystyczne tego gatunku. Omawia twórczość pisarzy, którzy w znaczny sposób zmienili oblicze całego gatunku lub przyczynili się do jego rozwoju. Wystawa podkreśla różne oblicza strachu i rozmaitość czynników go wywołujących, jakie fascynowały twórców i czytelników bez względu na epokę literacką. Wystawa była eksponowana w Oleskiej Bibliotece Publicznej.

Papierowe światy – literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek”. Wystawa poświęcona znanym powieściom, które w ciekawy i barwny sposób przedstawiają czytelników, książnice i ich pracowników. Pisarze niejednokrotnie z przymrużeniem oka łamią stereotypy dotyczące bibliotekarzy oraz ich pracy, a jednocześnie podkreślają wagę książek w życiu jednostki. Różnorodność gatunków literackich zaprezentowana na wystawie odzwierciedla kreatywność autorów w ujęciu tematu. Wystawa była eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

Poezja jest magiczną stroną życia...”. Wystawa poświęcona jest Renacie Blicharz – opolskiej poetce, felietonistce, blogerce i recenzentce, która w 2013 roku świętowała 30-lecie pracy twórczej. Na 7 planszach można obejrzeć zdjęcia poetki, przeczytać fragment wierszy i prześledzić jej drogę literacką. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie.

Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla”. Wystawa przybliża sylwetki i twórczość polskich noblistów – Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Opolskich. Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach.

Portret pięknej kobiety – fotografie ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego”. Wystawa przedstawia portrety pięknych kobiet od 1850 do 1900 r. w modnych kobiecych strojach. Stanowi ona zbiór przedwojennych fotografii ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego – kolekcjonera, wydawcy i miłośnika fotografii. Rzemieślnicza praca opolskich fotografów jest na bardzo wysokim, światowym poziomie, czego dowodzi prezentowana kolekcja. Wernisaż odbył się w marcu 2019 r. w Czytelni WBP. Wystawa była eksponowana w Oleskiej Bibliotece Publicznej, Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim Filia Raszowa, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie.

Sławni Opolanie”. Wystawa prezentuje sylwetki wybranych postaci osób pochodzących z Opolszczyzny i związanych z ziemią opolską, zwłaszcza z powiatem opolskim ziemskim. Są to osoby żyjące w różnych okresach historycznych i działających w różnych sferach życia takich jak nauka, kultura, polityka i sport. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

Śpiewamy Tuwima”. Wystawa powstała w ramach obchodów roku Juliana Tuwima. Prezentuje teksty poety, które ubrane w dźwięki, przetrwały w postaci niebanalnych utworów muzycznych. Twórczość Tuwima zainspirowała kompozytorów różnorakiej muzyki. Jego wiersze doczekały się aranżacji i wykonań zarówno artystów teatralnych, kabaretowych jak i wykonawców popowych, rockowych czy punkowych. Na wystawie przedstawiana jest plejada niezwykłych wykonawców: od Hanki Ordonówny, Mieczysława Fogga, Marka Grechuty czy Czesława Niemena po współczesne zespoły takie jak Strachy na Lachy, Buldog czy Akurat. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie, Bibliotece Publicznej w Namysłowie.

Tam szum Prutu, Czeremoszu…”. Wystawa prezentuje Obwód Iwano-Frankiwski, położony w zachodniej części Ukrainy. Pokazuje największe miasta obwodu: Iwano–Frankiwsk (do 1962 r. Stanisławów) i Kołomyję z ciekawym Muzeum Pisanek. Oglądając wystawę można zachwycić się czarem i magią Huculszczyzny, regionem pięknego krajobrazu, sztuką ludowa i architekturą drewnianą. W 2011 r. ekspozycja została uzupełniona o dodatkowe części: Ceramika (14 plansz), Stroje (10 plansz), Sztuka użytkowa (9 plansz), Pisanki (12 plansz), Krajobrazy (9 plansz). Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach.

Tatry i Pieniny. Śladami pierwszych turystów i fotografów. Jarek Majcher”. Jarek Majcher fotografik (Związek Polskich Artystów Fotografików), dwukrotny laureat (I nagroda i Złoty Medal FIAP) oraz juror Międzynarodowego Konkursu Fotografii Górskiej im. Jana Sunderlanda, krajoznawca, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, autor kilkunastu albumów o najciekawszych regionach Polski. Pierwsze wydanie albumu Tatry. Śladami pierwszych turystów i fotografów zostało wyróżnione nagrodą Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich na XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu w 2014 r. Wystawa składająca się z 67 plansz formatu 100x70 ukazuje Tatry i Pieniny takimi, jakimi widzieli je odkrywcy i dawni turyści podążający za wskazówkami pierwszych przewodników drukowanych w XIX wieku. To impresja o przemijaniu, porównanie przeszłości odległej i tej nieco bliższej z teraźniejszością. Możliwa tylko dlatego, że za turystami wyruszyło w góry kilkunastu fotografów, którzy wykonali pionierską pracę dokumentacyjną i artystyczną. Uzupełnieniem starych zdjęć są odpowiednio dobrane cytaty z dawnych opracowań naukowych, wspomnień, powieści, listów i materiałów prasowych. Czasem udaje się połączyć dwie linie pamięci – obraz i tekst – w jeden kształt. Współczesne fotografie górskie Jarka Majchera są materiałem porównawczym dla starych zdjęć i jednocześnie autorską wizją Tatr z różnych okresów. Stąd obok fotografii cyfrowej obecność fotogramów wykonanych techniką kolorowanej odbitki bromowej lub sepiowanej, a także zdjęć w podczerwieni ukazujących świat gór w niewidocznej dla ludzkiego oka szacie półtonów. Pozostaje więc porównać stare i współczesne zdjęcia, to jak podróż w czasie. Wystawa była eksponowana w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Praszka, Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim.

W obiektywie Bogusława Szybkowskiego”. Bogusław Szybkowski całym swym życiem związany jest ze Śląskiem Opolskim. Urodził się w Głuchołazach, dzieciństwo i młodość spędził w Prudniku, a od 1965 r. mieszka w Opolu. W 1997 r. założył firmę wydawniczą pod nazwą Wydawnictwo MS. Wydawnictwo, początkowo specjalizujące się w albumach prezentujących starą pocztówkę czy fotografię, wraz z rozwojem poszerzyło swoją ofertę o książki z zakresu malarstwa, historii oraz opracowania monograficzne, reprinty i wydania bibliofilskie i in. Wydało ponad 200 tytułów książek. Publikacje Wydawnictwa MS stały zawsze na najwyższym poziomie edytorskim, zdobywały nagrody i wyróżnienia na wystawach i targach książek. Obok działalności edytorskiej i kolekcjonerstwa interesowała go fotografia i jej dzieje. Szybkowski jest również autorytetem filatelistyki polskiej, znawcą w dziedzinie filokartystyki (kolekcjonerstwo widokówek) i numizmatyki. W kręgu jego zainteresowań zawsze była fotografia artystyczna. Zdjęcia prezentowane na wystawie przenoszą widza z szarej miejskiej przestrzeni do magicznego i barwnego świata przyrody, część wykonana została techniką podczerwieni. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim Filia Przywory.

Widok na dawny powiat opolski”. Wystawa prezentuje historyczne widoki z miejscowości powiatu opolskiego utrwalone przed laty na kartach pocztowych ze zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu. Ekspozycję dopełniają fotografie udostępnione przez portal Wirtualne Strony Ozimka, zdjęcia ukazujące rekwizyty z Muzeum Wiejskiego w Raszowej i Regionalnej Izby Śląskiej im. Konrada Mientusa w Dańcu, a także historyczny zarys dziejów miejscowości utrwalonych na widokówkach. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

Wielkanoc na dawnej pocztówce”. Wystawa prezentuje 90 najstarszych przedwojennych pocztówek wielkanocnych pochodzących z wydawnictw polskich, niemieckich, francuskich, rosyjskich oraz węgierskich. Kartki te zdumiewają swoją tematyczną różnorodnością i motywami, na co z pewnością niemały wpływ miał fakt, że ich projektem zajmowali się niejednokrotnie znani rysownicy oraz ilustratorzy. Wszystkie pocztówki pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

William Shakespeare – wystawa z okazji 450. rocznicy urodzin dramatopisarza”. Wystawa przygotowana została z okazji 450 rocznicy urodzin dramatopisarza. Poświęcona jest postaci pisarza, jego twórczości poetyckiej jak i dramatycznej, a także specyfice teatru elżbietańskiego, który rozwijał się za czasów Shakespeare’a. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”. Wystawa prezentuje wybrane legendy z 13 gmin powiatu opolskiego: Chrząstowic, Dąbrowy, Dobrzenia Wielkiego, Komprachcic, Łubnian, Murowa, Niemodlina, Ozimka, Popielowa, Prószkowa, Tarnowa Opolskiego, Tułowic i Turawy. Wystawa ma na celu przypomnienie oraz pogłębienie wiedzy o legendach i podaniach powiatu opolskiego. Wystaw była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

Z kresowego albumu – pocztówki”. Wystawa prezentuje kolekcję przedwojennych pocztówek miast i miasteczek kresowych, a pochodzących ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Podziwiać można karty pocztowe ukazujące architekturę i widoki m.in. Lwowa, Stanisławowa, Kołomyi, Brzeżan, Stryja, Wilna, „kresowej Oklahomy” czyli Borysławia i Drohobycza, miejscowości turystycznych jak Jaremcze, Worochta, Zaleszczyki oraz uzdrowiska – Truskawca czy Lubienia Wielkiego. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

Zamki i Pałace Śląska Opolskiego”. Wystawa przedstawia zamki i pałace znajdujące się na Śląsku Opolskim w początkach XX wieku. Fotograf Robert Weber utrwalił urok niejednokrotnie nieistniejących już dziś, czy też popadających w ruinę obiektów. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim Filii Raszowa i Filia Przywory.

V. Spotkania autorskie
W 2021 r. WBP w Opolu zorganizowała 86 spotkań autorskich w tym m.in.: 32 w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, 50 w ramach „Zaczytanego Opolskiego” i 4 inne.

Zorganizowano spotkania autorskie m.in. z: Andrzejem Stasiukiem, Ryszardem Ćwirlejem, Jackiem Hugo-Baderem, Arturem Zygmuntowiczem, Jolantą Kosowską, Jakubem Szamałkiem, Stanisławem Nicieją, Magdaleną Grzebałkowską Magdaleną Majcher, Szczepanem Twardochem, Marcinem Pałaszem, Robertem Małeckim, Agnieszką Lis, Renatą Piątkowską, Andrzejem Kruszewiczem, Barbarą Kosmowską, Maciejem Płazą, Zbigniewem Rokitą, Andrzejem Grabowskim, Alkiem Rogozińskim.

VI. Programy, projekty i zadania
W 2021 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zrealizowała następujące projekty:
Dyskusyjne Kluby Książki 2021 – zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki 2021 w woj. opolskim” jest finansowane ze środków Instytutu Książki.
Zaczytane Opolskie” – akcja miała za zadanie popularyzację polskiej literatury poprzez organizację w bibliotekach publicznych woj. opolskiego spotkań z pisarzami i ludźmi kultury. Spotkania zorganizowano na obszarze całego województwa, we wszystkich jego powiatach. Pomysłodawcą i fundatorem zadania był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Koordynatorem „Zaczytanego Opolskiego” była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, a partnerami biblioteki publiczne działające na Opolszczyźnie.
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 w ramach Kierunku interwencji 1.1.”

Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. W projekcie uczestniczą wszystkie 73 biblioteki publiczne z województwa opolskiego.

Dyskusyjne Kluby Książki
W województwie opolskim w 2021 r. działało 55 Dyskusyjnych Klubów Książki. Kluby funkcjonowały przy bibliotekach publicznych w: Baborowie, Dobrzeniu Wielkim, Głubczycach (Wypożyczalnia i Oddział dla Dzieci), Głuchołazach, Gogolinie, Kamieniu Śląskim (filia GBP w Gogolinie), Malni (filia GBP w Gogolinie), Grodkowie, Jemielnicy, Piotrówce (filia GBP w Jemielnicy) Kamienniku, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Lewinie Brzeskim, Łosiowie (filia MiGBP w Lewinie Brzeskim), Dobrzyniu ( filia GBP w Lubszy) Kościerzycach (filia GBP w Lubszy), Jasienicy Dolnej (filia BP w Łambinowicach), Wierzbiu (filia BP w Łambinowicach), Murowie, Namysłowie, Nysie, Białej Nyskiej (filia MiGBP w Nysie), Oleśnie, Olszance, Opolu – WBP Biblioteka Austriacka, MBP – Wypożyczalnia Centralna, fantastyczny klub dyskusyjny, filia nr 7, filia nr 18, Oddział Dziecięcy, Otmuchowie, Kałkowie (filia BP w Otmuchowie), Ozimku, Paczkowie, Pakosławicach, Pawłowiczki, Prusinowicach (filia GBP w Pakosławicach), Pokoju, Popielowie, Karłowicach, (filia GBP w Popielowie), Starych Siołkowicach (filia GBP w Popielowie), Strzelcach Opolskich – w filii miejskiej, Zielinie (filia GBP w Strzeleczkach), Nakle – klub dla dzieci (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Przyworach (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Raszowej (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Tułowicach, Walcach, Zębowicach, Zdzieszowicach, Żyrowej (filia MiGBP w Zdzieszowicach).

Konsorcjum Legimi
Wojewódzka Biblioteka Publiczna jest liderem utworzonego w grudniu 2020 r. konsorcjum Legimi. Tym samym 28 bibliotek publicznych województwa opolskiego umożliwia czytelnikom dostęp do bazy zawierającej 60 000 e-booków. Do projektu przystąpiły:
1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
2. Gminne Centrum Kultury w Białej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Ludwika I w Brzegu
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
6. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
8. Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
10. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
11. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
13. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna w Lubszy
14. Łubniański Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Łubnianach
15. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Nysie
16. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna w Olszance
17. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu
18. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka
19. Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
20. Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie
21. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
22. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
23. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
24. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
25. Strzelecki Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
26. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
27. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jakuba Kani w Wołczynie
28. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne
Od 15 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im E. Smołki w Opolu działa Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne, które oferuje swoim czytelnikom darmowy dostęp do książek elektronicznych znajdujących się na platformie IBUK Libra należącej do Wydawnictwa PWN. W 2021 r. w konsorcjum uczestniczyło 18 bibliotek publicznych województwa opolskiego, a ich czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do ponad 2637 publikacji elektronicznych z zakresu: nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych oraz informatyki, medycyny, prawa i literatury faktu. Aby skorzystać z oferty czytelnicy mogą się zgłaszać do bibliotek po indywidualne kody aktywacyjne dostępu do platformy IBUK Libra.

W projekcie uczestniczą:
1. Gminne Centrum Kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
5. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
6. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
7. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
9. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
10. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku
13. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
14. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Rudnikach
15. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
16. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
17. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie
18. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021 r.
Celem programu było zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Dwie biblioteki publiczne z województwa opolskiego otrzymały środki na zakup sprzętu komputerowego. Są to:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie
2. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie

VII. Systemy biblioteczne w bibliotekach publicznych województwa opolskiego
System biblioteczny MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Jednolity, centralny system komputerowy MAK+ oferowany jest wszystkim bibliotekom bez względu na formę organizacyjną.

W 2021 r. w woj. opolskim z systemu MAK+ korzystało 27 bibliotek głównych2:
1. Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Byczynie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach
3. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Cisku
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku
6. Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Kietrzu
8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem
9. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie
10. Gminna Biblioteka Publiczna w Lasowicach Wielkich
11. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
12. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Łambinowicach
13. Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna
14. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Olszance
15. Miejsko-Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie
16. Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku
17. Biblioteka Publiczna w Paczkowie
18. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
19. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
20. Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi
21. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
22. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
23. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie
24. Tułowicki Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Tułowicach
25. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
26. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem
27. Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

System biblioteczny SOWA występujący w wersjach SowaSQL Standard i SowaSQL Premium (wcześniej jako SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL) został zaprojektowany, jest rozwijany oraz dystrybuowany przez SOKRATES-software. Jest pierwszym polskim systemem bibliotecznym, skierowanym do bibliotek zarówno o prostej, jak i o rozbudowanej strukturze, pozwalającym na pracę z centralną bazą danych, umożliwiającym wielodostępną pracę w środowisku sieciowym. System jest wykorzystywany w różnych rodzajach bibliotek3

W 2021 r. w woj. opolskim z systemu bibliotecznego SOWA korzystało 30 bibliotek głównych.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
2. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Bierawie
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach
4. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu
5. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu
6. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śląskim
9. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
10. Urząd Gminy Izbicko Referat ds. Bibliotek
11. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
12. Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
13. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
14. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Lubszy
15. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
16. Oleska Biblioteka Publiczna
17. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
18. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka
19. Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Prószkowie
20. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
21. Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
22. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Rudnikach
23. Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
24. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
25. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
26. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej. Biblioteka Publiczna w Ujeździe
27. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach
28. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie
29. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
30. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

System biblioteczny Mateusz służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.).4

W 2021 r. w woj. opolskim z systemu bibliotecznego Mateusz korzystało 6 bibliotek głównych.
1. Gminne Centrum Kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach
3. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Leśnicy
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach

System biblioteczny Prolib zaprojektowany i wykonany przez informatyków z firmy Max Elektronik SA z Zielonej Góry. Prolib jest zintegrowanym, kompleksowym systemem przeznaczonym dla różnej wielkości bibliotek, wspomaga wszystkie czynności związane z wprowadzaniem, udostępnianiem dokumentów, rejestracją i kontrolą czytelników, kontrolą zwrotów dokumentów oraz planowaniem i statystyką pracy biblioteki. 5

W 2021 r. w woj. opolskim z systemu bibliotecznego Prolib korzystały 2 biblioteki główne.
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

VIII. Ranking Bibliotek 2021
W 2021 r. Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy.

W kategorii – najlepsze w województwie:
Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Pieloka zajęła 33 miejsce w Polsce i 1 miejsce w województwie opolskim.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie zajęła 51 miejsce w Polsce i 2 miejsce w województwie opolskim.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach zajęła 54 miejsce w Polsce i 3 miejsce w województwie opolskim.

IX. Jubileusze bibliotek
wrzesień 2021 r. – 70-lecie WBP w Opolu; uroczyste obchody ze względu na pandemię przeniesiono na wiosnę 2022 r.

październik 2021 r. – uroczyste obchody 75-lecia MiGBP w Kluczborku

listopad 2021 r. – uroczyste obchody 35- lecia GBP w Dobrzeniu Wielkim

listopad 2022 r. – 70-lecie GBP w Popielowie; uroczyste obchody ze względu na pandemię przeniesiono na wiosnę 2022 r.

X. Nagrody dla bibliotek
Centrum Kultury im. Kawalerów Uśmiechu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach – Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Buły „Najlepsza publiczna przestrzeń architektoniczna województwa opolskiego”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie – Nagroda Stowarzyszenia Kraina św. Anny „ Dobre praktyki w cieniu wulkanu”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu – Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Promocji czytelnictwa 2020”.

XI. Wybrana działalność promocyjna bibliotek. Realizowane projekty
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu
maj - Spotkanie autorskie z Arturem Zygmuntowiczem
czerwiec - Wakacyjny kiermasz książek
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - Spotkanie autorskie z Marią Paszyńską
wrzesień - Koncert Duetu Apasjonata
wrzesień - Wymiana kwiatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Mała książka – wielki człowiek – Instytut Książki
Cała Polska czyta dzieciom – Fundacja ABCXXI

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach
luty - Nauka i zabawa na wesoło - online
marzec - Gminny Konkurs Kroszonkarski
kwiecień - Recytujemy fraszki i treny Jana Kochanowskiego
maj - Druskienniki–Szanghaj – online
maj - Afrykańska przygoda Kazimierza Nowaka cz. 1 – online
maj - Afrykańska przygoda Kazimierza Nowaka cz. 2 – online
maj - Mini instruktaż obsługi katalogu – online
maj - Wystawa własna „Afryka Kazika”
lipiec - Wystawa własna „Poznajemy miasta gospodarzy EURO 2020”
wrzesień - Wystawa własna „Igrzyska olimpijskie TOKIO 2020”
wrzesień - Czytamy bajki i malujemy ilustracje
wrzesień - Miasta Opolszczyzny cz. 1 spotkanie w klubie seniora
październik - Miasta Opolszczyzny cz. 2 spotkanie w klubie seniora
październik - Błogosławieni i święci Diecezji Opolskiej, spotkanie w klubie seniora
październik - Tworzymy makietę Bullerbyn
listopad - Wystawa własna „Lem – mistrz książek fantastyczno-naukowych”
grudzień - List od czytelników do św. Mikołaja – online

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
maj - Spotkanie autorskie z Jolantą Kosowską
wrzesień - Narodowe Czytanie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu
luty - Zakochani w książkach – spotkania z przedszkolakami
marzec - Książka dawniej, książka dziś – pogadanka
kwiecień - Akcja Żonkile, zajęcia warsztatowe z uczniami szkoły podstawowej
maj–czerwiec – Bajkopodróże – warsztaty i zajęcia dla dzieci
maj - Ja też chcę zostać bibliotekarzem – spotkanie z przedszkolakami z okazji Dnia Bibliotekarza
maj - Książka w plenerze, głośnie czytanie
czerwiec - Dzień Dziecka z biblioteką na kółkach
czerwiec - Spotkanie z jedną z bohaterek książki „Przewiew”, Joanną Wons-Kletą
lipiec - Przygody z książką, wakacyjna wyprawa z Kubusiem Puchatkiem
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - Spotkanie z Renatą Piątkowską
wrzesień - Spotkanie z Markiem Szołtyskiem
październik - Noc Bibliotek
październik - Bajkowa środa
październik - Dzień Głośnego Czytania
listopad - Potomkowie Kapitana Nemo – spotkania z grą planszową w bibliotece
listopad - Dzień Postaci z Bajek
listopad - Misiowe czytanki i misiowe malowanki w bibliotece
listopad - Dzień Pluszowego Misia
listopad - grudzień - List do św. Mikołaja
grudzień - Opowieści adwentowe

Bajkopodróże - EDUKO z funduszy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" oraz budżetu Województwa Opolskiego.
Kafelkowa historia Dobrodzienia – wielkoformatowe memory" - EDUKO z funduszy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" oraz budżetu Województwa Opolskiego.
Potomkowie Kapitana Nemo – partnerstwo w projekcie Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki w Opolu.
4 Runda Program Rozwoju Bibliotek - finansowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Mała książka – wielki człowiek – akcja Instytutu Książki

Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim
marzec - Dzień Czytania Tolkiena – online
maj - Spotkanie autorskie z Arturem Zygmuntowiczem („Zaczytane Opolskie”) – stacjonarne
maj - Cała Polska Czyta Dzieciom – online
czerwiec - Spotkanie autorskie z Edytą Świętek (DKK) – stacjonarne
sierpień - Spotkanie autorskie z Konradem Lewandowskim – online

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku
kwiecień - Ogłoszenie konkursu poetyckiego „ Biblioteka moich marzeń”
kwiecień - Akcja Żonkil „Łączy nas pamięć”
kwiecień - Impreza plenerowa „Dzień Ziemi”
maj - Podsumowanie wyników konkursu poetyckiego „Biblioteka moich marzeń”
czerwiec - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher, „Zaczytane Opolskie”
październik - Spotkanie autorskie z Wiesławem Darbikiem

Centrum Kultury im. Kawalerów Uśmiechu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
marzec - Konkurs Pięknego Czytania – online
maj - Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka
sierpień - Wystawa „Co robią uczucia?
sierpień - Warsztaty dla podopiecznych Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej na temat emocji
sierpień - Warsztaty teatralne na podstawie książki „Tajemnica pociągu”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
październik - Wystawa i warsztaty „Żadnej przemocy”
listopad - Uroczysta gala z okazji Święta Pluszowego Misia
listopad - Konkurs plastyczny dotyczący postaw proekologicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
kwiecień - Gminny Konkurs Recytatorski – online (odtwarzane filmiki)
kwiecień - Książka – najlepszy skarb (lekcja biblioteczna na żywo)
maj - Spotkanie z Jolantą Kosowską w ramach DKK Kamień Śląski
czerwiec - Spotkanie z Jakubem Szamałkiem w ramach „Zaczytanego Opolskiego”
wrzesień - Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej wspólnie z Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku
wrzesień - Spotkanie z Agnieszką Lis w ramach DKK Gogolin
listopad - Spotkanie promujące książkę pt.: „Psia Chata” Ewy Letachowicz
listopad - Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim
listopad - Magiczny Wieczór Andrzejkowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śląskim
styczeń - Warsztaty Fantasmagoria – transfer zdjęć na drewno, zakończenie zajęć
styczeń - Warsztaty plastyczne „Podwodny świat nocą”
styczeń – Pastelowy zawrót głowy – warsztaty
kwiecień – Gminny konkurs recytatorski szkół podstawowych „Magia żywego słowa”
maj - Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem – online
październik - Spotkanie autorskie z Tomaszem Słodkim
listopad - Spotkanie autorskie z Katarzyną Midurą
grudzień - Spotkanie autorskie z Katarzyną Midurą

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
Cykliczne spotkanie brydżowe – każda środa
styczeń - Dzień Babci i Dziadka – zajęcia czytelniczo-plastyczne
luty–marzec - Akcja Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie, zbiórka i przekazanie książek do innych bibliotek
luty–marzec - „Press Photo – Damian Wolak“ - wystawa fotografii
luty - „Do zakochania jeden krok...” - zajęcia literacko-plastyczne (głośne czytanie wierszy o miłości i przyjaźni, wykonywanie kartek walentynkowych)
marzec - „Wiosna, wiosna, ach to ty…”- zajęcia czytelniczo-plastyczne
kwiecień - Zajęcia czytelniczo-plastyczne w grupie przedszkolnej
marzec - Światowy Dzień Poezji – film na FB (fragmenty wierszy) i konkurs
kwiecień–czerwiec - Wystawa „Zabytkowy Grodków”, grupowe zwiedzanie z mapką „Średniowieczny Grodków“, wykłady w szkołach wiejskich, dystrybucja mapek pocztówek, kolorowanek i publikacji książkowej – projekt dofinansowany przez Marszałka Województwa Opolskiego
kwiecień - Akcja „Sleeveface – ubierz się w książkę”
maj - Akcja „Posprzątajmy wspólnie Grodków“
maj - Tydzień Bibliotek – nagranie filmów z serii „Bibliotekarze i zaproszeni goście czytają”. Bibliotekarze oraz pracownicy Urzędu Miejskiego czytali baśnie Wioletty Piaseckiej. Prezentowane były na FB i wykorzystywane na zajęciach w Przedszkolu Publicznym nr 2, Oddziale Przedszkolnym w Gnojnej
maj - Czytanie w plenerze, „Wiosenne spotkanie z przyrodą”
maj - Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem
maj - Szkolenie „Wspomaganie szkół po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej”
maj–czerwiec - XX Ogólnopolski Tydzień Czytania – Cała Polska Czyta
Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” – nagranie filmów, prezentacja na FB i rozesłanie do przedszkoli na terenie Gminy Grodków
czerwiec – Święto bookcrossingu
lipiec - Bezpieczne wakacje – spotkanie dla dzieci z policjantem
lipiec - Bezpieczne wakacje – spotkanie dla dzieci z ratownikiem medycznym
lipiec–sierpień - Zajęcia wakacyjne „Turystyczny Grodków”, „Zielony Grodków”, „Zagadkowy Grodków”
lipiec–sierpień - „Wakacyjne spotkania z książką”
lipiec–wrzesień - „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)“ – wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej
sierpień - „Wtorki z programowaniem” – zajęcia wakacyjne dla dzieci
sierpień - „Puzzle dla dzieci” – zajęcia wakacyjne dla dzieci
sierpień - „Czwartki z konsolą” – zajęcia wakacyjne dla dzieci
sierpień - „Gry planszowe w bibliotece” – zajęcia wakacyjne dla dzieci
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - W Klubie Seniora: promocja literatury naukowej z zakresu gerontologii, gerontologopedii, psychologii, przewodników, poradników dla seniorów i osób pracujących z osobami starszymi, dodatkowo prezentacja audiobooków oraz sprzętu do ich odsłuchu
wrzesień - „Co nam w koszu jesień niesie?” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
wrzesień - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – zajęcia biblioteczne w Oddziale Przedszkolnym
październik - Pierwsza wizyta w bibliotece”, pasowanie na czytelnika (klasy 1–2)
październik - Zajęcia czytelniczo-plastyczne - Październik Miesiącem Dobroci dla Zwierząt
październik - „Noc Bibliotek”, temat przewodni: lokalne legendy - zajęcia plastyczne i aktorskie pt. „Teatrzyk papierowy – legenda o Śląskim Kopciuszku”, "Gra Biblioteczna” itp.
październik - „Książka moim przyjacielem” – lekcja tematyczna
październik–grudzień - Akcja „Mała książka – wielki człowiek”
październik - Zajęcia z elementami biblioterapii, tematyka spotkania „Przyjaźń”
listopad - „Kto Ty jesteś?..." - czyli słów kilka o Niepodległości – zajęcia biblioteczne w grupie przedszkolnej
listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia biblioteczne
listopad - Spotkanie autorskie z Gabrielą Anną Kańtor
listopad - Szkolenie „Obsługa czytelnika z niepełnosprawnościami” dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu brzeskiego zorganizowane wraz z Fundacją Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Opolu),
grudzień - Wystawa „Święty Mikołaj“
grudzień - Warsztaty rękodzieła „Zimowy domek“
grudzień - „Mikołajkowy zawrót głowy”– zajęcia czytelniczo-plastyczne
grudzień - „Mikołajki w bibliotece”, gry i zabawy
grudzień - „Święta tuż, tuż...” – zajęcia plastyczne
grudzień - „Światowy Dzień Pluszowego Misia”
grudzień - „Kolędowanie pod Ratuszem“ – w roku 2021 online
Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe” – umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Opolskiego w ramach PROW 2014-2020 – dofinansowanie w kwocie 31 815 zł.
„Polsko-czeskie spacery – Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina” w ramach XIII naboru Funduszu Mikroprojektów Pradziad – umowa podpisana ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – dofinansowanie w kwocie 10 682 euro.

Urząd Gminy Izbicko Referat ds. Bibliotek
luty - Wystawa książek o miłości w dzień zakochanych – Walentynki
lipiec - Wystawa książek Jana Brzechwy, autora bajek dla dzieci, w 55 rocznicę śmierci
październik - Konkurs plastyczny – „Mój ulubiony bohater książkowy”

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
styczeń - „Ekoferie w bibliotece”, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu (online)
luty - Spotkanie z Michałem Cessanisem na temat podróży kamperem przez Australię Zachodnią – wydarzenie online
luty - Spotkanie autorskie online z Marzeną Żurek – Dieta dorosłego człowieka (online)
marzec - Spotkanie podróżnicze z Moniką Witkowską – wydarzenie online
marzec - Spotkanie z Tomaszem Płowuchą – „W poszukiwaniu struktury wody” (online)
kwiecień - Jeździectwo – ekologiczne hobby. Spotkanie z Anettą i Andrzejem Sałackimi (online)
kwiecień - Zero waste w podróży – spotkanie online z Anną Jaklewicz
styczeń–grudzień - Czytanki online w Bibliotece – cykl spotkań online z bibliotekarzami mający na celu twórczą i kulturową aktywizację najmłodszych czytelników. Spotkania pod hasłem „10 minut dla dziecka – 10 minut dla rodzica” (online)
marzec–kwiecień – „Nasza Ziemia – nasz skarb” konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (online)
maj–lipiec - Wystawa pt. „A nad naszą Odrą wojsko stoi…” – wydarzenie w formie hybrydowej
maj - Tydzień Bibliotek 2021 pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece!” – wydarzenia w formie hybrydowej
maj - „Podróże Literackie po Odessie” z Borysem Tynką (online)
maj - Spotkanie podróżnicze pt. „Świat Korei Południowej” (online)
czerwiec - Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Gminą Kędzierzyn-Koźle, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu – Radosny Dzień Dziecka „Z UŚMIECHEM PO UŚMIECH” –wydarzenie stacjonarne
czerwiec - Targi Książki nad Odrą – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Spotkanie autorskie ze Szczepanem Twardochem – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Spotkanie autorskie z Ewą Kassalą – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Spektakl pt. „Kamienny” – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Płynne Czytanie – w ramach akcji udział w literackich rejsach statkiem turystycznym po Odrze – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży 2021 – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Spotkanie z Dominiką Gałką – wydarzenie hybrydowe
czerwiec - Spotkanie z Ewą Nowak – wydarzenie online
czerwiec - Spotkanie z Martą Fox „O miłości, przebaczeniu i Matce Polce piszącej” – wydarzenie online
lipiec–sierpień - Konkurs na przepis pt. Smaki Kędzierzyna-Koźla – wydarzenie online
lipiec–sierpień - Wystawa pt. „Dwa Żywioły” – wydarzenie stacjonarne
lipiec - Rodzinne warsztaty pt. „Budujemy domek dla zapylaczy” – wydarzenie stacjonarne
lipiec - Spotkanie autorskie z Thomasem Arnoldem – wydarzenie hybrydowe
lipiec - Spotkanie autorskie z Jackiem Karczewskim – wydarzenie hybrydowe
lipiec - Spotkanie autorskie z ks. Grzegorzem Strzelczykiem – wydarzenie hybrydowe
lipiec - Spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim – wydarzenie hybrydowe
sierpień - Warsztaty plastyczne dla dzieci z Pawłem Wakułą – wydarzenie stacjonarne
sierpień–wrzesień - Wystawa pt. „Podróżuj z wierszem” – wydarzenie stacjonarne
sierpień - Spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą – wydarzenie hybrydowe
sierpień - Warsztaty przyrodniczo-plastyczne dla dzieci z Justyną Kierat – wydarzenie stacjonarne
czerwiec–sierpień - ekoWakacje 2021 w bibliotece – wydarzenia hybrydowe
wrzesień - Narodowe Czytanie 2021 – wydarzenie hybrydowe
wrzesień - Wernisaż wystawy pt. „Rok z życia małego misia – w poezji i w obrazach” – wydarzenie hybrydowe
wrzesień - Zajęcia edukacyjne dla dzieci „Kulinarna podróż przez epoki” – wydarzenie stacjonarne
wrzesień - Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych Kreatywna 10 – wydarzenie stacjonarne
wrzesień - Spotkanie autorskie z Markiem Szymaniakiem – wydarzenie hybrydowe
wrzesień - Spotkanie autorskie z Małgorzatą Węglarz – wydarzenie hybrydowe
wrzesień - Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim – wydarzenie hybrydowe
wrzesień - Rumunia. Albastru, ciorba i wino – spotkanie autorskie z Agnieszką Krawczyk – wydarzenie online
październik - Wystawa historyczna pt. „Kobiety w KL Auschwitz” – wydarzenie hybrydowe
październik - Spotkanie autorskie z Barbarą Saczko-Bombą – wydarzenie hybrydowe
październik - Warsztaty „Robótki na paluszkach” – wydarzenie stacjonarne
październik - Jesienny kolaż – warsztaty ekorękodzieła – wydarzenie stacjonarne
październik - Spotkanie autorskie z Mikołajem Woźniakiem – wydarzenie hybrydowe
październik - 4. Konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli – wydarzenie online
październik–listopad - Konkurs pt. „Ekologiczna kartka świąteczna” – wydarzenie stacjonarne
listopad–grudzień - Sztuka nie przemija – wystawa prac Jerzego Tomasikiewicza
listopad - Wieczór Gier Planszowych – wydarzenie stacjonarne
listopad - Warsztaty rękodzieła „Las w Słoiku” – wydarzenie stacjonarne
listopad - Spotkanie autorskie z Kingą Kocimską – wydarzenie online
listopad - Tydzień Patriotyczny (jako współorganizator) – wydarzenia hybrydowe
listopad - Tydzień Ekologiczny – wydarzenia hybrydowe
listopad - Spotkanie autorskie z Martą Fox – wydarzenie hybrydowe
listopad - Spotkanie autorskie online z Tomaszem Samojlikiem – wydarzenie online
listopad - Dwa spotkania autorskie z Bogusiem Janiszewskim i Maxem Skorwidrem – wydarzenia stacjonarne
listopad - Spotkanie autorskie z Miłką Raulin – wydarzenie hybrydowe
listopad - „Humorem i (u) Śmiechem” – spotkanie autorskie z Szymonem J. Wróblem – wydarzenie hybrydowe
grudzień - Dobre zwyczaje mieszkańców stajni warsztaty ekologiczne – wydarzenia stacjonarne
grudzień - Mikołaj czyta bajki – wydarzenie hybrydowe
grudzień - Spotkanie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją – wydarzenie hybrydowe

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
marzec - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „Portret pięknej kobiety”
marzec - Wystawa „Sercem malowane – twórcze pasje kobiet”
maj - Wystawa malarstwa i grafiki Jagody Karólewskiej
maj - Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem
maj–czerwiec - Spotkania plenerowe Bibliorower
wrzesień - Narodowe Czytanie 2021
sierpień–wrzesień - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu, „O czym się nie mówi… Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Andrzejem Kruszewiczem (w ramach projektu „Zaczytane Opolskie”)
październik - Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. W czasie Nocy Bibliotek świętowanie Jubileuszu 75-lecia biblioteki
listopad - Wystawa „Mój mały świat” – prace plastyczne Magdaleny Tokarskiej
grudzień - Wystawa „Fantazja i symbol. Malarstwo Andrzeja Felisiaka”

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem
czerwiec - Spotkanie autorskie z księdzem Wolfgangiem Globischem „Przedziwne są drogi Pańskie”
październik - Noc Bibliotek

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
Realizacja projektu „Mała książka - wielki człowiek”
styczeń - Wystawa „Postać babci i dziadka w literaturze”
luty - Wystawa „Biblioteka jest kobietą”
marzec - Wystawa połączona z konkursem „Tradycje i zwyczaje Wielkanocne”
kwiecień - ”Głodni czytania” – czytanie online
maj - Tydzień Bibliotek
maj - „Woda i jej oblicza”– wystawa Elżbiety Szerdy i Gabrieli Ołowskiej
„Halabardy w bibliotece” – wystawa rzeźbiarza Romualda Pastucha
„Podnieś swoje kompetencje cyfrowe” – kurs komputerowy
„Krapkowice w dokumentach źródłowych – spotkanie uczestników z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
Realizacja Projektu "Mała książka - wielki człowiek"
Cykl spotkań online „Świat Literatury bez Cenzury”
marzec - Międzynarodowy Dzień Poezji
kwiecień - Teatrzyk cieni z okazji Dnia Książki dla Dzieci
maj - Biblioteka pod Ratuszem, tradycyjna plenerowa impreza jako Biblioteka pod Linkiem z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek
maj - Piknik rodzinny połączony z Dniem Matki i Ojca oraz Dniem Dziecka
maj - Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na spektakl pt. „Alicja”
lipiec - Dzień Czerwonego Kapturka
lipiec - Wycieczka marzeń z Biblioteką
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - Wystawa „Stanisław Lem”
wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem "Smaki dziedzictwa"
listopad - Dzień Pluszowego Misia
grudzień - Przedświąteczne spotkanie z książką w Publicznym Przedszkolu w Przeczy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Biblioteka Publiczna w Lubszy
czerwiec - Impreza integracyjna dla dzieci połączona z akcją promującą czytelnictwo wśród dzieci „Wypożycz książkę – odbierz niespodziankę”
wrzesień–październik - Warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz gra terenowa, Spacer po lekturach dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Lubsza

„Jesienne książkobranie” – zadanie realizowane w ramach projektu „Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie” dofinasowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz budżetu Województwa Opolskiego.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach. Gminna Biblioteka Publiczna
lipiec - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
lipiec - Spektakl teatralny „ Droga do odwagi”
lipiec - Konkurs czytelniczy „ Aktywny czytelnik to Ja”
sierpień - Spektakl teatralny „Tajemnica skarbca Sułtana”
grudzień - Spektakl teatralny „Pomocnicy Mikołaja”

Łubniański Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Łubnianach
lipiec - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
październik - Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem
listopad - Koncert Jarosław Chojnackiego
listopad - Spotkanie autorskie z Ewą Wanat
listopad - Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
luty - Konkurs plastyczny dla przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Kota
marzec - Warsztaty kroszonkarskie. Aktywne seniorki z „Generacji 6.0
marzec - Międzynarodowy Dzień Pisarza – konkurs
marzec - Generacja 6.0, czyli seniorzy w świecie nowych technologii
kwiecień - Akcja Żonkil
maj - Spotkanie z dietetyczką
czerwiec - Spotkanie autorskie z Edytą Świętek
czerwiec - Warsztaty florystyczne w Nowych Budkowicach, czyli Generacja 6.0 w rozkwicie
sierpień - Spotkanie z Marcinem Pałaszem
sierpień - Wakacje 2.0 w Zagwiździu
wrzesień - Narodowe Czytanie z PSP w St. Budkowicach
październik - Czytanie wzmacnia, czyli nasza Noc Bibliotek
październik - Baltazar Gąbka odnaleziony, czyli teatr w bibliotece
listopad - Magiczna moc bajek w bibliotece w Budkowicach
listopad - Historie pełne emocji – warsztaty komiks w bibliotece

Generacja 6.0 – finansowany przez Fundację BGK. Tytuł projektu: „6:0 dla nas, czyli dziadek i babcia nie siedzą w kapciach”
Digital Kids – plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych – Instytut Goethego w Warszawie
Zgrana biblioteka – Wydawnictwo Rebel
Boom na komiksy i gry planszowe w bibliotece – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Story House Egmont
Blisko – biblioteka naturalnie – współpartnerstwo z GBP w Łubnianach
Akcja Żonkile – Muzeum Polin
Mały artysta 2.0 – projekt z PSP w Murowie – zajęcia artystyczne i nowe technologie
Mała książka – wielki człowiek Instytutu Książki

Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Namysłowie
marzec - Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków
marzec - Spotkanie autorskie z Radosławem Wiśniewskim
marzec - Wystawa wirtualna „Być Kobietą”
marzec - Warsztaty literackie z Klubem Twórców Niezależnych WENA
maj - Spotkanie autorskie z Tomaszem Różyckim z ramach „Zaczytanego Opolskiego”
czerwiec - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher w ramach DKK
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - Spotkanie autorskie z Ewą Kacą oraz Elżbietą Żlobicką
wrzesień–listopad - Akcja czytelnicza „Literacka Jesień Klasyków Polskich”
wrzesień - Konkurs Pięknego Czytania dla szkół podstawowych
październik - Wystawa „Śpiewamy Tuwima” ze zbiorów WBP w Opolu
październik - Noc Bibliotek
listopad - Wystawa „Żadnej przemocy”
listopad – 25-lecie KTN WENA oraz rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Różę Karoliny”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
styczeń–grudzień - Akcja „Mała książka – wielki człowiek”
styczeń–luty - „Kisiel” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
marzec–kwiecień - „Papierowe światy” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
maj–czerwiec - „Wolność jest w (na) Tobie – Leopold Tyrmand” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
czerwiec - Cała Polska Czyta Dzieciom
lipiec - Wakacje w Bibliotece
lipiec - „Moje Camino” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - „Historia Powiatu Opolskiego” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
wrzesień - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
październik–listopad - „Portret pięknej kobiety” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
grudzień - „Lem – pisarz z planety Ziemia” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
Marzec–czerwiec - Konkurs na wykonanie gry planszowej „Wędrówki po pograniczu nysko-jesenickim” (Centrum Działań Wspólnych)
marzec - Spotkanie organizacyjne DKK dla dzieci Filia Biała Nyska
kwiecień - Małgorzata Kur „Rodzina z fotografii” DKK dla dzieci Filia Biała Nyska
maj - Lene Wold„ Honor. Opowieść ojca, który zabił własną córkę” DKK
maj–czerwiec - Wystawa malarstwa Anny Wylon „Dzielić się zachwytem”
czerwiec - Wieczór poezji„ Poeci są blisko”; współorganizator Nyski Dom Kultury (Nyski Salon Literacki)
czerwiec - Krystyna Chołoniewska „W cudzych ogrodach” DKK dla dzieci Filia Biała Nyska
czerwiec - Kristy Cambron„ Motyl skrzypce” DKK
czerwiec - Piknik ekologiczny (CDW)
lipiec - Polsko-czeska wystawa fotograficzna „Ścieżkami pogranicza” (CDW)
lipiec - Turniej gier planszowych (CDW)
lipiec–sierpień - Wernisaż i wystawa prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie „Z miłości do kwiatów”
sierpień - Giełda płyt winylowych
sierpień - Poznawanie regionu Nysa – wycieczka krajoznawcza (CDW)
sierpień - Zdrowie seniora – wykład i ćwiczenia (CDW)
wrzesień - 10. Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej”
wrzesień - Dzień Seniora – zwiedzanie Otmuchowa (CDW)
wrzesień–październik - wystawa „Polska od kuchni” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
wrzesień - Spotkanie autorskie dla dzieci z Renatą Piątkowską; Filia Biała Nyska; spotkanie w ramach DKK
wrzesień - Polsko-czeski konkurs wiedzy o regionie (CDW)
wrzesień - II Transgraniczny Kongres Biblioteczny „Praca bibliotek w czasie pandemii” (biblioteki: Głuchołazy, Nysa, Jesenik) (CDW)
wrzesień - Olga Tokarczuk „Opowiadania bizarne” DKK
wrzesień - Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim
wrzesień - Wieczór autorski nyskiej poetki Anny Zielińskiej (Nyski Salon Literacki)
październik - Wejście na Kopę Biskupią ze strony polskiej i czeskiej (CDW)
październik - Ayobami Adebayo „Zostań ze mną” DKK
październik - Spotkanie autorskie dla dzieci z Romanem Pankiewiczem
październik - Wernisaż i wystawa malarstwa Justyny Janek „Aury”
listopad - Małgorzata Sidz „Kocie chrzciny” DKK
listopad–grudzień - Wernisaż i wystawa malarstwa uczestników warsztatów malarskich przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nysie „Barwy natury i nie tylko”
grudzień - Wiersz jak opłatek – wieczór poezji (Nyski Salon Literacki)
grudzień - Jesienny kraj – Jesienne warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami (CDW)
grudzień - Dzień Seniora (CDW)
grudzień - Zawody w gry planszowe (CDW)
grudzień - Sławomir Dąbek „Święci z Qumran” DKK

Mali twórcy literatury – zadanie finansowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, który potrwa do 30.06.2022 – partnerstwo.

Oleska Biblioteka Publiczna
styczeń - Wystawa „Portret pięknej kobiety”. Fotografie ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego cz. 2
styczeń - Ferie w bibliotece stacjonarnie i online
styczeń - Akcja promująca książkę Michała Draba „Pomiędzy – 10 mrocznych opowiadań”. Szukanie ukrytych egzemplarzy
luty - Wystawa o Agnieszce Osieckiej „ Jak już będę tam na górze..”
luty–maj - Wystawa: „Krzysztof Kamil Baczyński”
marzec - V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady (online)
marzec - Lekcja biblioteczna online „Twórczość M. Musierowicz” PSP nr 3
kwiecień - Wystawa najpiękniejszych bajek
maj - „Opowieści z oleskich ulic”
maj - Książkowe przygody muzealne – wystawa
maj - Łamacz szyfrów – gra na FB i stacjonarnie
maj - Tydzień Bibliotek
maj – Bibliokwiatki – akcja czytelnicza
maj - Zadania dla dziecina FB i stacjonarnie
maj–czerwiec - Co to za miejsce? – zabawa online
maj - Klub Robótek Ręcznych – „Czas pandemii czasem robótek ręcznych”
maj - „Lektury nadobowiązkowe” W. Szymborskiej
maj–czerwiec - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
maj - Wycieczka SP 3 kl. 6 „Powstania Śląskie”
czerwiec - O dzieciach dla dzieci – wystawa i akcja dla dzieci
czerwiec - Klub Robótek Ręcznych – „ Robimy wspólnie kocyk na WOŚP – pomysły i wzory”
czerwiec - Natalii 5 i inne książki Olgi Rudnickiej
czerwiec - Bezpieczne wakacje
lipiec–sierpień - Wystawa „Słowa jak kwiaty”
lipiec - Bibliobajki – cykl wizyt w przedszkolach
lipiec - Klub Robótek Ręcznych – Wybieramy wzory na kwadraty
lipiec - Paszport czytelniczy – akcja czytelnicza
sierpień - Z biblioteczną wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach
sierpień - Wakacje w bibliotece
sierpień - Klub Robótek Ręcznych – „Robimy kocyk z kwadratów”
sierpień - Warsztaty prowadzone przez Maxa Barona „Świat fantastyki i Śródziemie Tolkiena”
wrzesień–październik - Wystawa „Gabriela Zapolska”
wrzesień - Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
wrzesień - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis
wrzesień - Europejskie dni dziedzictwa – Ratusz
wrzesień - DKK Cyprian Kamil Norwid
wrzesień - Gra i quiz „Zwiadowcy” (online)
wrzesień - Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim w ramach Fantastycznego Festiwalu
październik - Wystawa – „Opowieści niesamowite. Literackie oblicza strachu”
październik - Spotkanie dla dzieci z KGW Łomniczanki – Bajkowa Łomnica
październik - Spotkanie autorskie z Maciejem Płazą
październik - Noc Bibliotek: akcja, „Ale numer” szukanie książek
październik - Noc Bibliotek: pokaz filmu
październik - Noc Bibliotek: pokaz filmu dla WTZ w Oleśnie
październik - DKK „Czuły narrator” Olgi Tokarczuk
październik–grudzień - Wystawa Mikołajek i inne chłopaki
listopad - Spotkanie autorskie z Michałem Drabem
listopad - Spotkanie dla dzieci z KGW Łomniczanki – głośne czytanie bajek Disney’a
listopad - Klub Robótek Ręcznych
listopad - DKK Literatura czeska
listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia – spotkania z przedszkolami
listopad - Spotkania z Mateuszem Pawełczykiem ze Stowarzyszenia Opowiadamy „Śląskie historie”
listopad - Konkurs plastyczny „Zakładka do książki z postacią misia”
listopad - Impreza dla przedszkolaków „Jadą, jadą do nas misie”
grudzień - Spotkanie dla dzieci z KGW Łomniczanki – Bohaterowie naszych bajek
grudzień - Z biblioteczną wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach
grudzień - DKK Reportaż o Ameryce: Wrona, Wałkuski i inni
grudzień - Klub Robótek Ręcznych – Robimy świąteczne ozdoby cyklicznie przez cały
rok: „Litery” – nauka czytania dla dzieci mających trudności
Spotkania w strefie gier, spotkania numizmatyków.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance. Biblioteka w Pogorzeli
Luty–grudzień - Gminny konkurs czytelniczy „Odkurzamy perełki literatury polskiej” (stacjonarnie i online)
maj - Tydzień Bibliotek
lipiec–sierpień - Wakacje w bibliotece. Teatrzyk Kamishibai „Smok wawelski”
wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa w Michałowie – współorganizacja
wrzesień - Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej”
wrzesień - Wystawa „Michałów wczoraj i dziś”
październik - Spotkanie autorskie z Katarzyną Majcher

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
styczeń - Spotkanie autorskie z Joanną Bator – online
styczeń - Spotkanie autorskie z Dariuszem Rosiakiem – online
luty - Spotkanie autorskie z Tomaszem Różyckim – olline
marzec - Spotkanie autorskie z Olgą Wiechnik – online
kwiecień - Spotkanie autorskie z Katarzyną Grocholą – online
kwiecień - „Poufne” – spotkanie online z Mikołajem Grynbergiem
kwiecień - „Ostre cięcie”. Spotkanie online z Adamem Budzikiem
maj - „Wenus umiera”. Spotkanie online z Aleksandrem Sową
maj - Rodzinny Festiwal Podróżniczy „4 strony świata”
Spotkanie z podróżniczką Aleksandrą Mularz
Spotkanie i warsztaty z Robbem Maciągiem
Spotkanie z podróżniczką Renatą Matusiak
czerwiec - 5. Festiwal Książki w Opolu
Spotkania w ramach Festiwalu Książki
Monika Skikiewicz – Kicia Kocia dla dzieci
Spotkania autorskie:
Ryszard Ćwirlej
Agnieszka Sinicka
Wojciech Jagielski
Anna Dziewit-Meller i Justyna Sobolewska
Maciej Siembieda
Robert Małecki
Alek Rogoziński
Katarzyna Nosowska
Jakub Żulczyk
Remigiusz Mróz
Jacek Hugo-Bader
Andrzej Stasiuk
czerwiec - NOC Kultury
Morderstwo w Bibliotece
Gra terenowa dla dzieci „W pikselowy świat wkraczacie i jego tajemnice odkrywacie”
Słowem inspirowane – wystawa opolskich grafików
Warsztaty florystyczne
Pokaz filmu „Ksiądz Boniecki”
lipiec - Spotkanie z Andrzejem Hamadą „Opole to moja pasja!”
sierpień - Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki:
Warsztaty komiksowe z Bereniką Kołomycką
Warsztaty sensoryczne z Małgorzatą Swędrowską
Ostry Dyżur Literacki
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - Spotkanie autorskie z Ewą Lipską
wrzesień - „Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” spotkanie z Błażejem Torańskim
październik - Noc Bibliotek
Spotkanie z Anną Gacek
Serce Biblioteki – gra Quest Room
listopad - 19 Opolska Jesień Literacka
listopad - Koncert Karoliny Cichej – „Różewicz in memoriam” inauguracja 19. Opolskiej Jesieni Literackiej
listopad - Spotkanie online z Cezarym Łazarewiczem „Żeby nie było śladów: Sprawa Grzegorza Przemyka”
listopad - Spotkanie online z prof. Jerzym Bralczykiem i Michałem Ogórkiem
listopad - Spotkanie online z Moniką Śliwińską
listopad - Spotkanie online z Marzeną Mróz-Bajon
listopad - Spotkanie online z Eustachym Rylskim
listopad - Spotkanie online z Katarzyną Zdanowicz
listopad - Spotkanie online ze Zbigniewem Rokitą
listopad - Spotkanie online z Zośką Papużanką
grudzień - Jacek Podsiadło i Paweł Próchniak rozmawiają online o poezji i czytaniu
grudzień - Spotkanie online z Marcinem Koziołem w ramach Projektu Czytam! To naturalne
grudzień - Spotkanie online z Wojciechem Mikołuszką
grudzień - Spotkanie online z Tomaszem Samojlikiem

Potomkowie Kapitana Nemo w ramach programu Dzieci Kapitana Nemo organizowanego przez Fundację Banku Gospodarki Krajowej.
Czytam! To naturalne – Projekt dofinansowany ze środków Fundacji PGE, realizacja – grudzień 2021r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
styczeń - Ferie zimowe z Biblioteką Austriacką
styczeń - Wystawa „Wieś opolska na dawnej pocztówce. Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”
styczeń - Wystawa „Agatha Christie Królowa zbrodni”
styczeń - Wystawa 65-lecie Opolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
luty - Spotkanie z Adamem Leszczyńskim, promocja książki „Ludowa historia Polski”, transmisja
luty - Spotkanie z Marcinem Wroną, promocja książki „Wrona po stanach”, transmisja
luty - Ogólnopolska akcja promocji spotkań w ramach edukacji bibliotecznej „Biblioteka z klasą online”
luty - Spotkanie z Mirą Marcinów, laureatką „Paszportu Polityki”, promocja książki „Bezmatek”, transmisja
luty - Poetycki coaching online z Ezgi Nur, Elką i Zarą Biblioteka Obcojęzyczna
marzec - Spotkanie autorskie z Andreasem Jungwirthem – 21. Wiosna Austriacka, online
marzec - Spotkanie autorskie z Andreasem Jungwirthem – 21. Wiosna Austriacka, online
marzec - „Austria – kraj w centrum globu? Ogólne informacje o Austrii”. Pierwszy wykład z zaplanowanego cyklu „Austriacki przekładaniec”, online – 21. Wiosna Austriacka
marzec - Spotkanie autorskie z Jarosławem Mikołajewskim i Pawłem Smoleńskim „Czerwony śnieg na Etnie”, transmisja, „Zaczytane Opolskie”
marzec - Wykład online „Wielkanoc w Niemczech, Austrii i Szwajcarii” – 21. Wiosna Austriacka
marzec - Tydzień Francuski 2021
marzec - „Wiedeńczycy z Galicji” – 21. Wiosna Austriacka
marzec - Wystawa „Kochanowski na afiszu”
kwiecień - Spotkanie autorskie z Eriką Wimmer Mazohl – 21. Wiosna Austriacka
kwiecień – Spotkanie z Anną Listowską, online, „Zaczytane Opolskie”
kwiecień - Dzień RPG i planszówek online, współorganizator: Opolski Klub Fantastyki „Fenix”
kwiecień - „Czas przełomu. Śląsk w pierwszych dekadach XX wieku – wernisaż wystawy z okazji 100 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego”
kwiecień - Spotkanie z prof. Ryszardem Kaczmarkiem, autorem książki „Powstania śląskie 1919-1920-1921”
kwiecień - Spotkanie z Maciejem Siembiedą, online, „Zaczytane Opolskie”
maj - Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece”
maj - Wystawa „Co my tu robimy?” – wystawa przedstawiająca pracowników WBP zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia WBP
maj - „Dedecius 100“ – promocja tłumaczeń Karla Dedeciusa w 100. Tydzień Bibliotek
maj - Beethoven (Dzień Europy) z serii „Austriacki przekładaniec” – 21. Wiosna Austriacka, online
maj - Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, „Zaczytane Opolskie” – Tydzień Bibliotek
maj - Spotkanie z Filipem Zawadą, „Zaczytane Opolskie”
maj - Ukochany Wiedeń: wirtualna majówka w Wiedniu z serii „Austriacki przekładaniec” – 21. Wiosna Austriacka, online
maj - Tydzień Bibliotek, Biblioteka Obcojęzyczna
maj - Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem, promocja książki „Szamańska choroba” „Zaczytane Opolskie”
maj - Finisaż wystawy „Czas przełomu. Śląsk w pierwszych dekadach XX wieku –wystawa z okazji 100 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego”, Finisaż połączony z wykładem prof. Piotra Pałysa
maj - Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu
maj - Wystawa „Z kresowego albumu. Wileńskie ABC. Wilno Waldemara Wołkanowskiego”
maj - Spotkanie z Jakubem Szamałkiem, „Zaczytane Opolskie”
czerwiec - Spotkanie z Iloną Wiśniewską, „Zaczytane Opolskie”
czerwiec - Spotkanie z prof. Stanisławem S. Nicieją, promocja XVI t. „Kresowej Atlantydy”, „Zaczytane Opolskie”
czerwiec - Muzyka w Galerii
czerwiec - Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, „Zaczytane Opolskie”
czerwiec - Opolskie Spotkania Fantastyczne, współorganizator Opolski Klub Fantastyki „Fenix”
czerwiec - Spotkanie z Edmundem Borzemskim
czerwiec - Spotkanie Genealogów
czerwiec - Koncert plenerowy austriackiego sekstetu saksofonowego Aureum w ramach 21. Wiosny Austriackiej
czerwiec - Spotkanie z Marcinem Weissem, spotkania członków oraz sympatyków Nauczycielskiego Klubu Literackiego
czerwiec - Spotkanie z Gastonem Dorrenem, online, Biblioteka Obcojęzyczna,”Rozmowy bez granic”
czerwiec - Noc Kultury – wystawa oraz wykład online związany z setną rocznicą III powstania śląskiego
lipiec - Wystawa „Z wizytą u Bojków” – jubileusz współpracy woj. iwanofrankiwskiego i opolskiego
lipiec - Wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego „W Dolinie Świcy. Od Bolechowa i Doliny do Wygody i Przełęczy Wyszkowskiej”
lipiec - Kino plenerowe – Opolskie Lamy pod WBP
lipiec - Sputnik nad Opolem, współorganizator Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenia Opolskie Lamy
lipiec - Spotkanie Z Andrésem Barbą, online, „Rozmowy bez granic”
lipiec - Wystawa „Baczyński pogodny (?)”
sierpień - Wystawa „Wielka Rosja w małym kadrze”
sierpień - Spotkanie z Andrzejem Piotrowskim, autorem książki „Gdzie narozrabiał kruk. Wyspiarski świat Sachalina i Kurylów”
sierpień - Wernisaż wystawy „Przebudzenie”, FotoKlub Opole
wrzesień - „Przestrzenie wyobraźni” – wernisaż wystawy prac pacjentów Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Księdza bp. Józefa Nathana w Branicach oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
wrzesień - Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” – aktorzy Teatru im. Jana Kochanowskiego
wrzesień - Spotkanie z Ewą Kassalą, „Zaczytane Opolskie”
wrzesień - Spotkanie z Marcinem Mellerem, „Zaczytane Opolskie”
wrzesień - Spotkanie z Andrzejem Kruszewiczem, „Zaczytane Opolskie”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Markiem Szymaniakiem, promocja książki „Zapaść” „Zaczytane Opolskie”
wrzesień - 5 Festiwal Kultur i Języków Świata
wrzesień - Spotkanie autorskie z Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem „Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Ludwiką Włodek „Gorsze dzieci republiki. O Algierczykach we Francji”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Barbarą Włodarczyk „Szalona miłość. Chcę takiego jak Putin”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Ewą Winnicką „Greenpoint. Kroniki Małej Polski”
wrzesień - Europejski Dzień Języków w Bibliotece Austriackiej
wrzesień - Spotkanie autorskie z Anną Maruszeczko, „Zaczytane Opolskie”
wrzesień - Spotkanie z Władysławem Kozakiewiczem i Jackiem Wszołą
październik - Opolskie Lamy – film „Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza”
październik - Spotkanie autorskie z Maciejem Płazą, „Zaczytane Opolskie”
październik - Spotkanie autorskie z Maciejem Łubieńskim, „Zaczytane Opolskie”
październik - Spotkanie z Magdaleną Majcher
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Concejo, online
październik - Wernisaż wystawy „W kręgu kultury niemieckiej – grafika zabytkowa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, w ramach 18. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim
październik - Wystawa „Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”. We współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach 18. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim
październik - Spotkanie z prof. S.S. Nicieją, promocja „Kresowej Atlantydy” T. XVII
październik - Spotkanie z Adamem Jarniewskim, promocja książki „Nie mieszkam w igloo”, online
październik - Spotkanie z Teodozją Świderską, spotkania z członkami i sympatykami NKL
listopad - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą
listopad - Promocja książki „Opolski cmentarz żydowski w XX w.”, ks. prof. Stanisław Rabiej, Halina Łabęcka
listopad - Spotkanie autorskie z Rafałem Skąpskim, promocja książki Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej „Dziwne jest serce kobiece”
listopad - Dni Uzbekistanu – spotkanie podróżnicze z Pawłem Marciochą
listopad - Wernisaż wystawy poświęconej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu
listopad - Dni Uzbekistanu – spotkanie z Igorem Strojeckim, koncert Małgorzaty Kalińskiej (piosenki Anny German)
listopad - Spotkanie z Andrzejem Grabowskim, „Zaczytane Opolskie”
grudzień - Promocja III T. Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Wysiedlenia – Emigracje - Przyjazdy
grudzień - Spotkanie z Kateryną Babkiną, online, „Rozmowy bez granic”
grudzień - Wystawa „Płoną izby drzewka światłem”

Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku
kwiecień - Miejsko-gminne eliminacje Małego OKR 2021 – konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych
maj - Wystawa „Druki ulotne z czasu Plebiscytu na Górnym Śląsku” ze zbiorów WBP w Opolu
czerwiec - Wystawa „Dziecięcy świat w obiektywie dawnych fotografów”
czerwiec - Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego dla przedszkolaków „Czytam z Mamą – Czytam z Tatą”
czerwiec - „Nie do wiary, nie do wiary w bibliotece dzieją się czary!” – animacje bajkowe dla dzieci
czerwiec - Spotkanie autorskie z Edytą Świętek
czerwiec - „Mistrz Pięknego Czytania” – konkurs dla uczniów klas II
czerwiec - Spotkanie autorskie z Małgorzatą Swędrowską
lipiec - Wystawa „W zaułkach – literackie portrety miast” ze zbiorów WBP w Opolu
wrzesień - „Dlaczego warto czytać dzieciom?”
wrzesień–październik - Wystawa „Adam Mickiewicz w kręgu rodziny i przyjaciół”
październik - Wystawa „Agatha Christie – królowa zbrodni” ze zbiorów WBP w Opolu
listopad - Konkurs „Czytanie memów jest warte!”
listopad–grudzień - Wystawa „Baczyński – pogodny (?)” ze zbiorów WBP w Opolu

Biblioteka Publiczna w Paczkowie
luty - Zabawa „Domowy rachmistrz”, online
luty - Warsztaty rękodzieła, spotkanie z Uniwersytetem III Wieku
maj–czerwiec - Cykl imprez pt. ”Wiosenne przebudzenie z książką w bibliotece”
maj - Sesja zdjęciowa przedszkolaków z postaciami z bajek
maj - Quiz o Paczkowie
maj - dzień planszówek w bibliotece
czerwiec - Książka jak ziarno wyda plon – zalążek mikroogródka dla wypożyczających, zabawa z nagrodą
czerwiec - Spotkanie autorskie z Edytą Świętek
czerwiec - Spotkanie z psychologiem Agatą Lelek
czerwiec - Spotkanie autorskie z Aleksandrem Sową
lipiec - Cykl spotkań „Wakacje w bibliotece”
lipiec - Spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej
sierpień - Zabawa „Pochwal się książką”, online
wrzesień - Zabawa „Zasmakuj w literaturze”, online
wrzesień - Spotkanie z Uniwersytetem III Wieku
wrzesień - Narodowe Czytanie
październik - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
październik - Literackie spotkania z Pegazem
listopad - Zabawa „Łamańce językowe”, online
listopad - Dyktando Niepodległościowe
listopad - Spotkanie autorskie z Poliną Juckiewicz
grudzień - Spotkanie pachnące piernikami i cynamonem
grudzień - Konkurs „Mikołajkowe rymy”, online
grudzień - Konkurs „Świąteczny wystrój w moim domu”, online

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
styczeń - Wystawa i konkurs „Magia mojej choinki” (Facebook)
luty - Wystawa na Facebooku „Na ślubnym portrecie”, konkurs do wystawy „Czyj to portret?”
luty - Wystawa „Rzeźba ludowa Michała Burko”
marzec - Wystawa „Nasze wspomnienia – Prusinowickie przedszkole, super czas” (Facebook)
kwiecień - Kwietniowe Dni Literatury Dziecięcej
maj - Wystawa „75 lat OSP Prusinowice”
maj - Tydzień Bibliotek – „Znajdziesz mnie w bibliotece”: wystawa, lekcje biblioteczne, spotkania, konkursy
maj–czerwiec - XX Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom –wystawa okładek książek polskich pisarzy
czerwiec - Spotkanie autorskie z Edytą Świętek
czerwiec – Polsko-czeski XX Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy
lipiec–sierpień - Wakacje w Bibliotece
lipiec - Spotkanie dla Roczniaków –potencjalnych Czytelników biblioteki.
wrzesień - Wystawa „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”
wrzesień - Narodowe Czytanie –„Moralność Pani Dulskiej” i wystawa „Gabriela Zapolska”
wrzesień - Udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania
wrzesień - przystąpienie do Ogólnopolskiego Projektu „Mała książka – wielki człowiek”
październik - Kartoflana Biesiada dla Czytelników i Użytkowników Biblioteki
październik - Udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
październik - „Marsz Świętych” i konkurs dla dzieci „Mój Święty”
listopad - Ognisko Patriotyzmu
listopad - Dzień Pluszowego Misia
grudzień - Mikołajki dla dzieci i seniorów

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
maj - Warsztaty z tworzenia mozaiki artystycznej
maj - Warsztaty z tańca intuicyjnego
maj - Warsztaty muzyczne – gra na bębnach
czerwiec - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher
czerwiec - Koncert plenerowy „Piosenką do lata”
czerwiec - Warsztaty z kodowania
czerwiec - Integracja poprzez sztukę
wrzesień - Narodowe Czytanie, online
październik - Warsztaty z rysunku
październik - Warsztaty dla seniorów z Haliną Oster „Życie śmiechu warte”
listopad - Warsztaty z tworzenia biżuterii
listopad - Spotkanie z Magdaleną Drozdowską-Kłos – wykład na temat zaburzeń snu, nastroju i pamięci, online
listopad - Wystawa prac artystów. Stowarzyszenie Amun z Raciborza

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
luty–marzec - Konkurs plastyczny „Ukochane bajki moich rodziców” – moja ulubiona postać – ołówkowy zawrót głowy, stacjonarnie
marzec - Światowy Dzień Czytania Tolkiena – uczniowie czytają fragment Hobbita, online
marzec - Konkurs wiedzy o Tolkienie, online
kwiecień - Udział w akcji Żonkile, online
maj - Cykl zajęć „Twórcza biblioteka”, stacjonarnie
czerwiec - Dzień Dziecka z Gminną Biblioteką Publiczną w Pokoju, stacjonarnie czerwiec - Pasowanie na czytelnika uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, stacjonarnie
czerwiec - Odwiedziny przedszkolaków w bibliotece, stacjonarnie
czerwiec - Pasowanie na czytelników uczniów ze Szkoły Podstawowej w Domaradzu, stacjonarnie
sierpień - Wakacje z biblioteką, stacjonarnie
sierpień - Podróże z biblioteką, stacjonarnie
lipiec–sierpień - Konkurs fotograficzny „Z książką na wakacjach”, online
sierpień - Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim, stacjonarnie
wrzesień - Cykl spotkań „Biblioteczny misz-masz”, stacjonarnie
wrzesień - Cykl spotkań „ Literackie wariacje”, stacjonarnie
wrzesień - Cykl spotkań „1,2,3,… z nauką na Ty”, stacjonarnie
wrzesień - Cykl spotkań „Biblioteka z pasją”, stacjonarnie
wrzesień - Konkurs „Zgadnij zaszyfrowany tytuł książki”, online
październik - Narodowe Czytanie, stacjonarnie
październik - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher, stacjonarnie
październik - Halloween z GBP w Pokoju, online
listopada - Dzień Postaci z Bajki, stacjonarnie
grudzień - Konkurs na ozdobę choinkową związaną z książką i czytaniem
grudzień - Świąteczne czytanie „Dziewczynki z zapałkami”, online

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
styczeń - Wystawa „W kobiecym kręgu – brytyjskie powieściopisarki” ze zbiorów WBP w Opolu
luty - Akcja „Randka w ciemno z książką”
czerwiec - „Moje pierwsze kroki w bibliotece” – cykl zajęć dla przedszkolaków
czerwiec - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher, DKK
lipiec - Promocja biblioteki – warsztaty plastyczne dla dzieci oraz przygotowanie wystawy książek dotyczących naszego regionu
lipiec - Wakacje w bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
sierpień - Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim („Zaczytane Opolskie”)
wrzesień - Zorganizowanie akcji Narodowe Czytanie podczas imprezy środowiskowej „Popielove. Folkowe.”
wrzesień - Założenie przy Filii Stare Siołkowice klubu „Senior kafej z książką” – cotygodniowe spotkania i zajęcia
wrzesień - Cykl warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci „Stobrawskie baśnie”
wrzesień – „Co w bibliotece piszczy?” – cykl zajęć dla przedszkolaków
październik - Współorganizacja cyklu spotkań dla seniorów „Klinika pamięci”
październik - Spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem
październik - Udział w akcji Noc Bibliotek
październik - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
październik - „Co w bibliotece piszczy?” – cykl spotkań dla uczniów klas I-III
październik - Cotygodniowe spotkania klubu „Senior kafej z książką”
październik - „Witajcie w świecie baśni!” – cykl spotkań z przedszkolakami
październik - Gruffalo (nie)przyjaciel dzieci” – cykl spotkań dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
listopad - „W misiowym świecie” – cykl zajęć dla dzieci poświęcony misiowym bohaterom literackim
listopad - Wystawa „Historia powiatu opolskiego…”
listopad - „Poczytaj mi, mamo!” – zajęcia dla dzieci
grudzień – „Biblioteczne elfy rozsyłają promyki nadziei swoim rówieśnikom” – warsztaty świąteczne dla dzieci i młodzieży
grudzień - Projekt „Hexenhaus” – domek Baby Jagi, dzieci tworzą w bibliotece kącik dla siebie
grudzień - „Poświąteczne leniuchowanie w bibliotece” – warsztaty, gry i zabawy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka
styczeń–grudzień - Projekt „Mała książka – wielki człowiek”
maj - Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece”
czerwiec–sierpień - Wystawa czasowa ze zbiorów WBP w Opolu „Tatry i Pieniny – śladami pierwszych turystów”, Jacek Majcher
wrzesień - Lekcje biblioteczne dla licealistów „Zapytaj o wiedzę w bibliotece”
wrzesień - Narodowe Czytanie
listopad - Spotkanie autorskie z Arturem Zygmuntowiczem „Wieczór z kryminałem”

Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Prószkowie
styczeń–czerwiec - Konkurs „Piękno Gminy Prószków zamknięte w obrazie” współorganizacja
lipiec–sierpień - Półkolonie w bibliotece
październik - Spotkanie z Marcinem Pałaszem
październik - Spotkanie z Wacławem Zdziebłowskim
grudzień - List do Mikołaja o przeczytanych książkach

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
styczeń - Akcja Cyber Ferie dla dzieci i młodzieży
luty - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu "Portret pięknej kobiety – fotografie ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego”
marzec - Światowy Dzień Poezji – Czytanie poezji online, Zofia Kulig i goście
marzec - Dzień Czytania Tolkiena
marzec - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „Wesołego Alleluja na starej pocztówce”
kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – spotkanie online, Oddział dla dzieci
kwiecień - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „William Shakespeare”
kwiecień - Akcja „Żonkile 2021”
maj - Wystawa ze zbiorów MiGBP w Prudniku „Biblioteczne ekspresje” – Tydzień Bibliotek
maj - Dzień Matki w bibliotece
maj - Spotkanie poetyckie wspomnieniowe „Bliżej sadu – mityczne i realne pejzaże w poezji Tadeusza Soroczyńskiego”
czerwiec - Dzień Dziecka z Bibliotece
czerwiec - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „Debiuty Poetyckie”
czerwiec - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „Ludzie morza” i „Ernest Hemingway”
czerwiec - Rozpoczęcie akcji „Spotkania w bibliotecznym ogrodzie”
lipiec - Jazz Prudnik Festiwal
wrzesień - Narodowe Czytanie 2021 „Moralność pani Dulskiej”
październik - Jesienny wieczór z książką i historią – Kresy II RP
listopad - Weekend Seniora 2021– „Warsztaty kolażem pisane”
listopad - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „Albert Camus – moralista mimo woli”

Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
luty - Pasowanie na czytelnika (klasa I SP Sternalice)
wrzesień - Spektakle edukacyjne pt. „Droga do odwagi” (dla przedszkolaków gm. Radłów)
październik - Pasowanie na czytelnika (klasa II SP Kościeliska)
październik - Warsztaty papiernicze (dla klas II-III SP Radłów, Kościeliska, Sternalice)
grudzień - Warsztaty ze scrapbookingu (dla klas I SP Radłów i Kościeliska)

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
luty - Konkurs Piosenki Walentynkowej
marzec - Konkurs „Najpiękniejsze jajo wielkanocne gminy Reńska Wieś”
czerwiec - Wycieczka edukacyjno- kulturalna
wrzesień - Akcja Głośnego Czytania
październik - Spotkanie autorskie i promocja książki Barbary Saczko-Bomba „Kwitnąca jabłoń”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach
Cykliczne lekcje biblioteczne
luty - Randka w ciemno z książką kwiecień–maj - „Ulubione książki w lapbooku” – konkurs
kwiecień - Minikonkurs czytelniczy online w związku ze światowym Dniem Książki i Praw Autorskich
wrzesień - Narodowe Czytanie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
luty - Spotkanie autorskie z Joanną Jax – online
maj–czerwiec - Wystawa porcelanowych motyli
maj - Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem – online
wrzesień - Narodowe Czytanie
listopad - Lekcja biblioteczna o regionalizmie i spotkanie autorskie z Olafem Pajączkowskim
Wow TV nadaje - Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”; Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży); umowa podpisana w grudniu 2020 r., realizacja projektu w 2021 r.
Kwiaty drogowskazem tradycji - Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, Edukacja Kulturalna Opolszczyzny – Eduko 2016-2018; Narodowe Centrum Kultury oraz Województwo Opolskie (Muzeum Śląska Opolskiego)

Strzelecki Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
luty - Konkurs plastyczny pt. „Mój teatrzyk Kamishibai”
kwiecień - Otwarcie Biblioteki w nowej siedzibie
kwiecień - 66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; eliminacje miejsko-gminne
kwiecień - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
maj - XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
maj - Konkurs plastyczny pt. "Okładka do mojej ulubionej książki"
maj - Konkurs plastyczny pt. "Hrabia Andrzej Renard oczami dziecka"
czerwiec - Dzień Dziecka
czerwiec - Konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika roku 2020” – Filia nr 1
wrzesień - Narodowe Czytanie
listopad - Dzień Pluszowego Misia
grudzień - Spotkanie autorskie z Aleksandrą Żuberek-Śmierzyńską
grudzień - Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
styczeń - Dzień Kubusia Puchatka – spotkanie z czytelnikami i głośne czytanie
luty - Konkurs literacki „Kim był św. Walenty?”
luty - „Randka w ciemno z książką” – akcja czytelnicza z okazji walentynek
luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – gry i zabawy językowe
marzec - X Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych
maj - Rymowanie na zawołanie – konkurs literacki dla dzieci
maj - Spotkanie DKK i ogłoszenie konkursu na recenzję rymowaną
czerwiec - Spotkanie autorskie z Jakubem Szamałkiem
czerwiec - Spotkanie DKK „Tajemnica filmu’ i ogłoszenie konkursu na recenzję rysowaną
czerwiec - Ogłoszenie wyników konkursu na „Najlepszego czytelnika” i „Najlepszego przyjaciela biblioteki”
lipiec - Spektakl dla dzieci – „Tajemnica Skarbca Sułtana”
lipiec–sierpień - „Wakacje z biblioteką”
sierpień - „Ławeczka księżnej Daisy” – wyjazd do zamku w Pszczynie
sierpień - Spektakl dla dzieci pt. „Wyobraźnia”
sierpień - Warsztaty teatralne dla dzieci – aktorzy teatru Kokon z Krakowa
wrzesień - Spotkanie DKK oraz ogłoszenie konkursu na opowiadanie
wrzesień - Dzień przedszkolaka – wizyta w przedszkolu, wspólne zabawy, bajkowe zagadki i głośne czytanie
wrzesień - Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
wrzesień - Dzień Głośnego Czytania
październik - Spotkanie DKK – dyskusja nad książką „Nie martw się, Cukierku”
listopad - Warsztaty dla seniorów – obsługa smartfonów i aplikacji mobilnych – współpraca z GOK
listopad - Spotkanie DKK – dyskusja nad książką „Co robią dinozaury”
listopad - Warsztaty komiksowe
listopad - Warsztaty scenariuszowo-filmowe
listopad - „Dzień Misia” – współpraca ze szkołą podstawową
grudzień - „Świąteczna kartka z życzeniami” – konkurs świąteczny literacko-plastyczny
grudzień - Konkurs mikołajkowy – współpraca ze szkoła
grudzień - „Mikołajkowe czytanie z najmłodszymi” wizyta w przedszkolu i rozmowa o zwyczajach świątecznych
sierpień–grudzień - Aktywni 60 + cykl spotkań integracyjnych dla seniorów, podczas których poruszane są tematy dotyczące historii, literatury, muzyki oraz przekazywane istotne informacje z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia najstarszych mieszkańców gminy

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
luty - Wystawa „Wielcy stąd” ze zbiorów WBP w Opolu
kwiecień–maj - Wystawa „Portret pięknej kobiety” ze zbiorów WBP w Opolu
maj - Wystawa pt. „Zamki i Pałace Śląska Opolskiego” ze zbiorów WBP w Opolu
maj - „Kartki na Dzień Matki”
czerwiec - Wystawa „Herby powiatu opolskiego” ze zbiorów WBP w Opolu
czerwiec - Wystawa pt. „W obiektywie Bogusława Szybkowskiego” ze zbiorów WBP w Opolu
czerwiec - Dzień Dziecka w bibliotece
lipiec - Wystawa pt. „Historia powiatu opolskiego. Wybrane publikacje ze zbiorów śląskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
wrzesień - Lekcje biblioteczne "Pani Jesień"
październik - Wystawa pt. „Tatry i Pieniny. Śladami pierwszych turystów i fotografów”, fotografie zebrane przez Jarka Majchra ze zbiorów WBP w Opolu
październik - „ Dzień z książką: Książka, którą warto przeczytać”, moderator spotkania: lekarz ortodonta Jolanta Jarka oraz mgr Jan Feusette. „Kresowa Atlantyda” Stanisława Sławomira Nicieji
październik - Pasowanie na czytelnika klasy I
październik - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher
październik - Popołudnie z najmłodszymi „Przyjaciółmi biblioteki”– teatrzyk „Brzydkie kaczątko”
listopad - Wystawa pt. „Hauptmann Bὃhmer. Z historii fotografii w Opolu” ze zbiorów WBP w Opolu
listopad - „Dzień z książką: Książka, którą warto przeczytać”, moderator spotkania dr nauk humanistycznych Elżbieta Skrzypek – Górny Śląsk w opowieści "Kajś" Zbigniewa Rokity
listopad - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Wspólne czytanie łączy”
listopad - „Dzień Pluszowego Misia”
listopad - Lekcja biblioteczna w ramach projektu przedszkolnego „Zielony zakątek przedszkolaka”
listopad–grudzień - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „Boże Narodzenie na świecie”
listopad–grudzień - Wystawa ze zbiorów WBP w Opolu „Od Śląska po Kresy”
grudzień - „Magia Świąt”– popołudnie z najmłodszymi „Przyjaciółmi biblioteki”

Tułowicki Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Tułowicach
maj - Konkurs „Znajdź mnie w bibliotece", online
czerwiec - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher
październik - Wystawa pt „Historia powiatu opolskiego. Wybrane publikacje ze zbiorów śląskich WBP w Opolu"
listopad - Lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
styczeń - „Zimowa magia” – prace przedszkolaków o tematyce zimowej na podstawie książek
styczeń - „Sleverface’’– zabawa z wykorzystaniem okładki książki, online
luty - „Wszystkiego dobrego dla chorego’’– kartki dla osób chorych pisane przez czytelników
czerwiec - „Z książką na trawie” – festyn rodzinny
czerwiec - Biblioteka w szkole i przedszkolu – „Ekologia z Alicją , Kapelusznikiem i królikiem” – przedstawienie
lipiec - „Art Wtorków” w bibliotece – przez cztery kolejne wtorki: zajęcia z dziećmi, budowanie domków dla owadów, zajęcia plastyczne, animacyjne
lipiec - Wieczór bajek i zabawy integracyjne
październik - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
listopad - Biblioteka w przedszkolu z komiksem – przedstawienie „Asterix i Obelix”
listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia – czytanie bajek w przedszkolu
grudzień - Podsumowanie konkursu na ulubioną postać z bajki

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe
marzec - Koncert z okazji Dnia Kobiet, online
marzec - Teatrzyk związany z tradycjami wielkanocnymi, online
marzec - Warsztaty kroszonkarskie, online
maj - Spotkanie dla przedszkolaków przygotowujące do spotkania autorskiego z Renatą Piątkowską, Czytanie opowiadania „Światło latarki”
maj - Laurka dla mamy – konkurs rysunkowy
maj - Wystawa fotograficzna „Macierzyństwo” – prace mieszkanki Ujazdu Katarzyny Ciapy
czerwiec - Spotkanie z książką, Teatrzyk cienia
lipiec–sierpień - Cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci
lipiec - Warsztaty pszczelarskie
lipiec - Warsztaty „Zabawa w oszczędzanie”
lipiec - Przedstawienie teatralne „Tajemnica Skarbca Sułtana"
sierpień - Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
sierpień - Warsztaty przyrodnicze "Zwierzęta świata"
wrzesień - Konkurs rysunkowy do książek Renaty Piątkowskiej
wrzesień - Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską („Zaczytane Opolskie”)
październik - Konkurs rysunkowy w oparciu o tekst piosenki „Moja fantazja” Ewy Chotomskiej
październik - Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską
listopad - Śpiewomy i beromy po śląsku
listopad - Wieczór andrzejkowy dla dzieci
grudzień - Warsztaty florystyczne
grudzień - Koncert świąteczny „Więcej niż Beethoven"

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
styczeń - „Przedszkolaki pamiętają o bibliotece – cykl spotkań z przedszkolakami promujących książki i czytelnictwo
luty - „Z książką na start” – kontynuacja projektu
marzec - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
maj - Tydzień bibliotek – Akcja Książka z prezentem, konkurs Zgadnij, kto.., Teatrzyk Kamishibai, online
maj - „Książki kochają każdego” – zakończenie projektu czytelniczego
czerwiec - Z książką w plenerze – spotkanie DKK
lipiec - Wakacje w bibliotece – warsztaty malowania na wodzie, konkurs na logo Szkoły Języka Angielskiego, „Mały jubiler” – warsztaty, warsztaty kodowania
wrzesień - Narodowe Czytanie na Rynku w Zdzieszowicach
październik - Wernisaż Haliny Veres – japońska technika sumi-e
listopad - Święto Niepodległości – wieczór poetycki, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach
czerwiec - Spotkanie z przedszkolakami „Cała Polska czyta dzieciom”
czerwiec - Spotkanie autorskie z Edytą Świętek
lipiec - Spotkanie DKK
wrzesień - Impreza „Literacka przygoda z Śląską Gwarą” – uczniowie kl. VII i VIII, klubowicze DKK
październik - Spotkanie z poezją – czytanie wierszy K.K. Baczyńskiego, spotkanie z uczniami kl. VIII
październik - Spotkanie DKK


[1] Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 [online] 10 lipca 2021 [dostęp: 14 lutego 2022] Dostępny w Internecie:
www.gov.pl/web/kultura/zalecenia-mkidn-w-zwiazku-z-koronawirusem-sars-cov-2.
[2] Analiza działalności bibliotek publicznych w mieście – gminie w roku 2021 r. Materiały własne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
[3] System biblioteczny Sowa [online] [dostęp: 4 marca 2022] Dostępny w Internecie pl.wikipedia.org/wiki/System_biblioteczny_Sowa.
[4] System biblioteczny Mateusz [online] [dostęp:4 marca 2022] Dostępny w Internecie https://e-bp.eu/.
[5] System biblioteczny Prolib [online] [dostęp: 4 marca 2022] Dostępny w Internecie pl.wikipedia.org/wiki/Prolib.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska