Justyna Jurasz
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne


VI Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VIII edycja opolska „Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”


Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zapraszają bibliotekarzy, nauczycieli, psychologów, wychowawców, terapeutów na VI Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, VIII edycję opolską „Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”, która odbędzie się w 29-30 września i 1 października 2022 r. w Opolu i w Niwkach. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest podkreślenie roli biblioterapii jako skutecznej metody terapeutycznej w sytuacjach kryzysowych. Doświadczanie zakłócenia równowagi psychicznej w wyniku różnych zdarzeń losowych, niepowodzeń, porażek życiowych jest wpisane w życie każdego człowieka. Terapia literaturą może złagodzić konsekwencje urazu negatywnych przeżyć i stanowić ważne narzędzie w terapii i autoterapii.

W gronie prelegentów znajdują się eksperci – akademicy i praktycy – którzy podzielą się wiedzą z zakresu doboru i wykorzystania literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych, w tym także wywołanych konfliktem na Ukrainie. Omówią możliwości wykorzystania literatury w rozmowach o uchodźctwie, stracie, tęsknocie, lękach, wojnie, konfliktach i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Przedstawią zagadnienia dotyczące metod wsparcia biblioterapeutycznego dzieci, które doświadczyły traumy oraz młodzieży borykającej się z kryzysem emocjonalnym wieku dorastania. Ukażą kryzys jako bodziec do poszukiwania zasobów i rozwijania nowych umiejętności. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, dr Elżbieta Zubrzycka – psycholożka, terapeutka, dr Wanda Matras-Mastalerz – prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, literaturoznawca, dr Tina Oziewicz – doktor filozofii, autorka książek dla dzieci, Anna Machacz – pedagożka, trenerka, autorka bajek, Magdalena Żukowska-Bąk – polonistka i pedagog, autorka bajek, dr Lidia Ippoldt – certyfikowany biblioterapeuta, nauczyciel, Małgorzata Konieczna – autorka warsztatów kreatywnych, Anna Bany – arteterapeutka, koordynator projektu „Oddział Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka”, Joanna Baran – nauczyciel bibliotekarz RZPWE PBW w Opolu Filia w Kluczborku, dr Dagmara Kawoń-Noga – pedagog, wykładowca akademicki, nauczyciel bibliotekarz RZPWE PBW w Opolu.
Konferencja ma charakter warsztatowo-szkoleniowy. Podzielona jest na trzy bloki: metodyczny, merytoryczny i metodyczno-warsztatowy, których realizacja odbywać się będzie w Kinie Helios w Opolu, w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach i w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Formuła programu jest podobna jak w latach ubiegłych. Pierwszy dzień jest metodyczno-merytoryczny, zaś drugi i trzeci metodyczno-warsztatowy.

Konferencja od lat zrzesza środowisko biblioterapeutyczne i stanowi ważne źródło inspiracji, przykładów dobrych praktyk i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem akademickim, bibliotekarskim, nauczycielskim, literackim i wydawniczym. Objęta jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka. Merytorycznego wsparcia udziela Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, natomiast medialnie o konferencji informują portale bibliotekarskie: Lustro Biblioteki, Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna, Radio Opole i Radio Doxa.

Szczegółowe informacje odnośnie programu konferencji, opłaty konferencyjnej i formie rejestracji znajdują się na stronie konferencyjnej: konferencja.pedagogiczna.pl/, na stronach organizatorów: www.pedagogiczna.pl, www.biblioterapiatow.pl/ i portalach społecznościowych: www.facebook.com/pracownia.biblioterapiirzpwe.3.

W razie pytań proszę o kontakt: Justyna Jurasz – RZPWE PBW w Opolu, Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa: j.jurasz@pedagogiczna.pl, tel. 77 453 66 92 wew. 110.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROGRAM
VI Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, VIII edycji opolskiej
„Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”
29-30 września 2022 r.
1 października 2022 r.

I dzień konferencyjny – 29 września 2022 r. (Kino Helios w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
9.00 – zbiórka w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu ul. Kościuszki 14 (bufet kawowy)
9.30– wyjście do kina Helios (Centrum Handlowe Solaris)
Blok merytoryczny
9.55–11.30 – powitanie uczestników konferencji, projekcja filmu – Kino Helios w Opolu
11.30–12.15 – panel dyskusyjny (moderator Agnieszka Zientarska – Radio Opole, Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu)
12.15–14.00 – przejście do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, rejestracja, lunch, bufet kawowy
14.00–14.10 – otwarcie konferencji: Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE, prof. dr hab. Marian Duczmal, rektor WSZiA w Opolu
14.10–14.35 – Siła lektury w sytuacjach kryzysowych – dr Wanda Matras-Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
14.35–15.05 – Lęk, strach, trauma – kiedy ulegamy im niepotrzebnie? – dr Elżbieta Zubrzycka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
15.05–15.40 – Wsparcie psychologiczne dla dzieci uchodźców – dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
15.40–15.50 – przerwa
15.50–16.15 – Jak opowiadać o tym, co niewidzialne? Uczucia, życie wewnętrzne i inne nasze niewidoczne wymiary – dr Tina Oziewicz, autorka książek dla dzieci
16.15–16.40 – Usłysz świat. Rozmowy z dzieckiem o tolerancji, odmienności i szacunku – Anna Machacz, Magda Żukowska-Bąk, Wydawnictwo Wrażlive
16.40–17.05 – Bajkowóz jako narzędzie terapeutyczno-edukacyjne w pracy z dzieckiem w szpitalu. Wieloletnia praktyka projektu „Oddziału Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka” – Anna Bany, Fundacja Serdecznik
17.05–17.25 – Zatrzymaj się i poczuj smak życia czyli autoterapia pozytywna w sytuacji kryzysu – Joanna Baran, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
17.25–17.35 – Działalność PBW w Opolu w związku z kryzysem uchodźczym – dr Dagmara Kawoń- Noga, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
17.35–18.30 – przejazd do OS w Niwkach, zakwaterowanie
19.00 – uroczysta kolacja

II dzień konferencyjny – 30 września 2022 (Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach)
8.00–8.45 – śniadanie, 10.30–11.30 – przerwa kawowa, 13.30–14.00 – obiad, 16.00–16.30 – przerwa kawowa, 19.00 – kolacja, ognisko, grill
Blok warsztatowy
9.00–18.00
1. Recykling słów, recykling sensów – warsztaty tworzenia kolaży słownych – Małgorzata Konieczna, współpracuje z „Przekrojem”, autorka warsztatów kreatywnych
2. Jak rozmawiać o uczuciach? – dr Tina Oziewicz, autorka książek
3. „Burz mury, buduj mosty”, czyli o tym, co najważniejsze w stosunkach międzyludzkich – dr Lidia Ippoldt, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie
4. Self-care, czyli jak mogę zadbać o siebie - Joanna Baran, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Filia w Kluczborku
5. Literacki plac zabaw. O odkrywaniu teatru i dziecięcej radości – Anna Machacz, Magdalena Żukowska-Bąk, Wydawnictwo Wrażlive
6. Źródła mocy – Anna Bany, Fundacja Serdecznik

III dzień konferencyjny – 1 października 2022 r. (OS w Niwkach, RZPWE PBW w Opolu)
8.00–8.30 – śniadanie
9.00 – wyjazd uczestników konferencji z Niwek do Opola
10.00–12.30 – Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
12.30–13.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska