Nr 2/2018 (LXII) ISSN 2083-7321


60 lat Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu(fot. z archiwum Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu)

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jest miejską instytucją kultury, która zajmuje się działalnością wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną. W 2018 roku obchodzi jubileusz 60.lecia swojej działalności. Zajmuje się prezentacją sztuki współczesnej, najciekawszych zjawisk sztuki polskiej oraz światowej, organizuje wystawy młodych polskich twórców oraz realizuje projekty ukazujące klasyków współczesności. Jednym z podstawowych zadań instytucji jest promocja najciekawszych artystów związanych z opolskim środowiskiem artystycznym. Galeria dysponuje dwoma obiektami. Pierwszy znajduje się przy pl. Teatralnym 12 w Opolu. W obiekcie znajdują się duże sale wystawiennicze, gdzie realizowanych jest około 10 dużych wystaw w ciągu roku oraz Galerią Aneks znajdującą się w sąsiedztwie budynku głównego, gdzie realizowane są niezależne projekty, w tym coroczna prezentacja laureatów konkursu Aneks.

Od 2010 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu dysponuje nowoczesnym obiektem Centrum Edukacji Artystycznej Artpunkt, zlokalizowanym przy ulicy Kośnego 32 A. W latach 2010 -2011 obiekt otrzymał wyróżnienie Mister Architektury Województwa Opolskiego. W obiekcie na parterze znajduje się dwupoziomowa pracownia plastyczna wyposażona w piec do wypału ceramiki i prasę graficzną. Odbywają się w niej kursy dla dorosłych i zajęcia plastyczne dla małych grup zorganizowanych. Na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia z bogatym zbiorem wydawnictw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych, opracowania popularnonaukowe, monografie oraz katalogi wystaw polskich i zagranicznych. W czytelni dostępne są też magazyny sztuki: Arteon, Art.&Business, Exit, Format, Szum.


Artpunkt
(fot. z archiwum Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu)

Do 2015 roku Galeria była wydawcą ogólnopolskiego czasopisma o sztukach wizualnych pt. Artpunkt, które kilkakrotnie było wyróżniane w konkursie wydawców prasy polskiej Grandfront. Wszystkie numery kwartalnika dostępne są również w czytelni. Galeria pozyskuje wydawnictwa poprzez zakup nowych pozycji oraz prowadząc akcję +książka, w ramach której wymienia się publikacjami z innymi wydawnictwami. Z wydawnictw można korzystać na miejscu. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00.

Czytelnia Artpunkt (fot. z archiwum Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu)

W przestrzeni czytelni Artpunktu organizowane są w godzinach popołudniowo wieczornych wykłady, spotkania autorskie oraz zajęcia warsztatowe. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.galeriaopole.pl.
Zapraszamy!


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska