Nr 3/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Agnieszka Hałubiec
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Podsumowanie konkursu „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w woj. opolskim” WBP w Opolu


Sieć bibliotek wiejskich w woj. opolskim jest najbardziej rozbudowana. Placówek filialnych, rozlokowanych na wsiach w 2016 roku było 200. Chcąc szczególnie docenić i nobilitować pracę bibliotekarzy w małych ośrodkach, którzy zapewniają lokalnej społeczności dostęp do książki, informacji i szeroko rozumianej kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ogłosiła konkurs „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w woj. opolskim” za 2016 rok. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 26 bibliotek, ostatecznie 22 placówki stanęły do zmagań konkursowych. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Konkurs miał na celu wypromowanie wiejskich placówek bibliotecznych, ich bogatej działalności na rzecz czytelnictwa oraz integracji lokalnego środowiska wokół spraw książki i kultury. Odpowiadając na coraz większe trudności związane z popularyzacją czytelnictwa, WBP w Opolu chciała pokazać i szczególnie docenić trud małych wiejskich placówek bibliotecznych, które przy dużym zaangażowaniu pracowników i ich kreatywności, osiągają znakomite wyniki czytelnicze.

Ocenie konkursowej przede wszystkim podane zostały wyniki merytoryczne bibliotek za 2016 rok, ale także kwestie dokumentacji bibliotecznej, warsztat informacyjny, zbiory biblioteczne, stopień komputeryzacji, współpraca z innymi instytucjami, promocja czytelnictwa, przeprowadzone imprezy, doskonalenie zawodowe. Komisja konkursowa wizytowała zgłoszone placówki. Na podstawie karty oceny, która stanowiła załącznik dokumentacji konkursowej, przyznane zostały punkty.

12 maja br. na zamku w Rogowie Opolskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Podczas ogłaszania wyników tej bibliotekarskiej rywalizacji, obecny był Marszałek Województwa Opolskiego pan Stanisław Rakoczy. Dyrektor WBP w Opolu, pan Tadeusz Chrobak ogłosił laureata konkursu. Tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w woj. opolskim za 2016 rok zdobyła filia biblioteczna w Zagwiździu, prowadzona przez panią Agnieszkę Jasińską. Filia w Zagwiździu jest agendą udostępniania zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie, którą podczas gali reprezentowała pani dyrektor Halina Lubacz. Wyróżniona tytułem najlepszej wiejskiej filii, placówka w Zagwiździu odnotowała - zgodnie z regulaminem konkursu - najwyższe noty.


Uczestnicy podsumowania z laureatem konkursu i Marszałkiem Województwa Opolskiego Stanisławem Rakoczym – Rogów Opolski , 12 maja 2017 r. (fot. Łukasz Brudnik)

Galę podsumowującą konkurs uświetnił występ pana Andrzeja Czernika oraz recital pani Żanety Plotnik, która przy akompaniamencie gitarowym Jakuba Mitoraja wykonała utwory do wierszy polskich poetów. Zaproszeni goście mogli zwiedzić zbiory zabytkowe WBP w Opolu, gromadzone i przechowywane na zamku w Rogowie Opolskim, a także zobaczyć wystawę pokonkursową, prezentująca biblioteki, które wzięły udział w konkursie.


O bogactwie języka polskiego „wykładał” profesor Kwasek, w tej roli - Andrzej Czernik (fot. Łukasz Brudnik)


Recital Żanety Plotnik „Nim przyjdzie wiosna” przy akompaniamencie gitarowym Jakuba Mitoraja (fot. Łukasz Brudnik)

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy bibliotekarze z filii wiejskich i bibliotek stopnia podstawowego, które zgłosiły się do udziału w konkursie. Podczas gali dyrektor WBP w Opolu ogłosił II edycję konkursu, która zostanie podsumowana również w „Tygodniu Bibliotek” w 2018 roku.