Barbara Kopka
Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie


Poza murami


Od wielu lat pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie uczestniczą w imprezach organizowanych przez urząd gminy, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji (SCKTiR), czy inne instytucje z terenu gminy Popielów. Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią, w roku 2022 powrócono do organizowania dużych wydarzeń plenerowych.

Pierwszym z nich była „Noc bajek”, która odbyła się na zamku w Karłowicach, w ramach projektu „Kultura ponad granicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V_A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa, a realizowanego przez Urząd Gminy w Popielowie. „Noc bajek” wzorowana była na „Wiosce bajek”, która co roku organizowana jest u czeskiego partnera projektu. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Elżbieta Kampa. Każde sołectwo oraz instytucje kultury z terenu gminy zostały zobowiązane do przygotowania stoiska tematycznie związanego z wybraną bajką lub bohaterem literackim. Przy stoisku natomiast dzieci miały do wykonania określone zadanie, po wykonaniu którego otrzymywały pieczątkę, aby na koniec zabawy – po zebraniu wszystkich punktów – odebrać nagrodę. Cała impreza odbywała się na terenie zamkowego parku, jedynie biblioteka i SCKTiR swoje miejsca otrzymały wewnątrz zamku. Popielowskiej książnicy przypadło pomieszczenie, które kiedyś pełniło funkcję kuchni. Zostało ono odpowiednio udekorowane, a jej pracownice postanowiły na ten dzień przybrać postacie czarownic. Podczas całej imprezy towarzyszyli nam i wspomagali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publiczne w Opolu Oddziału Dziecięco -Młodzieżowego. Odwiedzający zamkową kuchnię wysłuchali bajki pt. Krecik i wiosna w języku polskim oraz czeskim oraz otrzymali pamiątkowe magnesy.


Fot. I. Głowacka


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk

Kolejnym dużym wydarzeniem w naszej gminie była impreza również organizowana przez Urząd Gminy w Popielowie – „Na dobry początek lata”, a miała ona miejsce na kąpielisku Przystań wodna w Nowych Siołkowicach. Tu również nie mogło zabraknąć pracowników biblioteki. Na odwiedzających nasze stanowisko czekały gipsowe świeczniki, które dzieci mogły pomalować farbami, a dla młodzieży – głównie uczestników Dyskusyjnego Klubu Książki w Popielowie oraz zaprzyjaźnionego DKK z Opola zorganizowaliśmy warsztaty malarskie, które poprowadziła malarka Alina Mrugała.


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk

W gminie Popielów prężnie działa Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, które również do organizowanych przez siebie wydarzeń zaprasza bibliotekę. W tym roku odbyły się trzy takie imprezy. Były to „Zielony Dzień Dziecka”, II Festiwal Popielove Folkowe oraz „Noc plonów”. Podczas dwóch pierwszych imprez prowadziliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci. Natomiast „Noc plonów” było to widowisko realizowane w ramach projektu „Teatr ponad granicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa, a nasze zadanie polegało na czytaniu w wyznaczonym przez organizatorów miejscu legend słowiańskich.


Fot. M. Luszczyk


Fot. M. Luszczyk


Fot. V. Jureczko

Po dwuletniej przerwie powrócono do organizowania dożynek gminnych, podczas których nie mogło zabraknąć pracowników biblioteki. Dzieci, które zdecydowały się odwiedzić biblioteczne stanowisko, miały okazję wykonać wiatrak lub wylepić kłos złotymi ziarnami.


Fot. A. Garkut


Fot. A. Garkut

Dużym wyróżnieniem jest dla nas możliwość reprezentowania Gminy Popielów podczas imprez wojewódzkich. W sierpniu razem z SCKTiR mieliśmy okazję uczestniczyć w plenerowym pikniku pn. „Opolskie gościnne” zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Centrum Integracji Cudzoziemców oraz Muzeum Wsi Opolskiej. W tym wydarzeniu biblioteka zobowiązana zostały jedynie do przeprowadzenia warsztatów, podczas których uczestnicy pikniku mieli możliwość wykonania pocztówek, wykorzystując zasuszone kwiaty i zioła, natomiast głównym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie stoiska, dekoracji i formy promocji było SCKTiR. Natomiast już niedługo, bo w dniach 1-2.10.br. podczas Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego w Niemodlinie role się odwrócą i to biblioteka będzie odpowiedzialna za przygotowanie formy promocji naszej gminy, przy wsparciu pracowników SCKTiR.


Fot. S. Kalinowska


Fot. B. Kopka


Fot. B. Kopka

Wyjście bibliotekarzy poza mury biblioteki i uczestniczenie w tych wydarzeniach nie sprawia, że nagle wzrasta liczba czytelników. Daje nam to możliwość spotkania się z mieszkańcami naszej gminy, którzy być może nigdy nie przekroczą jej progów, ale będą mieć świadomość, że w ich gminie istnieje taka instytucja jak biblioteka i pracują w niej ludzie, którzy są kreatywni i otwarci na wszelkie formy działalności kulturalnej, aczkolwiek liczymy, że może kiedyś zdecydują się skorzystać z naszej oferty. A ile biblioteki „wyniesiemy” zależy już tylko od nas. Zawsze zabieramy ze sobą kosz książek i obok stołów do warsztatów przygotowujemy kącik do poczytania, rozdajemy ulotki z informacjami o działalności biblioteki, ubieramy koszulki z widocznym logo.


Fot. B. Kopka


Fot. V. Jureczko


Fot. A. Garkut


Fot. S. Kalinowska


Fot. A. Garkut


Fot. M. Luszczyk

Istotnym elementem promocji biblioteki jest również wzajemne oznaczanie się i udostępnianie w mediach społecznościowych. Dzięki wspólnym działaniom, czy to z Urzędem Gminy w Popielowie, czy SCKTiR docieramy do większego grona odbiorców, może nie przyszłych czytelników, ale przynajmniej użytkowników biblioteki.


Pracownicy Urzędu Gminy razem z pracownikami biblioteki podczas jednej ze wspólnych imprez (Fot. M. Luszczyk)

Wzajemna współpraca pomiędzy instytucjami naszej gminy sprawia, że oferta, którą kierujemy głównie do naszych mieszkańców (choć nie tylko) jest różnorodna i bogata, a tym samym – mamy nadzieję – zaspakaja potrzeby każdego, kto zdecyduje się z niej skorzystać. Należy na końcu jednak podkreślić, iż we wszystkich prowadzonych działaniach pamiętamy o tym, że jesteśmy w pierwszej kolejności bibliotekarzami i staramy się promować czytelnictwo wśród mieszkańców naszej gminy.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska