Nr 4/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Justyna Jurasz
Nauczyciel bibliotekarz
RZPWE PBW w Opolu

Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska - ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych” - zaproszenie


Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną „Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Konferencja będzie miała charakter szkoleniowo-warsztatowy, odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu.

Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednio dobranych tekstów stosowanych w edukacji, terapii oraz profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Warsztaty, adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów mają na celu rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i pokazania różnorodnych metod pracy z uczniem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzą wiedzę z zakresu doboru literatury dla uczniów niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i borykających się z różnymi problemami i lękami.

W gronie prelegentów znajdą się najwybitniejsze osoby ze środowiska biblioterapeutycznego kształtującego kierunek biblioterapii w Polsce w ostatnich 20 latach. O roli książki i mocy słowa na modelowanie stylu i jakości życia, kształtowanie tożsamości, systemu wartości człowieka mówić będą: prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – Genowefa Surniak, dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, dr Agnieszka Chamera - Nowak - adiunkt w Katedrze Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Lidia Ippoldt – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, autorka publikacji z zakresu biblioterapii oraz bajek terapeutycznych oraz nauczyciele bibliotekarze PBW w Opolu: Justyna Jurasz i Joanna Baran. Gościem szczególnym konferencji będzie dr Elżbieta Zubrzycka - psycholog, terapeuta, prezes Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ale przede wszystkim autorka serii książek dla dzieci o uczuciach i emocjach. Spotkanie konferencyjne rozpocznie się od spektaklu „Czary mary, coś tam, coś tam i król” w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Następnie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu odbędzie się blok merytoryczny ukazujący walory terapeutyczne czytanych książek w drodze do zrozumienia siebie i innych. Po zakończeniu części wykładowej uczestnicy konferencji udadzą się do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, gdzie uczestniczyć będą w bloku warsztatowo-szkoleniowym prowadzonym przez członków Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz przez dr Elżbietę Zubrzycką.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł i obejmuje: opłatę konferencyjną, nocleg, catering (ciepły posiłek, kawa i herbata, ciasto, uroczysta kolacja, śniadanie i obiad) materiały konferencyjne, bilet na spektakl w Teatrze Lalki i Aktora, transport z Opola do Niwek i z powrotem.

Podczas konferencji odbędzie się kiermasz książek Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego oraz publikacji Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: kursy.rcre.opolskie.pl/f-uj

Szczegółowy program konferencji opublikowany zostanie 25 września 2017 r.

Wszelkie pytania odnośnie organizowanej konferencji proszę kierować do Justyny Jurasz, e-mail: j.jurasz@pedagogiczna.pl tel. tel. 77 454 12 40 wew. 110. Serdecznie zapraszamy!


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska