Nr 3/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Dobre sąsiedztwo od stuleci : komiks o historii Reńskiej Wsi / Tomasz Kandziora ; rys. Tomasz Maruszczak. - Reńska Wieś : Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi, 2016. - [52] s. : il.
  • descriptiondescription
To przykład jak można promować wśród młodych czytelników swoją miejscowość w innej formie niż tradycyjna książka. Autorzy podkreślają, że komiks o historii Reńskiej Wsi ma przypominać w roku jubileuszu traktatu polsko-niemieckiego, że dobre sąsiedztwo ma już kilkusetletnią tradycję. Tekst komiksu jest również w języku niemieckim.


Górny Śląsk w Polsce Ludowej. - T. 1 / pod red. Adama Dziuroka i Bernarda Linka. - Katowice-Opole : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2016. 304 s. : il. ; (Przełomy i Zwroty)
  • description
Przystępne opracowanie różnych aspektów najnowszych dziejów regionu. Znalazły się tu teksty o ważnych datach na Górnym Śląsku w okresie komunistycznym: 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989. Początki władzy komunistycznej od wyzwolenia przez Armię Czerwoną przez październik’56, interwencję w Czechosłowacji, strajki’80, stan wojenny, wizytę papieża Jana Pawła II, po wybory czerwcowe 1989 r. Publikacja jest pierwszym tomem serii „Przełomy i zwroty” i z pewnością przyczyni się do szerszej refleksji nad tożsamością mieszkańców Górnego Śląska.


Ogrody na Śląsku / Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło. - T. 2 : Barok. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. - VIII, 470 s. : il., bibliogr. s. 405-416
  • description
Barok był pierwszym z wielu stylów, który doprowadził pasje ogrodnicze do granic zdrowego rozsądku, a wydatki na utrzymanie ogrodów zrównał prawie z kosztami budowy samych pałaców. Barokowe ogrody zakładane na Śląsku były nieco skromniejsze, ale nie mniej intrygujące. W pięknie ilustrowanej pracy przedstawiono ogrody klasztorne i biskupie (m.in. w Jemielnicy i Czarnowąsach), kalwarie (Góra Świętej Anny), ogrody w miastach i przy rezydencjach (Lewinie Brzeskim, Sławęcicach, Bogacicy, Izbicku, Kamieniu Śląskim i in.), lapidaria.


Stacja węzłowa / Teresa Nietyksza. - Kraków : Miniatura, 2016. - 54, [1] s. : il.
  • description
Teresa Nietyksza debiutowała wierszem „Dzwon” w 1959 r. Po trzydziestu latach ukazał się pierwszy tom poezji „Cień z oczu”, a potem kolejne tytuły: „Powietrzem i miłością”, „Podróż Penelopy”, „Sonety opolskie”, „Lustro i czas” oraz forma prozatorska „Małe opowiadania”. Ostatni tomik poetycki to podróż z poetką dojrzałą, zastanawiającą się nad sensem życia, wspominającą obrazy z młodości. W książce wykorzystano reprodukcje obrazów córki poetki Ludmiły Małgorzaty Sobolewskiej, dzięki czemu zyskała niezwykłą oprawę artystyczną. Teresa Nietyksza należy do Związku Literatów Polskich od 2010 roku i w chwili obecnej pełni funkcję prezesa opolskiego oddziału.

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska