Nr 4/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Joanna Popów-Bogdoł
Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Jedyna taka biblioteka w województwie opolskim!


W październiku b.r. minęły cztery lata od powstania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Opolskich. Jedyna stricte powiatowa biblioteka w województwie opolskim funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki. To dobry moment by pochwalić się dotychczasowymi sukcesami i zaprosić do bliższego zapoznania się z placówką.

Na przestrzeni 385 m2 funkcjonują dwie czytelnie multimedialne, wyposażone w 10 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, Mediateka z czterema boksami wyposażonymi w telewizory i słuchawki do odtwarzania filmów i muzyki, kącik Malucha – Biblioludki, wypożyczalnia i magazyn z wolnym dostępem do półek. Na dzień 5 października 2017 r. w inwentarzu biblioteki znajduje się 22 245 książek, 512 filmów i 605 audiobooków, w stosunku do kilkuset książek w inwentarzu, z którymi biblioteka zaczynała działalność w 2013 roku, obecny stan inwentarzowy jest imponujący! Ostatnie cztery lata były dla bibliotekarzy okresem intensywnej pracy związanej z budowaniem księgozbioru w systemie komputerowym PATRON – zarówno wprowadzaniem zakupywanych na bieżąco nowości czytelniczych, jak i książek przekazanych ze zlikwidowanej w lipcu 2013 r. Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Każdego roku biblioteka wprowadza na inwentarz przeciętnie 6000 książek, przy etatyzacji na poziomie 2,5 pracowników. W kolejnych latach wyglądało to następująco:
31 XII 2014 - 3597 wol.
31 XII 2015 - 10 825 wol.
31 XII 2016 - 17 153 wol.
5 X 2017 - 22 245 wol.


Wypożyczalnia PBP w Strzelcach Opolskich (zdjęcie z archiwum PBP w Strzelcach Opolskich)

Zbiory przejęte z PBW Filii w Strzelcach Opolskich to bardzo cenny, głównie naukowy księgozbiór, z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii czy prawa. Zakupy nowości realizujemy natomiast zarówno ze środków dotacji Organizatora, jak i każdego roku ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, dzięki czemu dysponując pokaźną sumą środków, jesteśmy w stanie spełniać czytelnicze marzenia użytkowników biblioteki. Nowy, bogaty księgozbiór przekłada się na zainteresowanie odbiorców i ilość wypożyczeń. W poszczególnych pełnych latach kalendarzowych działania, ilość wypożyczonych na zewnątrz woluminów przedstawiała się następująco:
31. 12. 2014 - 11 736 wol.
31. 12. 2015 – 16574 wol.
31. 12. 2016 – 19181 wol.

Nadal obserwujemy tendencję wzrostową w wypożyczeniach, podobnie jak w liczbie odwiedzin biblioteki ogółem, która po czterech latach istnienia przekroczyła już łącznie 50000.

Powyższy opis prezentuje bibliotekę nieco statystycznie, ale kolorów temu obrazowi dodają liczne wydarzenia czytelnicze i kulturalne, których w minionych czterech latach również nie brakowało. Kierowane były zarówno do najmłodszych czytelników, jak i młodzieży, dorosłych czy wreszcie seniorów, będących bardzo aktywnymi użytkownikami biblioteki. Wielkim powodzeniem cieszyły się spotkania autorskie dedykowane młodemu czytelnikowi. Renata Piątkowska, Marcin Pałasz, Rafał Witek, Barbara Gawryluk czy Aniela Cholewińska –Szkolik to tylko kilka nazwisk autorów, którzy odwiedzili naszą bibliotekę. Często frekwencja była tak duża, że spotkania przenosiliśmy na salę widowiskową, mieszczącą 200 osób.


Spotkanie z Marcinem Pałaszem (zdjęcie z archiwum PBP w Strzelcach Opolskich)

Inny klimat miały spotkania dedykowane dorosłemu odbiorcy: tu już bardziej kameralnie, w nastrojowej przestrzeni naszej biblioteki, dyskutowaliśmy o śląskości z Markiem Szołtyskiem, podróżach z Mieczysławem Bieńkiem – Hajerem, czy – o miłości, nie tylko do Bałkanów z Joanną Stovrag – by wymienić najświeższe wspomnienie z września b .r.


Spotkanie z Joanną Stovrag (czytelnia biblioteki) – 29.09.2017 (zdjęcie z archiwum PBP w Strzelcach Opolskich

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich aktywnie uczestniczy też od początku swego istnienia w ogólnopolskich akcjach promujących literaturę i czytelnictwo, takich jak Tydzień Bibliotek i Narodowe Czytanie. Autorskim pomysłem biblioteki jest zrealizowany w roku 2017 już po raz czwarty konkurs literacko-plastyczny „Portret babci i dziadka w literaturze”, adresowany do przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Ich zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej do tekstu literackiego zawierającego opis, scenkę rodzajową tematycznie związaną z postaciami babć i dziadków. Również co roku najmłodsi odwiedzają bibliotekę przy okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, by ze swoimi pluszakami wspólnie czytać bajki w Kąciku Biblioludka. Każde wakacje i ferie również upływają pod znakiem książkowych przygód, jak np. w bieżącym roku „Po słonecznej stronie książki” czy podczas „Ferii z Olafem i Elsą”. Co ciekawe, okazuje się nawet, że biblioteka tętni życiem nie tylko w dzień, ale także nocą. Dzięki udziałowi w Nocy Bibliotek w 2016 r. dziewiętnastu śmiałków spędziło noc w zaczarowanym królestwie książek i nie straszny był im nawet Duch Biblioteki…


Ferie w bibliotece (kącik dla dzieci „Bibilioludki”) – zdjęcie z archiwum PBP w Strzelcach Opolskich)

Seniorzy dzięki bibliotece ćwiczą swoje umiejętności komputerowe na cyklicznie powtarzanych kursach komputerowych, a młodzież chętnie korzysta z Mediateki, przy okazji nie omijając także coraz bogatszego księgozbioru literatury młodzieżowej, czy ciekawych poradników.

Realizując ponadto zadania powiatowe zgodnie z Ustawą o bibliotekach PBP organizuje co roku, zwykle wiosną, spotkanie bibliotekarzy z miejskich i gminnych bibliotek publicznych powiatu strzeleckiego, gromadzi księgozbiór regionalny, a w listopadzie tego roku , już po raz trzeci zaprosi uczniów do konkursu wiedzy pn. „Co wiecie (o) powiecie?”, w którym będą musieli się wykazać szeroką wiedzą na temat historii, kultury, tradycji i geografii powiatu strzeleckiego. By sprostać temu wyzwaniu skorzystać muszą, co oczywiste, ze zbiorów regionalnych PBP. Obraz naszej biblioteki i jej atmosferę najlepiej oddają słowa widniejące w holu prowadzącym do niej:

„Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem"

Jan Wiktor

Mamy nadzieję, że i w kolejnych latach przyjaciół książki, literatury, a przede wszystkim naszej biblioteki witać będziemy licznie w naszych progach.