Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Nowości prasowe w Czytelni WBP w Opolu. „Kwartalnik Artystyczny”
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”
Najlepszą rekomendacją lektury „Kwartalnika Artystycznego” są słowa wielkich poetów. Zbigniew Herbert uważał ukazujące się od 1993 roku pismo za „wybitne” i cieszył się na każdy przysłany mu numer. Dla Wisławy Szymborskiej kwartalnik był „pismem, na które zawsze czeka”. Julia Hartwig publikację w magazynie traktowała jako „wyróżnienie”, a Tadeusz Różewicz określił go mianem „okazałego” i „imponującego”. Należy wierzyć wielkim poetom, bo ich słowa nigdy nie są puste. „Kwartalnik Artystyczny” to pismo literackie na najwyższym poziomie, w którym nieprzerwanie ukazują się teksty najwybitniejszych literatów oraz toczą istotne krytycznoliterackie dyskusje i debaty (np. dotyczące obecnego stanu literatury polskiej czy najważniejszych książek ostatniego trzydziestolecia). Zawsze wysmakowane, eleganckie, atrakcyjne pod względem wizualnym pismo stanowi nie lada gratkę dla miłośników literatury, którym zresztą jego redakcja co rusz robi przemiłe niespodzianki, publikując a to archiwalne prywatne fotografie pisarzy (m.in. Czesława Miłosza, Ryszarda Krynickiego), a to nieznane dotychczas skany korespondecji (np. listy Mirona Białoszewskiego do Jadwigi Stańczakowej oraz Anny i Tadeusza Sobolewskich), a to niebanalne prace plastyczne (np. słynne „wyklejanki” Szymborskiej).

Kwartalnik jest obecnie wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Jego redaktorem naczelnym jest Krzysztof Myszkowski, a w skład zespołu redakcyjnego wchodzą wybitne postaci polskiego świata literackiego, między innymi Stefan Chwin, Aleksander Fiut czy Michał Głowiński.

Materiał fotograficzny został zamieszczony za zgodą redakcji czasopisma.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska