Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Anna Bogucka
MiGBP Grodków

Kulturalny Grodków, czyli rodzinnie w bibliotece o książkach i nie tylko – o projekcie MiGBP w Grodkowie


Od marca do grudnia 2017 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie realizowała w ramach programu „Partnerstwo dla książki” projekt pt.: KULTURALNY GRODKÓW, CZYLI RODZINNIE W BIBLIOTECE O KSIĄŻKACH I NIE TYLKO ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem w projekcie było Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej.


Projekt przygotowywany był przez bibliotekarzy i członków stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej. Składał się z trzech cyklicznych działań: 1) FAMILIJNA SOBOTA W BIBLIOTECE, 2) KSIĄŻKA ŁĄCZY POKOLENIA, 3) BIBLIOTEKA W PLENERZE.


Zdjęcia z archiwum MiGBP w Grodkowie

W ramach FAMILIJNEJ SOBOTY w maju odbyły się warsztaty „Domowy teatrzyk” prowadzone przez Agnieszkę Zyskowską-Biskup - aktorkę Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Na początku spotkania Pani Agnieszka opowiedziała o swojej pracy i pokazała nam kukiełki, marionetki i pacynki – rekwizyty, z którymi pracuje, na co dzień w teatrze. Później każdy mógł wykonać własną kukiełkę pod czujnym okiem i z pomocą zaproszonego gościa. Następnie, na podstawie „Bajek samograjek” Jana Brzechwy odbyło się przedstawienie „Czerwony Kapturek”, w którym „brały udział” kukiełki i ich właściciele. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach i świetnie wczuwały się w poszczególne postacie. Na zakończenie maluchy poznały historię królika, bohatera książki Margery Williams „Aksamitny królik”, czyli jak zabawki stają się prawdziwe. W czerwcu odbyły się kolejne warsztaty zorganizowane z pedagogiem, neurologopedą i terapeutką z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodkowie – Jolantą Ilukowicz. W zajęciach uczestniczyły dzieci z rodzicami lub opiekunami. Pani Jolanta omówiła, co wpływa na rozwój mowy dziecka, przedstawiła główne wady wymowy z jakimi borykają się dzieci w szkole i przedszkolu oraz wyjaśniła najczęstsze przyczyny tych zaburzeń. Podkreśliła też ogromny wpływ wczesnego wprowadzania czytania na rozwój dziecka, a następnie zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy między innymi ćwiczeń oddechowych za pomocą słomki i odgadywania odgłosów zwierząt.


Zdjęcia z archiwum MiGBP w Grodkowie

Na zakończenie każde dziecko nagrodzone zostało naklejkami, a rodzice otrzymali propozycję ćwiczeń do prowadzenia w domu. W sierpniową sobotę uczestnicy zapoznali się z nowościami książkowymi i wymienili doświadczenia dotyczące wyboru książek.

Kolejne warsztaty w tym cyklu odbyły się we wrześniu. Z rodzicami i ich pociechami spotkała się Anna Szor-Bednarczuk – psycholog i specjalista ds. psychoterapii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie. Tematem sobotniego spotkania było zagadnienie: „Jak czytanie i wspólna zabawa wpływa na rozwój dziecka”. Pani Ania omówiła, dlaczego warto czytać dzieciom i jakie pozycje wybierać do czytania. Poruszony był też temat współczesnej literatury dla dzieci. Omawialiśmy książki stworzone z myślą o wrażliwości najmłodszych, pomagające mówić w rodzinie o sprawach trudnych i o problemach w grupach rówieśniczych.

Październikowe sobotnie południe było też okazją do spotkania się z seniorkami, członkiniami stowarzyszenia. Tym razem były to warsztaty, podczas których panie opowiadały o zabawach, książkach i zabawkach z dzieciństwa. Przed spotkaniem biblioteka zorganizowała zbiórkę dawnych zabawek i gier – wszystkie można było zobaczyć na wystawie i pobawić się nimi. Była też wspólna nauka skocznej piosenki o pocztylionie i wycinanie „firanek” z papieru. Dużo frajdy sprawiło zarówno dzieciom jak i dorosłym, wykonywanie z papieru samolotu, łódki, czapki i „piekła-nieba”.

Ostatnie listopadowe spotkanie z cyklu FAMILIJNA SOBOTA W BIBLITECE zorganizowane zostało już w klimacie Bożonarodzeniowym. Biblioteka zaproponowała nowości książkowe o tej tematyce, a podczas zajęć plastycznych powstały bałwanki-bombki, wykonane przez dzieci z niewielką pomocą rodziców.

Kolejne działanie w ramach projektu realizowanego przez naszą bibliotekę to KSIĄŻKA ŁĄCZY POKOLENIA. W związku z przypadającą 23 maja - 175 rocznicą urodzin Marii Konopnickiej członkowie – seniorzy grodkowskiego kabaretu NIE DO ZDARCIA recytowali wiersze autorki i czytali fragment książki „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Wspaniałe stroje i rekwizyty aktorów oddały ducha i klimat czasów bliskich Marii Konopnickiej. Ten występ cieszył się takim zainteresowaniem, że we wrześniu ponownie gościliśmy kabaret w bibliotece oraz w PSP w Kolnicy, która nosi imię M. Konopnickiej.

Z kolei na spotkaniu z przedszkolakami i uczniami klas I-III członkowie-seniorzy zaprzyjaźnionego z nami kabaretu recytowali swoje ulubione wiersze z dzieciństwa. Były to utwory J. Brzechwy, M. Konopnickiej i J. Tuwima: „Skarżypyta”, „Kłamczucha”, „Chory kotek”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Jesienią” i „ Kaczka-dziwaczka” (wspólnie zaśpiewana). W listopadzie naszą bibliotekę odwiedziły grupy przedszkolaków i uczestniczyły w seansie kreatywnego czytania. Poznały legendę „O śląskim Kopciuszku” przedstawioną techniką Kamishibai - teatru i ilustracji. Dzieci po raz pierwszy spotkały się z taką formą czytania i z uwagą śledziły losy Joanny Gryzik, późniejszej Joanny Schaffgotsch.

Z cyklu BIBLIOTEKA W PLENERZE w grodkowskiej bibliotece gościliśmy autorki: Melanię Kapelusz i Wiolettę Piasecką. W spotkaniach uczestniczyło bardzo dużo dzieci wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami. Oprócz prezentacji swoich utworów zaproszone autorki opowiadały o swojej pracy pisarskiej. Uczestnicy brali też udział w konkursach, zabawach i pląsach. W filii w Jędrzejowie dzieci uczestniczyły w korowodzie postaci bajkowych i zaprezentowały krótkie scenki do baśni Wioletty Piaseckiej. Także w filiach w Gnojnej i w Kolnicy po każdym spotkaniu dzieci miały możliwość porozmawiania z autorkami, zakupienia książek z dedykacjami oraz zdobycia autografów. Spotkanie z pisarkami bardzo zainteresowało dzieci i zachęciło do lektury ich książek. Na rynku przed biblioteką odbyły się także w ramach tego samego cyklu BIBLIOTEKA W PLENERZE spotkanie, podczas którego Seniorzy prezentowali wiersze Brzechwy i Tuwima.


Zdjęcia z archiwum MiGBP w Grodkowie

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej i współpraca pomiędzy różnymi organizacjami. Wszystkie działania były tak zorganizowane, aby dzieci, rodzice i seniorzy spędzili czas w sposób aktywny, w atmosferze całkowitej swobody twórczej, a jednocześnie podkreślali ważną rolę książki i czytania. Planując działania, bazowaliśmy na wymianie doświadczeń między pokoleniami. Zależało nam, aby każdy wyniósł z tej współpracy korzyści dla siebie. Dzieci poznały zapomnianą literaturę i zabawy, rodzice wzbogacili swoją wiedzę na temat roli czytania i poznali nowe formy zabawy z dziećmi, a seniorzy podzielili się swoimi pasjami i wykazali swoją aktywność, poprzez którą uchronili od zapomnienia tradycyjne zabawy i literaturę.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska