Nr 4/2016 (LX) ISSN 2083-7321
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Szkolenia dla bibliotekarzy 2017


W 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu w ramach projektu „Partnerstwo dla książki” zadanie „Biblioteka. Sprawdzona mark@” od września do listopada br. przeprowadzi szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa opolskiego. Wszystkie proponowane szkolenia są bezpłatne i będą realizowane w Opolu.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępu do książki, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek poprzez uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom. Celem projektu „Biblioteka. Sprawdzona mar@” jest zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników na temat znaczenia Biblioteki jako marki oraz zapoznanie z najnowszymi formami promocji instytucji kultury j jej działań z wykorzystaniem nowych technologii. Uzyskane umiejętności przyczynia się do podniesienia standardów i usług oferowanych użytkownikom.

W ramach projektu planujemy zorganizować następujące wykłady szkoleniowe i warsztaty:

1. Budowanie potencjału biblioteki. Marka biblioteki, czym jest jak ją wykreować? Szkolenie ma za zadanie pokazać, że biblioteka to miejsce szczególne, a bibliotekarze potrafią dostrzec i wykorzystać jej potencjał. Szkolenie podkreśli znaczenie budowania wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym, jako ważnej, użytecznej instytucji w społeczności lokalnej.

2. Media relations, czyli jak promować instytucje kultury w mediach. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak zorganizować promocję wydarzenia w mediach. Zapoznają się z zasadami skutecznej współpracy z mediami, poznają narzędzia bazowe i techniki media relations. Nabędą umiejętności opracowywania materiałów dla mediów oraz podstawowe zasady wystąpień publicznych.

3. Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasobami internetowymi pod kątem literatury i czasopiśmiennictwa dostępnego w ramach wolnej domeny lub innych licencji, które mogą być udostępniane przez biblioteki czytelnikom. Szkolenie pozwoli uczestnikom na swobodne korzystanie z zasobów elektronicznych i promowanie biblioteki jako miejsca nowoczesnego, w którym udostępnia się zbiory w różnych formach elektronicznych.

4. Nowe sposoby promocji czytelnictwa. Przegląd najbardziej efektownych i efektywnych sposobów promocji czytelnictwa. Akcje czytelnicze: street art., murale, książkę w podróży, flash mob, biblioteki ruchome, formy artystyczne, itp. Szkolenie na przykładzie dobrych praktyk pokaże jak skutecznie biblioteka może promować czytelnictwo, by zachęcić do czytania w niebanalny sposób.

5. Copywriting w Internecie - Jak pisać, aby dobrze nas rozumiano?
To praktyczne szkolenie, w trakcie którego bibliotekarze dowiedzą się, jak rozpoznać potrzeby odbiorców i tworzyć przekaz przy wykorzystaniu języka korzyści. Szkolenie ma na celu wypracowanie umiejętności tworzenia „skutecznych tekstów”, od nagłówka, przez lead, do sedna przekazu. Ponadto podczas szkolenia przestawione zostaną edytorskie zasady przygotowania tekstów, tak aby były bezbłędne, estetyczne, dobrze zakomponowane. Podczas szkolenia, uczestnicy odkryją użyteczne techniki, wspomagające tworzenie oryginalnych pomysłów oraz przetestują zdobytą wiedzę w praktyce.

6. Infografika – zamiast zwykłej informacji. Szkolenie pokaże, jak w sposób atrakcyjny można przekazać treści z wykorzystaniem darmowych narzędzi, dzięki którym wizualizacja danych nabiera nowego znaczenia. Uczestnicy szkolenia zobaczą, że zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Umiejętności zdobyte na szkoleniu znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba przedstawić skomplikowane bądź obszerne treści.

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska