Nr 2/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Kronika działalności bibliotek publicznych
w woj. opolskim w 2017 r.


I. Podstawowe dane liczbowe
31 grudnia 2017 r. w województwie opolskim działało 311 bibliotek publicznych i ich filii. W bibliotekach zarejestrowano 151 938 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 2 649 931 książek i 197 404 jednostek inwentarzowych pozostałych zbiorów.

II. Współpraca międzynarodowa WBP w Opolu w 2017 r.
W dniach 9-12 maja 2017 r. w Środkowoczeskiej Bibliotece Naukowej w Kladnie przebywała delegacja bibliotekarzy z Opola: Hanna Jamry, kierownik Działu Informacji, Bibliografii i Promocji, Anna Maciuk, pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Agata Bartosiewicz, pracownik Biblioteki Obcojęzycznej oraz Tadeusz Zarwański, kierowca. Opolscy bibliotekarze zwiedzali biblioteki okręgu środkowoczeskiego: wojewódzką w Kladnie, miejskie w Pradze, miejscowości uzdrowiskowej Podebrady i niewielkim miasteczku Pečky. Gospodarze przygotowali również atrakcyjny program kulturalny, m.in. opolscy bibliotekarze uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Książki w Pradze, zwiedzali Stare Miasto i Hradczany.

W dniach 15-19 maja 2017 r. gościła w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu delegacja bibliotekarzy z Biblioteki Komitatu im. Vörösmarty Mihálya w Székesfehérvár na Węgrzech. Opole odwiedzili: Edit Koloszárné Horinka – kierowniczka działu obsługi czytelników, Éva Juhász – bibliotekarka w dziale obsługi czytelników, Andrzej Straszewski – tłumacz i Attila Kovács – kierowca. Goście zwiedzili m.in.: zamek w Rogowie Opolskim, Wieżę Piastowską, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Wsi Opolskiej, zabytki Nysy oraz kopalnię złota w Złotym Stoku, a także biblioteki w Nysie, Paczkowie oraz WBP w Opolu. W Bibliotece Obcojęzycznej otworzyli wystawę pocztówek „Miasto królewskie Székesfehérvár".

W dniach 19-25 czerwca 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu gościła delegację bibliotekarzy z Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej z Iwano-Frankiwska na Ukrainie w składzie: Lyudmyla Babii – dyrektor OPBN, Galyna Gorban, Vira Khimeichuk, Ivanna Salii, Iryna Melnyk i MykhailoVasylyshyn. Goście zwiedzili Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, jej agendy oraz oddziały. Bibliotekarze z Ukrainy odwiedzili także m.in.: amfiteatr, katedrę, ogród zoologiczny i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a także Zamek w Rogowie, GBP Murów, Filię Zagwiździe, Bibliotekę pod Atlantami w Wałbrzychu, Zamek Książ, sztolnie w Walimiu oraz zamek i park w Mosznej. Wzięli także udział w „Dniu Bibliotekarza” w Rogowie Opolskim.

W dniach 21-26 sierpnia 2017 r. Na zaproszenie Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej im. I. Franki w Iwano-Frankiwsku delegacja pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przebywała w ramach umowy o współpracy w bibliotekach zachodniej Ukrainy. W skład delegacji wchodzili: Tadeusz Chrobak – Dyrektor WBP Opolu, Małgorzata Bartoszewska – pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, Bogumiła Kalicińska-Becker – Kierownik GBP w Strzeleczkach, Rafał Kurdziel – kierownik Działu Wspomagania Procesów Bibliotecznych, Mateusz Łuczak – pracownik Działu Wspomagania Procesów Bibliotecznych i Robert Dudek – pracownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego. W trakcie wizyty bibliotekarze z Opola odwiedzili biblioteki oraz domy kultury w miastach i na wsi w rejonie Tyśmienickim (Kałusz, Jamnica, Tyśmienica, Czarnoleżce), Kosowskim (Pistyń, Jaworów, Kosiw), Dolińskim (Dolina, Hosziw, Podbereż), jak również zwiedzili Obwodową Publiczną Bibliotekę Naukową im. I. Franki w Iwano-Frankiwsku, klasztor z kopią obrazu jasnogórskiego, Skały Dobosza w rejonie Dolińskim.

W dniach 4-8 września 2017 r. w WBP przebywała delegacja bibliotekarzy z Państwowej Biblioteki Naukowej w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w składzie: PhDr. Olga Doktorová – kierownik Gabinetu Dyrektora, mgr Terézia Durdiaková – Dział Gromadzenia i mgr Ján Debnár – kierownik Działu Technologii Informatycznych i Zamówień. Goście odwiedzili m.in.: agendy WBP, opolski amfiteatr i katedrę, zamek w Rogowie, Muzeum Polskiej Piosenki, a także Hydropolis – Centrum Wiedzy o Wodzie i MultiCentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Prudnicki Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Prudniku i Miejską oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Głogówku.

W dniach 24-30 października 2017 r. pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu: Magdalena Mączyńska, pracownik Działu Informacji, Bibliografii i Promocji, Zdzisława Bernaś-Kośny, pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Barbara Giedrojć, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych oraz Krystyna Pawłowska, pracownik Działu Informacji, Bibliografii i Promocji, gościli w Państwowej Publicznej Bibliotece Naukowej w Biełgorodzie. Opolscy bibliotekarze zwiedzili kilkanaście bibliotek obwodu biełgorodzkiego: bibliotekę Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. W. Szukowa w Biełgorodzie, bibliotekę i dom kultury w Dimitriewce, w Rokitnoje, biblioteki rejonu jakolewskiego, bibliotekę im. Puszkina w Starym Oskole oraz partnerską bibliotekę w Biełgorodzie wraz z wybranymi oddziałami.

III. Konferencje i narady
4 kwietnia 2017 r. Konferencja dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa opolskiego. W programie przewidziano m.in.: podsumowanie i omówienie działalności bibliotek publicznych w woj. opolskim w 2016 r. oraz omówiono poradnik „Działalność informacyjna w bibliotekach publicznych województwa opolskiego” Gośćmi konferencji byli Maciej Witkowski i Daniel Cyris XE Opole, którzy zaprezentowali sprzęt do digitalizacji dokumentów.

6 czerwca 2017 r. VIII Forum Opolskich Środowisk Literackich „Literackie pokolenia”. Gośćmi konferencji byli: prof. Dorota Simonides i prof. Janina Hajduk Nijakowska, Teresa Nietyksza i Małgorzata Sobolewska Edward Pochroń i Marian Buchowski. Podczas tegorocznego Forum twórcy – od opolskich debiutantów lat 50-tych i 60-tych po najmłodszą generację literatury – poruszano wątki łączące i dzielące pokolenia, więzi międzypokoleniowe i obszary, w których oba pokolenia mogą inspirować i uczyć się od siebie nawzajem. Goście odpowiedzieli na pytania: Czy duety twórców, których łączą więzy krwi wspierają się wzajemnie w pisaniu, czy przeciwnie, konkurują ze sobą? Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili: Magdalena Bal, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu (saksofon) i Agnieszka Spodymek, nauczyciel PSM (akompaniament)

8-10 września 2017 r. IV Ogólnopolska Konferencja Genealogów. W programie przewidziano wykłady dotyczące m.in.: archiwów kościelnych oraz genealogii genetycznej, a wśród prelegentów będą pracownicy archiwów państwowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz członkowie towarzystw genealogicznych.

3 października 2017 r. Konferencja dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa opolskiego. W programie przewidziano m.in.: omówienie wyników działalności bibliotek publicznych w I półroczu 2017 r. oraz zapoznanie z cyfrową wypożyczalnią międzybiblioteczną Academica.

IV. Szkolenia
W 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki była organizatorem 35 szkoleń z wielu dziedzin mających na celu wzrost kompetencji zawodowych pracowników bibliotek publicznych w województwie opolskim. Zorganizowano szkolenia w formie wykładów, warsztatów, konferencji i seminariów. Ciekawsze działania podjęte przez WBP w Opolu w zakresie doskonalenia zawodowego to m.in.:

 • cykl szkoleń „E-booki” i „Tablety w bibliotece”
 • cykl szkoleń poświęconych systemowi Mak +
 • cykl szkoleń „Trudne kwerendy, zaawansowana działalność informacyjna
 • w bibliotekach publicznych”
 • szkolenie „Opracowanie dokumentów z wykorzystaniem deskryptorów”
 • szkolenie „Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD”
 • szkolenie „Gamifikowanie literatury na smartfony”
 • szkolenie „Wprowadzenie do biblioterapii”
 • szkolenie „Motywowanie do pracy”
kurs dla pracowników nowo zatrudnionych w bibliotekach publicznych

W 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu pozyskała środki na realizację szkoleń pt. „Biblioteka. Sprawdzona mark@” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki”. W ramach projektu zrealizowano 6 szkoleń:

 1. Budowanie potencjału biblioteki. Marka biblioteki, czym jest jak ją wykreować.
 2. Media relations, czyli jak promować instytucje kultury w mediach.
 3. Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy.
 4. Nowe sposoby promocji czytelnictwa.
 5. Copywriting w Internecie - Jak pisać, aby dobrze nas rozumiano.
 6. Infografika – zamiast zwykłej informacji.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
"Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego"

V. Wystawy objazdowe
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zorganizowała 23 wystawy objazdowe:
„A jak już będę tam, na górze, to czasem tu do was na ziemię zejdę…”
Wystawa prezentuje życie i twórczość Agnieszki Osieckiej – polskiej poetki, znanej przede wszystkim, jako autorki tekstów piosenek. Życie i działalność bohaterki wystawy prześledzić można na podstawie zdjęć oraz wspomnień samej Agnieszki Osieckiej oraz jej przyjaciół.Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie.

„Adam Mickiewicz w kręgu rodziny i przyjaciół”
Wystawa fotograficzna starająca się przybliżyć Adama Mickiewicza w sposób odmienny od przyjętego w podręcznikach szkolnych - nie, jako wieszcza, ale człowieka „prywatnego”. Na wystawie przedstawiono krąg osób - rodziny i przyjaciół – bliskich Adamowi Mickiewiczowi w różnych okresach jego życia. Jednocześnie na tym tle przedstawiono bohatera wystawy, jako człowiek niepozbawionego wad, ze słabościami, skomplikowanym życiem osobistym. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi.

„Anatomia Zbrodni Literackiej”
Wystawa przedstawia powieść kryminalną od jej rozwoju do współczesności. Prezentuje odmiany powieści kryminalnej, najważniejszych twórców gatunku – autorów polskich i zagranicznych. Wystawa zawiera również ważne pojęcia związane z literaturą kryminalną, prezentuje serie wydawnicze, a także przedstawia nawiązania filmowe. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju.

„Gdzie teraz jesteście dzieci kochane...? – Muzycznie o Powstaniu Warszawskim”
Powstanie Warszawskie było i wciąż jest źródłem inspiracji dla wielu twórców. Do dziś ten heroiczny zryw ma wielki wpływ na artystów - powstają inspirowane Powstaniem filmy, dramaty, powieści, a także utwory muzyczne. Współcześnie teksty i muzykę o Powstaniu tworzą i śpiewają zespoły oraz soliści - polscy i zagraniczni - wywodzący się z wielu różnych gatunków muzycznych: rocka, popu, piosenki literackiej, a nawet rapu, hip-hopu czy muzyki alternatywnej np.: Lao Cze, Sabaton, Marduk czy Hemp Gru. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku i Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

„Jan Goczoł – wystawa przygotowana z okazji 80. rocznicy urodzin poety”
Wystawa poświęcona jest życiu i twórczości Jana Goczoła. Wystawa była eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Otmuchowie.

„Nigdy nie chadzał w wieńcu sławy”
Wystawa jest prezentacją życia i twórczości Bolesława Prusa, któremu rodacy, wypisali na nagrobku słowa: "Serce serc". Żaden inny pisarz takiego dowodu uznania od współczesnych nie uzyskał. Wystawa przedstawia postać autora, którego współczesny obraz nie odpowiada jego rzeczywistej randze. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zębowicach.

„Parnas literacki”
Wystawa prezentuje najbardziej prestiżowe nagrody literackie przyznawane w Polsce po 1945 roku oraz nowe, ustanowione po przełomie 1989 roku. Ekspozycja składa się z 17 plansz. Wśród prezentowanych nagród znalazły się m.in.: Nagroda Literacka Gdynia, Nagroda Fundacji im. Kościelskich, Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus, Nagroda Literacka Nike. Wystawa przestawia genezę poszczególnych nagród, fundatorów oraz laureatów z poszczególnych lat. Wystawa była eksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

„Edward Pochroń – Benefis”
Wystawa prezentująca dorobek Edwarda Pochronia – najstarszego, czynnego dziennikarza naszego regionu – związanego z „Trybuną Opolską”, współzałożyciela i pierwszego red. naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Opole”. Wieloletniego prezesa opolskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pomysłodawcy konkursów dziennikarskich. Po rozstaniu z „Trybuną Opolską” współtworzył i był red. naczelnym czasopism: „Gazeta Opolska”, „Echo Gmin”, „Strzelec Opolski”, „Panorama Opolska”. Obecnie jest wydawcą i red. naczelnym „Echa Gmin Opolskich”.Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popielowie.

„Sławni Opolanie”
Wystawa prezentuje sylwetki wybranych postaci osób pochodzących z Opolszczyzny i związanych z ziemią opolską zwłaszcza z powiatem opolskim ziemskim. Są to osoby żyjące w różnych okresach historycznych i działających w różnych sferach życia takich jak nauka, kultura, polityka i sport.Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie.

„Słowem malowane – ilustracje do dzieł Henryka Sienkiewicza”
Wystawa przedstawia dzieła malarskie inspirowane powieściami Henryka Sienkiewicza, wśród prezentowanych prac znajdują się prace Piotra Stachiewicza do „Quo Vadis” oraz „Rodziny Połanieckich” Bartka Zwycięzcy, serię rysunków Juliusza Kossaka do “Ogniem i mieczem”. Wśród ilustratorów dzieł Sienkiewicza znajdziemy również nazwiska Konstantego Górskiego, Adama Setkowicza, Józefa Brandta, Stanisława Batowskiego, Włodzimierza Tetmajera i współczesnych nam m.in. Jana Marcina Szancera, Szymona Kobylińskiego, Janusza Stannego, Franciszka Maśluszczaka. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.

„Wielkanoc na dawnej pocztówce”
Wystawa prezentuje 90 najstarszych przedwojennych pocztówek wielkanocnych pochodzących z wydawnictw polskich, niemieckich, francuskich, rosyjskich oraz węgierskich. Kartki te zdumiewają swoją tematyczną różnorodnością i motywami, na co z pewnością niemały wpływ miał fakt, że ich projektem zajmowali się niejednokrotnie znani rysownicy oraz ilustratorzy. Wszystkie pocztówki pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim, filia w Raszowej.

„Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz”
Wystawa prezentuje poetkę oraz pisarza, z którym nasza noblistka była związana ponad 20 lat. Ciekawostki z życia obojga twórców, ich zwyczaje, żartobliwe teksty, ciekawe informacje oraz zdjęcia – to wszystko znalazło się na dwunastu planszach wystawy.Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku.

„Z kresowego albumu – pocztówki”
Wystawa prezentuje kolekcję przedwojennych pocztówek miast i miasteczek kresowych, pochodzących ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Podziwiać można karty pocztowe ukazujące architekturę i widoki m.in. Lwowa, Stanisławowa, Kołomyji, Brzeżan, Stryja, Wilna, „kresowej Oklahomy”, czyli Borysławia i Drohobycza, miejscowości turystycznych jak Jaremcze, Worochta, Zaleszczyki oraz uzdrowiska - Truskawca czy Lubienia Wielkiego.Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju.

VI. Spotkania autorskie
W 2017 r. WBP w Opolu zorganizowała 89 spotkań autorskich w tym 48 w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

VII. Programy i projekty
W 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i. E. Smołki w Opolu zrealizowała następujące projekty:

„Językowo-kulturowy przekładaniec” zadanie realizowane w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

„Biblioteka. Sprawdzona mark@” zadanie realizowane w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

„Słowo – obraz – dźwięk” Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

„Historie z kresowego albumu pamięci” zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

„Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Program finansowany ze środków Biblioteki Narodowej.

„Dyskusyjne Kluby Książki 2017” zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki w woj. opolskim” jest finansowane ze środków Instytutu Książki.

Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. W projekcie uczestniczyło 34 bibliotek publicznych z województwa opolskiego.

Dyskusyjne Kluby Książki
W województwie opolskim w 2017 r. działo 55 Dyskusyjnych Klubów Książki. Kluby funkcjonują przy bibliotekach publicznych w: Baborowie, Brzegu, Głubczycach (Wypożyczalnia i Oddział dla Dzieci), Głuchołazach, Gogolinie, Kamieniu Śląskim (filia GBP w Gogolinie), Malni (filia GBP w Gogolinie), Grodkowie, Jemielnicy, Piotrówce (filia GBP w Jemielnicy) Kamienniku, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Lewinie Brzeskim, Łosiowie (filia MiGBP w Lewinie Brzeskim), Lubszy, Kościerzycach (filia GBP w Lubszy), Jasienicy Dolnej (filia BP w Łambinowicach), Wierzbiu (filia BP w Łambinowicach), Murowie, Namysłowie, Nysie, Białej Nyskiej (filia MiGBP w Nysie), Oleśnie, Olszance, Opolu – WBP Biblioteka Austriacka, MBP – wypożyczalnia centralna, filia nr 7, filia nr 18, Oddział Dziecięcy, Otmuchowie, Kałkowie (filia BP w Otmuchowie), Paczkowie, Pakosławicach, Prusinowicach (filia GBP w Pakosławicach), Pokoju, Popielowie, Karłowicach, (filia GBP w Popielowie), Starych Siołkowicach (filia GBP w Popielowie), Prudniku – filia nr 1, Strzelcach Opolskich – w filii miejskiej, Zielinie (filia GBP w Strzeleczkach), Nakle – klub dla dzieci i dla dorosłych (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Przyworach (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Raszowej (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Tułowicach, Walcach, Zębowicach, Zdzieszowicach, Żyrowej (filia MiGBP w Zdzieszowicach).

Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne
Od 15 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im E. Smołki w Opolu działa Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne, które oferuje swoim czytelnikom darmowy dostęp do książek elektronicznych znajdujących się na platformie IBUK Libra należącej do Wydawnictwa PWN. W 2017 r. w konsorcjum uczestniczyło 18 bibliotek publicznych województwa opolskiego, a ich czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do ponad 1620 publikacji elektronicznych z zakresu: nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych oraz informatyki, medycyny, prawa i literatury faktu. Aby skorzystać z oferty czytelnicy mogą się zgłaszać do bibliotek po indywidualne kody aktywacyjne dostępu do platformy IBUK Libra.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020.
Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Pieloka otrzymała dotację w wysokości 660 229 zł „Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z Filią dla Dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia".

System biblioteczny MAK +
MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Jednolity, centralny system komputerowy MAK+, oferowany jest wszystkim bibliotekom bez względu na formę organizacyjną.

W 2017 r. w woj. opolskim z systemu MAK + korzystały 22 biblioteki główne1
1. Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Byczynie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku
5. Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Kietrzu
7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem
8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Lasowicach Wielkich
10. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
11. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Łambinowicach
12. Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna
13. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Olszance
14. Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna biblioteka Publiczna w Ozimku
15. Biblioteka Publiczna w Paczkowie
16. Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi
17. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
18. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
19. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie
20. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
21. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem
22. Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Program finansowany ze środków Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych. Zadaniem Programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

VIII. Ranking Bibliotek 2017
W 2017 r. Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swoich gmin.

W kategorii – najlepsze w województwie:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach zajęła pierwsze miejsce i uzyskała 262,99 punktów
Oleska Biblioteka Publiczna zajęła drugie miejsce uzyskując 223,92 punktów
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu zajęła trzecie miejsce i uzyskała 215,24 punktów.

IX. Nagrody dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie, filia w Zagwiździu otrzymała nagrodę dyrektora WBP w Opolu w ramach I edycji konkursu „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej województwa opolskiego”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach, filia w Zielinie otrzymała nagrodę Instytutu Książki za recenzję rysowaną „Klinika zdrowego chomika. Bazylia”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach, filia w Zielinie otrzymała nagrodę Instytutu Książki za recenzję rysowaną „W poszukiwaniu domu”.

X. Jubileusze bibliotek
24 listopada 2017 r. uroczyste obchody 70-lecie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie;
8 maja 2017 r. uroczyste obchody 70-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie;
26 września 2017 r. obchody 70-lecie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

XI. Wybrana działalność promocyjna bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
marzec - spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem
kwiecień - spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem
kwiecień - czerwiec - Konkurs literacki „Widzę i opisuję”
maj - spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
sierpień - zajęcia edukacyjne „Jak e-czytać”
październik - Warsztaty komiksowe w MBP w Opolu
listopad - spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem
listopad - spotkanie autorskie z Łukaszem Walewskim
listopad - spotkanie autorskie z Magdą Podbylską
„Czytamy sobie” – całoroczna akcja: głośne czytanie i zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków; młodzież czyta seniorom; cotygodniowe spotkania z mieszkańcami domu opieki (głośne czytanie).

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
luty - IX Brzeski Festiwal Gier Planszowych
luty - ferie zimowe w Oddziale dla Dzieci
luty - spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską
kwiecień - spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską
maj - IV gra miejska „Książęce Manewry”
maj - spotkanie z Jonathanem Carrollem
maj - akcja głośnego czytania „Czytać każdy może”
maj - VII turniej szachowy „Partyjka w bibliotece”
czerwiec - spotkanie z A. Gibasiewicz
czerwiec - VI rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”
wrzesień - Narodowe czytanie „Wesele”
wrzesień - X Festiwal Piastów Śląskich- warsztaty muzyczne
październik - rozpoczęcie cyklicznej akcji w Oddziale dla Dzieci „Supełek rozmaitości”
październik - spotkanie z W. Skibińskim
październik - XIX Konfrontacje literackie Syfon 2017
grudzień - spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem

Gmina Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
styczeń - ferie w bibliotece
marzec - V edycja Konkursu „Stroik wielkanocny 2017”
kwiecień - zajęcia z przedszkolakami (pogadanka o zasadach korzystania z biblioteki, głośne czytanie)
kwiecień - wycieczka do Namysłowa na spotkanie autorskie z Ewą Chotomską
maj - wizyta gimnazjalistów w bibliotece ( zasady korzystania z biblioteki)
czerwiec - spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
lipiec - sierpień - Warsztaty wakacyjne
październik - „Spotkajmy się przy kawie”. Cykl spotkań z seniorami
listopad - spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w ramach cyklu „Spotkajmy się przy kawie”
listopad - warsztaty robienia na szydełku w bibliotece
grudzień - spotkanie z dzielnicowy z seniorami w ramach cyklu „Spotkajmy się przy kawie”
grudzień - IV edycja Gminnego Konkursu „Stroik bożonarodzeniowy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku
luty - „Dzień kota” – gry i zabawy integracyjne dla dzieci
marzec - warsztaty literacko – dziennikarskie – Zbigniew Masternak
marzec - spotkanie autorskie z Agnieszka Tyszką
maj - spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim
wrzesień - spotkanie autorskie z Jackiem Getnerem
październik - spotkanie przedszkolaków z informatykiem Arkadiuszem Maus
listopad - spotkanie przedszkolaków z muzykiem Robertem Trinczkiem
listopad - Dzień Pluszowego Misia – gry i zabawy integracyjne dzieci

Centrum Kultury. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Cykliczne spotkania w ramach działania „Wirtualne Podróże po Europie”
marzec - Warsztaty Rękodzieła z okazji Dnia Kobiet
kwiecień - Warsztaty Literackie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci
maj - IV Noc w Bibliotece - Niekończąca Się Historia
maj - XIII Biesiada Czytelnicza
czerwiec - Odjazdowy Bibliotekarz 2017
lipiec - szkolenia komputerowe
październik - Dyktando Ortograficzne Dla Dzieci i Młodzieży
październik - Konkurs Plastyczny - Miś i przyjaciele z bajek
październik - spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem
listopad - Rodzinny Festiwal Gier Planszowych
listopad - Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
listopad - IX Święto Pluszowego Misia
listopad - Motyle Książkowe
grudzień - Mikołajkowe warsztaty artystyczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
marzec - spotkanie z ks. prof. dr hab. Andrzejem Hanichem z Prószkowa - promocja książki „Opolszczyzna w wielu smakach 2"
marzec - spotkanie autorskie z Krystyną Mirek w ramach DKK
kwiecień - spotkanie autorskie „Prawda i legenda o ojczyznach utraconych" z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją. Promocja książek „Kresowa Atlantyda”.
kwiecień - Wystawa - „Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla” ze zbiorów WBP w Opolu
maj - wykład Artura Szymczaka, mieszkańca Gogolina pt.: „Pierwsi w Europie. Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja”
kwiecień - spotkanie autorskie z Bogną Ziembicką w filii bibliotecznej w Malni, zorganizowane w ramach DKK
maj - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Pomnik Karolinki i Karlika Symbolem Gogolińskiej Ziemi”
maj - spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel
maj - spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
maj - spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską
wrzesień - wieczór poetycko-muzyczny z poetką Agnieszka Chrobot, oprawa muzyczna Małgorzata Pasznicka
wrzesień - spotkanie z Pawłem Beręsewiczem pisarzem książek dla dzieci i młodzieży
październik - wykład prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej „Tradycja i nowoczesność polskiej medycyny uzdrowiskowej”
listopad - wykład Reginy Kalli–Szulc na temat historii konwentu sióstr boromeuszek w Gogolinie. Promocja książki „Posługa Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Gogolinie w latach 1895-2015” wydaną w 2016 r. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej i Gminna Biblioteka Publiczna.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Wystawa „Dzisiaj w Betlejem – o zwyczajach świąt Bożego Narodzenia”
styczeń - marzec - Wystawa „Historie ślubne – wystawa dawnych zdjęć ślubnych mieszkańców gminy Grodków”
styczeń - Wystawa „Dawnych książek czar…ulubione książki naszych dziadków, rodziców i …nasze”
luty - ferie w bibliotece
luty - wykład Stanisława Kurnatowskiego „Ratusz w Grodkowie - remont”
luty - warsztaty rękodzieła „Kwiaty ze wstążki”
luty - warsztaty rękodzieła „Jajka zdobione filcowania na sucho”
luty - marzec - wystawa „Ostatni obrońcy Kresów Wschodnich”
luty - spotkania w ramach akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
luty - marzec - wystawa „Z miłości do książek…powrót do klasyki”
marzec - kwiecień - Wystawa „Kobieta – fotografie Marty Ostrowskiej”
marzec - spotkanie autorskie z Magdaleną Mordel, grodkowianką, autorką wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży
marzec - wykład „Grodków dawniej i dziś” z cyklu- Czego nie wiesz o Grodkowie
marzec - odwiedziny dzieci z PSP w Chróścinie
marzec - „Dzień gier planszowych”
marzec - czerwiec - Szkolenie komputerowe dla seniorów
marzec - Warsztaty wielkanocne z Stefanią Topolą „Malowanie na porcelanie”
marzec - kwiecień - Wystawa wielkanocna
marzec - spotkania w ramach akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
kwiecień - spotkanie z podróżniczką Renatą Matusiak. Prelekcja „Wśród Aczuarów w amazońskiej dżungli”
kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – zajęcia biblioteczne
kwiecień - spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską w ramach DKK
kwiecień - „Zwyczaje i tradycje Wielkanocne”- zajęcia biblioteczne
kwiecień - „Wiem co jem”, warsztaty żywieniowe z M. Konieczną z poradni Twój dietetyk
kwiecień - Gminny konkurs regionalny dla kl. IV –„Czy znasz dzieje Grodkowa?”
kwiecień - Wykład W. M. Cebulki „Historia budynku nr 14” z cyklu „Czego nie wiesz o Grodkowie”
kwiecień - wystawa „Wiosno, wiosenko…” ilustracje dzieci do wierszy Magdaleny Mordel
kwiecień - spotkania w ramach akcji czytelniczej „Cała Polska Czyta Dzieciom”
maj - wystawa „Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie- rok 2016”
maj - konkurs regionalny dla gimnazjum
maj - czerwiec - Wystawa „Piwo od Schefflera, nocleg Pod Trzema Koronami, maszyny rolnicze od Klingsa - czyli przemysł i usługi dawnego Grodkowa”
maj - grudzień - Realizacja projektu „Kulturalny Grodków czyli rodzinnie w bibliotece o książkach i nie tylko”
maj - Tydzień Bibliotek - spotkanie autorskie z Magdaleną Morde- spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”- lekcje biblioteczne „Witamy w świecie książek”
maj - Recital Laury Łącz „Miedzy mną a Tobą”
maj - Wykład Aleksandry Kośmickiej „Tradycyjny opolski ogródek przydomowy”
maj - spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
czerwiec - Spotkanie z Wojciechem Jagielskim
czerwiec - XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – spotkania z grupami przedszkolnymi
czerwiec - spotkania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
lipiec - sierpień - Wakacje w bibliotece
lipiec - wrzesień - wystawa „Pałac na wodzie – jego historia, właściciele oraz wspomnienia o nim widziane oczami mieszkańców Kopic”
sierpień - Warsztaty Terapii Zajęciowej- zajęcia biblioteczne
sierpień - Poznajemy bibliotekę” – lekcja biblioteczna - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie
lipiec - sierpień - wystawa „Rok 2017 rokiem Josepha Conrada”
sierpień - Zajęcia wakacyjne dla dzieci w Izbie Pamięci: dni gier planszowych i zajęcia plastyczne
wrzesień - Narodowe Czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
wrzesień - Dzień Głośnego Czytania
wrzesień - „Tracing” wystawa prac Anny Adasiak
październik - „Dotknij kulturę” wystawa z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
październik - Październik Miesiącem Dobroci dla Zwierząt – zajęcia biblioteczne
październik - listopad - Wystawa „30 lat chóru Grodkovia”
październik - listopad - Wystawa „Dawny Grodków na pocztówkach”
październik - listopad - Szkolenie komputerowe dla seniorów w czytelni
październik - Cykl zajęcia biblioteczne pt. „Jesienne spotkania w bibliotece”
listopad - Wystawa „Józef Elsner - wielki grodkowianin”
listopad - Wykład Pawła Ożgi poświęcony przeszłości i przyszłości grodkowskich organów
listopad - spotkanie autorskie z Józefem Mirowskim
listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia biblioteczne
listopad - spotkanie z Ryszardem Druchem
grudzień - wystawa „Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”
grudzień - wykład W. M. Cebulki na temat historii Grodkowa
grudzień - warsztaty florystyczne
grudzień - „Tradycje Bożego Narodzenia” zajęcia biblioteczne
grudzień - warsztaty bożonarodzeniowe – ozdoby świąteczne z papieru dla dzieci i dorosłych z filcu
grudzień - wystawa „Tradycje, zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach” Działania w ramach projektu: Kulturalny Grodków czyli rodzinnie w bibliotece o książkach i nie tylko”
Familijna sobota - Spotkanie z aktorką z Teatru Lalek w Opolu A. Zyskowską- Biskup, warsztaty z logopedą – J. Ilukowicz i psychologiem A. Szor- Bednarczuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie, „Zabawy i zabawki naszego dzieciństwa”- spotkania w seniorkami-członkiniami Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej Książka łączy pokolenia - Spotkania z udziałem seniorów - członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej „Poznajemy legendę o śląskim kołaczu”, „Wiersze Marii Konopnickiej”, przedstawienie „O krasnoludkach i sierotce Marysi” - spotkania z grupami przedszkolnymi i szkolnymi.

Biblioteka w plenerze - Spotkania autorskie: z Melanią Kapelusz i Wiolettą Piasecką, „Wiersze mojego dzieciństwa”- seniorzy - członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej czytali utwory J. Brzechwy i J. Tuwima.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicku
marzec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką
maj - Wystawa Władysław Stanisław Reymont
maj - Lekcje biblioteczne
październik - Wystawa 200 r. śmierci Tadeusza Kościuszki
październik - Lekcja biblioteczna
listopada - Wystawa Astrid Lindgren

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy
luty - Warsztaty zdobienia pisanek metodą Kanzashi
luty - Spotkanie z artystą Tomaszem Gdowskim „Pisanki z kory”
marzec - Spotkanie autorskie z Krystyna Mirek
maj - Warsztaty pisania scenariuszy filmowych ze Zbigniewem Masternakiem
maj - Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel
czerwiec - Śladami Kornela Makuszyńskiego – scenka teatralna
czerwiec - Promocja książki – barwny pochód z książka wokół szkoły
lipiec - sierpień – Wakacje w bibliotece
listopad - „Jesienne warsztaty”
listopad - Wykład dr Georga Glomba „Historia różańca świętego”
grudzień - Spotkanie opłatkowe

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Kamienniku
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Wieczór kolęd
styczeń - spektakl teatralny pt. „Dziady”
styczeń - Dzień Babci i Dziadka (występy dzieci w inscenizacji pt. „Królowa śniegu”
luty - Bal przebierańców dla najmłodszych czytelników
marzec - Gminny Konkurs Recytatorski – Julian Tuwim
kwiecień - Konkurs plastyczny – Przyroda budzi się do życia
maj - Obchody z okazji Dnia Matki
czerwiec - Obchody z okazji Dnia Dziecka
czerwiec - Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską
lipiec - „Piknik na Florydzie” – wycieczka dla dzieci i młodzieży
wrzesień - Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami „Szkoła twoich marzeń”
listopad - Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
listopad - Wieczornica związana z rocznicą Odzyskania Niepodległości
grudzień - Zabawa Mikołajkowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Salon Muzyki i Literatury pt. „Nasze polskie Betlejem”. Goście salonu: Chór Echo Kresów
styczeń - Wystawa grafik i plakatów Orneli Król pt. „Plakat udomowiony"
styczeń - Spotkanie autorskie poświęcone książce Jakuba Dźwilewskiego i Jarosława Jurkowskiego pt. „Antoni Bury. Życie szczęściarza”
styczeń - Spotkanie autorskie z pisarzem, reporterem i fotografem Filipem Springerem
styczeń - Spotkanie autorskie ze Zdzisławem Grucą oraz promocja tomiku wierszy
styczeń - Klub Podróżnika: spotkanie z Renatą Matusiak, wernisaż wystawy i prelekcja
luty - „Dobry wieczór z poezją” spotkanie z poetką Dorotą Ryst pn. „Sample i inne story”
luty - VIII finał czytelniczo-ekologicznej akcji dla przedszkolaków pt. „Przyjaciel przyrody i książek”
luty - Ferie w bibliotece – zajęcia i lekcje biblioteczne dla dzieci
luty - „Ekoobywatel na zimowych wakacjach” - warsztaty
luty - Konkurs Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego
luty - Promocja książki „Hanyska” autorstwa Heleny Buchner i prelekcja Ewy Kowalczyk-Lecibil
luty - „Klub twórczego pisania Marty Fox” - warsztaty literackie dla młodzieży, prowadzenie Marta Fox
marzec - Podsumowanie Konkursu na Czytelnika Roku 2016. Wręczenie nagród oraz spektakl Teatru Moralitet pt. „Wielkie hece w Bibliotece”
marzec - Wernisaż wystawy malarstwa Adama Zielińskiego
marzec - Podsumowanie Konkursu Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego. Wręczenie nagród oraz spektakl Teatru Moralitet pt. „O Psotnym Krasnalku”
marzec - Spotkanie z Rafałem Grzenią, współautorem książki pt. „Sura”
marzec - Warsztaty eko rękodzieło dla dorosłych – prowadzenie Małgorzata Kulczycka
marzec - Noc z Andersenem - zajęcia dla dzieci
marzec - "W amazońskiej dżungli" - warsztaty podróżnicze dla młodzieży gimnazjalnej
marzec - Prelekcja Kajetana Rajskiego, autora książki pt. „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”
marzec - Otwarcie pokonkursowej wystawy "Zadrzewienia z daleka i bliska" spotkanie z laureatem konkursu Kamilem Nowakiem
marzec - Spotkanie z autorskie dla dzieci z Agnieszką Frączek
marzec - Promocja niepublikowanych dotąd utworów literackich poety Rafała Wojaczka pt. „Nie te czasy. Utwory nieznane”, spotkanie z redaktorami wydania Maciejem Meleckim i Konradem Wojtyłą z Instytutu Mikołowskiego
marzec - Wystawa prac uczniów Zespołu Niepublicznych Szkół przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
kwiecień - Gala Finałowa XXIV edycji konkursu Krajobrazy Słowa
kwiecień - Z cyklu „Dobry wieczór z poezją” spotkanie z poetką Joanną Pucis, autorką tomiku poetyckiego „Znaki nieszczególne”, prowadzenie Izabela Wageman
kwiecień - Obchody Dnia Ziemi ph. „W kierunku natury”
kwiecień - „Ze Świata – Afryka” – wystawa fotografii Ryszarda Kapuścińskiego, ze zbiorów własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
kwiecień - Wystawa w holu "Święta Wielkanocne na dawnej pocztówce" - wystawa ze zbiorów Opolskiej Biblioteki Cyfrowej
kwiecień - Noc Poetów i Turniej Jednego Wiersza- impreza literacka dla młodzieży
maj - Tydzień Bibliotek ph. „Biblioteka. Oczywiście!”
maj - Spotkanie z poezją pt. „Życie, czym jesteś…?” przy współpracy z MOPS i PG nr 1. X Miejskie Obchody Dni Seniora pod honorowym patronatem Pani Sabiny Nowosielskiej Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
maj - Jak powstaje książka. Warsztaty komiksowe o dziejach książki – zajęcia dla dzieci
maj - Enkaustyka żelazkiem: tworzenie barwnych obrazów przy użyciu kredek świecowych i żelazka – warsztaty plastyczne prowadzone przez Agnieszkę Racę i Darię Jeziorowską
maj - czerwiec – Targi książki nad Odrą. Kędzierzyn –Koźle
maj - Spotkania autorskie z Łukaszem Orbitowskim, Maggie Moon, Henrykiem Wańkiem, Katarzyną Bondą, Remigiuszem Rączką i Marcinem Kydryńskim
czerwiec - XXIV Dni literatura dla dzieci i młodzieży
czerwiec - Spotkania autorskie z Barbarą Gawryluk
czerwiec - Spotkanie dla młodzieży z Robertem Wenclem prezesem Klubu Sportowego Koziołek pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”
czerwiec - Spotkanie dla dzieci z autorem książek, kompozytorem i piosenkarzem Tomaszem Szwedem
czerwiec - Noc Bibliotek
lipiec - sierpień - Wakacje w bibliotece – zajęcia dla dzieci
wrzesień - Narodowe Czytanie – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
wrzesień - Obchody europejskich dni dziedzictwa 2017
wrzesień - Jesień literacka w Kędzierzynie - Koźlu
październik - Wernisaż wystawy pt. „Polskie ślady Conrada”, wystawa przygotowana ze zbiorów własnych MBP w 160. rocznicę urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Występ akordeonisty Kamila Pędziwiatra. Czytanie performatywne fragmentów dzieł Conrada
październik - „Jestem Julią” – okolicznościowa wystawa poświęcona 50. rocznicy śmierci Haliny Poświatowskiej
październik - Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher i promocja książki pt. „Wszystkie pory uczuć. Jesień”
październik - Spotkanie z Jerzym Kisielewskim, synem słynnego „Kisiela”, autorem książki pt. „Pierwsza woda po Kisielu. Historie rodzinne”
listopad - „Drogi do Niepodległej” wystawa z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości
listopad - W cyklu „Uczymy się tolerancji” spotkanie dla młodzieży prowadzone przez Katarzynę Girt i Sylwię Kansy z Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski pn. „Tak ja to widzę” listopad - Tydzień ekologiczny
grudzień - Boże Narodzenie w tradycji, literaturze i sztuce – wystawa przygotowana ze zbiorów własnych biblioteki
grudzień - Finał akcji Rodzinne czytanki w bibliotece. W programie m.in.: wręczenie nagród najlepszym czytankowiczom oraz spektakl ekologiczny pt. „Cisza” w wykonaniu Teatru Moralitet z Krakowa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
luty - marzec - Wystawa „Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz” ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
luty - Przedstawienie dla dzieci „Indiańska legenda” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca z Warszawy
marzec - Spotkanie z Mariuszem Urbankiem – autorem biografii i dziennikarzem, związanym z Kluczborkiem
marzec - kwiecień - Wystawa „Moja pasja. Prace Bożeny Sokołowskiej” w ramach promocji lokalnych twórców
maj - Spotkanie autorskie z Rolandem Dąbrowskim, pracownikiem MiGBP w Kluczborku, który napisał biografię Jadwigi Kasprowicz-Przybyszewskiej „Kasprowicz, Przybyszewski oraz ona… Jadwinia”
maj - „Odjazdowy Bibliotekarz”
czerwiec - Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie porusza”
czerwiec - Wystawa „Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach” głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom-Mammograf
lipiec - sierpień - Wystawa „Malarstwo Bożeny Kansy” w ramach promocji lokalnych twórców
wrzesień - Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
wrzesień - Spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Pawłem Beręsewiczem
październik - Spotkanie autorskie z poetą Tomaszem Różyckim, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
październik - Spotkanie poetycko-muzyczne „Stać Cię na więcej…!” – poświęcone pamięci zmarłego kluczborskiego poety Lecha Kazimierza Idziora
grudzień - Wystawa fotografii Marii Polańskiej „Magia miejsc”
grudzień - Spotkanie wigilijne „Jest taki dzień…”

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
luty - Ferie w bibliotece
marzec - Noc w bibliotece „Alicja w krainie czarów”
maj - Teatrzyk „Hece w bibliotece”
maj - Gminny konkurs pięknego czytania
czerwiec - Spotkanie z Vicky Asimwe dla dzieci i młodzieży
lipiec - Wakacje w bibliotece
wrzesień - Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk
grudzień - Spotkanie z Barbarą Woś

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie
styczeń - Spektakl poetycko-kolędowy „Pan się narodził”
marzec - Konkurs Pięknego Czytania
kwiecień - Gminny Konkurs Kroszonkarski i Palm Wielkanocnych
maj - Powiatowy konkurs recytatorski pn. „Majowe Spotkania z Poezją”
wrzesień - Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego
październik - Spotkanie autorskie z Małgorzatą Żółtaszek
listopad - Warsztaty scenariuszowe – Zbigniew Masternak
grudzień - Gminny konkurs recytatorski pn. „Boże Narodzenie w poezji”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Biblioteka centrum informacji - spotkania promujące bibliotekę
styczeń - Dzień Babci i Dziadka - impreza czytelnicza połączona z konkursem plastycznym i wystawą prac pokonkursowych
luty - Bawimy się czytając - ferie zimowe z książką – cykl zajęć z książką dla dzieci - Tradycje karnawałowe - blok imprez dla najmłodszych czytelników
marzec - Międzynarodowy Dzień Pisarza, Kobieta w literaturze – wystawa, montaż poetycki do wystawy
kwiecień - Wielkanocne tradycje i obyczaje – blok programowy związany z świętami wielkanocnymi przeznaczony dla czytelników
kwiecień - Kwiecień Dniem Książki dla Dzieci – cykl imprez popularyzujących książkę dla dzieci oraz głośne czytanie
maj - Majowe spotkania z książką. Cykl imprez czytelniczych pt..: Biblioteka (nie tylko) centrum informacji - imprezy czytelnicze promujące książkę
czerwiec - Urodziny Misia Uszatka – impreza czytelnicza, wystawa
czerwiec - Dzień Dziecka – impreza czytelnicza pt. Biesiada literacka dzieci – spotkanie najmłodszych czytelników z bibliotekarzami
lipiec - sierpień - Wakacje z uśmiechem i książką– zajęcia wakacyjne dla dzieci
wrzesień - Pasowanie na czytelnika – impreza czytelnicza - udział biorą uczniowie klas pierwszych
wrzesień - „Cała mądrość w księgach” konkurs czytelniczy, cykl lekcji bibliotecznych
październik - Tydzień Seniora – Wnuki dziadkom – Dziadkowie wnuczętom
warsztaty czytelnicze, Apetyt na czytanie – konkurs na najaktywniejszego czytelnika.
listopad - Narodowe Święto Niepodległości, wystawa połączona z prelekcją
listopad - Zabawy Andrzejkowe – imprezy czytelnicze dla czytelników i społeczności lokalnej.
grudzień - Mikołaj w bibliotece – spotkanie mikołajkowe,
grudzień - Spotkanie Opłatkowe – przeznaczone dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i czytelników biblioteki.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Warsztaty komputerowe
luty - Ferie zimowe
marzec - kwiecień - Warsztaty rękodzielnicze wielkanocne
maj - „Biblioteka pod Ratuszem”
maj - „Wieczór z poezją”
czerwiec - Jubileusz X- lecia Gminnego Konkursu Recytatorskiego
czerwiec - Zakończenie projektu „Fun English w bibliotece”
czerwiec - Przedstawienie teatralne w wykonaniu gimnazjalistów pt. „Krzywa bajka”
czerwiec - „Noc egipskich ciemności” impreza czytelnicza
lipiec - sierpień - Wakacje w bibliotece
wrzesień - Narodowe Czytanie
wrzesień - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas – Łoniewską w ramach DKK
wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa
październik - Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem w ramach DKK
grudzień - Wieczór Kolęd

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Łambinowice
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Kolędowanie z sercem
luty - Przegląd zespołów wokalnych
czerwiec - Dni Gminy Łambinowice
czerwiec - Dzień Rodziny
lipiec - sierpień - Noc w bibliotece
październik - Powiatowy Konkurs Recytatorski Humoru i Satyry
październik - Dzień Seniora
grudzień - Wigilia dla osób samotnych
grudzień - Koncert świąteczny

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Lubrzy
Styczeń - Jasełka - przedstawienie teatralne
styczeń - Dzień Babci i Dzień Dziadka - przedstawienie
marzec - Dzień Kobiet - przedstawienie
marzec - Warsztaty wielkanocne - wystawa pocztówek z okresu powojennego
maj - Dzień Matki - przedstawienie
lipiec - sierpień - Wakacje w bibliotece
listopad - Zaduszki - montaż słowno-muzyczny
grudzień - Warsztaty bożonarodzeniowe

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Lubszy
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
luty - Ferie w bibliotece
kwiecień - Spotkania autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską
kwiecień - Biesiada Wielkanocna
maj - Tydzień bibliotek - Konferencja Bibliotek Powiatu Brzeskiego
czerwiec - Obchody Dnia Dziecka
lipiec - sierpień - Wakacje w bibliotece
październik - Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
marzec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką
kwiecień - Odjazdowy Bibliotekarz
lipiec - sierpień - Podaruj mi lato. Wakacje w bibliotece
październik - Wyjazd do teatru
listopad - Koncert akordeonowy
grudzień - Spotkanie autorskie z A. Urbańską

Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Namysłowie
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Ferie zimowe w bibliotece
maj - Tydzień Bibliotek
czerwiec - Noc Bibliotek
czerwiec - „Akcja, jak nie czytam, jak czytam”
wrzesień - Narodowe czytanie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
styczeń - Ferie w bibliotece
kwiecień - Noc z Andersenem
maj - Tydzień Bibliotek
czerwiec - Cała Polska Czyta Dzieciom
czerwiec - Noc Bibliotek
wrzesień - Narodowe Czytanie
listopad - Czytam sobie w bibliotece
grudzień - Spotkanie mikołajkowe w bibliotece

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - luty - Wernisaż wystawy Aliny Padykuły-Żukowskiej i Aleksandry Satory „W blasku świec”
luty - Spotkanie z dr Stanisławem Nicieją w ramach Nyskiego Salonu Literackiego
luty - marzec - Wernisaż wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas „Rewolucyjny Art”
luty - Spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską
marzec - Konkurs Pięknego Czytania etap gminny i powiatowy
kwiecień - Spotkanie z Joanną Lamparską
kwiecień - maj - Wernisaż wystawy fotograficznej Pauliny Borakovej „ Konstytucja 3 Maja”
maj - Noc w bibliotece „Noc poszukiwaczy skarbów”
maj - Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy
maj - Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską
maj - czerwiec - Wystawa - 70 lat Biblioteki
czerwiec - Spotkanie z Martą Klubowicz „Różewicz czytany od końca” - w ramach Nyskiego Salonu Literackiego
czerwiec - lipiec - Wystawa „Wydawnictwa o Nysie" ze zbiorów Jarosława Grabarczyka
czerwiec - wrzesień - Wystawa fotografii Kazimierz Staszków
lipiec - Spotkanie i promocja książki Janusza Sanockiego „Powódź w Nysie w 1997 r.”
wrzesień - Wystawa „Krzyże pokutne i słupy graniczne w powiecie nyskim” Kazimierza Staszkowa
wrzesień - Narodowe czytanie Stanisław Wyspiański „Wesele” - fragmenty dramatu w wykonaniu Teatru „Ostatni Rząd”. Honorowy gość Maria Hetnał, wnuczka Lucjana Rydla
wrzesień - „Noc w bibliotece dla dzieci – nocne smakowitości”
wrzesień - październik - Wernisaż prac Moniki Kamińskiej „Podróż Sentymentalna”
październik - Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem połączone z promocją jego książki „Drobinki nieśmiertelności”
październik - Spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem
październik - Promocja tomiku „Losy” – Danuty Kobyłeckiej
październik - promocja książki „Jerzy Kozarzewski Jodłowa jemioła”
listopad - „Józef Piłsudski” – wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin
listopad - Recital poezji śpiewanej Józef Tyrolski „Od ballady do bluesa”
grudzień - Wernisaż wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie „Z nami możesz poczuć się jak w domu”

Oleska Biblioteka Publiczna
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Cykliczne spotkania z żywym słowem
styczeń - Wystawa „Kobiety w literaturze”
styczeń - Wystawa „Mistrzowie ilustracji”
styczeń - Popołudnie z książką
styczeń - Lekcja biblioteczna: Katalog – przewodnik po bibliotece
luty - Ferie w bibliotece
luty - Popołudnie z książką
marzec - Wystawa „Szymon Kobyliński”
marzec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
marzec - Popołudnie z książką
marzec - Konkurs „Wiosenne zgadywanki”
kwiecień - Wielka Liga Czytelników – półfinał ogólnopolskiego konkursu
kwiecień - Lekcja biblioteczna: Czytam sobie – seria wydawnicza dla najmłodszych
kwiecień - Lekcja biblioteczna: od hieroglifów do alfabetu
kwiecień - Popołudnie z książką
maj - Happening: Biblioteka oczywiście!.
maj - Happening: Przeczytam oczywiście!
maj - Loteria: Książka w ciemno
maj - Lekcja biblioteczna: Wycieczka z UKD w tle
maj - Lekcje biblioteczne: Tydzień Bibliotek
maj - Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz
maj - Popołudnie z książką
maj - Konkursy czytelnicze
czerwiec - Noc w bibliotece
czerwiec - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Czytanie zbliża”
czerwiec - Spotkanie autorskie Glorii Nocuń – promocja książki Kolekcjonerka piór
wrzesień - Popołudnie z książką
wrzesień - Konkursy czytelnicze
październik - Spotkanie autorskie Hanny Cygler
październik - Lekcja biblioteczna: Rodzina w literaturze dziecięcej
październik - Popołudnie z książką
listopad - Święto Pluszowego Misia (konkursy, lekcje biblioteczne, imprezy)
listopad - Popołudnie z książką
grudzień - Zajęcia biblioteczne: Świerszczyk – czasopismo dla dzieci
grudzień - Zajęcia biblioteczne: Polskie tradycje świąteczne
grudzień - Zajęcia biblioteczne: Legendy o bożonarodzeniowym drzewku
grudzień - Popołudnie z książką

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Olszance
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Cykl spotkań bibliotecznych pt. „Płynie Wisła płynie
luty - Zabawa karnawałowa
maj - Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim
czerwiec - Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków
czerwiec - Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską
listopad - Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych
grudzień - Konkurs czytelniczy. Wręczenie nagród książkowych i dyplomów dla najmłodszych

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Styczeń - Działania na rzecz WOŚP
styczeń - Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem
styczeń - Spotkanie z Ewą Kassalą
styczeń - „Historie życiem pisane” spotkanie z Teresą Zielińską
luty - „Przymierzalnia skrzydeł” spotkanie z Danutą Hasiak
luty - „Życie na poczytaniu” spotkanie z Grzegorzem Jankowiczem
marzec - „Nowa Kartagina” spotkanie z Markiem Zatwarnickim
marzec - Spotkanie z Anną Seniuk i Magdaleną Małecką-Wippich
marzec - „Bezdroża Afryki i Mount Kenya 5199 m n.p.m.” spotkanie z Ewą Wachowicz
marzec - Spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji. O poezji Krystyny Miłobędzkiej rozmawiali Bartosz Suwiński, Jacek Gutorow i Jarosław Borowiec
marzec - „Rzeczy do nazwania Wokół Kornhausera” spotkanie z Jakubem Kornhauserem i Adrianem Gleniem – prowadzenie - Jerzy Borowczyk
marzec - VIII Między przedszkolna zabawa literacka
kwiecień - 14. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Słowa i muzyka w parze
kwiecień - „Fałszerze pieprzu” spotkanie z Moniką Sznajderman
kwiecień - Spotkanie ze Zdzisławem Barglikiem
maj - MBP włączyła się do obchodów Dni Opola
maj - Dni Otwarte Funduszy Europejskich
maj - VII Noc Kultury
maj - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy współorganizował Grę Miejską na 800 lecie Opola Śladami Czarnego Psa
maj - czerwiec - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Czytanie zbliża”
maj - Spotkanie z Teresą Nietykszą - jubileusz 80-tych urodzin
maj - Spotkanie z Andriejem Chadanowiczem
czerwiec - Ogólnopolska Noc Bibliotek Czytanie porusza, biblioteka przyciąga
czerwiec - Jubileusz 70.lecia MBP. Spotkanie autorskie z Wojciechem Bonowiczem i Jackiem Gutorowem „Zatrzymane kadry, cieniowane słowa”, które poprowadził Bartosz Suwiński
czerwiec - Jubileusz 70.lecia MBP. Spotkanie autorskie wokół książki Jadwigi Leszczyńskiej „Niezwykłe życie”
czerwiec - „Gasnący blask świata. Wokół Margaret Atwood i jej wizji przyszłości” spotkanie ze Sławomirem Kuźnickim - prowadzenie: Bartosz Suwiński.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Jarosławem Mikołajewskim
czerwiec - Noc Świętojańska w filiach bibliotecznych
czerwiec Festiwal Książki – współorganizacja
maj - „Mów po Polsku” imprezy pod hasłem Ojczysty – dodaj do ulubionych
maj - 70 lat Żeglugi Literatury Miejskiej Pływająca Biblioteka w ramach projektu
wrzesień - Narodowe Czytanie „Wesele”
wrzesień - MBP włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
wrzesień - Światowy Dzień Umiejętności Czytania
wrzesień - Jubileusz 70 lat MBP
wrzesień - Spotkanie z Markiem Niedźwieckim
wrzesień - Spotkanie z Anną Dymną i prezentacja książki „Warto mimo wszystko” prowadzenie Wojciech Bonowicz
październik - Spotkanie z Markiem Dutkiewiczem
październik - „ Nieumarły Las” spotkanie z Adamem Wajrakiem i Tomaszem Samojlikiem
listopad - grudzień - „Historia silna kobietami” imprezy w ramach projektu
listopad - grudzień - Esencja. Festiwal Komiksu w MBP
listopad - grudzień - 15. Opolska Jesień Literacka

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Cykliczne spotkania „Muzyka w Klubowym Fotelu”, „Biblioteczny Klub Filmowy”, „Muzyka w Galerii”
styczeń - Wystawa „Mieszkańcy nocy - literackie portrety fantastycznych istot"
styczeń - Wernisaż wystawy "Lessing przedstawia Lessinga”. Wystawa wybitnego austriackiego fotografa
styczeń - Spotkanie Koła Opolskich Genealogów
styczeń - Wernisaż wystawy ikon Bronisławy Stotko w związku z obchodami Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym
styczeń - „Wiersze pachnące jedliną", spotkanie prezentujące wiersze członków Nauczycielskiego Klubu Literackiego
styczeń - Promocja tomiku poezji „Rozczesane słowa” autorów i sympatyków Stowarzyszenia „Mój Duch Przyjazny”
styczeń - Spotkanie z Beatą Tadlą
styczeń - Wydarzenia na wschodnim Wołyniu w latach 1917-1920 w świetle wspomnień Zofii Kossak - Szczuckiej „Pożoga” - spotkanie z Wojciechem Kempą
luty - Wystawa „Johannes Brahms. (1833-1897)” – hol Filharmonii Opolskiej
luty - Wernisaż wystawy „Plenerowe reminiscencje malarstwo Małgorzaty Domańskiej
luty – „Biblioteka z klasą” akcja promocji edukacji bibliotecznej
luty - Jubileusz Tadeusza Soroczyńskiego prowadzenie Janusz Wójcik
luty - Wernisaż wystawy Katarzyny Miążek
luty - Spotkanie z Pawłem Wysoczańskim, reżyserem filmu „Jurek"
luty - Spotkanie Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy
luty - Wystawa „Boże Narodzenie na świecie”
luty - „Magia kolorów” wernisaż wystawy malarskiej sekcji „Akwarele” przy Uniwersytecie III wieku.
luty - Wystawa „Mieszkańcy nocy - literackie portrety fantastycznych istot"
marzec - Wystawa „Johannes Brahms. (1833-1897)”
marzec - Wystawa fotografii Katarzyny Miążek ”Pejzaż zimowy”
marzec - Wystawa malarskiej sekcji „Akwarele” przy Uniwersytecie III Wieku - „Magia kolorów”
marzec - Tydzień e-książki
marzec - Z cyklu „Wieczór z....psychologiem”. Spotkanie z Mirosławą Olszewską
marzec - Wykład „Styria bliżej - to i owo o tym austriackim regionie”
marzec - Spotkanie Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy
marzec - Wykład „Austria bliżej – o czym każdy uczestnik konkursu o Austrii powinien usłyszeć
marzec - I etap XX konkursu „Austria – Krak i mieszkańcy
marzec - Spotkanie autorskie / Lesung Alois Hotschnig
marzec - „Świeży towar” - współczesna literatura polska w Czechach, dr Michala Benešová, Uniwersytet Karola w Pradze (wykład w języku polskim)
marzec - Tydzień Języka Francuskiego i Krajów Frankofońskich (Semaine de la langue française et de la Francophonie) wystawa fotografii „Francuski misz-masz”
marzec - Wernisaż wystawy „Oppolia, Oppeln, Opole”
marzec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką w ramach spotkań DKK
marzec - Z cyklu „Wieczór z....anglistą". Odwaga, tropiki i ażurowe rękawiczki - o kobietach na peryferiach Zjednoczonego Królestwa – prowadzenie Aldona Klose
kwiecień - 5. Dni Latającej Książki
kwiecień - Wystawa plakatu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz
kwiecień - Wystawa „KALIOPE Austria - Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce KALLIOPE Austria - Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft,
kwiecień - Finał XX konkursu „Austria – Kraj i mieszkańcy”
kwiecień - Spotkanie z Martinem Pollackiem. Promocja książki „Topografia pamięci”
kwiecień - VIII Opolskie Spotkania Fantastyczne
kwiecień - Finisaż wystawy plakatu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz” – promocja książki „Raport Witolda” - Krakowska Fundacja Gdzie, komisarz Małgorzata Kupiszewska, wykład dr. Piotra Stanka
kwiecień - Spotkanie z dr Jackiem Gutorowem, promocja tomiku „Wygnani z raju” poezje Davida Jonesa, Geoffreya Hilla i Charlesa Tomlinsona w wyborze, przekładzie i opracowaniu Jacka Gutorowa,
kwiecień - Sissi - historia cesarzowej opowiedziana dzieciom – warsztaty literacko-językowe
maj - Koncert Trio Immersio
maj - Judyta Sklanna „Podróże dalekie i bliskie” - wernisaż wystawy fotografii
maj - Spotkanie z książką Michaela Rohera „Wędrowne ptaki”
maj - Spotkanie autorskie z Mirosławem Wlekłym autorem książki „Tu byłem. Tony Halik
maj - Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej”
maj - „Międzynarodowy zawrót głowy”, spotkanie z Jarosławem Kretem
maj - Wernisaż wystawy „Z kresowego albumu – Lwów”
czerwiec - „Między Wiedniem a Galicją, Austrią a Polską. Kalejdoskop stosunków kulturalnych od XVIII do XX wieku” - spotkanie z historykiem i dyplomatą dr Jakubem Forst-Battaglią
czerwiec - Social media. Autoprezentacja i wizerunek w sieci, prowadzenie Marcin Makówka
czerwiec - Festiwal Książki w Opolu
spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim, koncert Sabiny Sago, koncert Ani Dąbrowskiej, spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem, spotkanie autorskie ze Stefanem Chwinem
czerwiec - VIII Forum Opolskich Środowisk Literackich „Pokolenia”
czerwiec - Spotkanie z Filipem Łobodzińskim, dziennikarzem, tłumaczem i muzykiem
czerwiec - Noc kultury
„Piękno doskonałe. Kobieta w ikonografii secesyjnej z kolekcji Andrzeja Biernackiego” Wernisaż wystawy połączony z wykładem dr Adama Szymańskiego
czerwiec - 12. Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Dzieci w Języku Angielskim
czerwiec - Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem
czerwiec - Warsztaty Ewy Ostarek „7 kroków do pewności językowej
lipiec - Wakacyjne poranki z niemieckim – darmowe kursy języka niemieckiego
lipiec - Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak (członkowie ZPAP „PSU”)
lipiec - Warsztaty językowe Falsos amigos – false friends
sierpień – „Historia jednej fotografii. 150 rocznica urodzin Maxa Glauera”. Z kolekcji Bogusława Szybkowskiego
sierpień - Wystawa „Gdzie teraz jesteście dzieci kochane”
wrzesień - „ Nasze Opole”. Wernisaż wystawy prac pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
wrzesień - Spotkanie jubileuszowe z Władysławem Żołnowskim „Moja ziemia, moje sny”
wrzesień - Spotkanie z Maciejem Jastrzębskim, promocja książki „Rubinowe oczy Kremla”
wrzesień - IV Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna
wrzesień - „Poskręcane ścieżki” spotkanie autorskie z Ewą Kacą, w trakcie spotkania zaprezentowane zostaną utwory poetyckie w autorskim wykonaniu Marty Małyk
wrzesień - Wykład „Blaski i cienie wolontariatu" Maria Walentek
wrzesień - „Biel” - wystawa fotografii Marcina Kydryńskiego z podróży po Afryce
wrzesień - Z Kaniowa do Opola z przesiadką w Popielowie czyli spotkanie z najnowszymi książkami Mariana Buchowskiego, Edwarda Pochronia, Waltera Pyki
wrzesień - Wystawa „500 lat Reformacji. Druki ewangelickie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”. Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
wrzesień - Międzynarodowy Dzień Tłumacza
październik - Spotkanie ze Stanisławem Srokowskim, pisarzem autorem książki „Nienawiść” na podstawie której powstał film „Wołyń”
październik - Warsztaty translatorskie z Krzysztofem Umińskim: LaBéDé – warsztaty tłumaczenia francuskich komiksów
październik - Spotkanie autorskie z Danielem Wisserem
październik - Austria bliżej
październik - „Life is Life - Graphic Novel – niemiecka powieść graficzna” (we współpracy z Goethe-Institut Kraków) w ramach Dni Kultury Niemieckiej październik - Wystawa „Hauptmann Böhmer. Z historii fotografii w Opolu październik - „Skarb z Ołomuńca” - Inkunabuł, pochodzącego z Florencji Giovanniego Boccaccia (1313-1375) De Claris mulieribus. ("O sławnych niewiastach"), wydany w 1473 r. w oficynie Johanna Zainera w Ulm październik - Spotkanie z Jerzym Kisielewskim październik - Spotkanie z T. Kubą Kozłowskim, Wypędzenie Polaków ze Wschodu, walka o polskie dobra kultury październik - Wykład multimedialny „Leibniz – ostatni geniusz uniwersalny” listopad - Wernisaż wystawy Lidii Sołtyńskiej „Rozmowy ze Słońcem listopad - Warsztaty tworzenia gardanu listopad - „Zachód wita Wschód: Polscy poeci po amerykańsku” - spotkanie z tłumaczem Piotrem Florczykiem, prowadzenie prof. Jacek Gutorow listopad - „Z huculskiej skrzyni” listopada - Wernisaż – „Morze” - malarstwo Alfreda Poloka listopad - Wystawa „500 lat Reformacji. Druki ewangelickie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu listopad - Spotkanie z Robertem Glińskim – reżyserem listopad - Spotkanie z Mariuszem Szczygłem listopad - Spotkanie z Andrzejem Jagodzińskim, filologiem czeskim i słowackim, dyplomatą, tłumaczem literackim, publicystą, dziennikarzem listopad - Spotkanie z Andrzejem Fidykiem i Aleksandra Szarłat, promocja książki „Świat Andrzeja Fidyka grudzień - „A dzisiaj pełnia” – spotkanie z Elżbietą Żłobicką, oprawa muzyczna Małgorzata Pasznicka, Mariusz Buczek, gościnnie udział weźmie Dorotka Kowalska (współgro. Stowarzyszenie „Mój Duch Przyjazny”), godz. 17.00, Galeria WuBePe U grudzień - Warsztaty dla dzieci / Workshop für Kinder Adventszeit in Dresden / Adwent w Dreźnie
grudzień - Spotkanie z Radkiem Knappem
grudzień - Spotkanie z Teresą Zielińską, promocja książki „Historie życiem pisane”
grudzień - Spotkanie z Piotrem Milewskim, autorem książki „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej
grudzień - Spotkanie z Aleksandrem Dobą

Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku
styczeń - kwiecień - „ Spotkania z bajką terapeutyczną” zajęć biblioterapeutycznych dla przedszkolaków
marzec - Spotkanie autorskie z Joanną Olech
marzec - Miejsko-gminne eliminacje 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
marzec -„Wisła królowa polskich rzek” – zajęcia dla dzieci z okazji Roku Rzeki Wisły
kwiecień - Miejsko-gminne eliminacje XXIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”
maj - Spotkanie autorskie z poetką Agnieszką Chrobot
maj - „Mały Piknik Czytelniczy” – impreza plenerowa dla przedszkolaków
maj - Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
czerwiec - Spotkania autorskie z Małgorzatą Żółtaszek
czerwiec - Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego dla przedszkolaków pn. „Czytam z Mamą – czytam z Tatą”
wrzesień – grudzień - Współorganizacja powiatowego konkursu literackiego pn. „Fantastyczny powiat opolski”
wrzesień - listopad - „Odkrywamy Europę” – cykl warsztatów plastyczno-literackich dla uczniów szkół podstawowych
październik - grudzień - „Spotkania z bajką terapeutyczną” – cykl zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas II
październik - „Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi Dziadku” – prelekcja promująca czytanie dzieciom skierowana do uczestników „Szkoły Superbabci i Superdziadka” w Ozimku
październik - Miejski konkurs czytelniczy pn. „Mistrz Pięknego Czytania”
listopad - Święto Pluszowego Misia

Biblioteka Publiczna w Paczkowie
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Wystawa pt. „Max Glauer – mistrz czarnej kliszy”
luty - „Akcja Ferie w Bibliotece” cykl codziennych imprez dla dzieci: konkursy, gry, zabawy, zajęcia plastyczne, głośne czytanie, występy teatrzyku lalkowego itp.
marzec - „Życie z pasją i czekolada” – spotkanie z czeską terapeutką, dietetyczką, degustatorką czekolady Marcelą Krcalovą
marzec - Gminny Konkurs Pięknego Czytania – dla dzieci ze szkół podstawowych (3-kategorie wiekowe)
marzec - kwiecień – Noc z Andersenem – całonocna impreza czytelnicza dla dzieci
kwiecień - XXXV Turniej Wiedzy o Paczkowie – dla uczniów wszystkich typów szkół Gminy Paczków
maj - Wystawa pt. „Opolskie w podczerwieni”
maj - Wycieczka krajoznawcza dla młodzieży do Wojsławic (Arboretum) i Ząbkowic Śląskich ( Śladami Frankensteina)
czerwiec - Wystawa pt. „Mieszkańcy nocy- literackie portrety fantastycznych istot”
lipiec - sierpień - „Wakacje z Biblioteką” – cykl imprez czytelniczych dla dzieci i młodzieży w BP Paczków i na filiach bibliotecznych
sierpie - Wystawa pt. „Podróże bliskie i dalekie – Judyta Sklanna”
wrzesień - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską – w ramach DKK
wrzesień - Wieczór Kresowy i spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim przygotowane we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Pd-Wsch. Klub w Paczkowie
wrzesień - Spotkanie autorskie z Edwardem Łysiakiem przygotowane we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Pd-Wsch. Klub w Paczkowie
październik - Spotkania autorskie z Eugeniuszem Mazurkiewiczem pt. Legendy i opowieści paczkowskiego pogranicza”
październik - Wystawa pt. „Podróże bliskie i dalekie. Aleksander Andrzej Dowlaszewicz
listopad - Wystawa pt. „Spacerem po dawnym Opolu”
listopad - „Książki którym milczeć kazano…” - wystawa książkowa i 3 spotkania z młodzieżą LO
listopad - grudzień - Narodowe Czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego – współorganizacja imprezy z Gminą Paczków - czytanie lektury w 6 sołectwach gminy Paczków i dwukrotnie w mieście Paczków
listopad - grudzień - Konkurs Zdobienia Pierników – z nagrodami i Piernikowa Impreza Rodzinna – ogłoszenie wyników konkursu, zabawy z piernikiem, warsztaty zdobienia pierników itp.
grudzień - Wystawa pt. „Co ma piernik do wiatraka”

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Wieczór kolęd
styczeń - Spotkanie w bibliotece z okazji Dnia Dziadka i Babci
luty - Ferie w bibliotece
marzec - Koncert charytatywny
marzec - XV Powiatowy konkurs poezji dziecięcej
maj - Cykl imprez i spotkań z okazji Tygodnia Bibliotek
maj - Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel
czerwiec - Wystawa kresowa
czerwiec - Noc w Bibliotece
lipiec - VII Gminny rodzinny rajd rowerowy
lipiec - sierpień - Wakacje w Bibliotece
wrzesień - Biesiada kartoflana
październik - I Gminny Dzień Seniora
listopad - Zabawa andrzejkowa dla najmłodszych
listopad - Dzień Pluszowego Misia
grudzień - Mikołajki w Bibliotece. Spektakl teatralny pt. „Mikołajki na wariackich papierach”

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
październik - Spotkanie z pisarką Hanną Cygler
październik - Wieczór grozy – głośne czytanie strasznych opowiadań dla dzieci
listopad - Konkurs recytatorski – wiersze Wandy Chotomskiej
listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia
grudzień - Promocja książki dot. Jadwigi Leszczyńskiej – pierwszej nauczycielki w powojennym Pokoju

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Luty - Spotkanie z Edwardem Pochroniem
kwiecień - Spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską
kwiecień - Spotkanie z Walterem Pyką
maj - Spotkanie gimnazjalistów z Dobrzenia Wielkiego z młodzieżą szkoły w Popielowie w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”
czerwiec - Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
czerwiec - Noc w bibliotece: spotkanie czytelników i mieszkańców z podróżnikiem po Azji i Ameryce, połączone z wystawą oraz pokazem slajdów, spotkanie z mieszkańcem gminy, uczestnikiem wypraw po morzach i oceanach świata
czerwiec - Uroczyste podsumowanie konkursu Testu gwarowego dla uczniów szkół podstawowych
sierpień - Prelekcja „Heraldyka żywa – herby gmin powiatu opolskiego”, połączona z pokazem slajdów powiązana z wystawą wypożyczoną z WBP w Opolu. Prelekcja miała miejsce w Popielowie, zorganizowana została dla mieszkańców Karłowic i Popielowa
wrzesień - Narodowe Czytanie „Wesela” w bibliotekach gminy Popielów
wrzesień - W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Filii w Karłowicach odbyło się spotkanie, połączone z wystawą książek i pamiątek Jana Dzierżona
październik - Spotkanie z Hanną Cygler
październik - „Przerwa na wspólne czytanie”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka
marzec - Spotkanie autorem książki „Krioterapia. To warto wiedzieć” Zbigniewem Kołbą
kwiecień - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas – Łoniewską
maj - Spotkanie ze stylistką Moniką Jurczyk „Bądź piękna na wiosnę”
czerwiec - Bookcrossinag w bibliotece
wrzesień - Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego
listopad - Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczęsnym „Świat na wyciągniecie ręki”

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
styczeń - Udział w Jasełkach w przedszkolu nr 7
styczeń - Spotkanie z przedszkolakami z okazji 135 rocznicy ur. A. Milne
styczeń - Dzień Babci – czytanie wierszy o babci dla przedszkolaków
styczeń - Wystawka książek Szklarskiego
styczeń - Zajęcia plastyczne „Pipi Pończoszanka" dla pierwszoklasistów
luty - Gry i zabawy ruchowe, „Na szkle malowane”
luty - Spotkanie z policjantem
luty - Warsztaty kulinarne
luty - Warsztaty z rękodzieła
luty - Leśne opowieści myśliwego A. Nowaka
luty - Zajęcia z wikliny papierowej
luty - Czytanie bajek Brzechwy dla przedszkolaków
luty - Spotkanie w bibliotece z seniorami
luty - Komputer dla seniora, zajęcia komputerowe
marzec - Zajęcia plastyczne połączone z czytaniem wierszy różnych autorów
marzec - Z okazji 135 rocznicy ur. J. A. Grabowskiego - czytanie fragmentów Reksia i Pucka i wykonanie ilustracji do przeczytanego tekst
marzec - Poznajemy dinozaury – pogadanka
marzec - Czytanie wierszy o tematyce zimowej z okazji Światowego Dnia poezji
marzec - Dzień Kobiet
kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książki
kwiecień - Warsztaty plastyczne w Grabinie
kwiecień - Zajęcia plastyczne dla seniorów
kwiecień - Akcja żonkile
maj - Tydzień Bibliotek
Wycieczka do biblioteki, lekcja biblioteczna związana z działalnością biblioteki
Spotkanie z przedszkolakami – pogadanka o bibliotece
Czytanie wierszy i oglądanie bajek, oglądanie bajek związanych z biblioteką np. „ Franklin w bibliotece"
Przedszkolaki w bibliotece - pogadanka o poszanowaniu książek połączona z historią krasnoludków w lit. dla dzieci
maj - Konferencja bibliotekarzy
czerwiec - Noc Bibliotek z detektywami Lessim i Mają
lipiec - sierpień - Wakacje w bibliotece
Bohaterowie dziecięcych bajek – lekcja biblioteczna, quizy, zgaduj-zgadule
Zabawy ruchowe związane z odtwarzaniem tekstów do bajek Disneya
Układanie puzzli, gry planszowe i krzyżówki, spotkanie z Panem Januszem Husakiem pt. „Rośliny i zwierzęta Gór Opawskich
Zabawy słowem – układamy wesołe wierszyki, na wesołą nutę – zajęcia muzyczne
Teatrzyk improwizowany, muzyczna podróż w świat piosenki dziecięcej
Zabawy literackie i umysłowe: quizy, kalambury, łamigłówki, rebusy i zagadki
Biblioteczna olimpiada – zajęcia relaksacyjne, quizy, zgaduj – zgadule, rebusy
wrzesień - Czarodziejskie opowieści – spotkanie z Janiną Porazińską – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków
wrzesień - ,, Narodowe czytanie"
październik - Tydzień pisania listów – lekcja biblioteczna
październik - Spotkanie autorskie z Hanną Cygler
październik - Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży z Magdaleną Zarębską
listopad - Dzień życzliwości w bibliotece – spotkanie z przedszkolakami
listopad - Lekcja biblioteczna „Rozmowy o wartościach – życzliwość"
listopad - Czytanie Juliana Tuwima w przedszkolu nr 4
listopad - Krasnolandia – zajęcia z wykorzystaniem bajek edukacyjnych
listopad - Spotkanie z uczniami z okazji Dnia Pluszowego Misia
listopad - Lekcja biblioteczna – „Dzień Pluszowego Misia w bibliotece"
grudzień - Spotkanie z przedszkolakami „Czy życzenia się spełniają”
grudzień - Warsztaty plastyczne dla dzieci
grudzień - Mikołajkowe spotkanie z przedszkolakami

Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
styczeń - Pasowanie na czytelnika klasy I
marzec - Spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską
kwiecień - Warsztaty modeliny
kwiecień - Konkurs recytatorski w języku niemieckim dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum gm. Radłów
maj - Konkurs czytelniczy pt.: „Słoń Trąbalski – stolica bajek”
maj - Konkurs czytelniczy pt.: „W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy”
maj - Konkurs czytelniczy pt.: „Legendy polskie godne poznania”
czerwiec - Warsztaty rękodzielnicze
październik - Spektakl edukacyjny pt.: „Wojtek – strażak”
październik - Warsztaty papiernicze
październik - Warsztaty String-Art
listopad - Warsztaty modeliny
grudzień - Warsztaty rękodzielnicze „Świąteczna kartka”
grudzień - Konkurs czytelniczy ze znajomości książki „Oskar i Pani Róża”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach
Cykliczne warsztaty „Czytam sobie” Klub Moli książkowych oraz „Piątkowe spotkania szachowe”
luty - Wystawa wernisaż „Zadrzewienia z daleka i bliska zorganizowana przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
luty - Spotkanie z poezją Krzysztofa Cezarego Buszmana, autora tekstów piosenek
luty - Warsztaty lepienia z modeliny. Gry i zabawy w stylu retro
marzec - Konkurs recytatorski szkół podstawowych i gimnazjalnych
marzec - Warsztaty robienia zająca wielkanocnego
marzec - Spotkanie z poetką Sylwią Kanicką
maj - Tydzień bibliotek. Warsztaty robienia biżuterii
czerwiec - Warsztaty papiernicze
czerwiec - Festiwal Czytania
czerwiec - Podsumowanie zajęć czytelniczych w GBP w Rudnikach
czerwiec - Wizyta delegacji z Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej z Iwanno-Frankiwsku z Ukrainy
lipiec - sierpień - Warsztaty Shabby chic, Wystawa Michała Włocha – pejzaże
wrzesień - Narodowe Czytanie „Wesele”
październik - Spotkanie z poezją, Marek Monikowski i Janusz Ochocki
październik - Teatrzyk „Duet” – „Przygody Misia Podróżnika”

Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
styczeń - Podsumowanie konkursu „ Portret Babci i Dziadka w literaturze”
luty - Ferie z Olafem i Elizą
marzec - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
maj - „Poczuj magie biblioteki” zajęcia dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek
maj - „Sherlok Holmes i spółka” zajęcia dla dzieci
maj - Spotkanie autorskie z Anielą Cholewińską – Szkolik
maj - „W świecie Lannisterów, wiedźminów i Hobbitów” zajęcia dla dzieci
maj - Podsumowanie konkursu „Dokończ zdanie – Czytanie to….”
sierpień - Wakacje z dziećmi z Bullerbyn „Po słonecznej stronie książki”
wrzesień - Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego
wrzesień - Spotkanie autorskie z Joanną Stovrag
październik - Halloween w bibliotece
listopad - Konkurs „Co wiecie o powiecie”
listopad - Dzień Pluszowego Misia
grudzień - Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
marzec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
marzec - 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje miejsko - gminne
maj - XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”
czerwiec - Spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim
wrzesień - Narodowe Czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele".
październik - Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem
listopad - Spotkanie autorskie z Franciszkiem Sośnikiem
Cykl spotkań z Tomaszem Kubą Kozłowskim

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
styczeń - Spotkania autorskie z Barbarą Gawryluk
luty - Gminny konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”
luty - Przedstawienie teatralne „Skrzat Titelitur”
luty - Poniedziałkowe spotkania z seniorami „Książka towarzystwem samotności”
marzec - Przedstawienie teatralne „Książę i żebrak”
marzec - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem
marzec - Impreza poetycko-muzyczna „Kobieta w poezji i muzyce”
kwiecień - Prelekcja Kornelii Wilczek „Wielkanocne zwyczaje na Śląsku”
maj - Gminny konkurs „Wierszowanie i śpiewanie”
czerwiec - Podsumowanie gminnego konkursu „Przyjaciel biblioteki”
czerwiec - Przedstawienie teatralne „Latający kufer”
lipiec - „Biblioteka pod chmurką” spotkanie przy stawie w Mosznej
sierpień - Spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem
sierpień - Wycieczka rowerowa „Poznaj historie naszej gminy”
wrzesień - Wręczenie nagrody Instytutu Książki w konkursie na recenzję rysowaną
wrzesień - Gminny konkurs plastyczny w ramach Narodowego Czytania i Pisania
wrzesień - Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
wrzesień - Udział bibliotekarzy w korowodzie dożynkowym
październik - Przedstawienie teatralne „Jak Wojtek został strażakiem”
październik - Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem
październik - Spotkanie z psychologiem „Dobre i złe sekrety”
listopad - Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią
listopad - Przedstawienie teatralne „Calineczka”
grudzień - Spotkanie przy kominku „Wierszowanie i kolędowanie”

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie
styczeń - Dzień Babci i Dziadka – impreza integrująca najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy
marzec - Kiermasz wielkanocny – promocja twórczości lokalnej
marzec - listopad – Teatrzyki dla dzieci
maj - Dzień Flagi
sierpień - Dożynki Gminne – kultywowanie lokalnych tradycji
październik - Pasowanie na czytelników dzieci z przedszkola pt. „Czytaj i baw się razem z nami”
listopad - Święto Niepodległości
grudzień - Kiermasz świąteczny - promocja twórczości lokalnej

Tułowicki Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Tułowicach
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Cykliczne warsztaty „Pomysłowa biblioteka”
luty - Ferie w bibliotece. Czytam sobie w bibliotece, zajęcia plastyczne, eksperymenty
marzec - Spotkanie autorskie z Joanną Olech
maj - Spektakle teatralne dla różnych grup wiekowych z okazji Tygodnia Bibliotek
maj - Happening z okazji Tygodnia Biblioteka
maj - Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel w ramach DKK
listopad - Andrzejkowa Nocka w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
luty - Ferie w bibliotece, warsztaty, zajęcia, głośne czytelnie
marzec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką
maj - Przedstawienie teatralne pt. „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary”
maj - Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
czerwiec - Spotkanie autorskie z Aldoną Pydych
lipiec - Wakacje w bibliotece – Noc bajek
wrzesień - październik – Podsumowanie konkursu pt. „Fantastyczny powiat opolski”
listopad - Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
listopad - grudzień - Kurs komputerowy dla seniorów
grudzień - Wystawa pt. „Herby gmin powiatu opolskiego”

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej. Biblioteka Publiczna w Ujeździe
styczeń - Wystawa malarska Wioletty Siedlaczek-Rekus
luty - Przedstawienie teatralne „Zaczarowany młynek”
luty - Zajęcia ekoedukacyjne
marzec - Spotkanie z Pippi Pończoszanką – lekcje biblioteczne dla klas II i III
marzec - Urodziny Misia Uszatka, spotkanie z przedszkolakami, głośne czytanie bajki
kwiecień - Warsztaty „Ekolalki teatralne”
kwiecień - maj - „Jak radzić sobie z emocjami i stresem” spotkania z psychologiem dla dzieci i dorosłych
maj - Głośne czytanie „Przedszkolaki z ulicy Morelowej” Barbary Gawryluk
lipiec - Przedstawienie „Pinokio”
lipiec - Zajęcia "Ekoobywatel"
lipiec - 50 urodziny Reksia. Spotkanie dla dzieci, głośne czytanie bajki
wrzesień - Ogólnopolski dzień głośnego czytania. Wizyta w Publicznym Przedszkolu w Ujeździe czytanie wiersza „Słoń Trąbalski” i bajki „O Rybaku i Złotej Rybce”
październik - Wystawa Fotograficzna Katarzyny Ciapa „Portret Prawdziwy"
październik - Spotkanie z „Murzynkiem Bambo” przedstawienie dla przedszkolaków
październik - listopad - Konkurs rysunkowy „Ilustracje do książek Magdaleny Podbylskiej”
październik - Warsztaty florystyczne dla młodzieży i dorosłych
listopad - Gminny Konkurs "Śpiewomy i beromy po śląsku"
listopad - Spotkania autorskie z Magdaleną Podbylską pt.: „Literackie warsztaty detektywistyczne”
grudzień - Spektakl teatralny „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”
grudzień - Warsztaty Decoupage

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - „Najpiękniejsze bajki świata"- głośne czytanie, konkurs literacki
luty - „Sto wierszy na każdą okazję" - konkurs recytatorski
marzec - „Zwyczaje i obrzędy świąteczne"- konkurs
kwiecień - „Co to za bajka”'- konkurs
maj - Cykl spotkań pt. „Poczytaj mi bajkę"
maj - „Kwiat paproci" - głośne czytanie
maj - „Baśnie braci Grim" - głośne czytanie
maj - „Wychowawcza rola bajek" na podstawie bajek Ezopa.
maj - Brzechwa dzieciom- głośne czytanie, konkurs
czerwiec - Warsztaty teatralne
czerwiec - Warsztaty teatralne i przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci pt." O Lechu, Czechu i Rusie"
lipiec - „Cuda z papieru" - konkurs plastyczny
sierpień - „W krainie bajek", konkurs
wrzesień - Narodowe czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
październik - „ Znaczenie imion" - wystawa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie
styczeń - marzec - maj - październik - Poranki bajkowe dla przedszkolaków
styczeń - Spotkanie z Edwardem Łysiakiem
styczeń - luty - Lekcje biblioteczne „Bezpieczne ferie”, „Książka w życiu młodego człowieka”
marzec - Spotkanie autorskie z sopranem w tle – R. Pankiewicz i Marianna Łaba
kwiecień - Lekcje biblioteczne, „Święta Wielkanocne”
maj - Spotkanie autorskie z Michałem Zawadką
maj - Spotkanie z Magdaleną Kordel
lipiec - sierpień - Akacje z biblioteką – zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci
sierpień - Spotkanie z Marianem Kosińskim „Pan Tadeusz”
wrzesień - Spotkanie z Barbarą Gawryluk
wrzesień - Lekcje biblioteczne – Witamy polską jesień
listopad - Lekcje biblioteczne – 11 Listopada Święto Niepodległości
grudzień - Lekcje biblioteczne – Boże Narodzenie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
styczeń - Korowód bajek – bal karnawałowy
styczeń - „Malowana poezja Czesława Miłosza” – warsztaty enkaustyczne
luty - „Ostatnie kolędowanie” wraz z zespołem „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”
luty - „Ferie w bibliotece”
marzec - Cykl spotkań grupy zabawowej
marzec - Tydzień z Internetem – Koncert Życzeń
marzec - Spotkanie z podróżnikiem Radzimirem Burzyńskim
kwiecień - Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką,
kwiecień - Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
kwiecień - Noc w bibliotece „W magicznym świecie Harry'ego Pottera”
maj - „Aktywny Maluch w Bibliotece” - cykl spotkań dla dzieci i rodziców
maj - „Malowane kawą” - warsztaty dla seniorów
maj - „Wojewódzki Konkurs wypieku Kołocza Śląskiego” z Ewą Wachowicz
maj - Spotkanie autorskie z Laurą Łącz
czerwiec - „Odjazdowy bibliotekarz”
czerwiec - „Aktywny Dzień Dziecka” - impreza plenerowa dla dzieci
lipiec - sierpień - Wakacje w bibliotece bez nudy
wrzesień - „Narodowe czytanie”
wrzesień - „Jesień w bibliotece” - warsztaty dla dzieci
październik - „Fotografowanie – moja pasja” - spotkanie z Adamem Hyjkiem
październik - Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem
październik - „Światowy Dzień Zwierząt” - spotkanie z myśliwym Henrykiem Wolf
październik - „Gminny Dzień Seniora” - współorganizacja
październik - „Gala finałowa projektu EDUKO „Pamiętnik fotografią pisany – pasjonująca Opolszczyzna – współorganizacja
październik - „Nie starzeje się ten, kto umie cieszyć się życiem” - spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Olech
listopad - „Tradycja, a pokolenia” - cykl warsztatów wypieku kołocza śląskiego dla dzieci, młodzieży i seniorów
listopad - „Cztery pory roku w przyrodzie, literaturze i plastyce – jesień” - projekt edukacji przyrodniczej realizowany we współpracy z PP nr 5
grudzień - „Czytanie na dywanie” - starsi młodszym – cykl spotkań mający na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, zorganizowany we współpracy z biblioteką szkolną
grudzień - Spotkanie z Eugeniuszem Mrozem, przyjacielem Jana Pawła II

Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach
Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
luty - Spotkanie z podopiecznymi z DPS Radawie pod hasłem: Poznajemy Bibliotekę
luty - Walentynki w bibliotece
marzec - Spotkanie z przedszkolakami w Radawiu „Witaj wiosno!”
kwiecień - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas - Łoniewską
kwiecień - Spotkanie z przedszkolakami w Radawiu słuchanie audiobooków Kornela Makuszyńskiego
maj - Spotkanie z książką
maj - Wyjazd do Biblioteki w Pludrach podopiecznych z DPS Radawie – terapia zajęciowa z podopiecznymi
maj - Wyjazd do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu „Odjazdowy bibliotekarz”
czerwiec - XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Czytanie zbliża”
czerwiec - Wyjazd do Filii w Grodźcu, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku z podopiecznymi z DPS Radawie
lipiec - sierpień - Kulturalne wakacje w bibliotece
wrzesień - Rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2017 r.”
wrzesień - Wizyta przedszkolaków w filii bibliotecznej w Radawiu spotkanie z książką - czytanie wierszy o jesieni
wrzesień - Wyjazd do MiGBP w Ozimku, zajęcia terapeutyczne
listopad - Dzień Pluszowego Misia, spotkanie z przedszkolakami
grudzień - „Mikołajki w bibliotece” , wizyta przedszkolaków


[1] Analiza działalności bibliotek publicznych w mieście – gminie w roku 2017 r. Materiały własne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska