Barbara Tkaczuk, Magdalena Dudek
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie


Z Tajną Misją Zwiadowców w Nysie


Jesienią tego roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie wzięła udział w ogólnopolskim konkursie pn. „Tajna Misja Zwiadowców” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydawnictwo Jaguar. Konkurs trwał do 30 listopada, a jego rozstrzygnięcie ogłoszone będzie 5 grudnia. Nasza biblioteka zmierzyła się już z zadaniami projektu, przedstawiamy zatem krótką relację z przeprowadzonych działań.

Jakie są cele „Tajnej Misji Zwiadowców”? To przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale także popularyzacja cyklu „Zwiadowcy” autorstwa Johna Flanagana oraz zachęcenie bibliotekarzy do podjęcia działań animacyjnych i czytelniczo-medialnych, mających na celu przybliżenie wyżej wymienionej serii swoim czytelnikom i włączenie jej do stałego repertuaru lekcji bibliotecznych oraz innych przedsięwzięć z zakresu promocji czytelnictwa. Projekt zakłada też kształtowanie postaw młodego pokolenia poprzez promowanie wartości moralnych i etycznych, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zabawę m.in. z wykorzystaniem tekstu literackiego, a także podnoszenie umiejętności edukacyjnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Celami bezpośrednimi projektu jest nagrodzenie pakietami książek bibliotekarzy, którzy bazując na serii Zwiadowcy, w najciekawszy i najoryginalniejszy sposób wykonają zadanie konkursowe. Ponadto specjalnym tytułem SUPER ZWIADOWCY oraz upominkami zostaną nagrodzeni najaktywniejsi uczestnicy i ich drużyny.

Pierwsze zadanie, którego podjęła się nasza biblioteka, dotyczyło przeprowadzenia jednego z dwóch zaproponowanych scenariuszy zajęć lub scenariusza autorskiego. Wybraliśmy temat „Prześwietlamy uczniów Szkoły Rycerskiej. Jak rozpoznać prawdziwego rycerza? Rozważania na temat siły i jej wykorzystywania.” Jeszcze na etapie przygotowywania do zajęć chęć udziału w zadaniach wyrazili uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej. Zajęcia poprowadziły Karina Buława i Barbara Tkaczuk z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie, a nad całością czuwała Katarzyna Szober z biblioteki w Białej Nyskiej.

8 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Tajna Misja Zwiadowców”. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy szóstej. Przygotowałyśmy prezentację na temat nękania w szkole i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Wszystko w oparciu o książkę Zwiadowcy i scenariusz zajęć bibliotecznych autorstwa Julity Pasikowskiej-Klic. Musimy przyznać, że dyskusja na temat prześladowania w szkole była miejscami dość burzliwa. Po debacie uczestnicy zajęć mieli za zadanie przedstawić samych siebie jako współczesnego rycerza w formie plastycznej lub opisowej.
15 listopada odbyło się drugie spotkanie. Podczas dwugodzinnych zajęć mieliśmy za zadanie zachęcić uczniów do przejścia 16. Prób Prawdziwego Zwiadowcy (zabawy i quizy), które zostały umieszczone na specjalnej wirtualnej tablicy.Pod koniec spotkania wyłoniono najaktywniejszego uczestnika zajęć – SUPER ZWIADOWCĘ, który ma wykonać Zadanie Specjalne i powalczyć o nagrodę główną, a wszystko to do 25 listopada br.Bez względu na wyniki konkursu zamierzamy w przyszłym roku wzbogacić ofertę biblioteki o tego typu zajęcia i wprowadzić je na stałe, opierając się o scenariusz udostępniony w konkursie oraz nasze własne autorskie pomysły, ponieważ zagadnienie prześladowań w szkole i sposoby radzenia sobie z tym problemem to bardzo ważny temat, o którym warto i należy rozmawiać, szczególnie z młodymi ludźmi, którzy dopiero kształtują swój charakter.

[O Redakcji: Bardzo miło nam poinformować, że w opisanym w artykule konkursie Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego w Nysie zajęła 4. Miejsceza pieczołowicie przygotowane warsztaty i pracę z uczestnikami przy wykorzystaniu form online i offline. To nie wszystko! W ZADANIU DLA SUPER ZWIADOWCY pakiet zwiadowczych gadżetów za wzorowe wykonanie zadania specjalnego otrzymała Dominika z drużyną z MiGBP w Nysie. Nyskim uczestnikom i zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje!]

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska