Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu


Z życia SBP na Opolszczyźnie


30 marca 2022 roku odbyło się walne zebranie Zarządu Okręgu Opolskiego, na którym podsumowano kadencję i wybrano nowe władze na lata 2021-2025 (wcześniejsze wybory pokrzyżowała pandemia).

Skład osobowy :
Przewodnicząca – Katarzyna Pawluk
Wiceprzewodnicząca – Karina Fedynyszyn
Skarbnik – Violetta Łabędzka
Sekretarz – Magdalena Najbar
Członek – Barbara Giedroić
Członek – Katarzyna Mazur-Kulesza

Sąd Koleżeński Okręgu Opolskiego:
Przewodnicząca – Barbara Giedroić
Członek – Agnieszka Dąbrowska
Członek – Jolanta Zakrawacz

Komisja Rewizyjna Okręgu Opolskiego:
Przewodnicząca – Mariola Urbaniak
Członek – Marcin Duda
Członek – Katarzyna Hermasz
Członek – Elżbieta Kampa

Pełne dane teleadresowe Zarządu Okręgu jak i Kół znajdują się na stronie: www.sbp.pl/okregi_i_oddzialy/opolski/dane_adresowe

Kolejny miesiąc tego roku upłynął pod hasłem przygotowań obchodów jubileuszowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Opolszczyźnie oraz inauguracji Tygodnia Bibliotek.
Historia 70 lat działalności opolskich bibliotekarzy w Stowarzyszeniu odnotowana będzie w przygotowywanym artykule, który ukaże się w wakacyjnym numerze „Bibliotekarza”. Na początku swojej działalności bibliotekarze działali tradycyjnie – z ołówkiem i kartką, a prowadzone przez nich kroniki umożliwiły nam zamieszczenie w wirtualnej przestrzeni ważnych dat, wydarzeń i zdjęć, z którymi zachęcamy się zapoznać na stronie: www.sutori.com/en/story/70-lat-sbp-na-opolszczyznie--Ee355tfHZLjnN8Kd6TyQuKtC

Jeśli mają Państwo materiały, które chcielibyście dołączyć – zapraszamy do współpracy. Proszę pisać do nas na adres: opolski@sbp.pl
Przez lata działało na terenie naszego województwa 11 Kół, które tworzyli pełni pasji bibliotekarze, ślad ich pracy może być widoczny właśnie w tej internetowej kronice.

Z okazji jubileuszu powstał okolicznościowy ekslibris autorstwa Haliny Fleger.Tegoroczny Dzień Bibliotekarza i inauguracja Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu” były znakomitą okazją do przypomnienia działań Stowarzyszenia na Opolszczyźnie. Wspomniane zostały ważne daty z 70 lat działalności. Początki: rok 1952 – stworzenie Okręgu Opolskiego, 1969 – publikacja „Przewodnik po bibliotekach Opola”, 1981 – stworzenie Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny, 1997 – powódź, 2016 – XI Forum Młodych Bibliotekarzy, to tylko niektóre z nich. Na uroczystości głos zabrała Barbara Budyńska, przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, która przedstawiła strategię na nadchodzące lata.
Miłym akcentem były życzenia dla bibliotekarzy przekazane przez władze lokalne.
Chwilą wyjątkową stał się moment wpisu Tadeusza Chrobaka, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy oraz wręczenie okolicznościowego ekslibrisu członkom Koła Seniorów SBP. Na zakończenie oficjalnej uroczystości statuetkę Bibliotekarza Roku Opolszczyzny 2021 odebrała Gabriela Zaharańska, kierownik Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Bibliotekarka, która w swojej placówce stworzyła szczególnie przyjazną przestrzeń dla wszystkich, którzy są ciekawi świata i ludzi, wędrują po Polsce, podróżują po świecie i chcą się tymi przygodami podzielić oraz miejsce edukacji i rekreacji dla seniorów.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu Czarny Nosal, a na zakończenie jubileuszowy tort. Wszystko odbyło się w ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Czerwiec rozpoczął się podróżą do Warszawy. Na początek udziałem w seminarium „Siła lektury w czasie zagrożenia”, w którym mieliśmy możliwość zobaczyć funkcję książki z pozycji m.in. psychologa czy terapeuty, dowiedzieć się, jak redefiniować swoje uczucia poprzez książkę, czym zajmuje się logoterapia. Także jak utrzymać higienę psychiczną, czytając książki, jak czytanie umożliwia zrównoważony rozwój.

W dniach 3-4 czerwca 2022 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów SBP, który przyjął sprawozdania za kadencję 2017-2021 oraz udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP, dokonał wyboru przewodniczącej i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP na kadencję 2021-2025.
Miło mi poinformować, że znalazłam się w gronie członków Zarządu Głównego i będę starała się informować na bieżąco o zmianach, nowych wyzwaniach, działaniu Stowarzyszenia na łamach „Opolskiego Bibliotekarza”. Jednocześnie zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, sugestiami: katarzyna.pawluk@mbp.opole.pl

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska