Nr 4/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Krystyna Tobiasz
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

Modernizacja wiejskich filii bibliotecznych MiGBP w Nysie - Koperniki i Lipowa.


Filia biblioteczna w Kopernikach została przeniesiona z małego pomieszczenia w budynku szkoły podstawowej (25 m2) do zmodernizowanego budynku Wiejskiego Domu Kultury w 2013 r. Modernizacja budynku obejmowała wykonanie m.in.: instalacji, posadzek, tynków, pokrycia dachu oraz ocieplenia elewacji z wymianą stolarki okiennej. Zagospodarowano teren wokół świetlicy, a obok powstał plac zabaw. Przy Wiejskim Domu Kultury w Kopernikach znajduje się również scena oraz wiata grillowa, przy której zagospodarowano tereny zielone. Pomieszczenie biblioteki to lokal o powierzchni 50 m2 na parterze budynku. Nowa siedziba otrzymała całkowicie nowe wyposażenie - regały, biurka dla bibliotekarza i dla czytelników oraz nowe stoły i krzesła.


Wnętrze filii bibliotecznej w Kopernikach (fot. Agnieszka Hałubiec)

W ramach modernizacji budynku świetlicy kupiono również teleskop, który służy do obserwacji gwiazd. Teleskop jest zamontowany na poddaszu, gdzie wykonany został zautomatyzowany otwierany dach. Nawiązano współpracę z Uniwersytetem Opolskim w ramach tej współpracy uczniowie ZSO w Nysie uczestniczyli w warsztatach astronomicznych Wirtualnej Akademii w Kopernikach. Celem warsztatów było rozbudzenie zainteresowania astronomią i przybliżenie podstawowych pojęć związanych z wszechświatem oraz poznanie przyrządów astronomicznych służących do obserwacji nieba-teleskopów, radioteleskopów. Obserwatorium, to atrakcja turystyczna Kopernik i łączy się ono z osobą naszego wielkiego astronoma. Z Kopernik wywodzą się przodkowie Mikołaja Kopernika, którzy przez Kraków wywędrowali do Torunia. W czasie obchodów 500 - lecia urodzin Kopernika jego imię nadano miejscowej szkole, a w centrum wsi ustawiono pomnik.


Otwierany dach dla teleskopu (z archiwum MiGBP w Nysie)

Inwestycja w Kopernikach możliwa była dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Nysa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Maksymalnie nyski samorząd może otrzymać z programu do 500 tys. zł. Koszt inwestycji wyniósł: 1 159 100 zł.


Wnętrze filii bibliotecznej w Kopernikach (fot. Agnieszka Hałubiec)

Filia biblioteczna w Lipowej przeszła kapitalny remont, sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Nysie na przełomie listopada i grudnia 2016 r. W pomieszczeniu biblioteki zostały zerwane stare posadzki, które zastąpiły panele, wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi do pomieszczenia socjalnego; ponadto poszerzono przejście do drugiego pomieszczenia biblioteki. Zostały położone nowe tynki oraz pomalowano wszystkie ściany, wymieniono oświetlenie. Całkowicie wymienione zostało wyposażenie filii. Miejsce starych regałów zajęły nowe funkcjonalne meble (regały, biurka dla bibliotekarza i dla czytelników oraz nowe stoły i krzesła). Odnowiono również hol przed wejściem do biblioteki. Filia zajmuje lokal w budynku Świetlicy Wiejskiej o powierzchni 53 m2.
Wnętrza filii bibliotecznej w Lipowej (fot. Agnieszka Hałubiec)

Obie filie brały udział w konkursie WBP w Opolu „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w woj. opolskim” w 2016 roku, otrzymując bardzo wysokie noty.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska