Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Agnieszka Hałubiec
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu
Koordynator projektu Dyskusyjne Kluby Książki woj. opolskiego

Kwartał w opolskich Dyskusyjnych Klubach Książki
Październik-listopad-grudzień 2017. Podsumowanie roku.Ostatni kwartał to czas podsumowań i statystycznych relacji. Jesienno-zimowe miesiące owocowały w ciekawe dyskusje i domknęły cykl spotkań autorskich. Zaplanowane wydarzenia udało się nam przeprowadzić z sukcesem i rozpoczynamy planowanie działań na następny rok.

Koniec roku zamknęliśmy prawie 400 spotkaniami poświęconymi dyskusjom nad książkami, 48 spotkań autorskich ożywiło działalność klubów w ciągu całego roku. W październiku do klubów zawitała Hanna Cygler, Jan Grzegorczyk, Jerzy Kisielewski, Ałbena Grabowska i Tomasz Różycki, w listopadzie Joanna Olech zamknęła listę odwiedzających nas pisarzy. Podsumowując, warto przypomnieć, że w 2017 roku odwiedzili nas – Krystyna Mirek, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Agnieszka Tyszka, Bogna Ziembicka, Magdalena Kordel, Arkadiusz Niemirski, Eliza Piotrowska, Barbara Kosmowska, Tatiana Jewsiejewa, Paweł Beręsewicz. Relacje ze spotkań klubowych i autorskich jak zawsze są dostępne na stronie internetowej WBP w Opolu wbp.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=174


Materiały promujące spotkania autorskie w DKK nadesłane przez moderatorów


Ałbena Grabowska w DKK MBP w Opolu – filia nr 7 (fot. z archiwum biblioteki)


Hanna Cygler w MiGBP w Krapkowicach (fot. z archiwum biblioteki)


Jan Grzegorczyk w MiGBP w Strzelcach Opolskich – filia miejska (fot. z archiwum biblioteki)


Hanna Cygler w GBP w Popielowie (fot. z archiwum biblioteki)


Jerzy Kisielewski w DKK MBP w Kędzierzynie-Koźlu (fot. z archiwum biblioteki)

Na potrzeby programu zostało zakupionych 1346 egzemplarzy książek, zamówionych przez moderatorów, wybranych wraz z klubowiczami podczas spotkań klubowych. Zakupiony zasób książkowy służył dyskusjom klubowym. Najczęściej czytani autorzy to Remigiusz Mróz, Krystyna Mirek, Magdalena Kordel, Jojo Moyes, Barbara Kosmowska. Reportaż reprezentowały w tym roku głównie kobiety, najchętniej czytana była Ilona Wiśniewska, Monika Sznajderman, Agata Tuszyńska. Wśród dziecięcych autorów popularnością cieszyły się książki Barbary Kosmowskiej, Agnieszki Frączek, Barbary Gawryluk, Wojciecha Widłaka, Pawła Beręsewicza, Elżbiety Zubrzyckiej, Rafała Witka.

Moderatorzy udokumentowali przy pomocy sprawozdań spotkania klubowe, spotkania autorskie. Łącznie w wydarzeniach DKK uczestniczyło 4512 osób, a przez cały rok działało 55 klubów.

8 listopada obyło się ostatnie zaplanowane w projekcie opolskich DKK szkolenie „Polskie nagrody literackie – drogowskazy dobrej literatury”, które poprowadził prof. dr hab. Stanisław Bereś z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkolenie miało na celu prezentację najbardziej znaczących polskich nagród literackich, ich rolę w procesie animacji życia literackiego w Polsce, wyznaczaniu trendów oraz promocji czytelnictwa.

Moderatorzy uczestniczyli w ciągu roku w szkoleniach - „Małe literatury - wielkie odkrycia” - 31 marca w ramach zaplanowanego cyklu została zaprezentowana literatura węgierska podczas szkolenia „Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce”. Szkolenie prowadzili Anna Butrym i Marcin Skrabka.
Odbyły się również Warsztaty z pisania recenzji literackich – 25 kwietnia. Warsztaty przeprowadziła dr Anna Marchewka z Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 19 września odbyło się szkolenie „Czytając seriami”, które prezentowało ciekawe serie wydawnicze dla dorosłych oraz serie dziecięco-młodzieżowe, które stanową klucz do poznania dobrej literatury gatunkowej i jej autorów. Szkolenie przeprowadzili dr Michał Zając z Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił serie dla dzieci i młodzieży oraz dr hab. Adrian Gleń z Instytutu polonistyki i kulturoznawstwa Uniwersytetu opolskiego, który przedstawił w autorskim wyborze serie dla dorosłych czytelników.

W działalności recenzenckiej opolscy klubowicze mieli w tym roku również spore sukcesy. W listopadzie triumf recenzencki przypadł w udziale Marcie Posor z DKK działającego przy Filii w Zielinie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach za ilustrację do książki „W poszukiwaniu domu” Holly Webb. Poszczególne prace rysowane prezentujemy w odrębnej „Galerii recenzji rysowanych”.


Kluby nadal świętują swoje rocznice, w listopadzie Zębowicki DKK zaakcentował swoje dziesięciolecie, podczas którego eksponował również wystawę poświęconą 10-leciu opolskich DKK. Ponadto w ciągu roku od stycznia do połowy grudnia wystawa była prezentowana w 6 Dyskusyjnych Klubach Książki w Zdzieszowicach, Żyrowej, Popielowie, Otmuchowie i w Opolu. Pięciolecie działalności klubowej celebrował także DKK ze Zdzieszowic.


10-lecie DKK BP w Zębowicach (fot. z archiwum biblioteki)


5-lecie DKK MiGBP w Zdzieszowicach (fot. z archiwum biblioteki)

W 2018 roku również planujemy organizację wielu atrakcyjnych wydarzeń literackich. Zapraszamy do odwiedzania opolskich Dyskusyjnych Klubów Książki. Szczegółowe informacje i zaproszenia będziemy publikowali systematycznie na stronie internetowej WBP w Opolu www.wbp.opole.pl


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska