Nr 2/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Bogaty w miłosierdzie : droga życia Józefa Marcina Nathana / Maurus Heribert Stark ; z niemieckiego przełożyli Urszula Sipel-Wiecha i ks. Jan Piechaczek. - Opole : Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2017. - 143 s., [8] k. tablic : il.
  • descriptiondescription
Książka została napisana przez naocznego świadka dokonań biskupa Nathana, który życie poświęcił ludziom najbardziej potrzebującym. Ojciec Maurus Heribert Stark w czasie II wojny światowej był bliskim współpracownikiem ks. bp. J.M.Nathana w Branicach. Dzięki jego relacji możemy spojrzeć na wielkiego biskupa oczami młodego zakonnika, doświadczać fascynacji tym niezwykły człowiekiem, o którym Stark napisał: „W gazetach codziennie pojawiają się wiadomości o królach jazzu i bokserach, ‘gwiazdach’ i ‘gwiazdeczkach’, o losach żyjących i zmarłych książąt, mało znaczących drobnostkach i sensacyjnych doniesieniach. Naprawdę wielcy ludzie pozostają zwykle w cieniu […] Do takich ludzi należał Józef Marcin Nathan, twórca Miasta Miłosierdzia […] sługa najbiedniejszych.”


Gród na Ostrówku : początki Opola / Sławomir Moździoch, Magdalena Przysiężna-Pizarska. - Opole : Wydawnictwo AD, 2017. - 99 s. : il. – Bibliogr. s. 87-99
  • description
Gród piastowski na Ostrówku w Opolu zapewniał bezpieczeństwo zarówno przeprawie przez Odrę jak i szlakom lądowym krzyżującym się w tym rejonie z Rusi na zachód Europy oraz z Moraw nad Bałtyk. Na początku XX wieku, po zburzeniu piastowskiego zamku, w trakcie budowy nowego budynku rejencji opolskiej, natrafiono na konstrukcje drewniane pozostałe po wczesnośredniowiecznych domach i ulicach. Kolejny etap prac wykopaliskowych przypadł na lata 1948-1956. W trakcie badań udało się wydobyć wiele cennych znalezisk, które nalazły swoje miejsce na stałej wystawie w Muzeum Śląska Opolskiego. Przedmioty odkryte na Ostrówku mówią wiele o kulturze życia codziennego mieszkańców grodu. Publikacja została wydana z okazji 800-lecia Opola.


Hauptmann Böhmer : Alfred Böhmer 13.05.1858 - 21.06.1908 Ełk. Z historii fotografii w Opolu / Bogusław Szybkowski ; [tłumaczenie na j. niemiecki Günter Hauptstock, tłumaczenie na j. angielski Stankomir Nicieja]. - Opole : Wydawnictwo MS, 2017. - 63, [1] strona, [1] karta tablic złożona luzem : faksymilia, fotografie
  • description
Kilka lat temu znany opolski wydawca i kolekcjoner Bogusław Szybkowski, przeglądając stare niemieckie czasopismo, natknął się na zdjęcie z widokiem Opola, które go zafascynowało. Postanowił dowiedzieć się, kim był autor zdjęcia. I tak , dzięki żmudnej, detektywistycznej pracy B. Szybkowski odkrył dla miasta jednego z największych niemieckich artystów fotografii światowego formatu. Był nim Hauptmann (odpowiednik polskiego kapitana) Alfred Böhmer, który w Opolu mieszkał i pracował ponad 12 lat.


Franciszek Kokot Doctor Honoris Causa Universitatis Opoliensis / redakcja Jan Neuberg ; przekłady Paweł Marcinkiewicz (na język angielski), Marek Sitek (na język niemiecki). - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - 77 s. : il., portr.
  • description
Senat Uniwersytetu Opolskiego nadał profesorowi nauk medycznych Franciszkowi Kokotowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Ten wybitny lekarz nefrolog, rektor Śląskiej Akademii Medycznej (w latach osiemdziesiątych), członek Polskie Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności wywodzi się z Olesna, tu się wychował, tu uczęszczał do szkół. Dzięki swoim zasługom jest najlepszym ambasadorem śląskiej i polskiej nauki i medycyny, wzorem postawy dla studentów Uniwersytetu Opolskiego.


Ojciec Dominik ze Skorogoszczy / Dariusz Zięba. - Skorogoszcz : Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most", 2017. - 91, [4] s. : il. – Bibliogr. s. 87-91
  • description
Ojciec Dominik urodził się w Skorogoszczy w 1588 roku. Przeszedł do historii jako wybitny franciszkański orientalista, arabista i tłumacz. Niemal czterysta lat temu uczynił język arabski bardziej zrozumiałym dla Europejczyków; opracował pierwszą gramatykę potocznego języka arabskiego, przetłumaczył Koran, zajmował się językiem tureckim i perskim. Jako franciszkańskiemu zakonnikowi o wiele bardziej leżała na sercu praca misyjna. Podróżował do Palestyny, Persji, Tatarii.


Po tej stronie rzeki : szkice o poetach znad Odry/ Bartosz Suwiński. - Opole : Wydawnictwo Nowik Sp.j., 2017. - 169, [1] s. – Summ.
  • description
To ważna pozycja na opolskim rynku wydawniczym i ważny zbiór esejów omawiających współczesną poezją opolską. Jak zaznacza autor we wstępie: „Opole zasługuje na publikację, która pod jednym szyldem kojarzyłaby ze sobą tych wszystkich poetów […] Świetnych, osobnych, odrębnych, niespokojnych duchów. Nazwiska wybitne spotykają się z debiutantami, poeci skryci i nieufni, z entuzjastami i bachusami istnienia.” O kolejności rozdziałów zdecydował wiek twórców – od Jana Goczoła – nestora opolskiej literatury, po najmłodszą poetkę, mieszkankę Byczyny, Karolinę Chyłę. Autor zbioru przywołuje tu tych twórców, którzy w jakiś szczególny sposób mieli wpływ na jego dokonania, m.in.: Teresę Nietykszę, Irenę Wyczókowską, Tadeusza Soroczyńskiego, Jana Feusette, Jacka Podsiadłę, Tomasza Różyckiego, Jacka Gutorowa, Adriana Glenia i in.


Posledni wule czyli ostatnia wola : czesko-polskie testamenty szlachty księstw opolskiego i raciborskiego z XVII wieku / Roman Sękowski. - Opole : Wydawnictwo Piotr Kalinowski Kalety, 2017. - 238 s. - Studia i Teksty Źródłowe z Dziejów Księstw Opolskiego i Raciborskiego ; nr 7
  • description
Testamenty były jednym z najbardziej wszechstronnych źródeł historycznych. Przedstawiały stan ducha i stosunek człowieka do śmierci i zawierały istotne informacje dotyczące genealogii, stosunków rodzinnych i społecznych, sytuacji materialnej, pobożności, edukacji, obyczajów. Prawa własnościowe i spadkowe na Śląsku były ściśle regulowane Statutem Ziemskim. Statut Ziemski zalecał sporządzanie testamentu, ale nie było to obowiązkowe. Szlachta jednak starała się pozostawić po sobie testamenty, które nazywano także: poruczenstwi, pośledni wuli, ostatnia wola czy z niemiecka Kssafft. Autor opracowania przytacza testamenty wielu przedstawicieli rodów śląskich, m.in. Beessów, Koszemborów, Prószkowskich, Szeligów.


Śląsk - bez zmian (?) ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej / Maria Szmeja. - Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2017. - 297 s. - Bibliogr. s. 267-285, Summ.
  • description
Nie ma jednego Śląska z powodu różnych wizji przyszłości regionu. Byli Ślązacy, którzy asymilowali się do grupy dominującej: niemieckiej, czeskiej lub polskiej. Widzieli przyszłość regionu w jednym z tych państw. Największa jednak grupa uważała Śląsk za swoją własną małą ojczyznę. W II RP Śląsk miał autonomię. Część obecnych działaczy śląskich odwołuje się do tej tradycji. Inni mieszkańcy regionu nie identyfikują się jako Ślązacy. Jeszcze inni uważają, że w ramach państwa polskiego można wiele osiągnąć poprzez aktywne samorządy. Dla innych istotny jest kontakt z kulturą niemiecką. Różna jest wizja przyszłości Śląska tak jak nie ma jednej opowieści o przeszłości Śląska. Książka jest efektem badań prowadzonych przez autorkę (w latach osiemdziesiątych w Instytucie Śląskim, w kolejnych już w uczelniach Krakowa).


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska