Nr 4/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Sandra Golemo
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Pracownia edukacyjna dla dzieci i młodzieży – „Port Kultury” w MBP w Kędzierzynie-Koźlu


W ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z projektu Infrastruktura Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu, pozyskała dofinansowanie na wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Wniosek został przygotowany przez Ireneusza Majora, specjalistę ds. zarządzania i administrowania siecią i Sandrę Golemo starszego bibliotekarza, pracownika Działu Instrukcyjno-Promocyjnego.


Port Kultury (fot. Justyna Łabuś)

Projekt pt. „Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – Port Kultury” obejmował zakup zestawów komputerowych, tablicy multimedialnej z oprogramowaniem, nagłośnienia, mikroskopu cyfrowego, pianina cyfrowego, konsoli DJ, tabletów graficznych, robotów edukacyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz umeblowania.

Pracownia „Port Kultury” znajduje się na drugim piętrze w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej Rynek 3 w wyremontowanym w 2014 r. pomieszczeniu przy Oddziale dla dzieci i pozwala na prowadzenie zajęć dla 16 -18 osób. Celem jej powstania było umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do miejsca, w którym będą mogły uczyć się poprzez zabawę, współpracę, doświadczenie i kontakt z innowacjami oraz rozwijać się twórczo.

Uroczystego otwarcia pracowni w dniu 21 czerwca 2017 r. dokonała Sabina Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wraz z Izabelą Migocz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Sabina Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle otwiera „Port Kultury” (fot. Justyna Łabuś)

Zaproszeni w tym dniu trzecioklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 z uwagą przyglądali się wszystkim sprzętom, wypowiadając się pozytywnie na temat tablicy multimedialnej - dało się nawet usłyszeć „To magia”, „Wow, taki wielki tablet” i mikroskopu cyfrowego, gdzie można było przyjrzeć się muszej „nodze”. W trakcie zajęć pokazowych dzieci zaśpiewały przy akompaniamencie cyfrowego pianina, a na koniec stworzyły prace plastyczne za pomocą tabletu graficznego. Uczniowie świetnie czuli się w przestrzeni pracowni, szybko pojmowały zasady działania urządzeń, by za ich pomocą tworzyć, poznawać, uczyć się i bawić.


Tablica multimedialna (fot. Justyna Łabuś)

„Port Kultury” „wypłynął na pełne wody” w trakcie wakacji, kiedy w każdy czwartek w godz. 9:30-11:00 zainteresowane dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach informatyczno-artystycznych.

Dyrektor Izabela Migocz przeprowadziła zajęcia artystyczne 06.07.2017 r. pt. „Zapis nutowy i audialny”, gdzie dzieci zapoznały się z pięciolinią, nutami i zapisem cyfrowym audiacity. W dniu 27.07.2017 r. pt. „Co to jest kanon” – warsztaty muzyczno-plastyczne, odsłuchały fragmentów najsłynniejszych utworów muzyki klasycznej, same tworzyły na wirtualnym pianinie oraz rysowały obrazki inspirowane muzyką za pomocą tabletów graficznych.


Zajęcia artystyczne (fot. Justyna Łabuś)

Bibliotekarz Justyna Łabuś wykorzystała pracownię w trakcie zajęć z cyklu Biblioteczna Akademia Fotografii by wraz z dziećmi poznać podstawy obróbki zdjęć. W efekcie powstał pamiątkowy album z fotografiami, których autorami byli uczestnicy zajęć.


(fot. Justyna Łabuś)

Izabela Heder, bibliotekarz, pracownik Oddziału dla dzieci w trakcie spotkań wakacyjnych prowadziła zajęcia z wykorzystaniem sprzętu z pracowni pt. „Szkicownik i gry edukacyjne” oraz „Znaki drogowe i zasady bezpieczeństwa na drodze”. Multimedialne programy wzbogacały przedstawiane tematy, uczyły – bawiąc. Za wypełnienie gry o znakach drogowych można było otrzymać własnoręcznie wydrukowany dyplom. Na zajęcia pt. „Nasz Bałtyk”, prowadzonych przez Sandrę Golemo - dzieci obejrzały, krótką prezentację nt. morza Bałtyckiego, poprzez stronę internetową obserwowały ruch statków na morzu oraz foki dzięki kamerze zamieszczonej w fokarium na Helu. Warsztaty multimedialne pt. „Na zamku” wprowadziły dzieci do wirtualnego świata i umożliwiły „zwiedzanie” odległych zamków i miejsc w Polsce.

W wakacje realizowane były, pierwsze w siedzibie głównej biblioteki, spotkania warsztatu kodowania robotów edukacyjnych mBOT, które prowadził Ireneusz Major. Miejska Biblioteka Publiczna miała okazje organizować takie zajęcia w ramach Lokalnych Klubów Kodowania w Filii nr 5 z robotami użyczonymi przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Ograniczona liczba miejsc w pracowniach oraz czas udostępnionych robotów nie wyczerpał potencjału zajęć i chęci do nauki naszych klubowiczów.

Zakupionych 8 egzemplarzy mBOTów, pozwoli na komfortowe prowadzenie zajęć w wyposażonej w nowoczesne zestawy komputerowe pracowni za pomocą programu składającego się z bloków. mBoty są stworzone do nauki programowania i wprowadzenia młodych ludzi w świat robotyki, są łatwe w użyciu dzięki przystępnemu interfejsowi. W przyszłości istnieje możliwość rozbudowania robotów o kolejne czujniki i inne elementy, co pozwoli na rozwój zajęć. Warto podkreślić, że roboty te pracują bezprzewodowo, brak okablowania pozwala na większą swobodę działań urządzenia.


Zajęcia z robotami (fot. Justyna Łabuś)

Młodzi ludzie na zajęciach pt. „mBOT” zapoznali się z budową robota i uczyły się wydawania prostych „komend”: jedź prosto, w prawo, po okręgu czy nakazujących wydawanie dźwięków. Uczestnicy zajęć z ciekawością wysłuchali wstępnego wykładu, by następnie samemu „pokierować” robotem. Dzieci bardzo żywiołowo reagowały, możliwość przełożenia wirtualnych pojęć na rzeczywiste reakcje urządzenia, były olbrzymią motywacją do działania i poszukiwań kolejnych „poleceń” w programie stworzonym na bazie Scratch 2.0

Stały cykl zajęć rozpocznie się jesienią, spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu w „Porcie Kultury”.

Pracownia zaczyna skupiać wokół siebie młodych ludzi uzdolnionych w różnych dziedzinach, dla których to miejsce jest szansą na rozwijanie umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Po zakończonych zajęciach zostają często trochę dłużej, aby przećwiczyć opracowywany materiał lub poszerzyć wiedzę.

Sala ma służyć także zainteresowanym nauczycielom z lokalnych szkół, jest otwarta na ich pomysły, lekcje i zaangażowanie. W ramach pracowni „Port Nauka” będą się odbywać zajęcia z zakresu podstaw informatyki, grafiki i robotyki. Pracownia humanistyczna „Port Humanistyka” wesprze działania z zakresu plastyki, literatury i muzyki.


Zajęcia w „Porcie Kultury” (fot. Justyna Łabuś)

Okres wakacji był czasem na zebranie doświadczeń, zabawę i naukę z nowym sprzętem oraz diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych młodych użytkowników biblioteki.

„Port Kultury” ma być miejscem edukacji nieformalnej, która odbywa się w przyjaznym, ogólnodostępnym środowisku poprzez zabawę i możliwość współdziałania. Otwartość pracowni ma na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu dzieci z uboższych rodzin, podniesienie ogólnej kultury technicznej oraz rozwijanie postawy twórczej, pobudzenie wrażliwości na piękno literatury, muzyki i plastyki.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że młodzi ludzie doskonale czują się w przestrzeni pracowni i szybko pojmują zasady działania urządzeń. Praca w świecie wirtualnym przychodzi im z łatwością, poznanie i wykorzystanie tego narzędzia jest szansą dla biblioteki na przyciągnięcie dzieci i młodzieży w jej progi. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu stara się sprostać wyzwaniom, jakie stawia obecny rozwój technologiczny, pracownia „Port Kultury” pozwoli wyjść naprzeciw wymaganiom świata cyfrowego, podnosić kompetencje bibliotekarzy oraz lokalnego środowiska.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska