Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Dzieje parafii Wąwelno – Prądy – Siedliska – Sosnówka / Wolfgang Globisch. – [Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża], 2017. – 410, [8] s. : il., bibliogr. s. [414]
  • descriptiondescription
Ks. Wolfgang Globisch zainspirowany pracą Huberta i Wandy Skrzypczyków „Wawelno dawniej i dziś” spisał dzieje parafii Wawelno po II wojnie światowej. Nie jest to praca ściśle naukowa. Autor w sposób kronikarski odnotował wiele istotnych faktów z dziejów parafii. Są tu biogramy księży, sióstr zakonnych, informacje z budowy i wyposażenia plebanii i kościoła, pielgrzymki, rekolekcje, chór parafialny itd. Ks. Wolfganag Globisch był proboszczem w Wawelnie w latach 1960-1974.


Głogówecka Fara : z dziejów kolegiaty św. Bartłomieja w Głogówku / Joachim Kobienia. – Opole : Studio IMPRESO, Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku, 2017. – 61, [3] s. : il.
  • description
Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu kościoła w Głogówku pochodzi z 1284 roku, kiedy wspomniany zostaje pierwszy głogówecki proboszcz Tilo. W XIV wieku głogówecka świątynia została podniesiona do rangi kolegiaty, co świadczyło o jej wielkim znaczeniu dla regionu. Architektura kościoła utrzymana jest w stylu gotyckim, wnętrze świątyni – plafon i ściany oraz wyposażenie figuralne – barokowe. Rzeźby w dużej mierze są dziełem jednego z najwybitniejszych twórców barokowych działających na Górnym Śląsku Jana Józefa Schuberta, natomiast polichromie namalował artysta z Moraw Franciszek Sebastini. Kościół w Głogówku jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych dzieł sztuki rzeźbiarskiej i malarskiej na Śląsku Opolskim.


Historie życiem pisane / Teresa Zielińska. Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża, 2017. – 195, [1] s. : il.
  • description
Wydarzenia dwudziestego stulecie determinowały losy bohaterów „Historii życiem pisanych”. Byli oni biernymi świadkami albo aktywnymi uczestnikami tych wydarzeń, czasem wbrew własnej woli, a czasem na przekór otaczającemu ich złu. Autorka, wieloletnia dziennikarka rozgłośni Polskiego Radia w Opolu, przez wiele lat starała się zapisywać, utrwalać i ocalić od zapomnienia losy ludzi, o których w słowie wstępnym napisała „…na usta cisnęło się słowo bohater, a przecież to byli zwyczajni ludzie, których można spotkać na każdym kroku. Nie mieli heroizmu wypisanego na twarzy. To co przeżyli, w połączeniu z ich postawą w sytuacji zagrożenia sprawiło, że w moim odczuciu stali się ludźmi wyjątkowymi.”


Kościół katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742-1945 : dzieje pruskiej części archidiecezji ołomunieckiej – komisariatu kietrzańskiego i wikariatu generalnego w Branicach / Katarzyna Maler. – T. 1, 2. – Opole : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 2017. – 326 s. (t.1), 306, [2] s. (t.2) : il., bibliogr.
  • description
To obszerne kompendium wiedzy o ziemiach, które pod względem kościelnym należały do diecezji ołomunieckiej. Po 1742 r. diecezję ołomuniecką podzielono na dwie części: większą ze stolicą w Ołomuńcu należącą do monarchii habsburskiej i mniejszą, obejmującą ziemię głubczycką, która należała do Królestwa Prus. W pruskiej enklawie biskupstwa ołomunieckiego ustanowiono dystrykt kościelny zwany komisariatem biskupim z siedzibą w Kietrzu, obejmował on większą część powiatu głubczyckiego oraz część powiatu raciborskiego. Historii kietrzańskiego komisariatu arcybiskupiego poświęcony jest tom 1 publikacji, tom 2 zawiera słownik biograficzny duchowieństwa katolickiego na ziemi głubczyckiej do 1946 r.


Kronika parafialna Chrząstowic do 1936 r. = Die Kirchenchronik der Pfarrgemeinde Chronstau bis zum Jahre 1936 / red. Rafał Bartek. – Opole : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 2017. – 95, [9] s. : il.
  • description
Pierwsze zapiski duchownych pod koniec XIX wieku odnotowują okoliczności powstania i działalności parafii katolickiej w Chrząstowicach. W kolejnych latach kronika stała się cennym źródłem odzwierciedlającym ducha czasów i życia społeczności chrząstowickiej, aż do 1936 roku. Zapisy w kronice zostały uzupełnione o fragmenty z prasy lokalnej, a także bogaty materiał ilustracyjny: historyczne widokówki kościoła i Chrząstowic, fotografie z archiwów rodzinnych i współczesne zdjęcia dokumentujące życie parafialne.


O życiu i śmierci w Opolu : stary cmentarz miejski 1813-1963 / autorzy tekstów Joanna Filipczyk, Gerhard Schiller. - Opole : Urząd Miasta Opola, 2017. - 180 s. – Bibliogr. przy rozdz.
  • description
19 grudnia 1813 roku na przedmieściu Odrzańskim, poza granicami ówczesnego Opola, przy drodze na Wrocław, otwarto nowy cmentarz. Służył mieszkańcom jako główna nekropolia prawie 120 lat. Autorzy obok historii cmentarza, życia obyczajowego związanego ze śmiercią, pogrzebem i żałobą w Opolu w XIX i XX wieku zamieścili wybór biogramów opolan, m.in. wydawcy Erdmanna Raabe, burmistrza Opola Franza Goretzki, posła ks. Wilhelma Porsche, etnografki Elizabeth Grabowski, pisarza Stanisława Wasilewskiego.


Topografia historyczna Brzegu od lokacji do połowy XIX w. / Marcin Wrzeciono. - Brzeg : Fundacja Pamięci Historycznej Ziemi Brzeskiej, 2016. - 222 s. – Bibliogr. s. 216-218
  • description
Książka jest popularnonaukową prezentacją Brzegu od lokacji do połowy XIX wieku. Przedstawia w porządku chronologicznym przeobrażenia wszystkich znaczących budowli – zamku, kościołów, ratusza, gimnazjum, teatru miejskiego, murów obronnych i wielu innych. Autor ożywił tekst cytatami ze źródeł historycznych i ubarwił niedostępnymi w powszechnym obieg rycinami i ilustracjami pochodzących z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a także z kolekcji osób prywatnych i zbiorów własnych.


W herbie miasta krzyż #800latOpola / redakcja Marek Lis. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2017. – 104, [1] s. – (Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku ; nr 93). – Bibliogr. s. 10-11
  • description
To kolejna pozycja wydana z okazji 800-lecia Opola. Tym razem poświęcona dziejom religijnym miasta oraz opolskiej architekturze sakralnej. Zebrane artykuły autorstwa historyków, profesorów opolskich uczelni: Anny Pobóg-Lenartowicz, ks. Piotra P. Maniurki, ks. bp. Jana Kopca, ks. Andrzeja Hanicha, ks. Helmuta Sobeczki i Remigiusza Pośpiecha – są zaproszeniem do przypomnienia sobie w jaki sposób kultura chrześcijańska oddziaływała na miasto, co działo się w burzliwych czasach reformacji, jaki wpływ na życie religijne, kulturalne i naukowe mieli proboszczowie i biskupi Opola.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska