Kamilla Wójt
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu
Łukasz Urbaniak
Wydawnictwo Officyna


W ramach współpracy: Wydawnictwo Officyna


„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.“ Te słowa Marcela Prousta wydają się doskonale pasować do kolejnego prezentowanego w tym cyklu, a współpracującego z naszą biblioteką wydawnictwa, którym jest Officyna. Dlaczego? Odpowiedzi proszę poszukać w poniższym tekście prezentującym profil tego wydawcy. Zwrócę tylko uwagę na ważny dla niego aspekt nowych przekładów, docenianych przez czytelników i nagradzanych przez znawców translatoryki.

Moje serce Officyna zdobyła seriami poświęconymi filozofii i humanistyce. To budujące, że poza wydawnictwami uniwersyteckimi czy stricte „branżowymi”, na skomercjalizowanym rynku ktoś nadal wierzy w sens publikacji takich tytułów. Do tego Baudelaire, Yeats, Lorca, Proust, Joyce, Kafka… Doprawdy jest za co lubić Officynę. Polecam i Państwa uwadze to wydawnictwo, partnera WBP w Opolu.Wydawnictwo Officyna powstało w 2009 roku i choć z początku wydawało książki filozoficzne i kulturoznawcze, a proza, poezja czy esej miały od czasu do czasu jedynie odwiedzać Officynę, to po kilku latach zagościły u nas na stałe. Od 2016 roku bardzo dużo uwagi poświęcamy wydaniom nowych przekładów arcydzieł literatury światowej. Jesienią tamtego roku ukazał się Proces Franza Kafki w przekładzie Jakuba Ekiera, który zbliża się do oryginału tak bardzo, jak to możliwe, ukazując nam świat i jego głównego bohatera w zupełnie innym świetle niż to, do którego przywykliśmy.

Zwracamy bardzo dużą uwagę na przekład. Wiemy, że klasyka literatury światowej jest wciąż czytana i zakładamy, że wydane przez nas tłumaczenia będą w tzw. obiegu czytelniczym przez szereg lat. Nie chcemy zrobić krzywdy tekstom, które darzymy miłością, ani zawieść zaufania czytelników. Rozmawiając z wybitnymi tłumaczami, ułożyliśmy listę tytułów, które należy przedstawić polszczyźnie ponownie i – krok po kroku, rok po roku – zapełniamy ją.

Od 2018 roku wydaliśmy cztery tomy słynnego cyklu Marcela Prousta. W naszej edycji brzmi on, zgodnie z sugestią tłumaczki pierwszego tomu, W poszukiwaniu utraconego czasu. Warto zwrócić uwagę na wszystkich doskonałych tłumaczy pracujących nad tym dziełem:
W stronę Swanna, przekład: Krystyna Rodowska (nominacja do Nagrody im. Boya-Żeleńskiego i Nagrody Literackiej Gdynia);
W cieniu rozkwitających dziewcząt, przekład: Wawrzyniec Brzozowski (nominacja do Nagrody im. Boya-Żeleńskiego i Nagrody Literackiej Gdynia);
Strona Guermantów, przekład: Jacek Giszczak;
Sodoma i Gomora, przekład: Tomasz Swoboda (nominacja do Nagrody im. Boya-Żeleńskiego).

Kolejne tomy będziemy starali się opublikować w następnych latach, co jesień.

Poza arcytekstem Prousta w ponownych przekładach ukazały się w naszym wydawnictwie m.in.:
Ulisses Jamesa Joyce’a (przeł. Maciej Świerkocki),
Opowiadania Katherine Mansfield (przeł. Magdalena Heydel),
Gips i jaśmin Federico Garcii Lorki (przeł. Leszek Engelking),
Księga pocałunków Jaroslava Seiferta (przeł. Leszek Engelking; nominacja do Nagrody im. Boya-Żeleńskiego i Nagrody Literackiej Gdynia),
Dramaty i Jednoaktówki Antona Czechowa (przeł. Agnieszka Lubomira Piotrowska),
Dzienniki Franza Kafki (przeł. Łukasz Musiał),
Tajny agent Josepha Conrada (przeł. Maciej Świerkocki; nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia).

Od 2021 roku wydajemy także teksty o literaturze, które choć pisane przez specjalistów, nie są hermetyczne, ale raczej przystępne i intelektualnie ożywcze dla czytelników.
Dotychczas ukazały się:
Łódź Ulissesa Macieja Świerkockiego,
21 wierszy w przekładzie i szkicach Andrzeja Kopackiego (nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia),
Zdania, glosy, destylaty. Drugie szkice o przekładzie Tomasza Swobody,
Rojber. Występki Walsera Łukasza Musiała.Publikujemy również miniserię jednego z najważniejszych pisarzy francuskojęzycznych, czyli Charlesa Baudelaire’a. Do tej pory w przekładzie Ryszarda Engelkinga ukazały się Paryski splin i Sztuczne raje.Poza wszelkimi seriami ukazały także:
Strach bramkarza przed jedenastką Petera Handkego (przeł. Kamil Idzikowski),
Pan Mikołaj, czyli serce ludzkie odsłonione Nicolasa Retifa de la Bretonne’a (przeł. Ryszard Engelking),
Sweeny wśród drzew Flanna O’Briena (przeł. Krzysztof Fordoński),
Parabole milczenia Eduarda Antonia Parry (przeł. Tomasz Pindel).W 2023 roku wydamy:
Dzienniki intymne. Biedną Belgię Charlesa Baudelaire’a w przekładzie Ryszarda Engelkinga,
Kłamstwa nocy Gesualda Bufalina w przekładzie Haliny Kralowej,
Panią Dalloway Virginii Woolf w przekładzie Magdaleny Heydel,
Nostromo Josepha Conrada w przekładzie Macieja Świerkockiego,
Uwięzioną Marcela Prousta w przekładzie Tomasza Swobody,
Panią Bovary Gustava Flauberta w przekładzie Ryszarda Engelkinga.

Jesteśmy dumni także z nagród, które otrzymały wydane przez Officynę książki:
– Nagroda Literacka Gdynia przypadła w udziale Magdalenie Heydel za przekład Opowiadań Katherine Mansfield i Maciejowi Świerkockiemu za przekład Ulissesa Jamesa Joyce’a,
– Nagrody „Literatury na Świecie” powędrowały do rąk Leszka Engelkinga (nagroda „Mamut” po wydaniu Gipsu i Jaśminu Federico Garcii Lorki i Esejów Williama Butlera Yeatsa), Macieja Świerkockiego (w kategorii Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka za Łódź Ulissesa oraz w kategorii Proza za przekład Candy Terry’ego Southerna i Masona Hoffenberga) i Tomasza Majewskiego (w kategorii Nowa Twarz za Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna),
– Nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego otrzymał Maciej Świerkocki za Łódź Ulissesa,
– Nagrodę im. Leopolda Staffa otrzymała Katarzyna Skórska za przekład Uliczników Piera Paola Pasoliniego.To oczywiście tylko zarys profilu, dorobku i planów Wydawnictwa Officyna. O wielu innych inicjatywach czy książkach warto poczytać na naszej skromnej, ale mamy nadzieję czytelnej stronie: www.officyna.com.pl

Serdecznie zapraszamy i polecamy się uwadze Czytelników.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska