Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Alicja Kisała
Wydział Edukacji i Promocji
RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

„Henryk Sienkiewicz ambasadorem polskości”


W 2016 roku w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu realizowano projekt pt. „Zamki, wieże i rycerze - w kręgu powieści Henryka Sienkiewicza”. Autorkami projektu były Katarzyna Hermasz i Justyna Jurasz pracujące w Wydziale Edukacji i Promocji. Wybór tematyki projektu związany był z faktem, że w 2016 r. przypadła 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Sienkiewicza. Projekt realizowany był od stycznia 2016 r. do 15 września 2016 r. W ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konkursie „Henryk Sienkiewicz ambasadorem polskości” opolska biblioteka pedagogiczna zdobyła I miejsce.

Główne cele projektu:

 • uczczenie pamięci pisarza, który w tak znaczny sposób przyczynił się do zainteresowania rodaków historią Polski i „odczarowanie” książek, które dziś młodzieży kojarzą się głównie z obowiązkiem lektury szkolnej,
 • promowanie twórczości Henryka Sienkiewicza wśród młodszego pokolenia i przybliżenie jego sylwetki współczesnym czytelnikom,
 • budzenie zainteresowania historią poprzez organizację wystaw, spotkań i otwartych imprez edukacyjnych, które poprzez wspólną zabawę dzieci i rodziców przybliżają epoki historyczne, w których osadzona jest fabuła powieści pisarza,
 • zapoznanie z elementami kultury dworskiej i rycerskiej oraz obyczajowością epoki,
 • krzewienie mowy ojczystej i uwrażliwienie na piękno języka literackiego,
 • promowanie powieści historycznej,
 • promocja czytelnictwa,
 • przygotowanie zestawienia bibliograficznego dla nauczycieli, które ułatwi im przygotowanie i organizację projektów szkolnych związanych z życiem i twórczością pisarza.
Projekt „ Zamki, wieże i rycerze - w kręgu powieści Henryka Sienkiewicza” skierowany był do różnych grup odbiorców, tj. do uczniów zaprzyjaźnionych szkół, nauczycieli, dzieci i rodziców oraz mieszkańców miasta i regionu. Powstał na bazie dotychczasowych doświadczeń pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu dotyczących organizacji otwartych imprez o charakterze edukacyjnym. Otwarte zajęcia edukacyjne cieszą się popularnością wśród dzieci i rodziców tylko wtedy, jeśli stanowią atrakcyjną formę wspólnego spędzania czasu zarówno dla małych jak i dla dużych czytelników. Dlatego oprócz klasycznych form pracy z czytelnikiem stosowanych przez biblioteki, takich jak wystawy i spotkania autorskie, projekt zakładał także udział uczniów, rodzin i wszystkich chętnych w różnych zajęciach pozwalających na wykazanie się podczas wspólnej zabawy kreatywnością, zdolnościami artystycznymi, kompetencjami językowymi, umiejętnością pracy w zespole oraz co bardzo istotne stwarzał możliwość „dotknięcia” ożywionej historii.

Projekt składał się z kilku etapów obejmujących:
1. Opracowanie zestawienia bibliograficznego pt. "Henryk Sienkiewicz (1846-1916) - materiały metodyczne dla nauczycieli" i jego upowszechnienie wśród nauczycieli poprzez publikację na stronie internetowej biblioteki.

2. Organizację spotkania autorskiego z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu”, które odbyło się 6 kwietnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu.


3. Organizację Nocy Kultury, której program poświęcony był Henrykowi Sienkiewiczowi:

 • Wernisaż wystawy „Opowieść o Henryku Sienkiewiczu” (wystawie poświęconej życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, towarzyszyły prezentacje multimedialne fragmenty adaptacji filmowych powieści historycznych polskiego noblisty),
 • Jak zostać sławnym pisarzem? - wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem (inscenizowany wywiad z pisarzem oparty na jego wypowiedziach opublikowanych w magazynie „Świat” z 1913 r.),
 • Kabaret pt. "W pustyni i w puszczy" oraz piosenki z adaptacji filmowych sienkiewiczowskich powieści („Rzeka marzeń", „Dumka na dwa serca", „Staś i Nel") w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu,
 • Tańce dworskie i rycerskie w wykonaniu zespołu „Grodkowiacy” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie.
 • Opolskie Bractwo Rycerskie:
  • Opowieści o obyczajach średniowiecznych,
  • Zabawy z publicznością,
  • Pokaz walki rycerskiej,
  • Pokaz mody dworskiej i rycerskiej w wykonaniu członków Opolskiego Bractwa Rycerskiego (połączony z możliwością przymierzania średniowiecznych strojów).
 • Warsztaty:
  • „Pisanie gęsim piórem” – warsztaty kaligrafii,
  • „Sakiewka na dukaty” – warsztaty plastyczne,
  • „Kartonowe zamki” – warsztaty artystyczne.
Każdy uczestnik warsztatów otrzymał specjalnie na tę okoliczność przygotowane dukaty - biblioteczniki. Trzy monety upoważniały do odebrania upominku i pamiątkowego dyplomu. Uczestnicy, którym brakowało jednej monety mogli ją zdobyć zjadając pajdę chleba ze smalcem na stoisku „Świeżyzna u Zagłoby”.
4. Organizację Nocy Bibliotek – poświęconej w części Henrykowi Sienkiewiczowi

 • „Opowieść o Henryku Sienkiewiczu” – wystawa,
 • „Rok 2016 - rokiem Henryka Sienkiewicza” – wystawa,
 • Wielkie czytanie Henryka Sienkiewicza (nawiązując do hasła tegorocznej edycji Nocy Bibliotek „Wolno czytać” rozpoczęliśmy naszą Noc, czytaniem fragmentów utworów H. Sienkiewicza oraz fragmentu książki Anny Czerwińskiej-Rydel „Piórem czy mieczem”. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu”. Każdy uczestnik mógł zmierzyć się z wielką literaturą przy mikrofonie).


5. Organizację warsztatów czytelniczych „Dzieci listy piszą do Henryka Sienkiewicza” dla dzieci z Akademii Kinder Centrum w Opolu (Kim był Henryk Sienkiewicz? O czym pisał? Co to jest list i czy noblista też pisał listy?).

Przygotowując projekt korzystaliśmy z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, bibliografii pt. "Henryk Sienkiewicz (1846-1916) - materiały metodyczne dla nauczycieli" opracowanej na podstawie baz Biblioteki Narodowej oraz baz PBW w Opolu, wykonanej przez pracownika Wydziału Informacji i Bibliografii zawierającej 201 opisów bibliograficznych. Bibliografia zamieszczona została w zakładce Zestawienia bibliograficzne na stronie internetowej biblioteki www.pedagogiczna.pl (w czasie trwania projektu 232 odsłony). Poza autorkami projektu w przygotowanie i prowadzenie wymienionych wydarzeń zaangażowanych było 14 nauczycieli bibliotekarzy PBW w Opolu, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół oraz Członkowie Opolskiego Bractwa Rycerskiego. Od kilku lat głównymi bohaterami organizowanych przez naszą bibliotekę projektów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych są osoby wyróżnione przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej np. Wacław Potocki, Oskar Kolberg, Janusz Korczak. Organizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne zawsze staramy się aby miały one walor edukacyjny. W ciągu ostatnich lat zdobyliśmy sobie stałych odbiorców (w tym również szkoły), którzy z uznaniem wypowiadają się na temat naszej oferty i corocznie uczestniczą w organizowanych przez bibliotekę projektach.

Materiał fotograficzny ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Opolu


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska