Nr 4/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Informacji, Bibliografii i Promocji WBP w Opolu

Jak ułatwić życie czytelnikowi, czyli o dostępie
do informacji wartościowej


Świat nie stoi w miejscu, każdy rok przynosi zmiany i w przyszłości nic już nie będzie takie jak dzisiaj. Kto z naszych użytkowników sięga po tradycyjne bibliografie Estreichera, Finkla czy Korbuta? Również rola biblioteki, jako dostawcy informacji, znacznie się zmniejszyła dzięki możliwości dostępu do zasobów Internetu. Czy jednak w tej „dżungli informacyjnej” czytelnik nie będzie potrzebował pomocy w korzystaniu z ogromnych skarbnic bibliotecznych, w wyszukiwaniu wartościowych informacji?

Obecnie jednym z podstawowych zadań biblioteki publicznej jest organizacja dostępu do informacji cechującej się wysoką jakością poprzez przygotowanie odpowiedniego warsztatu informacyjnego oraz przyjaznych dla użytkownika narzędzi wyszukiwawczych. Wymaga to od bibliotekarzy dużej wiedzy oraz orientacji we wszelkich źródłach informacyjnych nie tylko placówki, w której pracują, ale i innych instytucji. Dlatego zespół pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu pod kierownictwem Hanny Jamry podjął się opracowania i wydania praktycznego poradnika „Działalność informacyjna w bibliotekach publicznych województwa opolskiego”. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników organizujących i prowadzących warsztaty informacyjne oraz dla osób początkujących w zawodzie bibliotekarza; więcej miejsca poświęcono praktycznym działaniom dotyczącym przyjmowania i zapisywania kwerend, narzędziom i metodom wyszukiwania informacji. Poradnik jest też swoistą podróżą po portalach i usługach bibliotecznych dostępnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług cyfrowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i bibliotek województwa opolskiego.   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska