Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Łukasz Kluza
Dział Multimedialny Biblioteki Publicznej w Prudniku

Co nowego w bibliotece na przykładzie
Działu Multimedialnego MiGBP w PrudnikuWspółczesne biblioteki publiczne coraz odważniej rozwijają swoją ofertę, skierowaną nie tyle do stałych czytelników, co do wciąż rosnącej liczby użytkowników. Poszerzanie zakresu działalności i wprowadzanie nowych usług dostępnych w placówkach bibliotecznych jest doskonałym przykładem zdrowej konkurencji i rywalizacji, która występuje również w placówkach kultury, a o której nie zawsze chcemy mówić. Coraz większym zainteresowaniem wśród użytkowników bibliotek cieszą się książki mówione - audiobooki, które sukcesywnie podbijają również rynki wydawnicze.

Od kilku lat wielu autorów obok wydawanej w formie klasycznej książki, jest zachęcanych do publikacji dzieła również w formie nagrania audio. Tego typu zabiegi są z roku na rok coraz powszechniejszą techniką promocji autora i książki, o czym świadczyć może choćby zaangażowanie znanych i lubianych aktorów i lektorów w produkcję audiobooka. Popularność autora i osoby czytającej ( jeszcze lepiej jeśli utwór wydany jest w formie słuchowiska - więcej znanych głosów) w oczywisty sposób zachęca do wysłuchania konkretnego dzieła. Przy stale rosnących cenach książek, czytelnicy kierują się do pobliskiej biblioteki, gdzie oczywiście istnieje możliwość wypożyczenia konkretnego audiobooka. Być może opisana sytuacja może wydawać się zbyt abstrakcyjna, aczkolwiek coraz częściej biblioteki publiczne rozwijają ofertę, wzbogacając księgozbiór o książki mówione - z bardzo dobrym skutkiem. Bardzo dobrym przykładem takiego działania jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku ze swoim najmłodszym działem – Multimedialnym.


Dział Multimedialny MiGBP w Prudniku (fot. z archiwum biblioteki)

MiGBP w Prudniku od 2014 roku wchodzi w skład Prudnickiego Ośrodka Kultury. Statutowe zadania placówki nie zostały zmienione, niemniej w ciągu trzech lat pozycja Biblioteki Publicznej w Prudniku uległa znacznej poprawie w środowisku lokalnych instytucji kultury. Jest to z pewnością efekt stale rozwijającej się oferty, a także funkcjonowanie Działu Multimedialnego, najnowszego oddziału bibliotecznego, który wbrew pozorom nie zajmuje się wyłącznie gromadzeniem i udostępnianiem książek mówionych. W założeniu Dział Multimedialny miał być agendą opierającą się na rozpowszechnianiu wśród czytelników audiobooków oraz miejscem, w którym można bezpłatnie skorzystać z internetu. Co prawda spełnia swoje podstawowe funkcje, ale oprócz tego podejmuje działania promocyjne i popularyzatorskie na rzecz całej Biblioteki.

Dział Multimedialny Biblioteki Publicznej w Prudniku znajduje się w budynku Centrali przy ulicy Mickiewicza 1. Zajmuje niecałe 36 m2, co objętościowo czyni go najmniejszym z działów. W pomieszczeniu centralnym punktem jest wyspa komputerowa - pięć stanowisk z dostępem do internetu i możliwością wydruku. Jest to forma czytelni internetowej, z której bezpłatnie mogą skorzystać użytkownicy biblioteki. Z wykorzystaniem stanowisk komputerowych przeprowadzane są również szkolenia z zakresu obsługi katalogów on-line, realizowane w ramach lekcji bibliotecznych dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Dział Multimedialny to także audiobooki oraz filmy na nośnikach DVD. W początkowej fazie istnienia działu, ze względu na ograniczone środki finansowe, pracownicy zainicjowali akcję „Wspieramy Dział Multimedialny”, która miała na celu nieodpłatne przekazywanie przez czytelników i użytkowników własnych, czasami zalegających na domowych półkach audiobooków. W tym miejscu należy zaznaczyć, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Prudnika, którzy z chęcią obdarowali naszą bibliotekę audiobookami oraz wieloma filmami DVD. Jednocześnie Dział Multimedialny gromadził już zbiory dzięki własnym środkom finansowym. Obecnie w posiadaniu Biblioteki jest 879 zbiorów audio (książki mówione) oraz 347 zbiorów DVD. Ogólnopolski trend w coraz częściej wypożyczanych audiobookach jest bardzo mocno widoczny w statystykach Działu Multimedialnego. Coraz więcej osób wykazuje zainteresowanie tego typu książkami. Wielu z aktywnych czytelników Działu to osoby starsze, które w rozmowach z pracownikami przyznają, że audiobooki są dla nich alternatywą dla książki pisanej. Z myślą o czytelnikach podejmowane są działania, dzięki którym oferta zbiorów Działu Multimedialnego jest sukcesywnie powiększana. Bardzo dużym ułatwieniem są indywidualne propozycje przekazywane przez użytkowników, co do zakupu konkretnego tytułu czy serii. W statystykach wypożyczeń niepodzielnie prym wiodą kryminały, zarówno klasyczne (A. Christie, A. Conan Doyle) jak również zdobywające coraz większą popularność kryminały skandynawskie (J. Nesbo, H. Mankell) oraz polskie powieści kryminalne (R. Mróz, T. Sekielski, M. Krajewski).


Dział Multimedialny MiGBP w Prudniku (fot. z archiwum biblioteki)

Dział Multimedialny, rozwija również działania na polu edukacyjno-promocyjnym. W ofercie Biblioteki znajduje się szereg propozycji lekcji bibliotecznych, które mają coraz większe powodzenie wśród nauczycieli i uczniów nie tylko Prudnika, ale i powiatu prudnickiego. Oprócz lekcji z zakresu bibliografii, historii książki czy instruktażu katalogów on-line, Dział Multimedialny ma do zaoferowania również lekcje nieszablonowe, które cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży. Największe zainteresowanie wzbudzają takie tematy jak: historia tortur i życia seksualnego, elementy z historii gastronomii, czy też prasy w przedwojennej Polsce. Niełatwo ukryć, że pracownikiem Działu Multimedialnego jest historyk (w roku 2017 Dział Multimedialny zorganizował lekcje biblioteczne dla 674 osób).

Dział Multimedialny prowadzi również zajęcia na zewnątrz Biblioteki. W Areszcie Śledczym przeprowadzane są raz w miesiącu wykłady popularnonaukowe dla skazanych. Dział organizuje również wykłady otwarte dla uczniów lokalnych szkół. Prudniccy nauczyciele bardzo chętnie korzystają z oferty lekcji bibliotecznych, łącząc wiedzę przekazywaną na zajęciach z wizytą uczniów w bibliotece. Ożywiona działalność edukacyjna dotyczy również osób z niepełnosprawnościami - dla podopiecznych prudnickiego Środowiskowego Domu Samopomocy organizowane są warsztaty manualne oraz przygotowywane przez pracowników Biblioteki słuchowiska bajek.

W 2016 roku czytelnicy Biblioteki zdecydowali zgłosić Dział Multimedialny do akcji „Budżet Obywatelski”, organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy. Projekt nosił nazwę Doposażenie Działu Multimedialnego Biblioteki Publicznej w Prudniku w wyniku głosowania zajął drugie miejsce (kwota, którą otrzymał Dział Multimedialny wyniosła 55 119,96 zł). Dzięki aktywności i zaangażowaniu czytelników Biblioteka zakupiła m.in. nowoczesną stację odsłuchową na pięć płyt CD (ewenement na skalę województwa opolskiego), profesjonalny regał na zbiory audio, siedem laptopów do prowadzenia szkoleń i warsztatów, innowacyjny program powiększająco mówiący ZOOMTEXT, który pozwolił zorganizować specjalne stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Był to kolejny krok do zwiększenia popularności Biblioteki w środowisku lokalnym.


Nowoczesna stacja odsłuchowa na pięć płyt CD (fot. z archiwum biblioteki)

Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy organizowane przez pracowników Biblioteki Publicznej w Prudniku. W ciągu roku, oprócz wykładów popularnonaukowych i prelekcji przygotowywanych przez Dział Multimedialny, wiodącymi wydarzeniami są : Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie oraz Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Prudnickiego. Dzięki dużej aktywności w internecie (strona internetowa i media społecznościowe są prowadzone przez pracownika Działu Multimedialnego) z roku na rok frekwencja na bibliotecznych imprezach jest coraz większa. Z uwagi na skromne środki finansowe wielkim wsparciem dla Biblioteki są darczyńcy i sponsorzy, którzy chętnie fundują: nagrody rzeczowe dla uczestników, poczęstunki, materiały promocyjne.

Dział Multimedialny stale się rozwija. Kolejne inicjatywy angażują nie tylko pracowników ale również lokalną społeczność, która coraz chętniej odwiedza Bibliotekę Publiczną w Prudniku.


Miejsce do odsłuchania muzyki, profesjonalny
regał na płyty (fot. z archiwum biblioteki)

Stanowiska komputerowe (fot. z archiwum biblioteki)

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska