Patrycja Mynarek
Kierownik Działu Promocji
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu


Zjawy, duchy i sny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu


Obecnie przeżywamy renesans mitów i dziejów Słowian. Mnogość tematów, książek i zjawisk kulturowych zainspirowała nas do przybliżenia słowiańskich historii młodzieży. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku została beneficjentem programu „Partnerstwo dla książki”, realizując projekt „Zjawy, duchy i sny w literaturze i kulturze”.

Projekt „Zjawy, duchy i sny w literaturze i kulturze” miał za zadanie włączenie młodzieży w życie społeczno-kulturalne, stworzenie jej możliwości rozwoju i nabywania różnych umiejętności. Głównym celem było podniesienie kompetencji czytelniczych oraz rozbudzenie potrzeb literackich poprzez wykorzystanie nowych technologii oraz literatury fantasy z wątkami mitologii słowiańskiej. W dzisiejszych czasach zwycięża technologia, dlatego zaproponowaliśmy promocję czytelnictwa poprzez zachęcenie młodych ludzi do tworzenia różnych form medialnych, co daje możliwość zachęcania do aktywności czytelniczej przez odwołanie się do innych zainteresowań. Projekt miał na celu sprostanie kulturowym i literackim oczekiwaniom młodzieży, odpowiadał na potrzeby, był spoiwem do kształtowania wyobraźni i warsztatu pisarskiego. Zadanie opierało się na trzech fundamentach: nowych technologiach, literaturze, pradziejach. Każdy z filarów obejmował działania o wysokiej wartości artystycznej i dużym potencjale rozwojowym.

Platformą komunikacji: młodzież–literatura słowiańska były nowe technologie, w tym przede wszystkim Internet i social media. Realizacja projektu pozwoliła na pogodzenie środków masowego przekazu z literaturą, co umożliwiło poszerzenie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży oraz utrzymanie, a nawet podniesienie wiedzy o literaturze. Dodatkowym wymiernym rezultatem jest wzrost liczby wypożyczeń w Oddziale dla młodzieży. Projekt „Zjawy, duchy i sny w literaturze i kulturze” skierowany był do młodzieży uczącej się, głównie w szkołach ponadpodstawowych w Kędzierzynie-Koźlu, która mogła obcować z literaturą fantasy poprzez udział w spotkaniach autorskich – również online, naukowych warsztatach alchemicznych, literackich warsztatach pisania scenariuszy do gier RPG oraz warsztatach projektowania mobilnej gry miejskiej. Głównym rezultatem było stworzenie gry mobilnej pt. „ZACZAROWANA TWIERDZA” na motywach słowiańskich i udostępnienie jej mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla.

Projekt „Zjawy, duchy i sny w literaturze i kulturze” obejmował organizację następujących wydarzeń:

SPOTKANIA AUTORSKIE
Aby dać młodzieży szansę obcowania z literaturą, zaprosiliśmy autorów, którzy są popularni wśród nastolatków. Młodzi czytelnicy chętnie sięgają po książki osób, które znają. Autor nie jest już anonimowy, tylko poprzez aktywność w mediach społecznościowych staje się bliższy odbiorcy. W tych czasach młodzież wzoruje się na osobach, które wzbudzają zainteresowanie w sieci i właśnie książek takich autorów poszukuje najchętniej. Na fali popularności seriali fantastycznych wróciło wśród młodzieży zainteresowanie rodzimą kulturą i mitologią. Ich wyobraźnię rozpalają strzygi, upiory i smoki. Zaproszeni autorzy zostali wybrani na podstawie wypełnionej przez młodzież ankiety. Spotkania autorskie były transmitowane online na fanpage’u MBP na portalu społecznościowym Facebook. W każdym spotkaniu udział wziął tłumacz języka migowego.

W spotkaniach autorskich wzięli udział:

Rafał Merski, autor książek m.in. „Opowieści spod strzechy”, „Perun. Kult gromowładnego boga Słowian”. Tematem spotkania była kultura i wierzenia słowiańskie.


Spotkanie autorskie z Rafałem Merskim

Magdalena Wolff, autorka cyklu książek fantasy „Moc korzeni”. Tematem spotkania pt. „Słowiańska fantastyka piórem pisana – spotkanie z Magdaleną Wolff” były słowiańskie wierzenia i postaci z legend.


Spotkanie autorskie z Magdaleną Wolff

Monika Maciewicz, autorka cyklu książek pt. „Wiedma”. Tematem spotkania pt. „Zjawy, duchy i słowiańskie obrzędy w kontekście cyklu „Wiedma” były słowiańskie legendy i zwyczaje.


Spotkanie autorskie z Moniką Maciewicz

Witold Vargas, współautor „Bestiariusza słowiańskiego”. Tematem spotkania pt. „Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach – spotkanie z Witoldem Vargasem” były magiczne postaci z legend słowiańskich.


Spotkanie autorskie z Witoldem Vargasem

GAMIFIKACJA, czyli tworzenie mobilnej gry miejskiej
Był to cykl wakacyjnych warsztatów projektowania mobilnych gier miejskich, czyli interdyscyplinarny proces twórczy pozwalający uczestnikom na rozwój różnych form ekspresji: słowo, czyli tekst, grafika, dźwięk czy film. Warsztaty prowadzone przez Good Games były pracą zespołową, a jego uczestników połączyła jedna idea: udział w kreatywnym procesie powstawania mobilnej gry terenowej, a przy tym promocja literatury. Gra mobilna na smartfony wykorzystuje trendy w pracy z młodzieżą takie jak BYOD (przynieś swoje urządzenie, czyli powszechność smarfonów, szczególnie wśród młodzieży) i gamifikację. Ponadto praca nad grami z pokoleniem Z wymaga i pozwala na uwzględnienie w procesie komunikacji z nimi ich sposobu funkcjonowania w dobie Internetu i social mediów, wykorzystując na przykład: natychmiastową informację zwrotną czy umiejętność szybkiego dotarcia do informacji. Warsztaty polegały na przemodelowaniu wybranych przez czytelników książek i legend na grę mobilną w aplikacji Action Track. W dniu 23 września 2022 r. w Kędzierzynie-Koźlu miała miejsce oficjalna stacjonarna premiera gry mobilnej pt. „ZACZAROWANA TWIERDZA”, która nadal jest udostępniana.


Warsztaty projektowania mobilnej gry miejskiej


Warsztaty projektowania mobilnej gry miejskiej


Warsztaty projektowania mobilnej gry miejskiej

WARSZTATY PISANIA SCENARIUSZY DO GIER RPG (Role Playing Games)
Warsztaty poprowadził znany jako Obrońca Ahury Mateusz Rogalski. Głównym celem warsztatów było zaznajomienie młodzieży z technikami tworzenia scenariuszy do gier. W trakcie interaktywnych i angażujących spotkań zostały omówione między innymi: tworzenie dialogów, scenariusz filmowy i formaty dialogów, rodzaje i interaktywność dialogów, cel sceny, konflikt jako siła napędowa dialogu, tworzenie i charakteryzacja postaci, opisy misji i pisanie tekstów użytkowych do własnego scenariusza. Dodatkowo uczestnicy poznali również różne formy narracji w grach, rolę bohatera i zasady jego tworzenia. Poprzez udział w warsztatach młodzi ludzie poszerzyli swój warsztat pisarski oraz opanowali techniki kreatywnego myślenia.


Warsztaty pisania scenariuszy do gier RPG


Warsztaty pisania scenariuszy do gier RPG


Warsztaty pisania scenariuszy do gier RPG

WARSZTATY ALCHEMICZNE
Warsztaty poprowadziła Agnieszka „Lukrecja” Morus. Warsztaty alchemiczne pozwoliły wrócić uczestnikom do korzeni naszej kultury, jest ona nierozerwalnie związana z tradycją opowiadania legend, uprawą ziół i samą alchemią. Nasi słowiańscy przodkowie posiadali niezwykle bujną wyobraźnię, w której roiło się mnóstwo niesamowitych, barwnych opowieści, przekazywanych później przez pokolenia. Zapoznanie się z praprababką nauk przez legendy o dwóch alchemikach – Nicolasie Flamellu i naszym rodzimym Twardowskim, osobiste przeprowadzenie alchemicznych eksperymentów pozwoliło na wczucie się w role i doświadczenie na własnej skórze tajników alchemicznych.


Warsztaty alchemiczne


Warsztaty alchemiczne


Warsztaty alchemiczne

Inicjatywa obejmowała spektrum wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, które przy wykorzystaniu różnorodnych form aktywności przyczyniły się do mocniejszego utrwalenia pozycji książki fantasy z motywami słowiańskimi w życiu społecznym i kulturalnym młodzieży. Zadanie przyczyniło się także do wzrostu poziomu wiedzy wśród młodych ludzi na temat pradziejów polskiej państwowości i kultury. Uczestnicy poznali wierzenia i legendy słowiańskie, nauczyli się poszukiwać dawnych tradycji w współczesnym świecie. Projekt odpowiadał na potrzeby młodzieży wynikające z wypełnionej przez chętnych ankiety. Organizowane wydarzenia miały na celu zapoznanie młodych ludzi z literaturą fantasy na motywach słowiańskich i z kulturą, aby dostrzegali ich rolę oraz czerpali z nich inspiracje do własnego twórczego działania i rozwoju. Uczestnicy projektu poznali kulturę i rozwijali obecne w niej wątki, kształtując w sobie umiejętność bycia aktywnym odbiorcą i czerpiąc z tego wiele radości. Główne rezultaty udziału w projekcie to: głębsze zrozumienie i poznawanie przez młodzież literatury fantasy z motywami słowiańskimi.

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu sprawiło, że młodzi czytelnicy mieli zorganizowany i kreatywnie animowany czas wolny od nauki szkolnej, mają rozeznanie w ofercie wydarzeń kulturalnych w pobliżu miejsca zamieszkania, nawiązywali nowe znajomości w grupie rówieśniczej, nauczyli się orientować się w ogólnych zagadnieniach społecznych oraz z różnych dziedzin kultury i literatury. Realizacja projektu zaowocowała zwiększeniem zainteresowania wśród młodych czytelników klasyką polskiej literatury słowiańskiej poprzez przybliżenie im wartościowej literatury. Wpłynęła na rozwój osobisty młodzieży. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniach, udoskonalali swój warsztat pisarski, wykształcili w sobie umiejętności literackie i informatyczne dzięki wzmacnianiu kluczowych kompetencji cyfrowych poprzez warsztaty z użyciem sprzętu elektronicznego. Projekt popularyzował taki model spędzania czasu wolnego, w którym dominowały działania twórcze pozwalające na rozwój pasji i zainteresowań artystycznych. Podnosił jakość systemów wspierających działalność młodzieżową i rozwijał potencjał uczestników, dając podwaliny pod postawy aktywności artystycznej młodzieży. Jedną z największych korzyści, jakie przyniosła realizacja projektu, jest rozszerzenie działalności i otwarcie się na osoby z dysfunkcją słuchu. Projekt był także odpowiedzią na osoby ze szczególnymi potrzebami. W spotkaniach autorskich uczestniczył tłumacz języka migowego, co pozwoliło osobom z dysfunkcją słuchu wziąć swobodny udział w wydarzeniach, pokazując nam także, jak liczna jest to grupa odbiorców.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska