Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Justyna Jurasz
RZPWE PBW
Wydz. Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, III edycji opolskiej „Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”


14 i 15 listopada 2017r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska „Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Uświetniła obchody 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Głównym celem konferencji była popularyzacja czytelnictwa, promowanie biblioterapii jako skutecznej metody w wychowaniu i modelowaniu szczęśliwego człowieka. Wśród prelegentów znaleźli się najwybitniejsi specjaliści i eksperci praktycy kształtujący kierunek biblioterapii w Polsce.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rafał Rippel, wicedyrektor RZPWE ds. bibliotecznych. Witając przybyłych gości podkreślił, że konferencja ta jest doskonałą okazją do integracji środowiska biblioterapeutycznego i wyznaczenia kierunku rozwoju biblioterapii w Polsce. Pan wicedyrektor odczytał skierowany do uczestników spotkania list Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy. Następnie głos zabrał Opolski Kurator Oświaty Michał Siek wskazując na rolę biblioterapii w podnoszeniu poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Genowefa Surniak, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Tematem przewodnim wystąpienia było podsumowanie 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz przedstawienie dalszych planów rozwojowych towarzystwa. O sile słów i wpływie metafor, zwłaszcza literackich na (auto)modelowanie czytelnika przekonywała podczas swojego wystąpienia dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dr Agnieszka Chamera-Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Lidia Ippoldt – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, autorka publikacji z zakresu biblioterapii oraz bajek terapeutycznych przedstawiły bajkoterapię jako skuteczną metodę pracy z dzieckiem. Blok merytoryczny w pierwszym dniu konferencyjnym zakończył wykład „O książkach, które pomagają zrozumieć siebie i innych” dr Elżbiety Zubrzyckiej – psychologa, terapeuty, prezesa Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ale przede wszystkim autorki serii książek dla dzieci i dorosłych o uczuciach i emocjach. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Ośrodka Szkoleniowego RZPWE w Niwkach, by tam wziąć udział w drugim bloku metodycznym. Uczestniczyli w panelu dyskusyjnym dotyczącym teatru jako narzędzia, lustra i maski w procesie biblioterapeutycznym prowadzonym przez Justynę Jurasz, nauczyciela bibliotekarza RZPWE PBW w Opolu. Pretekstem do dyskusji stał się spektakl „Hokus, pokus, czary, mary i Król” oparty na tekście Marty Guśniowskiej, w reż. Pawła Aignera, w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, który rozpoczął konferencję. W drugim dniu konferencyjnym odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne: O przyjaźni dobrej i złej oraz o tym Czy warto się złościć ? prowadzone przez dr Elżbietę Zubrzycką, O odkrywaniu w sobie „zaczarowanego ziarenka” realizowane przez dr Małgorzatę Siemież z Uniwersytetu Wrocławskiego; O szczęściu i wdzięczności – warsztaty rozwojowe, które prowadziła Joanna Baran, nauczyciel bibliotekarz RZPWE PBW w Opolu. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w trzech warsztatach.


Zdjęcia z archiwum organizatorów konferencji

W sumie w konferencji udział wzięło ponad 70 osób z całego kraju, m. in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Gdańska, Białej Podlaskiej, Piły, Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy, Nowego Sącza, Gryfina, Lubina, Bydgoszczy, Łodzi, Raciborza, Bolesławca, Rzgowa, Rybnika, Limanowej, Świecia, a także z całej Opolszczyzny. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali okolicznościową publikację, zawierającą materiały z wystąpień i prowadzonych warsztatów.

Dziękujemy bibliotekarzom, nauczycielom, członkom Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz wszystkim osobom zainteresowanym stosowaniem biblioterapii w swojej codziennej pracy zawodowej za zaszczycenie nas swoją obecnością. Z przyjemnością będziemy Państwa gościć na kolejnej konferencji biblioterapeutycznej, o której informować będziemy na stronie www.pedagogiczna.pl.

Więcej informacji odnośnie do konferencji można przeczytać na stronie:
pedagogiczna.pl/2017/11/16/relacja-ogolnopolskiej-konferencji-biblioterapeutycznej-iii-edycji-opolskiej-ksiazka-kluczem-zrozumienia-innych/ oraz radio.opole.pl/130,218547,ksiazka-kluczem-do-zrozumienia-siebie-i-innych opole.tvp.pl/34827772/uzdrawianie-przez-czytanie-dwie-dekady-polskiego-towarzystwa-biblioterapeutycznego


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska