Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Z życia SBP na Opolszczyźnie


Za kilka chwil zakończymy pierwszy kwartał 2023 roku. Co się wydarzyło w tym czasie? Między innymi prace nad sprawozdaniami z działalności za rok 2022, ogłoszenie konkursu na Bibliotekarza Roku 2022. Lokalnie to planowanie inauguracji Tygodnia Bibliotek, które odbędzie się 9 maja oraz pożegnanie przechodzącej na emeryturę Elżbiety Kampy, dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz wieloletniej przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Opolskiego.

Uroczystość pożegnania i podziękowania za wieloletnią pracę miała miejsce 22 lutego 2023 roku w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Z ramienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w spotkaniu wzięła udział była wieloletnia przewodnicząca Zarządu Głównego Elżbieta Stefańczyk oraz obecna przewodnicząca Barbara Budyńska. Okręg Opolski SBP z tej okazji uhonorował Elżbietę Kampę wpisem do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny – księgi, której początek datuje się na rok 1981.


od lewej: Barbara Budyńska, Elżbieta Kampa, Elżbieta Stefańczyk
(fot. MBP w Opolu)


Pamiątkowy wpis do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny
(fot. MBP w Opolu)

Elżbieta Kampa została przewodniczącą 21 lutego 1997 roku i funkcję tę pełniła przez 20 lat. Dzięki Jej inicjatywie uaktywniły się wyjazdy bibliotekarzy na wystawy. Pierwsza z nich została zorganizowana już 30 kwietnia 1997 roku, do Krakowa, na wystawę „Koniec wieku” ukazująca dorobek Młodej Polski.
Ten rok dla opolskich bibliotekarzy z całego województwa zapisał się w pamięci także powodzią tysiąclecia. Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w pomoc poszkodowanym placówkom. Lata przewodniczenia w Stowarzyszeniu Elżbiety Kampy przypadły na przełom stuleci, na powołanie w strukturach Oddziału SBP w Opolu, w którego skład wchodziło Koło Miejskie SBP, Koło Seniorów – jedyne jak do tej pory działające takie w Polsce oraz Koło Bibliotek Naukowych. Przewodniczącą Oddziału została Danuta Łuczak, która pod koniec ubiegłego roku przeszła na emeryturę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.


Jan Wołosz - Przewodniczący ZG SBP
(fot. z archiwum ZG SBP)

Dzięki zaangażowaniu przewodniczej w obchodach 50-lecia Stowarzyszenia na Opolszczyźnie uczestniczył i wygłosił wykład Przewodniczący Zarządu Głównego SBP Jan Wołosz.

To także okres, w którym działało najwięcej Kół w terenie:

  • Koło SBP w Głubczycach przy Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu
  • Koło SBP w Gogolinie
  • Koło SBP w Grodkowie
  • Koło SBP Krapkowicach
  • Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu (nadal działa)
  • Koło SBP w Namysłowie przy Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu
  • Koło SBP w Namysłowie przy Bibliotece Publicznej (nadal działa)
  • Koło SBP w Nysie (nadal działa)
  • Koło SBP w Strzelcach Opolskich (nadal działa)

Przez cały okres działalności jako przewodnicząca Elżbieta Kampa dała się poznać jako osoba pełna pasji, zmieniająca wizerunek zawodu bibliotekarza i zachęcająca młodych adeptów zawodu do działań na rzecz książki i biblioteki. W roku 2010 zajęła trzecie miejsce w Ogólnopolski Konkursie na Bibliotekarza Roku.

Dzięki staraniom Elżbiety Kamy udało się zorganizować w Opolu 11. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „W bibliotece wszystko gra”. Było to ogromne przedsięwzięcie, które zrealizowano wspólnie z opolskimi bibliotekami.

W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Kampie za przewodniczenie w Stowarzyszeniu.

Wracając do planów Zarządu Okręgu SBP w Opolu, po rozmowie z Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przedstawiciel Stowarzyszenia będzie uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami bibliotek z terenu województwa opolskiego oraz przedstawi działania SBP na kursie dla nowo zatrudnionych pracowników bibliotek publicznych woj. opolskiego. Mamy nadzieję, że spotkania przyczynią się do głębszego poznania i wykorzystania przedsięwzięć inicjowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Chciałabym również poinformować, że opiekunem z ramienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich został pan Tomasz Grabiński, przewodniczący Okręgu Dolnośląskiego SBP, który będzie gościem na opolskiej inauguracji Tygodnia Bibliotek.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska